Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 20. januára 2019
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                     úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 21.1.2019   06,30     †  Marta, František, Ruženka Sv. Agnesy, panny a mučenice
      18,00     Za zdravie a B. pomoc pre Máriu  
Utorok 22.1.2019   06,30     Za B. pomoc a šťastný návrat Tibora a Veroniky Sv. Vincenta Pallottiho
      18,00     †  Anna a za zdravie a B.P. pre Mateja a Doriana  
Streda 23.1.2019   06,30     Za zdravie a B. pomoc a podakovanie za dar života pre Kristiana Féria
      19,00     †  Alexander Vizváry  
Štvrtok 24.1.2019   06,30      Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa cirkvi
      10,00     Sv. omša pre mamičky (za zdravie a Božie požehnanie pre manžela a svokru)  
      18,00     Za B.Pomoc a ochranu pre Katarínu    
Piatok 25.1.2019   06,30      Obrátenie Sv. Pavla, apoštola
      18,00     Za zdravie a B. pomoc pre Jána  
Sobota 26.1.2019   18,00     †  Vojtech, Karolína, Vincencia a Mária Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Nedeľa        27. januára 2019        TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  rodičia Valéria a Jozef a Ján   
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Ján  
      18,00     Za zdravie a B. pomoc pre mamu Teréziu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3.
 
 
Dňa 22. januára. 2018 je liturgická spomienka na svätého Vincenta Pallottiho, zakladateľa pallotínov. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude slúžená v utorok 22. januára 2019 o 18,00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Peter Klubert. 
4. Dávame do pozornosti, že prvé stretnutie birmovancov sa uskutoční 21. 1. 2018 to je v pondelok o 19,00 hod.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
21. Dlhodielsky ples sa v tomto roku uskutoční už 9. februára. Lístky sa predávajú od tejto nedele (20. 1.) po každej sv.omši v katechetickej miestnosti. Zároveň prosíme o príspevok na spoločné „švédske stoly".

 
V stredu 23. januára 2019 o 17,00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci sú srdečne pozvaní.
Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitebné trojdnie.

 

oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 13. januára 2019
TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
– Krst Krista Pána
                                             úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 14.1.2019   06,30      Féria
      18,00     †  babka Irena  
Utorok 15.1.2019   06,30    Féria
      18,00     †  Ján a Vilma, ich deti Zdenko a Erika  
Streda 16.1.2019   06,30    Féria
      19,00     Za zdravie a B. pomoc pre Martu a deti s rodinami  
Štvrtok 17.1.2019   06,30    Sv. Antona, opáta
      10,00     Sv. omša pre mamičky  
      18,00     
Piatok 18.1.2019   06,30    Féria
      18,00     †  Jozef  
Sobota 19.1.2019   10,00     Pokrstíme jedno dieťa    
      18,00     †  Johana a celý rod    Panny Márie v sobotu
Nedeľa        20. januára 2019        DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Veronika, Eva, Rudolf, Marta a Andrej  
      18,00     Za dar viery pre Mojmíra   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3.
 
Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Mottom tohoročného týždňa modlitieb je citát z knihy Deuteronómium (16,18-20) „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať "
4.

 
Dňa 22. januára. 2018 je liturgická spomienka na svätého Vincenta Pallottiho, zakladateľa pallotínov. Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývame na slávnostnú svätú omšu, ktorá bude slúžená v utorok 22. januára 2019 o 18,00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi Peter Klubert. 
5. Naliehavo žiadame, aby tí, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti birmovania v roku 2020, prišli na zápis. Zápis sa koná spravidla v sakristii kostola po sv. omšiach. 
6. Dávame do pozornosti, že prvé stretnutie birmovancov sa uskutoční 21. 1. 2018 to je v pondelok o 19,00 hod.
7.
 
Poradenské centrum pre rodiny Family Garden pozýva vás na svedectvo manželov a to 14. 1. 2019 od 19,00 – 21,00. Témou tejto pozvánky je „Ako sme zvládli prekonať manželskú krízu?" Miesto stretnutia je Farnosť Márie Pomocnice Kresťanov, Miletičová 7 Bratislava. Možnosť parkovania vo dvore farnosti.
8. Dnešnou nedeľou Krstu Pána Ježiša sa končí vianočné liturgické obdobie a začína sa tzv. obdobie cez rok.
                   
Pozrite si na výveske