Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 24. septembra 2017
DVADSIATAPIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                               úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
25.9.2017
 
  06,30 
18,00 
  
   Poďakovanie za vyviaznutie  autonehody bez škrabanca
Féria
 
Utorok
 
26.9.2017
 
  06,30 
18,00 
  
   Poďakovanie za 22 r. života a prosba o Božiu pomoc pre Máriu a jej rodinu
Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
 
Streda
 
27.9.2017
 
  06,30 
19,00 
  
   Za otca Štefana, matku Zuzanu a celú rodinu
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
 
Štvrtok

 
28.9.2017

 
  06,30 
10,00 
18,00 
     
   Sv. omša pre mamičky   
   †  Starí rodičia z oboch strán
Sv. Václava

 
Piatok
 
29.9.2017
 
  06,30 
18,00 
 
   †  Augustína Držku
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
 
Sobota
 
30.9.2017
 
  13,00 
18,00 
   pokrstíme jedno dieťa  
   Za dar viery a B.P. pre Miriam

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Nedeľa 1. októbra 2017  DVADSIATAŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     †  Katarína, Ondrej a Iveta  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za dar viery a pomoc pre syna Petra a požehnanie pre vnúčata Martinku a Branka  
      19,00     †  Anna a Vendelín, Edita a Vladimír  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 06:30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
2.
 
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa pričinili o vznešený priebeh hodovej slávnosti a tiež úprimná vďaka za Vašu finančnú podporu  pri hodovej ofere. Nech Vám to Pán Boh hojne odplatí!
3. Budúcou nedeľou sa začína mariánsky mesiac október. Do programu zaradujeme pobožnosť sv. ruženca o 18,00 hod. a potom nasleduje sv. omša.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    


 
Organizátori blahorečenia P.Titusa Zemana SDB prosia Vás, obyvateľov Bratislavy, aby ste na program blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. Na dopravu na blahorečenie v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky MHD (rozpis liniek nájdete na nástenke), aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti Slovenska. Ďakujeme.
Pozvánka na otvorenie športovej plochy pri škole Alexandra Dubčeka 27. 9. 2017 od 17,00 hod.
V našej farnosti bude prebiehať kurz Manželské večery. Začiatok kurzu bude 19. októbra. Na kurz je potrebné sa prihlásiť ako manželská dvojica. Bližšie informácie sú na nástenke.

 

oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 17. septembra 2017
DVADSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                 úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
18.9.2017
 
  06,30 
18,00 
   
   Za zdravie a B.P. pre Filipka
Féria
 
Utorok
 
19.9.2017
 
  06,30 
18,00 
   
   †  matka Emília
Sv. Januára, bislupa a mučeníka
 
Streda
 
20.9.2017
 
  06,30 
19,00 
   
   Za Božiu pomoc a požehnanie pre Máriu
Sv.Ondreja Taegona, kňaza a spol.kórejských mučeníkov
Štvrtok
 
 
21.9.2017
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
      
   Sv. omša pre mamičky  (†  Viktor, Valéria a Jaroslav)
   Poďakovanie za 10 r. manželstva a dar rodiny a deti
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
 
Piatok
 
22.9.2017
 
  06,30 
18,00 
  
   Poďakovanie za 60 r. života a 40 výr. manželstva
Féria
 
Sobota 23.9.2017   18,00     Prosba za uzdravenie matky Margity Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Nedeľa 24. septembra 2017  DVADSIATAPIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     †  manžel Ján  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Michal  
      19,00     †  rodičia Mária a Peter  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
2.
 
 
V piatok a v sobotu bude v našej farnosti prebiehať Kurz Charizmy Ducha Svätého. Začiatok je v piatok o 17,00 hod. Kurz povedie grecko - katolický kňaz o. Slavomír Pálfi. Preto si prosím všimnite časový harmonogram, ktorý je uvedený na nástenke. Slávenie sv. omší ostáva nezmenené. Prosíme, aby sa kurzu zúčastnili iba tí, ktorí sa prihlásili a dôležitá je účasť na celom programe. Ak by sa ešte niekto chcel prihlásiť, môže si pozrieť plagát na nástenke, kde je uvedené, ako to možno urobiť. 
3. V tomto týždni ranné sv. omše o 06:30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok. 
4. Spovedanie v týždni podľa možnosti každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja mamy, otcovia a deti v mnohých krajinách sveta. Bratislava, Kostol Loretánskej Panny Márie u uršulínok na Uršulínskej ul. 1 o 17,00 hod. Začiatok spoločných modlitieb je v piatok 22. 9. 2017 a končí sa v nedeľu 24. 9. 2017. 

 
 
 
 
Inštitút NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko Vás srdečne pozýva na 13. ročník NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. októbra 2017 o 18,00 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Podujatie je venované pamiatke prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky a čestného člena Inštitútu NAPS, pána Michala Kováča. Koncertu sa zúčastní aj kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov a metropolita Arsenios, osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského. Vstup na koncert je dobrovoľný. Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom internetovej stránky www.ekumenickykoncert.sk.