Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 11. novembra 2018
TRIDSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
12.11.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za uzdravenie duše i tela Márie
   †  rodičia Anton a Mária, za súrodencov Jozefa a Irenku
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
 
Utorok
 
13.11.2018
 
  06,30 
18,00 
   Prosba za Božiu pomoc pre Juraja a zosnulých rodičov a brata
   †  Ján
Féria
 
Streda
 
14.11.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za uzdravenie a B.P. pre Zuzku
   †  rodičia Ľudmila a Alojz a príbuzní z obidvoch strán
Féria
 
Štvrtok

 
15.11.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   Prosba za zdravie a B. pomoc pre Jána a Annu
   Sv. omša pre mamičky ( Za B. pomoc a zdravie pre rodinu Kulifajovú a Tirolovú)
   †  manžel Štefan a dcéra Ľubka
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
 
 
Piatok
 
16.11.2018
 
  06,30 
18,00 
   x
   †  matka Anna a  prosba za B.P. pre otca Antona a za Štefana a Máriu
Sv. Margity Škótskej
 
Sobota 17.11.2018   18,00     †  Eva a Jozef Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Nedeľa         18. novembra 2018         TRIDSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Karol a Helena    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     †  manželka Anna  
      18,00     †  Eva (pohr.) a manžel Ivan  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.
 
 
Počas dnešnej nedele 11. novembra 2018 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej  účelom je v tomto roku poskytnutie podpory na výstavbu spoločenskej miestnosti pre 240 ľudí v pastoračnom centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
3. Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú o 18,00.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dnes, v nedeľu 11. novembra 2018 sa o 15,00 hod. uskutoční v Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých srdečne pozývame.

 
 
 
Nasledujúci týždeň (12. -19.  novembra) je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný program Godzone v piatok 17. novembra od 18,00 v bratislavskej Hant Aréne).
Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka.

 
V piatok 17. novembra 2018 sa o 9,00 hod. bude konať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.

 

 

Bohoslužby     Nedeľa 4. november 2018
TRIDSIATAPRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                 úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
5.11.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Emília
   Prosba za zdravie a B. pomoc po operácie Sofie Márie
Féria
 
Utorok
 
6.11.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Juraj, Oľga, Ľubica a Elena
   Poďakovanie za 85 r. života otca Antona a zdravie a Božiu pomoc do dalších rokov
Féria
 
Streda
 
7.11.2018
 
  06,30 
19,00 
   Prosba o Božiu pomoc pre dcéru a jej rodinu
   †  rodičia Irena a Karol
Féria
 
Štvrtok
 
 
8.11.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  Štefka a rodičia a starí rodičia
   Sv. omša pre mamičky ( †  Viktor)
   Za zdravie a B. pomoc pre rodinu Michaličkovú a celý rod
Féria
 
 
Piatok
 
9.11.2018
 
  07,10 
18,00 
   Sv. omša pre ZŠ A. Dubčeka ( †  Alžbeta)
   †  Viliám a celý rod
Výročie Posviacky Lateránskej Baziliky
 
Sobota 10.11.2018   18,00     †  Gitka Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi
Nedeľa           11. novembra 2018          TRIDSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Irena a Michal    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     †  Otec Štefan  
      18,00     Prosba za dary Ducha Sv. pre Martu, Tamarku a Sebastiána  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
2. V pondelok 5. 11. 2018 budeme prežívať kňazskú rekolekciu v Devínskej novej vsi. Rekolekcia začína sa o 9,00 hod. sv. omšou. Prosíme o modlitebnú podporu.
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,30 hod.
4.
 
Farské spoločenstvo Naim pozýva  na modlitbu chvál spojenú s krátkou prednáškou o modlitbe a s adoráciou v utorok o 19,00. Vítaný je každý, kto si uvedomuje potrebu prehĺbenia svojej modlitby, aby bola miestom osobného stretania sa s Kristom.
5. Predkrstná katechéza pre rodičov, ktorí v blízkej budúcnosti plánujú krst svojho dieťaťa sa uskutoční 7. 11. 2018 na farskom úrade. Začiatok je o 17,00 hod. 
6. Pozývame miništrantov na miništrantské stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu o 10,00 hod. V našom kostole na Dlhých Dieloch.
7. Taktiež ohlasujeme zápis kandidátov na sviatosť birmovania,  ktorá bude v roku 2020. Zapisovanie sa koná v sakristii.
                   
Pozrite si na výveske