Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 5. júla 2020
SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 06.07.2020   06,30     †  Helena a Ondrej Sv. Marie Goretti, panny a mučenice
      19,00     
Utorok 07.07.2020   06,30     †  Cyril a Anna a ich rodina Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza
      18,00     
Streda 08.07.2020   06,30    Féria
      19,00     †  rodičia Oľga a Mikuláš  
Štvrtok 09.07.2020   06,30    Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza
      19,00    a spoločníkov, mučeníkov
Piatok 10.07.2020   06,30    Féria
      19,00    †  otec Jaroslav (nedož. 65 rokov) a syn Jaroslav (nedož. 46.r)                                                    
Sobota 11.07.2020   06,30    Sv. Benedikta, opáta, patróna Europy
      10,00     Pokrstíme dve deti  
      19,00     Za zdravie a B.P. pre Valériu a Máriu   
Nedeľa       12. júla 2020    PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     Za rodičov Jozefa a Mária a sestra Anna   
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Sv. omša sa neslávi  
      19,00     Za zdravie, B.P. poďakovanie pre Katku a Jožka  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú od pondelka až dosoboty.
2.
 
Od 12. júla 2020 t. j. od budúcej nedele sa poriadok sv. omši mení: počas týždňa sa večerne sv. omše budú sláviť vždy o 19,00 h., v nedeľu budú sv. omše slúžene o 7,30 h., 9,30 h. a o 19,00 hod.
3.
 
 
Podmienky účasti na bohoslužbe sú trocha zmiernené :  1. Vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest neplatí pre tých , ktorí majú problém s dýchaním, prípadne trpia alergiou. 2. Pri vstupe do miestnosti, chrámu si vydezinfikujte ruky. 3.  Na znak pokoja si i naďalej nepodávajte ruky, ale naznačte znak pokoja úklonom. 4. Sväté prijímanie sa prednostne podáva na ruku. 5. A dodržiavajte respiračnú etiketu – kašlite a kýchajte len do vreckovky.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií "V nedeľu nenakupujem". Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 28. júna 2020
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ
                                 úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 29.06.2020      Slávnosť sv. Petra a Pavla,  apoštolov  
      06,30     Za Ordinára    
      07,30     Školská omša           „Te Deum ... „    
      10,00     Za zdravie a B.P. pre Pavla    
      18,00     †  Peter a jeho rodičia  
      19,00     Za B.P. a zdravie pre Petra    
Utorok 30.06.2020   06,30     Za B.P. a pomoc, zdravie pre syna Petra, vnuka Petra a zaťa Petra Féria
      18,00     †  Peter  
Streda 01.07.2020   06,30     Poďak. za 20 r. spol. života Juraja a Evy Féria
      19,00     Za Božiu pomoc pre dceru Annu Máriu  
Štvrtok 02.07.2020   06,30     Za duše v očistci Návšteva Panny Márie, sviatok
      19,00     Za B.P. a zdravie pre rodinu                      
Piatok 03.07.2020   06,30     Za duše v očistci Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
      19,00    †  Ján a Emilia                                                                                             
Sobota 04.07.2020   07,30     Fatimská pobožnosť, 8:15 sv. omša Panny Márie v sobotu
      10,00     Pokrstíme dve deti  
      19,00     Poďakovanie za pomoc pri skúškach  
Nedeľa            5. júla 2020        Slávnosť  sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov  
      06,30     Za Ordinara   
      07,30     Manžel Ondrej a dcéra Iveta  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Otec Peter a Brat Peter  
      15,00     Krst  so sv. omšou    ( Mons. Jozef Haľko )  
      17,30     Poďakovanie za dar života pre Juraja a požehnanie do ďalšich rokov  
      19,00     
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú od pondelka až do nedele.
2. Od 1. júla večerne sv. omše budú slávene o 19,00 hod.
3. Predkrstná katechéza rodičov a krstných rodičov , ktorí plánujú krst dieťatka bude opäť  v stredu 1. júla  o 17,00.
4. Slávnostné  „Te Deum„ na poďakovanie za ukončenie školského roku zaspievame pri všetkých sv. omšiach budúcej nedele.
5.
 
Podmienky účasti na bohoslužbe: 1. Vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest. 2. Pri vstupe do miestnosti, chrámu si vydezinfikujte ruky. 3. Dbajme na vzájomný odstup. 4. Nepodávajte si ruky, znak pokoja, naznačte úkonom. 5. Sväté prijímanie sa podáva na ruku. 6. Dodržiavajte respiračnú etiketu – kašlite a kýchajte len do vreckovky.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pozýva v utorok 30. júna o 18:00 hod. na poslednú rednášku Babylonská veža a Boží projekt v rámci cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11, ktorý bol z dôvodu, protiepidemiologických opatrení na tri mesiace prerušený.

 
Pozvanie na Devín. Slávnostná sv. omša 5. júla 2020 bude o 9,30 a potom nasleduje uctenie relikvií sv. Cyrila a Klimenta  Slovenského. Popoludní o 14,00 začína kultúrny program. Budú to dve prednášky  a potom prezentácia výstavy o vývoji hlaholskej písomnej kultúry.