Oznamy

Bohoslužby     DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
8. marca 2020
sväté omše                                                                         úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 09.03.2020   06,30     Za B. pomoc, zdravie a dary D.S. a pokoj v rodinách Branka a Lacka Féria
      18,00     †  manžel Štefan a rodičia Anna a Jozef  
Utorok 10.03.2020   06,30     Poďakovanie za 70 r. života a prosba o dar viery, lásky a nádeje pre rodinu Ivana, Jozefa, Eleny a Vladimíra Féria
      18,00     †  Ondrej (1 výr.)  
Streda  11.03.2020   06,30     †  Mária, Jozef a Anna Féria
      19,00     †  otec Milan  
Štvrtok 12.03.2020   06,30     Za zdravie a B.P. pre Máriu a deťa Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky    
      18,00     Za zdravie a B. pomoc pre Kvetku  
Piatok 13.03.2020   06,30     †  rodičia Mária a Ján, brat Martin, Štefka a teta Mária Féria
      18,00     †  Jolana  
Sobota 14.03.2020   10,00     Pokrstíme jedno dieťa     
      18,00     †  Anna, Eleonora, Rúth  
Nedeľa            16. marca 2020            TRETIA PÔSTNA  NEDEĽA
      07,30     †  Jozef, Mária a Džinka  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  rodičia, star. rodičia, prarodičia a krst. Rodičia  
      18,00     †  rodičia a st. rodičia  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Počas jarnej zbierky na charitu sa vyzbieralo 1 119,88 €. Pán Boh Vám odplať! 
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok až piatok.
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod. 
4. V stredu popoludní o 15,30 sa rozlúčime v našom kostole s pánom Rudolfom Rosinom. Obrad rozlúčky vrátane sv. omše prebehne tu v kostole na Dlhých Dieloch.
5. Pozývame na pobožnosť Krížovej cesty v každý piatok večer o 18,00 hod. Potom nasleduje sv. omša. Vždy je tu možnosť získania úplných odpustkov. 
6. V sobotu 14. 3. 2020 pani kapláni pozývajú miništrantov na stretnutie, ktoré sa v našom kostole bude o 16,00 hod. 
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Poradenské centrum pre rodiny Family Garden pozýva na odbornú prednášku pani ThDr. Lucie Hidvégyovej „Mám doma Sv. Písmo – a čo ďalej?" Miesto konania prednášky je sála pod kostolom Panny Márie Pomocnice kresťanov Miletičová 7, v Bratislava v pondelok  9. marca 2020  od 19,00 do 21,00 hod.

 
 
V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20,00 hod. v Katedrále sv. Martina. Počas najbližšej pobožnosti Krížovej cesty, v piatok 6. marca 2020, sa bude konať aj obrad požehnania nových zastavení Krížovej cesty osadených v našej katedrále.

 
 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ulici č. 1 otvára v akademickom roku 2020/2021 bakalárske a magisterské programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu a katolícka teológia. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky v termíne do 31. marca 2020. Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk a výveske kostola.

 
 
 
Kolégium A. Neuwirtha v spolupráci so Spojenou školou sv. Uršule v Bratislave otvára od septembra 2020 základoškolskú vzdelávaciu skupinu Citadela pre žiakov prvého stupňa. Cieľom vzdelávacieho projektu Citadela je odovzdať deťom to najlepšie – poznávanie právd, dobra a krásy nazhromaždené za stáročia našej civilizácie, obsiahnuté v logicky prepojenom programe. Popri silnom akademickom aspekte deti zažijú stretnutia s veľkými dielami hudby, maľby, vedy a literatúry a tiež aktívny čas v prírode. Rodičov aj ostatných záujemcov pozývame na informačné stretnutia, ktoré sa uskutočnia 16. marca 2020 a 1. apríla 2020.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
1. marca 2020
sväté omše                                                              úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 02.03.2020   06,30     Za Božie požehnanie a pomoc pre Jozefa a Martina Féria
      18,00     Za kňazov a za otca Ladislava  
Utorok 03.03.2020   06,30     †  Danku a jej rodičov Féria
      18,00     †  Gitku a Miška a za rodičov z oboch strán  
Streda  04.03.2020   06,30     Za zdravie a Božiu pomoc pre Simonku a Davida Féria
      19,00     †  Anežka a Štefan  
Štvrtok 05.03.2020   06,30     Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Annu a jej deti Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky    
      18,00     †  Ján, Marta, Jozef a Anežka  
      23,00-24,00     Svätá hodinka (adorácia pred Najsv. Sviatosťou)    
Piatok 06.03.2020   07,10     Za Božiu Pomoc pre Silviu Féria
      18,00     Za zdravie a Božiu Pomoc pre Beatku a jej rodinu  
Sobota 07.03.2020   07,30     Fatimská pobožnosť, 8:15 sv. omša    
      10,00     Pokrstíme jedno dieťa     
      18,00     †  Mamičku Máriu a svokru Máriu  
Nedeľa      8. marca 2020   DRUHÁ PÔSTNA  NEDEĽA
      07,30     †  Starý rodičia Jozef a Gizela  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Dária, Peter a rodičia z oboch strán  
      18,00     †  Pavol   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Dnes po sv. omšiach bude nasledovať jarná zbierka na charitu. Vopred Pán Boh odplať. 
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok až štvrtok.
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod. 
4.
 
Farské spoločenstvo Naim pozýva  na modlitbu chvál spojenú s krátkou prednáškou o modlitbe a s adoráciou v utorok o 19,00. Vítaný je každý, kto si uvedomuje potrebu prehĺbenia svojej modlitby, aby bola miestom osobného stretania sa s Kristom.
5. V stredu 4. 3. 2020 bude o 17,00 hod. predkrstná katechéza pre rodičov a krstných rodičov, ktorí plánujú krst dieťaťa v blízkej budúcnosti.
6. V tomto týždni máme I. piatok v mesiaci. Spovedať sa bude zvyčajne pol hodinu pred svätou omšou, ako aj počas nej.
7. Pozývame na Pobožnosť Krížovej cesty v každý piatok večer o 18,00 hod. Potom bude nasledovať sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
8. V sobotu vás všetkých pozývame na fatimskú pobožnosť so začiatkom o 7,30 hod. Po jej ukončení bude nasledovať sv. omša.
9.
 
Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
10.
 
Znovu po 9-tich mesiacoch pozývame dnes po večernej svätej omši na krátku spoločnú modlitbu z projektu duchovnej adopcie počatého dieťaťa. Súčasťou bude i prísaha pod krížom o začatí nového 9-mesačného obdobia.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
V stredu 4. marca 2020 o 20,00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Sila – „Keď som slabý, vtedy som silný" (2Kor 12, 10).

 
 
V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20,00 hod. v Katedrále sv. Martina. Počas najbližšej pobožnosti Krížovej cesty, v piatok 6. marca 2020, sa bude konať aj obrad požehnania nových zastavení Krížovej cesty osadených v našej katedrále.

 
 
Vo všetky pôstne nedele bude mať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko počas svätých omší v Kostole sv. Ladislava o 17.30 hod. pôstne kázne na tému „Slová svätej spovede". Názvy jednotlivých tematických kázní sú: „Spovedám sa všemohúcemu Bohu" (1. III.), „aj tebe otče duchovný" (8. III.), „že som od poslednej spovede" (15. III.), „spáchal tieto hriechy..." (22. III.), „a ja ťa rozhrešujem" (29. III.), „sľubujem, že sa polepším" (5. IV.). Srdečne pozývame všetkých veriacich. 
Deň otvorených dverí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v sobotu 7. marca 2020 od 9,00  do  14,30 hod.

 
V stredu, 4.3. bude na našom Gymnáziu sv. Františka z Assisi Deň otvorených dverí – sme jediné katolícke 4-ročné gymnázium Bratislavskej arcidiecézy v mužskej reholi. Radi Vám ukážeme náš inšpiratívny každodenný život ale aj mimoriadne príležitosti, ktoré sú súčasťou štúdia na našej škole.