Zoznam

 

Autor  Názov Evid. číslo 
Adámek J.  David a Saul 387
Albanese G.  Nový kvas 471
Albright W. F.  Cesty k pramenům 607
Alfa Konti  Nové rodiny 203
Alfa Konti  Modlitebná knižka 484
Androvičová E.  Židovské osudy 487
Androvičová E.  Židovské osudy 635
Arrighini A.  Dvanásti 60
Arrighini A.  Dvanásti 469
Ars stigmy  Marianka pútnické miesto 152
Auffray A.  Ježíš Kristus ve mně 204
Avilská T.  Hrad vnútra čiže komnaty 429
Bagin A.  Cirkevné umenie 438
Bagin A.  Kresťanská archeológia 452
Balthasar H.  Maria 91
Bamberger R.  Sklená studňa 463
Barbarič S.  Modli sa srdcom 17
Barbarič S.  Modli sa srdcom 352
Barbarič S.  Daj mi svoje ranené srdce 408
Barbarič S.  Modli sa srdcom 537
Bartlová A.  Andrej Hlinka 89
Bartůněk V.  Všeobecné církevní dějiny I. 447
Baudelair Ch.  Kvety zla 165
Beccalossiová M.  Dievča spod Ánd 58
Bendlová P.  Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu? 318
Bertrand L.  Svätý Augustín 83
Binderová M.  Neboj sa zaspať, Silvia! 26
Bishop J.  Deň kedy zomrel Kristus 23
Blahout M. , Repka P.  Tatry 645
Blanchard J.  Vyrovnaný s Bohom 139
Bohuslav  V bunkri hladu 477
Bosco T.  Priekopníci lepšieho sveta 11
Bosco T.  Dominik 51
Bosco T.  Ži odvážne ako Dominik Savio 63
Brabenec M.  Zber liečivých rastlín 574
Branecký J.   Fráter Johannes 7
Branecký J.  Fráter Johannes 68
Brat Efraim  Polia sa už zlátia 599
Brentano F.  O původu mravního poznání 611
Brinke J.  Piaty svetadiel 433
Brown R.  Kristus na Veľkú noc 103
Brown R.  Kristus vo Veľkom týždni 275
Brown R.  Kristus na Vianoce 286
Bruce F. F.  Věrohodnost Nového Zákona 406
Bubán J.  Za hlbším životom 590
Búda J.  Starý zákon I. 456
Budaj J.  Cirkevný rok 10
Bunčák P.  Hriešna mladosť 111
Busch W.  Ježiš náš osud 98
Campbell R.  Potřebuji tvou lásku 501
Canfield J., Hansen M. V., McCarty H., McCartyová M.  Slepačia polievka pre dušu, 4. porcia 499
Cantalamessa R.  Tajomstvo krstu 138
Cantalamessa R.  My kážeme Krista ukrižovaného 243
Carrel A.  Modlitba 163
Carretto C.  Lebo si môj otec 4
Carretto C.  Listy z púšte 6
Cavanaugh B.  Malé příběhy 21
Cook D. C.  Nová Zmluva - obrázková Biblia 220
Csontos L.  Bojíš sa Jezuitov? 258
Čarnogurský J.  Väznili ich za vieru 61
Čarnogurský J.  Väznili ich za vieru 575
Čavojský R.  Spomienky kresťanského odborára 213
Čavojský R. a kolektív  Slovenské kresťanské odbory včera a dnes 234
Čavojský R. a kolektív  Slovenské kresťanské odbory včera a dnes 384
Čík S.  Dejiny Mariatálu 425
Chalupa J.  Posila v slove 39
Chalupecký I., Jarab J., Konečný A.  Eucharistická slávnosť so svätým otcom Jánom Pavlom II. (Vajnory 1990) 70
Charouz J. Z.  Biskup - vyznavač Josef Karel Matocha 278
Chauchard P.  Věda a smysl života 580
Chautard D.  Čo je dušou každého apoštolátu? 524
Chlumský J.  Vzory kresťanského života 100
Chorvát F., Orlík J.  Slušnosť naša každodenná 390
Christenson L.  Kresťanská rodina 531
Cook D. C.  Nová Zmluva - obrázková Biblia 333
Cook D. C.  Nová Zmluva - obrázková Biblia 594
Dancák F.  Nad modlitbou svätého ruženca 414
de Chardin P. T.  Pieseň vesmíru 36
de la Boullaye H. P.  Boh, náš priateľ 430
de Maillardoz R. P. Ch.  Desatoro rodičovskej výchovy 605
de Paul V. Pobádaní milosrdenstvom 31
Dermek A.  Chlieb a slovo 18
Dermek A.  Chlieb a slovo 354
Dilong R.  Pod krížom 543
Dobhan U.  Svätý Ján z Kríža 75
Dobrá kniha Cesty k živej viere 173
Dobrá kniha  Viera a život (3/2004) 118
Dobrá kniha  Viera a život (2/2005) 127
Dobrá kniha  Viera a život (4/1991) 248
Dobrá kniha  Časopis Viera a život (4/2005) 264
Dobrá kniha  Viera a život (1/2005, 3/2006) 309
Dobrá kniha  Svedectvo viery I. Cikrev dnes 336
Dobrá kniha  Posolstvo 405
Dobrá kniha  Viera a život (3/1993) 465
Dobrá kniha  Viera a život (3/1997) 480
Dobson J.  Výchova chlapcov 338
Doig D.  Matka Terézia 311
Dubois J.  Áno, Pane... 133
Dubois J.  Áno, Pane... 160
Dubois J.  O výchove 183
Dubois J.  O výchove 378
Eid V., Kügler J., Schicker J.  Ako muža a ženu ich stvoril 171
Eisner J.  Nitra - katedrála 74
Eliade M.  Posvátné a profánní 435
Emmanuel M.  Akordy lásky 503
Emmerichová A. K.  Umučenie Ježiša Krista 108
Engelhart V.  Kto sú svedkovia Jehovovi? 407
ERC  Evanjeliá 48
Erickson M. E.  Šesť rušných dní (2x) 614
Escrivá J.  Krížová cesta 113
Fankhauser G.  Příběhy dosud živé! 4 64
Fankhauser G.  Příběhy dosud živé! 1 182
Fankhauser G.  Příběhy dosud živé! 4 413
Farnosť Bolešov  Vnútorný poriadok farnosti 2002/2003 506
Faudenom A.  Počuli sme slovo Pánovo 2
Ferfecki S. Byl jsem Svědkem Jehovovým 269
Ferko J.  Ponížený a povýšený Jozef 122
Filipek A.  Z oboch strán oltára 314
Filo V.  Kánonické právo 431
Flossmann K.  Liturgický rok A 419
Fonseca G.  Fatima - Mária hovorí svetu 180
Fonseca G.  Fatima - Mária hovorí svetu 409
Forgan I. V.  Veriť či neveriť? 520
Forgan I. V.  Kto je Kristus? 521
Forgan V.  O duchovnom vedení 271
Forrest T., Flores J. H. P.  Ježiš ma uzdravuje 207
Forrest T., Flores J. H. P.  Ježiš ma uzdravuje 392
Foucauld Ch.  Boh je láska 143
Frossard A.  Boh v otázkach dnešného človeka 245
G. W.  K manželstvu a rodine 396
Gabriel P.  Dôverne s Bohom I. diel 244
Gálik S.  Falošní proroci 383
Gazsó A.  V rúchu Kristovom 50
Geißlreiter M.  Božia vôľa - vaše posvätenie 140
Gerely J.  Keby si poznala... 488
Giussani L.  Náboženské vedomie moderného človeka 366
Green J.  Brat František 415
Grega Ľ.  Krížová cesta človeka 166
Grün A. Duchovné poslanie stredného veku 12
Grün A.  Tvoje meno 24
Grün A.  Myšlenky na každý den 427
Guardini R.  Životné obdobia 124
Guardini R.  Andělé 266
Guardini R.  O modlitbě 345
Guitton J.  Boh a veda 610
Gusic J.  Som aj ja povolaná? 367
Hajduk A.  Turínske plátno 608
Halas F. X.  Neklidné vztahy 101
Häring B.  Náš zástoj v novom svete 509
Häring B.  Jde to i jinak 560
Heer F.  Bohatší život 561
Hession R.  Cesta kříže 5
Hirsch J.  Rabínska múdrosť 125
HKR  Na ceste k manželstvu ako sviatosti 365
Hlinka A. Ozvena slova 4 320
Hlinka A.  Ozvena slova 1
Hlinka A.  Ozvena slova 5 - desatoro 37
Hlinka A.  Cesty k nekonečnu 256
Hlinka A.  Ozvena slova 3 280
Hlinka A.  Viera veľkých vedcov 344
Hofmeister R.  Uštvaný génius 494
Hofsümmer W.  Objav svoje krídla 510
Holanda F.  Rozhovory s Michelangelom 567
Holčík Š.  Korunovačné slávnosti Bratislava 1563-1830 639
Holtz T.  Ježíš z Nazareta 411
Honzák R.  I v nemoci si buď přítelem 228
Horský J.  Sonina rada 8
Hromník M.  Pokánie 219
Hromník M.  Spytovanie svedomia 230
Hromník M.  Deviatnik k trom košickým mučeníkom 237
Huber G.  Můj anděl půjde před tebou 261
Hudáček M.  Úvod do vierouky o Cirkvi 330
Hünermann V.  Svätý Vincent de Paul 391
Hünermann W.  Svätý Martin 76
Hünermann W.  Znojemský pekársky učěň 437
Hupka G.  Modlitby hriešnika 30
Inovecká K.  Od Krišnu ku Kristovi 141
Irala N.  Pokoj srdca 197
Ivančic T.  Vnútorné oslobodenie a uzdravenie 270
Ivančic T.  Vnútorné oslobodenie a uzdravenie 475
Ivančić T.  Bdejte a modlite sa 87
Ivančič T.  Zůstaňte ve mně, a já ve vás 209
J. G. W.  Cirkev v rozvoji 361
J. G. W.  Cirkev uprostred problémov 379
J. G. W.  Cirkev v rozvoji 381
J. G. W.  Cirkev v zápase stáročí 428
J. Pavol II.  Ježiš Nazaretský 418
J. Pavol II.  O povolaní a poslaní laikov 34
J. Pavol II.  Familiaris consortio 305
Ján Pavol II.  List Svätého otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi k príležitosti zeleného štvrtku 1985 172
Ján Pavol II.  Centesimus annus - k stému výročí encykliky Rerum novarum 349  
Ján Pavol II.  John Paul II. in Kenya 587
Janáč P.  Hľa Tajomstvo viery 38
Janáč P.  Kristus žije v dejinách Cirkvi II. 327
Janega Š.  Všeobecný úvod do kníh Starého Zákona II 445 .
Jankola S.  Hodina so sviatostným Kristom 46
Janota D. Tesák M., Vološčuk I.  Krásy a vzácnosti slovenskej prírody 643
JiroušekL., Hric K.  Slovenský raj 620
Judák V.  Modlime sa za kňazov 15
Judák V.  Dejiny mojej Cirkvi I. 123
Judák V.  Dejiny mojej Cirkvi II. 223
Judák V.  Priatelia Boží 600
Jurčáková S. , Krajčíková E., Lencz L., Syneková M.  Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva 359
Jurčáková S., Krajčíková E., Lencz L., Syneková M.  Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva 191
Jurčo M.  Jazyk spieva o tvojom Slove 385
Jurko J.  Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi... II. diel, cyklus C 179
Jurko J.  Denná cesta k Otcovi 260
Jurko J.  Chvála Ti, Otče, naveky! 274
Kadlec J.  Církevní dějiny (II., III., IV.) 439
Kalich  Starý zákon - Príslovia, Kazateľ 59
Kalich  Starý zákon - Jób 66
Kaňák M.  Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském II. 449
Karatkěvič U.  Evangelium podle Jidáše 634
Kardinál Suenens  Modlitba a ruženec Máriino "Fiat" 224
Karmelitáni  Náhody a náhodičky 298
Kasper W.  Dogma pod Božím slovem 474
Kašparů M.  O radostiach ľudskej duše 609
KBS  Kristus Nádej Európy 33
KBS  Pápežské listy a vatikánske dokumenty 47. zväzok 132
KBS  Veľké jubileum 397
KBS  Veľké jubileum 423
KBS  Život Cirkvi - bulletin 457
KBS  Veľké jubileum 2000 (máj, september) 476
KBS  Duchovná obnova (3/1996, 4/1996) 492
Keating T.  Pozvání k lásce 636
Keden J.  Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna 299
Kenna B.  Zázraky sa dejú 114
Kidson P.  Stredoveké umenie 621
Kmeťko K.  Kristovým bojovníkom 483
Kolárová J.  Mária vo svetle Ducha Svätého 32
Kolektív autorov  Křesťanství, kultura svět II. 136
Kolektív autorov  Mariánske kňazské exercície 181
Kolektív autorov  Kresťanstvo a kultúra I. 250
Kolektív autorov  Naše víra 252
Kolektív autorov  Pozvaní na hostinu 283
Kolektív autorov  Plán pastorácie povolaní na Slovensku 315
Kolektív autorov  Kresťanstvo v masmédiách 323
Kolektív autorov  Nová evanjelizácia 324
Kolektív autorov  Malý teologický lexikón 371
Kolektív autorov  Seminár pre kresťanských rodičov 441
Kolektív autorov  Nová evanjelizácia (zborník sympózia III. ročník) 527
Kolektív autorov  Stretáme sa s Kristom 556
Kolektív autorov  Poselství pro dnešek i zítřek 573
Kolektív autorov  Bolest a naděje 582
Kolektív autorov  Antroposofie a křesťanství 591
Kolektív autorov  Sakrálna architektúra na Slovensku 626
Kollár M. M.  Ružencové rozjímania na celý október 304
Koma Š.  Cieľ a cesta 158
Koma Š.  Na prahu dospelosti 232
Koma Š.  Na prahu dospelosti 539
Kongregácia pre vieroučné otázky  Dokumenty o teológii oslobodenia 217
Korec J. Ch. K manželstvu a rodine 350
Korec J. Ch.  Cirkev v zápase stáročí 19
Korec J. Ch.  Úvahy o človeku 79
Korec J. Ch.  Na ceste do večnosti 107
Korec J. Ch.  Duchovné cvičenia vo Vatikáne 178
Korec J. Ch.  O rehoľnom živote 233
Korec J. Ch.  Knižnica viery 235
Korec J. Ch.  Na ceste do večnosti 239
Korec J. Ch.  O rehoľnom živote 240
Korec J. Ch.  Ježiš zďaleka a zblízka 247
Korec J. Ch.  O rehoľnom živote 355
Korec J. Ch.  O rehoľnom živote 395
Korec J. Ch.  Ste svetlo sveta 515
Korec J. Ch.  Nech tak svieti vaše svetlo 557
Korec J. Ch.  Kríž vo svetle pravdy (2x) 566
Korec J. Ch.  K manželstvu a rodine 578
Korec J. Ch.  O rehoľnom živote 583
Korec J. Ch.  Život zasvätených 601
Korec J. Ch.  Ježiš zďaleka a zblízka 606
Korec J. Ch.  Kristov kňaz 618
Koster W.  Kritický mysliteľ 162
Košice  Božie deti 221
Kranz G.  Augustin 102
Krauz G.  Augustin 282
Krempaský J.  Kresťanstvo a fyzika 202
Krenzer F.  Zajtra sa bude opäť veriť 22
Krenzer F.  Zajtra sa bude opäť veriť 400
Križová O.  Veľké jubileum očami mladých 446
Krovina M.  Nový zákon v „plnosti času" 421
Krovina M.  Všeobecný úvod do Písma svätého 615
Kučera M.  Pater Patriae 604
Kuneš P.  Základní křesťanská poradna 511
Kusák D. , Burian J. , Križanová E. , Muchka I.  Hrady a zámky v Československu 646
Kustič Ž.  Príroda hovorí o Bohu 210
Labo Š.  Zabijem pastiera 110
Lane T.  Dejiny kresťanského myslenia 82
Lang A.  Kristus vrchol zjevení 399
L'arco A.  Priekopník modernej duchovnosti 130
Lasconi T.  Adolescenti 229
Lassus J.  Ranokresťanské a byzantské umenie 625
Laun A.  Láska a partnerstvo 364
le Targat F.  Marc Changall 612
Legutky M.  Tatry naše malebné 631
Lepp I.  Viera v modernom svete 340
Leppich  Kristus na Reeperbahne 442
Leppich  Kde je diabol starostom 453
L'ermite P.  Žena so zatvorenými očami 77
L'ermite P.  Ako som zabila svoje dieťa… 490
Lewis C. S.  Přípitek zkušeného ďábla 97
Liguori A.  Cesta lásky 72
Liguori A. M.  Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej matky 16
Liguori A. M.  Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej matky 263
Liguori A. M.  Zachránilo nás Dieťa 302
Linet P.  Tradícia a Zjavenie 375
Ljubičič P.  Volanie kráľovnej mieru 29
Lorber J.  Ježíšova slova k meditaci 42
Lucký M.  Spisky sv. Františka z Assisi 73
LÚČ  Predrahá krv 45
LÚČ  Kniha žalmov 329
LÚČ  Predrahá krv - modlitby 358
Luscoň J.  Služba Bohu a ľuďom 215
Maciel M.  Urobím vás rybármi ľudí 188
Maczynska C.  Kristov rytier 53
Madre P.  Jednoduchosť srdca 470
Maga J.  Týždenník 343
Malý V.  Úcta k sv. Jozefovi 49
Marcel G.  K filosofii naděje 339
Mariánske centrum Medžugorie Medjugorje (27/1993) 491
Markuš J. O.  Prorok Jonáš 559
Marrou H. Teológia dejín 436
Martini C. M.  Veď ma po ceste života 319
Mateje A. H.  Ozvena slova 135
Matiegka J.  Duše a tělo 416
Mauriac F.  Utrpení a štěstí křesťana 402
McDonnell K., Montague G. T.  Rozněcování ohně 273
Medzinárodný zväz Gideonovcov  Nová zmluva 351
Mello A.  Modlitba žaby 27
Mello A.  Minúta múdrosti 303
Mello A.  Cesta k Bohu 331
Merell J.  Cesty k dnešní katolické biblistice 467
Michalov J.  Zákony zo Sinaja a z Vatikánu 168
Michalov J.  Sedem darov Ducha Svätého 216
Michalov J.  Sedem hlavných hriechov 236
Mikloško F.  Čas stretnutí 78
Miklošková M., Mikloško J.  Lúčenie 253
Miklúš F.  Miništranti 145
Mitošinka V.  Pamäti kňaza 62
Montana V.  Nebojte sa života 159
Morcinek G.  Dve koruny 211
Mráz A.  Dejiny slovenskej literatúry 459
Mühlanová C.  Buď pokojná, mama! 259
Mutschlechner N.  Lékař, který zvolil Boha 403
Nehera O.  Západné Slovensko 630
Nemcová V.  Krížová cesta Božieho Milosrdenstva 596
Németh L.  Smútok 106
Nigg W.  Ján z Boha 493
Normanová D. B.  Apoštol Kanady 380
Nouwen H. J. M.  V mene Ježiša 129
Novák J.  Patristická čítanka 189
Novak M.  Vyznání katolíka 401
Novák S.  Disharmonický člověk a jeho výchova I. 440
Ohio USA  Človekom od počatia 198
Ondruš R.  Košickí mučeníci 71
Ondruš R.  Rytier a reformátor 334
Pachman L.  Boha nemožno vyhnať 518
Padovani M.  Hojenie zranených emócií 170
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenzime 362
Pápežská rada pre rodinu  Odovzdávanie viery v rodine 526
Papini G.  Listy ľuďom 81
Papini G.  Legendy umučenia 332
Papini G.  Život Krista 597
Paulínky  S Máriou na krížovej ceste 40
Pauliny A.  Atlét na Petrovom stolci 255
Pauliny A.  Atlét na Petrovom stolci 394
Pauliny A.  Atlét na Petrovom stolci 593
Pavanello F.  Kazateľ milosti 195
Pavol Benko  Škola modlitby 161
Pavol VI.  Encyklika o rozvoji národov 177
Pavol VI.  Encyklika Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti 558
Pažitka M.  Taliansko, Vatikán, San Marino 544
Pecka D., Pavelka A., Chudoba B.  Křesťanský realismus a dialektický materialismus 92
Pernoudová R.  Život Jany z Arku 312
Perroy H.  Anjelské dieťa 185
Petrík V.  Posledná vila 196
Philippe J.  Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom 412
Philippe J.  V škole Ducha Svätého 579
Pielatowski K.  Úsmev Jána Pavla II. 514
Pierre A.  Bohu vďaka 218
Pirnosová B.  Koho má za zády? 257
Plhoň J.  Confiteor - príprava na sviatosť zmierenia 148
Plicka K.  Levoča 640
Pokorný L.  Věřím a vyznávám 377
Pokorný L.  Dvě liturgická pojednání 598
Polčin S.  Po stopách apoštolov a mučeníkov 56
Popovec A.  Slovo pre každého 225
Porubčan P. J.  Svedectvo pravde VII. 149
Porúbčan Š.  Úvod do Písma svätého 176
Presbyter Š.  Reč na hore 454
Press F.  Maria 41
Press F.  Maria - dodatek 1 80
Prokoppová M.  Lorenzetti 637
Puss A.  Love story a skutočný svet 313
Quoist M.  Láska - ale aká? 128
Quoist M.  Konštrukcia človeka 246
R. S.  Ježišova Matka 3
R. S.  O cestách viery 281
R. S.  Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia 285
R. S.  Na ceste do večnosti 342
R. S.  Kristus dnes i naveky 450
Rábek F.  Tajomstvo viery 262
Rábek F.  Ozveny z Patmosu 512
Radváni H.  Panna Mária Trnavská 120
Rašla A., Žabkay E.  Proces s dr. J. Tisom 184
Ratzinger J.  Cesta Veľkonočným tajomstvom 297
Redemptoristi  Slovo medzi nami (17x) 254
Redemptoristi  Slovo medzi nami (február/marec 2003) 296
Redemptoristi  Slovo medzi nami (4x) 325
Redemptoristi  Slovo medzi nami (1/2002) 393
Reinsberg J.  Probíhejte Jeruzalém a sviťte 164
Réma  Hlas volajúceho na púšti 55
Renč V.  Loretánske svetlo 116
Rezník J.  Horúčava 316
Ribadeneir P.  Život svätého Ignáca z Lojoly 581
Ricciotti G.  Život Ježiša Krista 190
Richer E.  Mária, úsmev Boží 265
Richer E.  Mária, úsmev Boží 486
Rím - akadémia  Katechizmus 25
Rodina Nepoškvrnenej  Zlatá kniha fatimská 267
Rodina Nepoškvrnenej  Zlatá kniha fatimská 353
Rolland R.  Peter a Lucia 572
Rops D.  Ježiš vo svojej dobe 268
Rops D.  Biblia a jej ľud 356
Rozinajová H.  Pedagogika pre rodičov 460
Rukopis  Bratovi 104
Runciman S.  Pád Cařihradu 301
Rybár J.  Výber z najkrajších modlitieb sveta 485
S. B. S.  Evanielium podľa Marka 13
Salesny K.  Don Bosco 57
Salij J.  Hriech, milosť, sviatosť zmierenia 540
Sanchez F., Madre P.  Radiestézia,magnetizmus a kresťanský život 205
Sanchez F., Madre P.  Astrológia a kresťanský život 206
Sanchez F., Madre P.  Astrológia a kresťanský život 404
Sánchez-Silva J. M.  Marcelino chlieb a víno 20
Sánchez-Silva J. M.  Marcelinova veľká cesta 54
Scheer P. P.  Chcete prijať Ducha Svätého? 174
Scheler M.  Řád lásky 341
Schierse F. J.  Biblická teologie - christologie 424
Schmaus M.  Cirkev 370
Schurhammer G.  Svätý František Xaverský 134
Schurmann H.  Duchovný život v praxi 144
Schutz R.  Žít dnešek s Bohem 28
Semmelroth O.  Čo znamená veriť 565
Senčík Š.  Hľadali úprimne 14
Senčík Š.  Spomienky pútnika 157
Shute N.  Mesto ako Alice Springs 564
Simajchl L.  Desatoro Božích prikázaní 44
Singer Z.  Posolstvo Nebeského Otca 175
SKA  Za kresťanské porozumenie človeka 85
SLK  Liturgia č. 1/1991 9
SLK  Liturgia č. 1/1992 65
Slovenský spisovateľ  Myšlienky písané do piesku 498
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Posolstvo 99
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Listy rodičom 199
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Nový zákon 335
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Nový zákon 346
Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Nový zákon a žalmy 357
Solženicyn A.  Rakovina 495
Sopouch J. a kolektív  Rím a Vatikán 555
Spesz A.  Sviatosti 337
Speyer A.  Slová na kríži 137
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník Nahlas (1/2001, 11/2001, 2/2002, 3 - 4/2002, 5 -6/2003) 156
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník (9/2000) 200
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník Nahlas (8/2002) 308
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  Turíce (príloha časopisu Nahlas č. 5 - 6/2004) 507
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník Nahlas (11x) 508
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník (č. 6-7/2000) 576
Spoločnosť Ježišova  Listy z noviciátu SJ (3/1997) 251
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu  Apoštol Božieho Milosrdenstva č. 33 502
Srholec A.  Každodenné zamyslenia 562
Srholec A.  Každodenné zamyslenia 589
SSV  Výňatok z rímskeho misála 93
SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2003 94
SSV  Pútnik svätovojtešský 2006 115
SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2004 126
SSV  Duchovný pastier 1/1992 153
SSV  Duchovný pastier 1/1994 153
SSV  Duchovný pastier 9/1991 154
SSV  Duchovný pastier 10/1991 155
SSV  Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi 169
SSV  Pútnik svätovojtešský 2009 186
SSV  Pútnik svätovojtešský 2010 187
SSV  Katechizmus 300
SSV  Starý zákon 310
SSV  Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy 322
SSV  Posolstvo lásky 326
SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1996 373
SSV  Poučenie o sviatostiach chorých 376
SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1997 382
SSV  Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov 461
SSV  Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936 -1986 462
SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1990 479
SSV  Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (9x) 500
SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2003 522
SSV  Náš život s Kristom - katolícky katechizmus (č. 4, 5) 525
SSV  Lekcionár V. 534
SSV  Spoločné modlitby veriacich 535
SSV  Poučenie o sviatosti manželstva (2x) 541
SSV  Poučenie o sviatostiach chorých (2x) 542
SSV  Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie (4x) 577
SSV  Náš život s Kristom - katolícky katechizmus (č. 4, 5) 595
SSV  Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (13x) 619
Stock K.  Ježišova radostná zvesť 69
Strauss P.  Úsmev nad úsmevom 317
Strauss P.  Úsmev nad úsmevom 417
Strauss P.  Úsmev nad úsmevom 504
Suhard E.  Rozmach alebo úpadok Cirkvi? 426
sv. Faustína  Ježišu, dôverujem v Teba 226
sv. Faustína  Milosrdenstvo božie 241
sv. Faustína  Ježišu, dôverujem v Teba 482
Šášky L.  Bratislavské rokoko 644
Šauer F.  Vstupenka do raja 35
Šipoš J.  Krížová cesta pre mladých 43
Škoda F.  Základy katolíckej sociálnej náuky 86
Šrámek J.  Zamyslenia 242
Šturák P.  Otec biskup Pavol Gojdič 389
Šubjaková E.  Kráľovná Turzovky 468
Tardif E. , Flores J. H. P.  Ježiš žije 208
Tardif E., Flores J. H. P.  Ježiš žije 321
Tenney M. C.  O Novém zákoně 201
Tereza M., Roger F.  S trpiacim Kristom dnes 563
Thurber J. Filozof & ústřice 528
Tilmann K.  Výchova dieťaťa k meditácii I. 444
Tolstoj L. N.  Kreutzerova sonáta 105
Toman J.  Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce 570
Tomapra J. M. M.  Cesta z chaosu 117
Tomášek F.  Vzpřimte sa a zdvihněte hlavy 193
Tomášek F.   Ze školy do života 517
Tomko J.  Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám 478
Tresmontant C.  Biblia a antická tradícia 90
Tresmontant C.  Základy teologie 410
Trilling W.  Evanjeliá 617
Trnava  Starý zákon 142
Trnava  Všeobecná etika 147
Trnava  Nový zákon 151
Trnava  Katolícky katechizmus 192
Trojanová A.  Umenie čiernej Afriky 624
Trpin E.  Chlieb šťastia 88
Trstenský V.  Sila viery, sila pravdy 112
Uhrin J.  Zrovnávacia vierouka s náukou islamu 420
Uhrin J.  Prednášky zo špeciálnej dogmatiky II. 448
Urban J.  Duchovní život 489
Urban J.  Cesty k víře 568
Václavová V., Kossey P., Murdza P.  Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku 231
Vácval A. M.  Zriedkavý hrdina 466
Vanier J.  Porušené telo 505
Venturi G.  Všetci do Betlehema 613
Verbisti  Mladý misionár (3/1997) 249
Vida  Kniha života pre každého 348
Vnuk F.  Dedičstvo otcov 398
Vrabec J. E. Š., Krupa J., Brunt-haler F. Diecézni kňazi a  ich spiritualita v dnešnej dobe 96
Vrablec J.  Hlásaj slovo 95
Vrablec J.  O sakramentálnej teológii 458
Vrablec Š.  Dar, ktorý nestarne 616
Vydavateľstvo Don Bosco  List Svätého otca deťom 121
Vydavateľstvo Don Bosco  S Donom Boscom na slovíčko 146
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 8 - Modlitba 276
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 9 - Úcta k životu 277
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 10 - Sociálne a politické úsilie 287
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 11 - Mária v Otcovom pláne 288
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 12 - Láska k Bohu a človeku 289
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 7 - Kultúrny projekt 290
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Svätý Duch? č. 12 - Nádej dar Ducha 291
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 2 - Boh Otec 292
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 3 - Boh Stvoriteľ 293
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 4 - Nový človek 294
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 5 - Zákon 306
Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 6 - Mravné svedomie 307
W. R.  O duchovnom živote 497
W. R.  O rehoľnom živote 372
W. R.  Najhlbší prameň 422
Watson D.  Je tam vôbec niekto? 530
Werfel F.  Pieseň o Bernadette 238
Wohl L.  Dievča zo Sieny 84
Wójtowicz K.  O kázni a dáždnikoch 222
Wust P.  Nejistota a odhodlání 536
Záhoranská E.  Modlitby, meditácie a spevy sveta 434
Zahoránsky P.  Košický mučeníci 67
Zawanda M.  Karmelitánska meditácia 150
Zdravecká J., Zdravecký M.  Radosť v rodine 2004 284
Združenie Jas  Chváľ, duša moja, Pána! 214
Zeller H.  O dobrom človekovi 194
Zemko P.  Pápežov ruženec svetla 47
Zemko P.  Hlásateľ pravdy 131
Zieliński J.  Pod ochranou škapuliara 52
Zlatňanský J.  Slovo života 464
Zoň A.  Odpovedať ako svätý František 513
Zvon  Taizé púť dôvery na zemi 519
Zvon  Dar víry 523
Žiak A.  Biblické histórie 295
  Verím - malý katolícky katechizmus 109
  Rím a Vatikán (sprievodca) 119
  Blahorečenie Bratislava - Petržalka 14. september 2003 167
  Myšlienky duchovného poučenia 212
  Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať 227
  Venček deviatnikov 272
  Mystické mesto Božie 279
  Ježíš - Příběh podle Lukášova evangelia 328
  Život patriarchu Jozefa 347
   Život Pána Ježiša Krista 360
  Mystické mesto Božie (III. - IV.) 363
  Domáca adorácia 368
  Boh hovorí svojim deťom 369
  Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzy KBSE 374
  Pocta spolupatronům Evropy 386
  Svedectvo 388
  Putovanie Panny Márie Fatimskej po Slovensku 1994 432
  Katechetika 443
  Tajomstvo viery 451
  Ľútosť 455
  Môj priateľ (2x) 472
  Poselství Ježíšovo 473
  Fides č. 4 481
   Zrno (7x) 496
  Bratovi 516
  Privádzame dieťa ku Kristovi 529
  Pod kopulí bíle svatyně II. 532
  Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání 533
  Moje malé svetielko - spevník pre deti (2x) 538
  Stopami koncilu 545
  Sborník teologických statí II. 546
  Nový zákon (2x) 569
  Krížová cesta, deviatnik 571
  Ján z Boha 584
  Víťazstvo Srdca (č. 78) 585
  Môj priateľ 586
  Jean-Paul II. en France 588
  Katechizmus pre najmenších (2x) 592
  Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání 602
  Spisy svatého Františka 603
  Kirchliches Kunsthandwerk 622
  Kempten Cambodunum 623
  Ferienlan allgäu 627
  The pope's visit 628
  30 Jahre Stadtumbau Kempten im Allgäu 629
  Kempten 632
  Slovensko 633
  St. Magnus ... Und Chaos wird Ordnung 638
  Prado Madrid 641
  Zlatá kniha Slovenska 642
  Národná galéria Londýn 647
  Tatry - leto, oddych, krása 648
  Japonsko 649