Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 10. novembra 2019
TRIDSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 11.11.2019   06,30     †  mama Emília Sv. Martina z Tours, biskupa, sviatok
      18,00     Prosba za obrátenie brata Martina a dar viery pre rodinu  
Utorok 12.11.2019   06,30     Poďakovanie za 70 r. života s prosbou za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Sv. Jozafata, biskupa a mučeníka
      18,00     †  dcéra Ľubka  
Streda 13.11.2019   06,30    Féria
      19,00     Za Božie milosti pre Michala a Luciu a ich rodinu  
Štvrtok 14.11.2019   06,30    Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky (Za B.P. pre Katarínku)    
      18,00     †  Kazimír, Štefan, Anna a otec Štefan  
Piatok 15.11.2019   06,30     †  Juraj, Oľga, Elena a Ľubica Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
      18,00     †  manžel Štefan   
Sobota 16.11.2019   18,00     †  za zosnulých z rodiny Kohútovych Panny Márie v sobotu
Nedeľa          17. novembra 2019   TRIDSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Zlatica  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     † Manželka Anna  
      18,00     Poďakovanie za 35 r. spol. života Márie a Ivana  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.
 
Dnes vykonáme ohlásenú tradičnú dobročinnú svätomartinskú zbierku. Vopred  " Pán Boh odplať ! (V tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.)
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni vás pozývajú na ďalšie formačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. 11. 2019 v utorok po večernej sv. omši.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Pri príležitosti poďakovania za posilnenie náboženskej slobody po roku 1989 Vás pozývame na svätú omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude v nedeľu 17. novembra 2019 o 10,30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 
Pozývame Vás na slávnostný svätomartinský koncert zboru a orchestra sv. Martina v Bratislave, ktorý sa uskutoční v Katedrále sv. Martina dnes, v nedeľu 10. novembra, popoludní o 15,30 hod. Na koncerte zaznejú diela Luis Vierna, J.S. Bacha a Josepha Haydna. Vstupné je dobrovoľné. 

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 3. novembra 2019
TRIDSIATAPRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 4.11.2019   06,30     †  Mária Sv. Karola Borromejského, kňaza
      11,30     Pohrebná sv. omša    
      18,00     Za uzdravenie a B.pomoc pre Romana  
Utorok 5.11.2019   06,30     †  otec Alojz, Oľga a st. rodičia z obidvoch strán Sv. Imricha
      18,00     †  Ethel a Viliám  
Streda 6.11.2019   06,30     †  rodičia Mária a Ján, súrodenci Martin a Štefko a teta Mária Féria
      19,00     †  bratia Peter a Igor  
Štvrtok 7.11.2019   06,30     †  Gabriela (ž.), Jozef, Ľudmila, Ladislav a rodičia Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky    
      18,00     Za B.pomoc a zdravie pre rodinu Kohútovu  
Piatok 8.11.2019   07,10     Sv. omša pre žiakov ZŠ A.Dubčeka, Za B.P. pre rodinu a vnučky Lujzu a Milu Féria
      18,00     Prosba pre rodičov, kotí očakávajú dieťatko    
Sobota 9.11.2019   07,30     Fatimská pobožnosť, 8:15 sv. omša Výročie posviacky Lateránskej Baziliky
      18,00     †  matka Irena    
Nedeľa           10. novembra 2019   TRIDSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  rodičia Anton a Etela, zať Jozef  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     † otec Štefan  
      18,00     Prosba za B. pomoc a dary Ducha Sv. pre manželov Martina a Luciu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. V pondelok 4. 11. 2019 sa uskutoční kňazská rekolekcia Bratislava Sever v Devínskej Novej Vsi. Začíname o 9,00 hod. svätou omšou. Prosíme o modlitbu.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3. V stredu 6. 11. 2019 o 17,00 hod. sa na farskom úrade uskutoční predkrstná katechéza pre rodičov, ktorí chcú v blízkej budúcnosti dať pokrstiť svoje dieťa.
4. V piatok 8. 11. 2019 bude o 7,10 hod. sv. omša pre žiakov Z.Š. a. Dubčeka.
5. V sobotu vás pozývame na fatimskú pobožnosť, po ktorej bude nasledovať sv. omša.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Na budúcu nedeľu 10. novembra 2019 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

 
 
Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9. - 11. novembra 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. novembra o 17,00 hod., v nedeľu 10. novembra o 10,30 hod. a v pondelok 11. novembra o 17,00 hod. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily. 

 
 
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva deti a rodičov na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať 9. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 17,00 hod. v Katedrále sv. Martina a po nej o 18,00 hod. bude pokračovať sprievodom ulicami Starého Mesta až do katolíckeho internátu Svoradov, kde je pre deti pripravený zaujímavý program. Prosíme o prinesenie charitatívneho daru pre deti z Rumunska. 

 
V stredu 6. novembra 2019 o 20,00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Láska – „Láska je mocná ako smrť" (Pies 8, 5-7).

 
Pozývame Vás na darovanie kúsku seba - darovanie krvi v našom Dome Quo Vadis v piatok 8. 11. 2019 od 8,00  - 11,00 . Krv denne zachraňuje mnohé ľudské životy a nie je možné ju inak získať, len darcovstvom. Viac informácii na www.domquovadis.sk.