oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 21. januára 2018
TRETA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                      úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
22.1.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za obrátenie manžela Martina
   Za zdravie Veroniky a dary D.S.
Sv. Vincenta Pallottiho
 
Utorok
 
23.1.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Mária
   †  Eva
Féria
 
Streda
 
24.1.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  Marcela
   Za dar života a prosba o Božiu milosť a požehnanie pre Katku
Sv. Františka Saleského,  učiteľa Cirkvi
 
Štvrtok
 
 
25.1.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   Za Božiu pomoc pre sestru Anku a jej dcéru,  †  krstná matka Betka
   Sv. omša pre mamičky (Za Božiu pomoc pre deti Vojtecha a Viktora)
   Prosba za milosť obrátenia pre Tomáša
Obrátenie Sv. Pavla, apoštola - sviatok
 
 
Piatok
 
26.1.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Štefan a Božena, ich rodičia  a celý rod
   Prosba za B.P. a pomoc pre krst. rodičov
Sv. Timotea a Títa, biskupov
 
Sobota 27.1.2018   18,00     †  Karolína, Vojtech, Vincencia a Mária Panny Márie v sobotu
Nedeľa         28. januára 2018         ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     †  starý otec Viliam  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  rodičia, st. rodičia a celý rod s oboch strán  
      18,00     †  Július a Bernardína  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
2.
 
Dňa 22. januára 2018 je liturgická spomienka na svätého Vincenta Pallottiho, zakladateľa pallotínov. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude slúžená v pondelok 22. januára 2018 o 18,00 hod.
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
4.
 
10. februára 2018 sa bude konať 20. ročník nášho Dlhodielského farského plesu. Od dnešnej nedele je možnosť zakúpenia lístkov po všetkých svätých omšiach v sakristii. Cena lístka je 20 Eur.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                              

 
V utorok 23. januára 2018, v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17,00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci sú srdečne pozvaní.

 
Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na spoločné modlitby, v ktorých sa duchovne spoja mamy, otcovia a deti v mnohých krajinách sveta. Miesto konania je Bratislava, Kostol Loretánskej Panny Márie u uršulínok na Uršulínskej ul. 1 o 17, hod. A to v dňoch od 26. 1. – 28. 1. 2018. 

 

Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 14. januára 2018
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                     úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
15.1.2018
 
  06,30 
18,00 
   Prosba za zdravie a ochranu pre p. Vellu
   †  starí rodičia Mária a František a celý rod
Féria
 
Utorok
 
16.1.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  matka Amália
   †  Ondrej a Melánia
Féria
 
Streda
 
17.1.2018
 
  06,30 
19,00 
   Poďakovanie a B.P. pre Tibora
   †  Agnesa, Albín a Ladislav
sv. Antona, opáta
 
Štvrtok
 
 
18.1.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  Jozef a Hermína
   Sv. omša pre mamičky ( † Jozefa)
   x
Féria
 
 
Piatok
 
19.1.2018
 
  07,10 
18,00 
   x
   †  Johana a jej rodičia
Féria
 
Sobota 20.1.2018   18,00     Za dar viery a B.P. pre Mojmíra sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Nedeľa         21. januára 2018         TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     Za B.P. a dary D. S. pre Hedvigu  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Prosba za zachovanie manželstva pre Jaroslava a Janu  
      18,00     †  starý otec Tibor  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3. Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
4. Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. 1. 2018 o 10,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
5.
 
Dňa 22. januára 2018 je liturgická spomienka na svätého Vincenta Pallottiho, zakladateľa pallotínov. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude slúžená v pondelok 22. januára 2018 o 18,00 hod.
6.
 
10. februára 2018 sa bude konať 20. ročník nášho Dlhodielskeho farského plesu. Od budúcej nedele je možnosť zakúpenia lístkov po všetkých sv. omšiach v sakristii. Cena lístka je 20 €.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
Vo štvrtok 18. januára sa začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26. - 29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých prihlásiť sa čím skôr za výhodných podmienok (registrácia v prvý deň 18. januára je za 18 €, potom sa zvýši). Viac informácií o celom podujatí aj o Odvážnom roku je na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.

 
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, 851 06 Bratislava. Pozýva rodičov a ich deti končiace základnú školu, ktoré majú hudobný alebo herecký talent, na Deň otvorených dverí v sobotu 27. januára 2018 od 9,00 do 15,00 h.