Veľká noc 2018

Kurz Charizmy Ducha Svätého 4

Vianoce 2017

Manželské večery

Deň detí

DUCHOVNÁ OBNOVA - VNÚTORNÉ UZDRAVENIE s pátrom JAMESOM MARIAKUMAROM a so sr. MARY PEREIRA

Letný tábor Klubu DAV

Program sv. omše o 11.00 na Veľkonočnú nedeľu 27.3. 2016

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

27. 3. 2016  o 11:00

Kostol Narodenia Panny Márie, Dlhé diely, Bratislava

Introitus:  M. Kittner - Alleluja

Kyrie: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Gloria: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Psalm:

Sequentia: Obete dnes veľkonočnej

Alleluia:

Credo:  Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.

On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

 

Offertorium: A. Vivaldi - Flautový koncert op. 10, č. 5, F dur, RV 434, I. Allegro non molto

Sanctus: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Pater noster

Agnus Dei: Ch. Gounod - Messe brève № 7

Communio:

Antifóna - Náš veľkonočný baránok

A. Vivaldi - Flautový koncert op. 10, č. 5, F dur, RV 434, III. Allegro

W. A. Mozart - Ave Verum

Marián Kittner-Ave Verum  (zbor M@gnificat, komorný orchester Ad libitum)

Conclusio:

JKS 312

Kňaz:   Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 

Ľud:     Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

JKS 523 - V sedmobrežnom kruhu Ríma, kde sa Petra chrám vypína,

                z tisíc hrdiel sa ozýva pieseň nábožná, horlivá.

                |:Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho.:|

JKS 524 - Bože, čos' ráčil slovenskému rodu

                po mnohoročnom ťažkom utrpení

                láskavo vrátiť slobodnú zas hrudu,

                aby žil na nej jarma pozbavený.

                |:Zdobený vencom slobody, cti, práva:

                nech sa ti za to večná vďaka vzdáva,

                nech sa ti za to večná vďaka vzdáva!:|

G. F. Häandel - Hallelujah

Hallelujah! For the Lord God Omnipotent reigneth.

The kingdom ot this world is become the Kingdom

of our Lord, and of His Christ, and He shall reign for

ever and ever. King of kings and Lord of lords, for

ever and ever. Hallelujah!

Aleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

Zjav 19, 6 Kráľovstvo tohto sveta sa stalo kráľovstvom

nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na

veky vekov. Zjav 11, 15

Kráľ kráľov a Pán pánov. Zjav 19, 16 Na veky vekov. Aleluja!

Účinkujú:

Spevácky zbor M@gnificat z Kostola Narodenia Panny Márie, Dlhé diely

Sólo alt: Eva Ginzeriová

Komorný orchester:

Flauta - Daniela Blesáková (SND)

1. husle - Lucia Kopčáková (SND)

2. husle - Daniela Csábi-Načeva (SND)

Viola - Dimitrij Kopčák (SND)

Violončelo - Eva Schranzová (SF)

Kontrabas - Robert Halenár (SF)

Organ - Ondrej Hluchý

Dirigent: Marián Kittner

 

Hlavný celebrant: vdp. Štefan Herényi

Veľkonočné sviatky 2016

Veľkonočné sviatky 2016
VEĽKÝ  TÝŽDEŇ
              Sviatosť zmierenia
Pondelok 21.3.2016 Svätá omša 18.00            od 16,00
Utorok 22.3.2016 Svätá omša 18,00            od 16,00
Streda  23.3.2016 Svätá omša 19,00            od 16,00
______________________________________________________________________________________________________________
Štvrtok 24. marca 2016 ZELENÝ  ŠTVRTOK     Výnimočne na požiadanie
    V katedrále sv. Martina - Missa Chrismatic   9,30    
    OBRAD  ZELENÉHO  ŠTVRTKA 18,00    Adorácia  do 21,30  
______________________________________________________________________________________________________________
Piatok 25. marca 2016 VEĽKÝ  PIATOK (Prísny pôst)   Výnimočne na požiadanie
    Ranné chvály   7,30    
    Krížová cesta, následne po RCH cca   o   8,00    
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu 15,45    
    Obrad Veľkého Piatku 16,00      Adorácia pri Božom hrobe  do 21,00  
______________________________________________________________________________________________________________
Sobota 26. marca  2016 BIELA (VEĽKÁ) SOBOTA   Výnimočne na požiadanie
    Ranné chvály    9,00    
    Adorácia  pri Božom hrobe 10,00 – 20,15    
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu 19,00    
    OBRAD  BIELEJ  SOBOTY 19,15    
______________________________________________________________________________________________________________
Nedeľa 27. marca 2016 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA    
      7,30 9,30 11,00     19,00 (letný čas)  
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu pred sv. omšami o 7,30 - 11,00  a 18,50
______________________________________________________________________________________________________________
Pondelok  28. marca 2016 VEĽKONOČNÝ PONDELOK    
      7,30 9,30 (nebude o 11,00)           19,00
    Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu o 19.00 pred sv. omšou
    (Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu v týždni o 18.00 pred sv. omšou)

 

Hody 2015


Časopis Rebrík

O utečencoch


Púť TV LUX 2015

Program sv. omše o 11,00 na veľkonočnú nedeľu

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

5. 4. 2015  o 11:00

Kostol Narodenia Panny Márie, Dlhé diely, Bratislava

Introitus:  JKS 210   Základ Cirkvi je na skale, nemôže byť zrušená;

  trvať bude neustále pevná, nepremožená.

  Základ ten jej Pán Boh dáva, dodáva jej stálosti;

  preto ju nič nepremáha, ani zloba temnosti.

Kyrie: Ch. Gounod - Messe brève № 7 (zbor M@gnificat, komorný orchester)

Gloria: Ch. Gounod - Messe brève № 7 (zbor M@gnificat, komorný orchester)

Psalm:

Sequentia: Obete dnes veľkonočnej (zbor M@gnificat)

Alleluia:

Credo:  Nicejsko-carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.

On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

 

Offertorium: J. S. Bach - Suite № 2 in h minor, BWV 1067 - Polonaise, Menuet (komorný orchester)

Sanctus: Ch. Gounod - Messe brève № 7 (zbor M@gnificat, komorný orchester)

Pater noster

Agnus Dei: Ch. Gounod - Messe brève № 7 (zbor M@gnificat, komorný orchester)

Communio:

Veľkonočná antifóna - Náš veľkonočný baránok (zbor M@gnificat, komorný orchester)

J. S. Bach - Suite № 2 in h minor, BWV 1067 - Badinerie (komorný orchester)

Marián Kittner-Ave Verum  (zbor M@gnificat, komorný orchester Ad libitum)

Conclusio:

JKS 312