Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 25. októbra 2020
TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sväté omše                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 26.10.2020   06,30     Za zdravie a B. pomoc pre Janka a Mirky Féria
      18,00     †  Sylvia  
Utorok 27.10.2020   06,30     Za zdravie a B. pomoc pre brata Ľubomíra a manžela Radomíra Féria
      18,00     Spomienka obetí černovskej tragédie  
Streda 28.10.2020   06,30     †  rodičia Mária a Ján a bratov Martina, Števka a tetu Máriu Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
      19,00     †  mamička Cecília a st. rodičia  
Štvrtok 29.10.2020   06,30     †  otec vdp. Marián Kolník Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky (  † Ľuboška)    
      18,00     †  maminka Mária a jej rodičia Veronika a Tomáš  
Piatok 30.10.2020   06,30     †  manžel Ondrej Féria
      18,00     †  Syn Richard a sestra Adelka  
Sobota 31.10.2020   06,30     †  otec  vdp. Marián Kolník Panny Márie v sobotu
      18,00     Za B.P. a ochranu P. Márie pre Sebastiána a jeho rodinu  
Nedeľa          1. novembra 2020       TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      06,30     †  Laislav  
      07,30     Za obrátenie a dar viery pre všetkých v rodine  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Poďakovanie za dar materstva a prosba o B.P. pre Andreu a jej rodinu  
      17,30     Za B.P. a zdravie pre rodinu Polákovú a Kukučovú  
      18,00     Za dar viery, lásky a D.S. pre deti s rodinami  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.
 
Všetky vami zverené úmysly sv. omší budú slúžené v tomto obmedzenom období v daný deň bez účasti veriacich. Prosíme vás, aby ste sa s nami duchovne spájali a prijímali duchovné sv. Prijímanie. 
2.
 
Prežívame mariánsky mesiac október. Modlitbu posvätného ruženca sa pomodlite v rodinnom kruhu. Úplné odpustky môžeme získať, ak sa štvrtinu celého ruženca (5 desiatkov) budeme modliť v rodine a pridáme nábožné rozjímanie o tajomstvách.
3. Počas sprísnených opatrení bude kostol otvorený od 16,30 do 18,30 na osobnú modlitbu, vyslúženie sviatosti pokánia a udelenia Eucharistie. 
4. Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. 
                   
Prečítajte si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020,  potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb
(predtým obmedzené na 6 osôb)

 
úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené                            
( nemožno však konať spoločné podujatia )

 
kostol otvorený od 16,30 do 18,30 na osobnú modlitbu,
 vyslúženie sviatosti pokánia a udelenia Eucharistie.

 

Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 18. októbra 2020
DVADSIATADEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sväté omše                                                             úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 19.10.2020   06,30     †  krstní rodičia Ľudmila a Bartolomej a ich syn Jurko Féria
      18,00     Za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu a Zuzanu  
Utorok 20.10.2020   06,30     Za pomoc pri liečení zo závislosti Féria
      18,00     Za dar zdravia a Božie požehnanie pre Martu  
Streda 21.10.2020   06,30     †  Zuzana a Ján Féria
      19,00     †  rodičia a brat  
Štvrtok 22.10.2020   06,30     Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre dcéru Veroniku k narodeninám Sv. Jána Pavla II., pápeža
      10,00     Sv. omša pre mamičky (Za dar spásy a obrátenia pre súrodencov Jána, Milana a Petra)    
      18,00     Za dar života a Božiu pomoc pre syna Mojmíra  
Piatok 23.10.2020   06,30     Za všetkých zosnulých z rodiny Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
      18,00     †  Emília, Rafael, rodičia a súrodenci z obidvoch strán  
Sobota 24.10.2020   06,30     Za Božiu pomoc a dar viery pre deti Lacka, Branka, Aničku a Peťa a ich rodiny Sv. Antona Máriu Clareta
      10,00     Pokrstíme dve deti    
      18,00     †  Martin, Alena a Peter   
Nedeľa          25. októbra 2020       TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      06,30     
      07,30     Za uzdravenie a Božiu pomoc pre mamičku Annu  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Poďakovanie za 18. rokov manželstva s prosbou o Božie požehnanie do ďalších rokov  
      17,30     Za Božie požehnanie, ochranu a pomoc v práci pre Jozefa a deti s rodinami  
      18,00     †  manžel Ivan  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Sväté omše s účasťou maximálne 6 osôb budú v nedeľu odslúžené v čase 7,30, 11,00 a 19,00.
2.
 
Všetky vami zverené úmysly sv. omší budú slúžené v tomto obmedzenom období v daný deň bez účasti veriacich. Prosíme vás, aby ste sa s nami duchovne spájali a prijímali duchovné sv. prijímanie.
3.
 
Prežívame mariánsky mesiac október. Modlitbu posvätného ruženca sa pomodlite v rodinnom kruhu. Úplné odpustky môžeme získať, ak sa štvrtinu celého ruženca (5 desiatkov) budeme modliť v rodine a pridáme nábožné rozjímanie o tajomstvách. 
4.
 
Počas sprísnených opatrení bude kostol otvorený ráno pri sv. omši 6,30 a podvečer  od 16,30 do 18,30 na osobnú modlitbu, vyslúženie sviatosti pokánia a udelenia Eucharistie. Potom  po sv. ruženci slávime sv. omšu.
5. Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. 
6. V sobotu o 10,00 pokrstíme dve deti.
7. Od budúcej nedele nastupuje zmena letného času na stredoeurópsky čas. Tým sa mení aj hodina nedeľnej večernej sv. omše na 18,00  hodinu.
                   
Prečítajte si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
Celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch v plnej miere, prosíme Vás o podporu misií cez e-zbierku na internetovej stránke www.misijnediela.sk. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.