oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 18. marca 2018
PIATA PÔSTNA NEDEĽA
                                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok

 
19. 3. 2018
 

 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  syn Juraj, manžel Karol, rodičia a starí rodičia
   Na úmysel
   †  Jozef
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

 
Utorok
 
20. 3. 2018
 
  06,30 
18,00 
   †  rodičia František a Mária a syn František
   †  Ján a Anna a rodičia z oboch strán
Féria
 
Streda
 
21. 3. 2018
 
  06,30 
19,00 
   †  Cyril
   †  Anna, Augustín, Mária, Michal a celá rodina
Féria
 
Štvrtok
 
 
 
22. 3 .2018
 
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
19,00 
   
   Sv. omša pre mamičky
   †  st. rodičia Mária, Jozef, Anna a František
   Obnova pre mužov, vedie  vdp. Marián Gavenda (Prednáška, sviatosť zmierenia, sv. omša)
Féria

 
 
Piatok
 
23. 3. 2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  Magda, Mária, Jozef, Tibor
Féria
 
Sobota
 
 
24.3.2018
 
 
  16,00-18,00 
18,00 
 
   Spoločná sv. spoveď
   Za zdravie a B.P. pre Gabriela
   Poďakovanie za 40r. života a dar viery
Féria

 
Nedeľa   25. marca 2018         KVETNÁ NEDEĽA, čiže nedeľa Utrpenia Pána  
      07,30     †  Ján (1. výročie)  
      09,30     †  bratia František, Eduard a Ladislav  
      11,00     Za farníkov  
      16,00-19,00     Spoločná sv. spoveď  
      19,00     Za zdravie a B.P. pre sestru Evu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Pôstna akcia PODEĽME SA! Táto akcia sa v našej farnosti uskutoční tradične dnes na 5. pôstnu  nedeľu -  18. marca 2018.
2.
 
Tak, ako už bolo oznámené: „V nedeľu 18. marca 2018 (teda dnes)sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom." Pán Boh Vám odplať!
3. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
4. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
5. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme každý piatok večer o 18,00 hodine. Potom nasleduje sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
6. Na budúci týždeň v noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 02,00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03,00 hodiny letného času.
7. Zmena času a tým aj hodina sv. omše v nedeľu večer na 19,00 hod.
8. Na budúcu nedeľu priniesť si bahniatka – slávnosť žehnania ratolestí.
9.
 
 
 
 
Duchovná obnova k Veľkonočným sviatkom bude v našej farnosti prebiehať takto:
Obnova len pre mužov (predbežne) – vo štvrtok 22. marca večer od 19,00 hod sv. spoveď, potom sv. omša, povedie Mons. Marián Gavenda.
Spoločná sv. spoveď  - v nedeľu 18. marca od 16,00 do 19,00 hod.
                                        - v sobotu 24. marca od 16,00 do 18,00 hod.
                                        - v nedeľu 25. marca od 16,00 do 19,00 hod.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
V stredu 21. marca o 17,00 hod. sa na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Koná sa pri príležitosti Dňa počatého dieťata a 30. výročia sviečkovej manifestácie. Pozývame Vás vyjadriť postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia a spravodlivosti vo všetkých sférach spoločenského života. Organizátormi manifestácie sú Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

 

Oznamy týždňa

 

 

Bohoslužby     Nedeľa 11. marca 2018
ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
                                                            úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
12. 3. 2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Želmíra
   †  Štefan
Féria
 
Utorok
 
13. 3. 2018
 
  06,30 
18,00 
   Za silu niesť kríž pre manžela Stanislava a deti Stanku a Tomáša s rodinou
   Poďakovanie za dar života pátra Kristiána
Féria
 
Streda
 
14. 3. 2018
 
  06,30 
19,00 
   †  rodičia Mária a Ján a st. rodičov z obidvoch strán
   †  rodičia, prarodičia z otcovej strany
Féria
 
Štvrtok
 
 
15. 3 .2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   Za silu a B.P. pre starých rodičov Annu a Ondreja
   Sv. omša pre mamičky
   Za zdravie a B.P. pre Ninku
Féria
 
 
Piatok
 
16. 3. 2018
 
  06,30 
18,00 
   Za B.P. a ochranu pre kňazov našej farnosti
   Poďakovanie za 80 r. života
Féria
 
Sobota
 
17.3.2018
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme jedno dieťa
   †  Ľubomír
Féria
 
Nedeľa              18. marca 2018         PIATA PÔSTNA NEDEĽA (tzv. smrtná)  
      07,30    Prosba za uzdravenie Heleny a za zachovanie manželstva Rastislava a Heleny  
      09,30     Za farníkov  
      11,00    †  Peter a Marta  
      18,00    †  Peter  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme každý piatok večer o 18,00 hodine. Potom nasleduje sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
4.
 
 
 
 
Duchovná obnova k Veľkonočným sviatkom bude v našej farnosti prebiehať takto:
Obnova len pre mužov (predbežne) – vo Štvrtok 22. marca večer od 19,00 hod sv. spoveď, potom sv. omša, povedie Mons. Marián Gavenda.
Spoločná sv. spoveď  - v nedeľu 18. marca od 16,00 do 18,00 hod.
                                        - v sobotu 24. marca od 16,00 do 18,00 hod.
                                        - v nedeľu 25. marca od 16,00 do 19,00 hod.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                               

 
V nedeľu 18. marca 2018 sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
Pôstna akcia PODEĽME SA! sa uskutoční o týždeň v nedeľu 18. marca 2018.

 
 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/19 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.
Všimnite si tiež plagát s informáciami pre veriacich o potravinovej zbierke, ktorú pripravila Bratislavská arcidiecézna charita, ktorá je na výveske.

 
 
 
Členovia farských spoločenstiev pozývajú na utorkové chvály - v utorok po večernej sv. omši. Chvály budú v novom formáte. Pribudne krátka prednáška o modlitbe a bude vyložená Eucharista.
Cieľom tejto "školy modlitby" je rozvíjanie plodnej osobnej modlitby, ktorá vedie k blízkemu vzťahu s Bohom.
Každý, kto túži po osobnom stretnutí s Bohom skrze modlitbu, je pozvaný.

 
Základná škola s materskou školou svätej Uršule všetkých srdečne pozýva na Deň otvorených dverí našej základnej školy, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 15. marca 2018. Bližšie informácie sú na plagáte, ktorý je na výveske pri oznamoch.