Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 16. septembra 2018
DVADSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                   úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
17.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Žofia a Zdeno
   †  Ľudovit Sklenár (pohrebná)
Féria
 
Utorok
 
18.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Jozef
   
Féria
 
Streda
 
19.9.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  Mária, Margita, Pavlina
   †  Otec Ľubomir
Sv. Januára, biskupa a mučeníka
 
Štvrtok

 
20.9.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
  †  Andrej, Jožko, Cyril, Rudolf, Eva, Emilia, Matúš a celý rod
   Sv. omša pre mamičky (Prosba za Božiu pomoc pre rodinu Margity a Jany)
   
Sv.Ondreja Taegona, kňaza a spoločnikov, kórejských mučeníkov
 
 
Piatok
 
21.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   Za Božiu milosť a pomoc pri vyriešení manželských vzťahov
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
 
Sobota
 
22.9.2018
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme jedno dieťa
   
 
Nedeľa   23. septembra 2018      DVADSIATAPIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  manžel Ján    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     Prosba za Božiu pomoc pre rodinu Jaroslava  
      19,00     †  Štefan a rodičia  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok až piatok.
3. Spovedanie v týždni podľa možnosti každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   

 

 

Bohoslužby     Nedeľa 9. septembra 2018
SLÁVNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
                                                          úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
10.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Mária, Jana a brat Martin
   Za Božiu pomoc pre Martina
Féria
 
Utorok
 
11.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za posilnenie viery, nádeje a lásky a dar zdravia pre Evku a Marka
   †  mama  Cecília
Féria
 
Streda
 
12.9.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za Božiu pomoc, dary Ducha Sväteho pr dcéru Máriu
   †  Mária, Rudolf, ich rodičia a súrodenci z obidvoch strán
Najsvätejšieho mena Panny Márie
 
Štvrtok

 
13.9.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   x
   Sv. omša pre mamičky (za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu)
   †  František, Ladislav, Viliam
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
 

 
Piatok
 
14.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   Poďakovanie Pánu Ježišovi za zjavenie korunky k Božiemu Milosrdenstvu sestre Faustíne
   Poďakovanie za všetky dary od Boha pri životnom jubileu 60 r. Juraja
Povýšenie Svätého Križa, sviatok
 
Sobota

 
15.9.2018
 
 
  07,30 
09,30 
18,00 
   x
   Poďakovanie Pannie Márii za pomoc v životnych situáciach
   x
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska - slávnosť
 
Nedeľa             16. septembra 2018                   DVADSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Alojzia    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     †  Anton a Anna  
      19,00     Poďakovanie za dar života s prosbou za Božie požehnanie pre rodinu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.

 
Slávime hody – odpust. Je to v prvom rade duchovná záležitosť. V tento deň je možné pri patričnej dispozícii získať úplne odpustky. Po sv. omši Vás pozývame na farské AGAPÉ v priestranstve pred kostolom. Dnes sa tiež koná obvyklá farská OFERA. Ďakujeme tiež všetkým, ktoré sa pričinili o vznešený priebeh dnešnej výročnej slávnosti. Nech Vám to Pán Boh odplatí.
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 06:30 sú v pondelok až piatok.
3. V pondelok 10. septembra 2018 sa uskutoční stretnutie kňazov nášho dekanátu. Rekolekcia sa koná v Zohori. Začína  sv. omšou o 09,00 hod. Prosíme o podporu v modlitbách.
4.
 
V sobotu 15. 9. 2016 sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie koná v Šaštíne celonárodná púť. Pozývame Vás putovať do Šaštína a zveriť seba, naše rodiny i celú našu vlasť pod ochranu našej Patrónky.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá pani učiteľku pre 1. stupeň ZŠ a pani vychovávateľku. Záujemcov prosíme o e-mail na adresu riaditel@svfrantisek.sk. O našej cirkevnej škole sa viacej dozviete na www.svfrantisek.sk.

 
 
 
 
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína
Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 14.- 16. septembra 2018. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v sobotu, 15. septembra o 10,30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Milan Lach, gréckokatolícky biskup Eparchie Parma v Ohio (USA). Na druhý deň, 16. septembra 2018, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10,30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. 

 
 
 
 
 
Pozvanie pre mladých na podujatia v rámci púte do Šaštína
V rámci národnej púte do Šaštína na slávnosť Sedembolestnej je pripravený aj bohatý sprievodný program, na ktorý pozývame všetkých, osobitne mladých a rodiny. Už 14. septembra sa začne pešia púť s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom „Po stopách Titusa Zemana" od rieky Moravy neďaleko obce Závod do Šaštína. Pôjde pri nej nielen o pripomenutie hrdinstva blahoslaveného Titusa Zemana, ale aj o uvažovanie nad vlastnou životnou cestou. V Šaštíne čaká všetkých pútnikov okrem slávnostnej svätej omše aj bohatý sprievodný program: divadelná hra Slovenského Národného Divadla „Nepolepšiteľný svätec", divadelné predstavenie Komunity Cenacolo „Milosrdný Samaritán", diskusia so zaujímavými hosťami, hudobné a modlitbové pásma ako aj detský program. Pre mladých sú v „Cliptime zóne" pripravené workshopy, prednášky a hry. Celý program sa nesie v duchu odvahy s heslom: Bez strachu. Podrobnejšie informácie sú na plagáte a na stránkach bazilika.sk a cliptime.sk.

 
 
Púť do Marianky
Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa tohtoročnej púte do Marianky, ktorá sa bude konať 7.- 9. septembra 2018. Púť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude v nedeľu 9. septembra o 11,00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

 
Otvára sa rok osobnej formácie  BAŠ 2018/2019
Podrobnosti sú na plagátiku pri východe z kostola na stolčeku