Zoznam

 

Názov Autor  Evid. číslo 
30 Jahre Stadtumbau Kempten im Allgäu   629
Adolescenti Lasconi T.  229
Ako muža a ženu ich stvoril Eid V., Kügler J., Schicker J.  171
Ako som zabila svoje dieťa… L'ermite P.  490
Akordy lásky Emmanuel M.  503
Andělé Guardini R.  266
Andrej Hlinka Bartlová A.  89
Anjelské dieťa Perroy H.  185
Áno, Pane... Dubois J.  133
Áno, Pane... Dubois J.  160
Antroposofie a křesťanství Kolektív autorov  591
Apoštol Božieho Milosrdenstva č. 33 Spoločnosť katolíckeho apoštolátu  502
Apoštol Kanady Normanová D. B.  380
Astrológia a kresťanský život Sanchez F., Madre P.  206
Astrológia a kresťanský život Sanchez F., Madre P.  404
Atlét na Petrovom stolci Pauliny A.  255
Atlét na Petrovom stolci Pauliny A.  394
Atlét na Petrovom stolci Pauliny A.  593
Augustin Kranz G.  102
Augustin Krauz G.  282
Bdejte a modlite sa Ivančić T.  87
Biblia a antická tradícia Tresmontant C.  90
Biblia a jej ľud Rops D.  356
Biblická teologie - christologie Schierse F. J.  424
Biblické histórie Žiak A.  295
Biskup - vyznavač Josef Karel Matocha Charouz J. Z.  278
Blahorečenie Bratislava - Petržalka 14. september 2003   167
Boh a veda Guitton J.  610
Boh hovorí svojim deťom   369
Boh je láska Foucauld Ch.  143
Boh v otázkach dnešného človeka Frossard A.  245
Boh, náš priateľ de la Boullaye H. P.  430
Boha nemožno vyhnať Pachman L.  518
Bohatší život Heer F.  561
Bohu vďaka Pierre A.  218
Bojíš sa Jezuitov? Csontos L.  258
Bolest a naděje Kolektív autorov  582
Božia vôľa - vaše posvätenie Geißlreiter M.  140
Božie deti Košice  221
Brat František Green J.  415
Bratislavské rokoko Šášky L.  644
Bratovi Rukopis  104
Bratovi   516
Buď pokojná, mama! Mühlanová C.  259
Byl jsem Svědkem Jehovovým Ferfecki S. 269
Centesimus annus - k stému výročí encykliky Rerum novarum Ján Pavol II.  349
Cesta k Bohu Mello A.  331
Cesta kříže Hession R.  5
Cesta lásky Liguori A.  72
Cesta Veľkonočným tajomstvom Ratzinger J.  297
Cesta z chaosu Tomapra J. M. M.  117
Cesty k dnešní katolické biblistice Merell J.  467
Cesty k nekonečnu Hlinka A.  256
Cesty k pramenům Albright W. F.  607
Cesty k víře Urban J. 568
Cesty k živej viere Dobrá kniha 173
Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať   227
Chváľ, duša moja, Pána! Združenie Jas  214
Chvála Ti, Otče, naveky! Jurko J.  274
Cieľ a cesta Koma Š.  158
Cirkev uprostred problémov J. G. W.  379
Cirkev v rozvoji J. G. W.  361
Cirkev v rozvoji J. G. W.  381
Cirkev v zápase stáročí J. G. W.  428
Cirkev v zápase stáročí Korec J. Ch.  19
Cirkevné umenie Bagin A.  438
Církevní dějiny (II., III., IV.) Kadlec J.  439
Cirkevný rok Budaj J.  10
Confiteor - príprava na sviatosť zmierenia Plhoň J.  148
Čas stretnutí Mikloško F.  78
Časopis Viera a život (4/2005) Dobrá kniha  264
Človekom od počatia Ohio USA  198
Čo je dušou každého apoštolátu? Chautard D.  524
Čo znamená veriť Semmelroth O.  565
Chcete prijať Ducha Svätého? Scheer P. P.  174
Chlieb a slovo Dermek A.  18
Chlieb a slovo Dermek A.  354
Chlieb šťastia Trpin E.  88
Cirkev Schmaus M.  370
Daj mi svoje ranené srdce Barbarič S.  408
Dar víry Zvon  523
Dar, ktorý nestarne Vrablec Š.  616
David a Saul Adámek J.  387
Dedičstvo otcov Vnuk F.  398
Dejiny kresťanského myslenia Lane T.  82
Dejiny Mariatálu Čík S.  425
Dejiny mojej Cirkvi I. Judák V.  123
Dejiny mojej Cirkvi II. Judák V.  223
Dejiny slovenskej literatúry Mráz A.  459
Deň kedy zomrel Kristus Bishop J.  23
Denná cesta k Otcovi Jurko J.  260
Desatoro Božích prikázaní Simajchl L.  44
Desatoro rodičovskej výchovy de Maillardoz R. P. Ch.  605
Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi SSV  169
Deviatnik k trom košickým mučeníkom Hromník M.  237
Diecézni kňazi a  ich spiritualita v dnešnej dobe Vrabec J. E. Š., Krupa J., Brunt-haler F. 96
Dievča spod Ánd Beccalossiová M.  58
Dievča zo Sieny Wohl L.  84
Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenzime Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov 362
Disharmonický člověk a jeho výchova I. Novák S.  440
Dogma pod Božím slovem Kasper W.  474
Dokumenty o teológii oslobodenia Kongregácia pre vieroučné otázky  217
Domáca adorácia   368
Dominik Bosco T.  51
Don Bosco Salesny K.  57
Dôverne s Bohom I. diel Gabriel P.  244
Duchovná obnova (3/1996, 4/1996) KBS  492
Duchovné cvičenia vo Vatikáne Korec J. Ch.  178
Duchovné poslanie stredného veku Grün A. 12
Duchovní život Urban J.  489
Duchovný pastier 1/1992 SSV  153
Duchovný pastier 1/1994 SSV  153
Duchovný pastier 10/1991 SSV  155
Duchovný pastier 9/1991 SSV  154
Duchovný život v praxi Schurmann H.  144
Duše a tělo Matiegka J.  416
Dvanásti Arrighini A.  60
Dvanásti Arrighini A.  469
Dve koruny Morcinek G.  211
Dvě liturgická pojednání Pokorný L.  598
Encyklika Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti Pavol VI.  558
Encyklika o rozvoji národov Pavol VI.  177
Eucharistická slávnosť so svätým otcom Jánom Pavlom II. (Vajnory 1990) Chalupecký I., Jarab J., Konečný A. 70  
Evangelium podle Jidáše Karatkěvič U.  634
Evanielium podľa Marka S. B. S.  13
Evanjeliá ERC  48
Evanjeliá Trilling W.  617
Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936 -1986 SSV  462
Falošní proroci Gálik S.  383
Familiaris consortio J. Pavol II.  305
Fatima - Mária hovorí svetu Fonseca G.  180
Fatima - Mária hovorí svetu Fonseca G.  409
Ferienlan allgäu   627
Fides č. 4   481
Filozof & ústřice Thurber J. 528
Fráter Johannes Branecký J.  7
Fráter Johannes Branecký J.  68
Hľa Tajomstvo viery Janáč P.  38
Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom Philippe J.  412
Hľadali úprimne Senčík Š.  14
Hlas volajúceho na púšti Réma  55
Hlásaj slovo Vrablec J.  95
Hlásateľ pravdy Zemko P.  131
Hodina so sviatostným Kristom Jankola S.  46
Hojenie zranených emócií Padovani M.  170
Horúčava Rezník J.  316
Hrad vnútra čiže komnaty Avilská T.  429
Hrady a zámky v Československu Kusák D. , Burian J. , Križanová E. , Muchka I.  646
Hriech, milosť, sviatosť zmierenia Salij J.  540
Hriešna mladosť Bunčák P.  111
I v nemoci si buď přítelem Honzák R.  228
inFormačník (9/2000) Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  200
inFormačník (č. 6-7/2000) Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  576
inFormačník Nahlas (1/2001, 11/2001, 2/2002, 3 - 4/2002, 5 -6/2003) Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  156
inFormačník Nahlas (11x) Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  508
inFormačník Nahlas (8/2002) Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  308
Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce Toman J.  570
Ján z Boha Nigg W.  493
Ján z Boha   584
Japonsko   649
Jazyk spieva o tvojom Slove Jurčo M.  385
Jde to i jinak Häring B.  560
Je tam vôbec niekto? Watson D.  530
Jean-Paul II. en France   588
Jednoduchosť srdca Madre P.  470
Ježíš - Příběh podle Lukášova evangelia   328
Ježíš Kristus ve mně Auffray A.  204
Ježiš ma uzdravuje Forrest T., Flores J. H. P.  207
Ježiš ma uzdravuje Forrest T., Flores J. H. P.  392
Ježiš náš osud Busch W.  98
Ježiš Nazaretský J. Pavol II. 418
Ježiš vo svojej dobe Rops D.  268
Ježíš z Nazareta Holtz T.  411
Ježiš zďaleka a zblízka Korec J. Ch.  247
Ježiš zďaleka a zblízka Korec J. Ch.  606
Ježiš žije Tardif E. , Flores J. H. P.  208
Ježiš žije Tardif E., Flores J. H. P.  321
Ježišova Matka R. S.  3
Ježišova radostná zvesť Stock K.  69
Ježíšova slova k meditaci Lorber J.  42
Ježišu, dôverujem v Teba sv. Faustína  226
Ježišu, dôverujem v Teba sv. Faustína  482
John Paul II. in Kenya Ján Pavol II.  587
K filosofii naděje Marcel G.  339
K manželstvu a rodine G. W.  396
K manželstvu a rodine Korec J. Ch. 350
K manželstvu a rodine Korec J. Ch.  578
Kánonické právo Filo V.  431
Karmelitánska meditácia Zawanda M.  150
Katechetika   443
Katechizmus Rím - akadémia  25
Katechizmus SSV  300
Katechizmus pre najmenších (2x)   592
Katolícky katechizmus Trnava  192
Kazateľ milosti Pavanello F.  195
Každodenné zamyslenia Srholec A.  562
Každodenné zamyslenia Srholec A.  589
Kde je diabol starostom Leppich  453
Keby si poznala... Gerely J.  488
Kempten   632
Kempten Cambodunum   623
Kirchliches Kunsthandwerk   622
Kniha žalmov LÚČ  329
Kniha života pre každého Vida  348
Knižnica viery Korec J. Ch.  235
Koho má za zády? Pirnosová B.  257
Konštrukcia človeka Quoist M.  246
Korunovačné slávnosti Bratislava 1563-1830 Holčík Š.  639
Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy SSV  322
Košickí mučeníci Ondruš R.  71
Košický mučeníci Zahoránsky P.  67
Kráľovná Turzovky Šubjaková E.  468
Krásy a vzácnosti slovenskej prírody Janota D. Tesák M., Vološčuk I.  643
Kresťanská archeológia Bagin A.  452
Kresťanská rodina Christenson L.  531
Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku Václavová V., Kossey P., Murdza P. 231  
Kresťanstvo a fyzika Krempaský J.  202
Kresťanstvo a kultúra I. Kolektív autorov  250
Kresťanstvo v masmédiách Kolektív autorov  323
Kreutzerova sonáta Tolstoj L. N.  105
Kristov kňaz Korec J. Ch.  618
Kristov rytier Maczynska C.  53
Kristovým bojovníkom Kmeťko K.  483
Kristus dnes i naveky R. S.  450
Kristus na Reeperbahne Leppich  442
Kristus na Veľkú noc Brown R.  103
Kristus na Vianoce Brown R.  286
Kristus Nádej Európy KBS  33
Kristus vo Veľkom týždni Brown R.  275
Kristus vrchol zjevení Lang A.  399
Kristus žije v dejinách Cirkvi II. Janáč P.  327
Kritický mysliteľ Koster W.  162
Kríž vo svetle pravdy (2x) Korec J. Ch.  566
Krížová cesta Escrivá J.  113
Krížová cesta Božieho Milosrdenstva Nemcová V.  596
Krížová cesta človeka Grega Ľ.  166
Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (13x) SSV  619
Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (9x) SSV  500
Krížová cesta pre mladých Šipoš J.  43
Krížová cesta, deviatnik   571
Křesťanský realismus a dialektický materialismus Pecka D., Pavelka A., Chudoba B.  92
Křesťanství, kultura svět II. Kolektív autorov  136
Kto je Boh Otec? č. 10 - Sociálne a politické úsilie Vydavateľstvo Don Bosco  287
Kto je Boh Otec? č. 11 - Mária v Otcovom pláne Vydavateľstvo Don Bosco  288
Kto je Boh Otec? č. 12 - Láska k Bohu a človeku Vydavateľstvo Don Bosco  289
Kto je Boh Otec? č. 2 - Boh Otec Vydavateľstvo Don Bosco  292
Kto je Boh Otec? č. 3 - Boh Stvoriteľ Vydavateľstvo Don Bosco  293
Kto je Boh Otec? č. 4 - Nový človek Vydavateľstvo Don Bosco  294
Kto je Boh Otec? č. 5 - Zákon Vydavateľstvo Don Bosco  306
Kto je Boh Otec? č. 6 - Mravné svedomie Vydavateľstvo Don Bosco  307
Kto je Boh Otec? č. 7 - Kultúrny projekt Vydavateľstvo Don Bosco  290
Kto je Boh Otec? č. 8 - Modlitba Vydavateľstvo Don Bosco  276
Kto je Boh Otec? č. 9 - Úcta k životu Vydavateľstvo Don Bosco  277
Kto je Kristus? Forgan I. V.  521
Kto je Svätý Duch? č. 12 - Nádej dar Ducha Vydavateľstvo Don Bosco  291
Kto sú svedkovia Jehovovi? Engelhart V.  407
Kvety zla Baudelair Ch.  165
Láska - ale aká? Quoist M.  128
Láska a partnerstvo Laun A.  364
Lebo si môj otec Carretto C.  4
Legendy umučenia Papini G.  332
Lékař, který zvolil Boha Mutschlechner N.  403
Lekcionár V. SSV  534
Levoča Plicka K.  640
List Svätého otca deťom Vydavateľstvo Don Bosco  121
List Svätého otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi k príležitosti zeleného zeleného štvrtku 1985 Ján Pavol II.  172
Listy ľuďom Papini G.  81
Listy rodičom Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 199  
Listy z noviciátu SJ (3/1997) Spoločnosť Ježišova  251
Listy z púšte Carretto C.  6
Liturgia č. 1/1991 SLK  9
Liturgia č. 1/1992 SLK  65
Liturgický rok A Flossmann K.  419
Lorenzetti Prokoppová M.  637
Loretánske svetlo Renč V.  116
Love story a skutočný svet Puss A.  313
Lúčenie Miklošková M., Mikloško J.  253
Ľútosť   455
Malé příběhy Cavanaugh B.  21
Malý teologický lexikón Kolektív autorov  371
Marc Changall le Targat F.  612
Marcelino chlieb a víno Sánchez-Silva J. M.  20
Marcelinova veľká cesta Sánchez-Silva J. M.  54
Maria Balthasar H.  91
Maria Press F.  41
Maria - dodatek 1 Press F.  80
Mária vo svetle Ducha Svätého Kolárová J.  32
Mária, úsmev Boží Richer E.  265
Mária, úsmev Boží Richer E.  486
Marianka pútnické miesto Ars stigmy  152
Mariánske kňazské exercície Kolektív autorov  181
Matka Terézia Doig D.  311
Medjugorje (27/1993) Mariánske centrum Medžugorie 491
Mesto ako Alice Springs Shute N.  564
Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva Jurčáková S. , Krajčíková E., Lencz L., Syneková M.  359
Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva Jurčáková S., Krajčíková E., Lencz L., Syneková M.  191
Milosrdenstvo božie sv. Faustína  241
Miništranti Miklúš F.  145
Minúta múdrosti Mello A.  303
Mladý misionár (3/1997) Verbisti  249
Modli sa srdcom Barbarič S.  17
Modli sa srdcom Barbarič S.  352
Modli sa srdcom Barbarič S.  537
Modlime sa za kňazov Judák V.  15
Modlitba Carrel A.  163
Modlitba a ruženec Máriino "Fiat" Kardinál Suenens  224
Modlitba žaby Mello A.  27
Modlitby hriešnika Hupka G.  30
Modlitby, meditácie a spevy sveta Záhoranská E.  434
Modlitebná knižka Alfa Konti  484
Moje malé svetielko - spevník pre deti (2x)   538
Môj priateľ   586
Môj priateľ (2x)   472
Můj anděl půjde před tebou Huber G.  261
My kážeme Krista ukrižovaného Cantalamessa R.  243
Mystické mesto Božie   279
Mystické mesto Božie (III. - IV.)   363
Myšlenky na každý den Grün A.  427
Myšlienky duchovného poučenia   212
Myšlienky písané do piesku Slovenský spisovateľ  498
Na ceste do večnosti Korec J. Ch.  107
Na ceste do večnosti Korec J. Ch.  239
Na ceste do večnosti R. S.  342
Na ceste k manželstvu ako sviatosti HKR  365
Na prahu dospelosti Koma Š.  232
Na prahu dospelosti Koma Š.  539
Náboženské vedomie moderného človeka Giussani L.  366
Nad modlitbou svätého ruženca Dancák F.  414
Náhody a náhodičky Karmelitáni  298
Najhlbší prameň W. R.  422
Národná galéria Londýn   647
Náš zástoj v novom svete Häring B.  509
Náš život s Kristom - katolícky katechizmus (č. 4, 5) SSV  525
Náš život s Kristom - katolícky katechizmus (č. 4, 5) SSV  595
Naše víra Kolektív autorov  252
Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej matky Liguori A. M.  16
Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej matky Liguori A. M.  263
Neboj sa zaspať, Silvia! Binderová M.  26
Nebojte sa života Montana V.  159
Nech tak svieti vaše svetlo Korec J. Ch.  557
Nejistota a odhodlání Wust P.  536
Neklidné vztahy Halas F. X.  101
Nitra - katedrála Eisner J.  74
Nová evanjelizácia Kolektív autorov  324
Nová evanjelizácia (zborník sympózia III. ročník) Kolektív autorov  527
Nová zmluva Medzinárodný zväz Gideonovcov  351
Nová Zmluva - obrázková Biblia Cook D. C.  220
Nová Zmluva - obrázková Biblia Cook D. C.  333
Nová Zmluva - obrázková Biblia Cook D. C.  594
Nové rodiny Alfa Konti  203
Nový kvas Albanese G.  471
Nový zákon Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 335  
Nový zákon Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 346  
Nový zákon Trnava  151
Nový zákon (2x)   569
Nový zákon a žalmy Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 357  
Nový zákon v „plnosti času" Krovina M.  421
O cestách viery R. S.  281
O dobrom človekovi Zeller H.  194
O duchovnom vedení Forgan V.  271
O duchovnom živote W. R.  497
O kázni a dáždnikoch Wójtowicz K.  222
O modlitbě Guardini R.  345
O Novém zákoně Tenney M. C.  201
O povolaní a poslaní laikov J. Pavol II.  34
O původu mravního poznání Brentano F.  611
O radostiach ľudskej duše Kašparů M.  609
O rehoľnom živote Korec J. Ch.  233
O rehoľnom živote Korec J. Ch.  240
O rehoľnom živote Korec J. Ch.  355
O rehoľnom živote Korec J. Ch.  395
O rehoľnom živote Korec J. Ch.  583
O rehoľnom živote W. R.  372
O sakramentálnej teológii Vrablec J.  458
O výchove Dubois J.  183
O výchove Dubois J.  378
Objav svoje krídla Hofsümmer W.  510
Od Krišnu ku Kristovi Inovecká K.  141
Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám Tomko J.  478
Odovzdávanie viery v rodine Pápežská rada pre rodinu  526
Odpovedať ako svätý František Zoň A.  513
Otec biskup Pavol Gojdič Šturák P.  389
Ozvena slova Hlinka A.  1
Ozvena slova Mateje A. H.  135
Ozvena slova 3 Hlinka A.  280
Ozvena slova 4 Hlinka A. 320
Ozvena slova 5 - desatoro Hlinka A.  37
Ozveny z Patmosu Rábek F.  512
Pád Cařihradu Runciman S.  301
Pamäti kňaza Mitošinka V.  62
Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov SSV  461
Panna Mária Trnavská Radváni H.  120
Pápežov ruženec svetla Zemko P.  47
Pápežské listy a vatikánske dokumenty 47. zväzok KBS  132
Pater Patriae Kučera M.  604
Patristická čítanka Novák J.  189
Pedagogika pre rodičov Rozinajová H.  460
Peter a Lucia Rolland R.  572
Piaty svetadiel Brinke J.  433
Pieseň o Bernadette Werfel F.  238
Pieseň vesmíru de Chardin P. T.  36
Plán pastorácie povolaní na Slovensku Kolektív autorov  315
Po stopách apoštolov a mučeníkov Polčin S.  56
Pobádaní milosrdenstvom de Paul V. 31
Pocta spolupatronům Evropy   386
Počuli sme slovo Pánovo Faudenom A.  2
Pod kopulí bíle svatyně II.   532
Pod krížom Dilong R.  543
Pod ochranou škapuliara Zieliński J.  52
Pokánie Hromník M.  219
Pokoj srdca Irala N.  197
Polia sa už zlátia Brat Efraim  599
Ponížený a povýšený Jozef Ferko J.  122
Porušené telo Vanier J.  505
Poselství Ježíšovo   473
Poselství pro dnešek i zítřek Kolektív autorov  573
Posila v slove Chalupa J.  39
Posledná vila Petrík V.  196
Posolstvo Dobrá kniha  405
Posolstvo Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 99  
Posolstvo lásky SSV  326
Posolstvo Nebeského Otca Singer Z.  175
Posvátné a profánní Eliade M.  435
Potřebuji tvou lásku Campbell R.  501
Poučenie o sviatosti manželstva (2x) SSV  541
Poučenie o sviatostiach chorých SSV  376
Poučenie o sviatostiach chorých (2x) SSV  542
Pozvání k lásce Keating T.  636
Pozvaní na hostinu Kolektív autorov  283
Prado Madrid   641
Prednášky zo špeciálnej dogmatiky II. Uhrin J.  448
Predrahá krv LÚČ  45
Predrahá krv - modlitby LÚČ  358
Priatelia Boží Judák V.  600
Priekopníci lepšieho sveta Bosco T.  11
Priekopník modernej duchovnosti L'arco A.  130
Príroda hovorí o Bohu Kustič Ž.  210
Privádzame dieťa ku Kristovi   529
Probíhejte Jeruzalém a sviťte Reinsberg J.  164
Proces s dr. J. Tisom Rašla A., Žabkay E.  184
Prorok Jonáš Markuš J. O.  559
Příběhy dosud živé! 1 Fankhauser G.  182
Příběhy dosud živé! 4 Fankhauser G.  64
Příběhy dosud živé! 4 Fankhauser G.  413
Přípitek zkušeného ďábla Lewis C. S.  97
Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání   533
Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání   602
Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1990 SSV  479
Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1996 SSV  373
Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1997 SSV  382
Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2003 SSV  94
Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2003 SSV  522
Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2004 SSV  126
Pútnik svätovojtešský 2006 SSV  115
Pútnik svätovojtešský 2009 SSV  186
Pútnik svätovojtešský 2010 SSV  187
Putovanie Panny Márie Fatimskej po Slovensku 1994   432
Rabínska múdrosť Hirsch J.  125
Radiestézia,magnetizmus a kresťanský život Sanchez F., Madre P.  205
Radosť v rodine 2004 Zdravecká J., Zdravecký M.  284
Rakovina Solženicyn A.  495
Ranokresťanské a byzantské umenie Lassus J.  625
Reč na hore Presbyter Š.  454
Rím a Vatikán Sopouch J. a kolektív  555
Rím a Vatikán (sprievodca)   119
Rozhovory s Michelangelom Holanda F.  567
Rozmach alebo úpadok Cirkvi? Suhard E.  426
Rozněcování ohně McDonnell K., Montague G. T.  273
Ružencové rozjímania na celý október Kollár M. M.  304
Rytier a reformátor Ondruš R.  334
Řád lásky Scheler M.  341
S Donom Boscom na slovíčko Vydavateľstvo Don Bosco  146
S Máriou na krížovej ceste Paulínky  40
S trpiacim Kristom dnes Tereza M., Roger F.  563
Sakrálna architektúra na Slovensku Kolektív autorov  626
Sborník teologických statí II.   546
Sedem darov Ducha Svätého Michalov J.  216
Sedem hlavných hriechov Michalov J.  236
Seminár pre kresťanských rodičov Kolektív autorov  441
Sila viery, sila pravdy Trstenský V.  112
Sklená studňa Bamberger R.  463
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi... II. diel, cyklus C Jurko J.  179
Slepačia polievka pre dušu, 4. porcia Canfield J., Hansen M. V., McCarty H., McCartyová M.  499
Slová na kríži Speyer A.  137
Slovenské kresťanské odbory včera a dnes Čavojský R. a kolektív  234
Slovenské kresťanské odbory včera a dnes Čavojský R. a kolektív  384
Slovensko   633
Slovenský raj JiroušekL., Hric K.  620
Slovo medzi nami (1/2002) Redemptoristi  393
Slovo medzi nami (17x) Redemptoristi  254
Slovo medzi nami (4x) Redemptoristi  325
Slovo medzi nami (február/marec 2003) Redemptoristi  296
Slovo pre každého Popovec A.  225
Slovo života Zlatňanský J.  464
Slušnosť naša každodenná Chorvát F., Orlík J.  390
Služba Bohu a ľuďom Luscoň J.  215
Smútok Németh L.  106
Som aj ja povolaná? Gusic J.  367
Sonina rada Horský J.  8
Spisky sv. Františka z Assisi Lucký M.  73
Spisy svatého Františka   603
Spoločné modlitby veriacich SSV  535
Spomienky kresťanského odborára Čavojský R.  213
Spomienky pútnika Senčík Š.  157
Spytovanie svedomia Hromník M.  230
St. Magnus ... Und Chaos wird Ordnung   638
Starý zákon SSV  310
Starý zákon Trnava  142
Starý zákon - Jób Kalich  66
Starý zákon - Príslovia, Kazateľ Kalich  59
Starý zákon I. Búda J.  456
Ste svetlo sveta Korec J. Ch.  515
Stopami koncilu   545
Stredoveké umenie Kidson P.  621
Stretáme sa s Kristom Kolektív autorov  556
Svätý Augustín Bertrand L.  83
Svätý František Xaverský Schurhammer G.  134
Svätý Ján z Kríža Dobhan U.  75
Svätý Martin Hünermann W.  76
Svätý Vincent de Paul Hünermann V.  391
Svedectvo   388
Svedectvo pravde VII. Porubčan P. J.  149
Svedectvo viery I. Cikrev dnes Dobrá kniha  336
Sviatosti Spesz A.  337
Šesť rušných dní (2x) Erickson M. E.  614
Škola modlitby Pavol Benko  161
Taizé púť dôvery na zemi Zvon 519
Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia R. S.  285
Tajomstvo krstu Cantalamessa R.  138
Tajomstvo viery Rábek F.  262
Tajomstvo viery   451
Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna Keden J.  299
Taliansko, Vatikán, San Marino Pažitka M.  544
Tatry Blahout M. , Repka P.  645
Tatry - leto, oddych, krása   648
Tatry naše malebné Legutky M.  631
Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu? Bendlová P.  318
Teológia dejín Marrou H. 436
The pope's visit   628
Tradícia a Zjavenie Linet P.  375
Turíce (príloha časopisu Nahlas č. 5 - 6/2004) Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  507
Turínske plátno Hajduk A.  608
Tvoje meno Grün A.  24
Týždenník Maga J.  343
Úcta k sv. Jozefovi Malý V.  49
Umenie čiernej Afriky Trojanová A.  624
Umučenie Ježiša Krista Emmerichová A. K.  108
Urobím vás rybármi ľudí Maciel M.  188
Úsmev Jána Pavla II. Pielatowski K.  514
Úsmev nad úsmevom Strauss P.  317
Úsmev nad úsmevom Strauss P.  417
Úsmev nad úsmevom Strauss P.  504
Uštvaný génius Hofmeister R.  494
Utrpení a štěstí křesťana Mauriac F.  402
Úvahy o človeku Korec J. Ch.  79
Úvod do Písma svätého Porúbčan Š.  176
Úvod do vierouky o Cirkvi Hudáček M.  330
V bunkri hladu Bohuslav  477
V mene Ježiša Nouwen H. J. M.  129
V rúchu Kristovom Gazsó A.  50
V škole Ducha Svätého Philippe J.  579
Väznili ich za vieru Čarnogurský J.  61
Väznili ich za vieru Čarnogurský J.  575
Veď ma po ceste života Martini C. M.  319
Věda a smysl života Chauchard P.  580
Veľké jubileum KBS  397
Veľké jubileum KBS  423
Veľké jubileum 2000 (máj, september) KBS  476
Veľké jubileum očami mladých Križová O.  446
Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie (4x) SSV  577
Venček deviatnikov   272
Verím - malý katolícky katechizmus   109
Veriť či neveriť? Forgan I. V.  520
Věrohodnost Nového Zákona Bruce F. F.  406
Věřím a vyznávám Pokorný L.  377
Viera a život (1/2005, 3/2006) Dobrá kniha  309
Viera a život (2/2005) Dobrá kniha  127
Viera a život (3/1993) Dobrá kniha  465
Viera a život (3/1997) Dobrá kniha  480
Viera a život (3/2004) Dobrá kniha  118
Viera a život (4/1991) Dobrá kniha  248
Viera v modernom svete Lepp I.  340
Viera veľkých vedcov Hlinka A.  344
Víťazstvo Srdca (č. 78)   585
Vnútorné oslobodenie a uzdravenie Ivančic T.  270
Vnútorné oslobodenie a uzdravenie Ivančic T.  475
Vnútorný poriadok farnosti 2002/2003 Farnosť Bolešov  506
Volanie kráľovnej mieru Ljubičič P.  29
Vstupenka do raja Šauer F.  35
Všeobecná etika Trnava  147
Všeobecné církevní dějiny I. Bartůněk V.  447
Všeobecný úvod do kníh Starého Zákona II Janega Š.  445 .
Všeobecný úvod do Písma svätého Krovina M.  615
Všetci do Betlehema Venturi G.  613
Výber z najkrajších modlitieb sveta Rybár J.  485
Výchova dieťaťa k meditácii I. Tilmann K.  444
Výchova chlapcov Dobson J.  338
Výňatok z rímskeho misála SSV  93
Vyrovnaný s Bohom Blanchard J.  139
Vyznání katolíka Novak M.  401
Vzory kresťanského života Chlumský J.  100
Vzpřimte sa a zdvihněte hlavy Tomášek F.  193
Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském II. Kaňák M.  449
Z oboch strán oltára Filipek A.  314
Za hlbším životom Bubán J.  590
Za kresťanské porozumenie človeka SKA  85
Zabijem pastiera Labo Š.  110
Zachránilo nás Dieťa Liguori A. M.  302
Zajtra sa bude opäť veriť Krenzer F.  22
Zajtra sa bude opäť veriť Krenzer F.  400
Základní křesťanská poradna Kuneš P.  511
Základy katolíckej sociálnej náuky Škoda F.  86
Základy teologie Tresmontant C.  410
Zákony zo Sinaja a z Vatikánu Michalov J.  168
Zamyslenia Šrámek J.  242
Západné Slovensko Nehera O.  630
Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzy KBSE   374
Zázraky sa dejú Kenna B.  114
Zber liečivých rastlín Brabenec M.  574
Ze školy do života Tomášek F.  517
Zlatá kniha fatimská Rodina Nepoškvrnenej  267
Zlatá kniha fatimská Rodina Nepoškvrnenej  353
Zlatá kniha Slovenska   642
Znojemský pekársky učěň Hünermann W.  437
Zriedkavý hrdina Vácval A. M.  466
Zrno (7x)   496
Zrovnávacia vierouka s náukou islamu Uhrin J.  420
Zůstaňte ve mně, a já ve vás Ivančič T.  209
Žena so zatvorenými očami L'ermite P.  77
Ži odvážne ako Dominik Savio Bosco T.  63
Židovské osudy Androvičová E.  487
Židovské osudy Androvičová E.  635
Žít dnešek s Bohem Schutz R.  28
Život Cirkvi - bulletin KBS  457
Život Jany z Arku Pernoudová R.  312
Život Ježiša Krista Ricciotti G.  190
Život Krista Papini G.  597
Život Pána Ježiša Krista   360
Život patriarchu Jozefa   347
Život svätého Ignáca z Lojoly Ribadeneir P.  581
Život zasvätených Korec J. Ch.  601
Životné obdobia Guardini R.  124