Oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 20. septembra 2020
DVADSIATAPIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sväté omše                                                                          úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 21.09.2020   06,30     Za telesné, duchovné a duševné uzdravenie matky a dcér  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
      18,00     Za Božiu vôľu pre Gabiku  
Utorok 22.09.2020   06,30     Za B. milosrdenstvo a večnú slávu pre Pavla Féria
      18,00     †  Magdaléna, Ladislav, rodičia a súrodenci z obidvoch strán  
Streda 23.09.2020   06,30     Za B. pomoc pri pôrode a požehnanie pre novorodenca a jeho rodičov Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
      19,00     Poďakovanie za 48 r. života pre Martinu  
Štvrtok 24.09.2020   06,30     †  rodina Trtalová a Turčanyová Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky    
      18,00     †  Ján a jeho rodičia Elena a Ľudovít  
Piatok 25.09.2020   06,30     † Gabriela, Viktor, Viktória, Ferdinand a Maroš Féria
      18,00     Za požehnané a dobré manželstvo Vanesky a Tibora  
Sobota 26.09.2020   06,30     Za Božie požehnanie pre manželov Panny Márie v sobotu
      10,00     Prvé Sv. Prijímanie    
      18,00     Za  †  mamku Eleonóru, aby ju Pán prijal do Božieho kráľovstva  
Nedeľa          27. septembra 2020       DVADSIATAŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     Za zdravie Paľka a Libuši  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Ján  
      19,00     †  rodičia Margita a Ján  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Ďakujeme za Vašu štedrosť pri zbierke na Svätú Zem. Obnos 1 495,62 € sme poslali na účet ABÚ.  „Pán Boh odplať!"
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú od pondelka až do soboty.
3.

 
Deti, ktoré sa pripravujú na Prvé sväté Prijímanie, pozývame aj s rodičmi na utorkovú sv. omšu o 18,00 hod. Dve deti príjmu pri tejto príležitosti aj sv. krst. Slávnosť Prvého sv. Prijímania sa uskutoční v túto sobotu, 26. septembra o 10,00 hod. Prosíme príbuzných, aby rešpektovali epidemiologické opatrenia a slávnosti  vo vnútri  kostola sa zúčastnili iba deti a rodičia.
4. V stredu 23. 9. 2020 prosíme rodičov prvoprimajúcich deti o upratovanie kostola. Začiatok je o 16,00 hod. 
5. Vo štvrtok o 10,00 hod. pozývame mamičky na sv. omšu.
6.
 
Farské spoločenstvo Naim pozýva tých, ktorí žijú v kolotoči denných povinností na víkendový čas aktívneho odpočinku v Božej blízkosti určený pre celé rodiny. Oáza modlitby sa uskutoční 16. - 18. októbra pri Belušských Slatinách v Rodinkove. Informácie k prihláseniu nájdete na plagátiku.
7.
 
 
Podmienky účasti na bohoslužbe sprísnené: 1. Vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest. 2. Pri vstupe do miestnosti, chrámu si vydezinfikujte ruky. 3. Odstup od iných osôb aspoň 2 metre. 4. Nepodávajte si ruky – znak pokoja naznačte úkonom. 5. Sväté prijímanie sa podáva na ruku. 6. Dodržiavajte respiračnú etiketu – kašlite a kýchajte len do vreckovky.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje 9. ročník Bratislavských Hanusových Dní od 25. 9.-2. 10. 2020. Na mestskom spoločensko-akademickom festivale, ktorý sa tentokrát venuje identite Slovenska pod názvom "Odkiaľ prichádzame?" sa môžete tešiť na prednášky a diskusie napr. k Andrejovi Hlinkovi, či sv. Jánovi Pavlovi II., či divadelnému predstveniu aj koncertu. Viac informácií, ako aj možnosti predaja lístkov sa dozviete na www.bhd.sk.

 

oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 13. septembra 2020
DVADSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
sväté omše                                                             úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 14.09.2020   06,30     Poďakovanie za dar vykúpenia pre ľudstvo  Povýšenie svätého Kríža, sviatok
      18,00     †  rodičia Ľudmila a Alojz  
Utorok 15.09.2020   06,30     Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jarku SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, slávnosť
      09,30       
      18,00     Poďakovanie za 33 r. spoločného manželského života Márie a Juraja  
Streda 16.09.2020   06,30     Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a Stanislava Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 
      19,00     †  Agnesa, Albín a Ladislav  
Štvrtok 17.09.2020   06,30     †  Marián a rodina Bezáková Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky    
      18,00     †  Marek a Matúš - skauti /15. výr. smrti/  
Piatok 18.09.2020   06,30     †  rodičia Matilda a Michal, brat Dominik a starí rodičia Poďakovanie za úrodu
      18,00     Za záchranu Martininej rodiny  
Sobota 19.09.2020   06,30     Za zdravie, Božie požehnanie a B.P pre Zuzanu k narodeninám a syna Kristiána Panny Márie v sobotu
      10,00     Krst    
      18,00     †  mama Emília  
Nedeľa          20. septembra 2020       DVADSIATAPIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariku k jej narodeninám (65 r.)  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  mama Mária, otec Jozef a svokra Mária  
      19,00     †  otec Vojtech a rodičia  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom na skrášlení dnešnej odpustovej slávnosti.
2. Dnes je zbierka na Svätú zem. Vopred úprimné Pán Boh odplať!
3. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú, okrem utorka, od pondelka až do soboty.
4. V utorok máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Preto sv. omše budú o 7.30, 9.30 a o 18.00 hod.
5. Deti, ktoré sa pripravujú na I. sväté Prijímanie, pozývame aj s rodičmi na utorkovú sv. omšu o 18.00 hod. Slávnosť Prvého sv. Prijímania sa uskutoční 26. septembra o 10.00 hod.
6. Vo štvrtok o 10,00 hod. pozývame mamičky na sv. omšu.
7. V piatok budeme mať v rámci jesenných kántrových dní sv. omšu s poďakovaním za úrodu. Je vhodné, aby ste si priniesli nejaké plody zo záhrad- jabĺčka, slivky, hrozno....
8.
 
 
Podmienky účasti na bohoslužbe sú trocha zmiernené:  1. Vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest neplatí pre tých , ktorí majú problém s dýchaním, prípadne trpia alergiou. 2. Pri vstupe do miestnosti, chrámu si vydezinfikujte ruky. 3.  Na znak pokoja si i naďalej nepodávajte ruky, ale naznačte znak pokoja úklonom. 4. Sväté prijímanie sa prednostne podáva na ruku. 5. A dodržiavajte respiračnú etiketu – kašlite a kýchajte len do vreckovky.
9.
 
 
Spevácky zbor nasej farnosti Magnificat srdečne ďakuje ešte raz všetkým dobrodincom za príspevky na nahrávanie Vianočného CD, ktoré zbor nahrával s Mucha Quartet. Každý kto prispel, či už osobne alebo na účet, tak si môže CD vyzdvihnúť v sakristii,  kde sa nachádza menný zoznam. Ak by ste mali záujem si CD zakúpiť, takisto je to možne v sakristii za 7 eur.
10.
 
Pozývame deti na Potáborové stretko, ktoré sa uskutoční 26.9. od 14,00 do 17,00 pred naším kostolom. Deti čaká bohatý program – hry, premietanie fotiek z tábora, tanec, spev. Prebiehať bude aj zapisovanie na cezročné stretká. Prihlásiť sa a zapísať sa dá na stolíku pri vchode alebo elektronicky cez e-mail. Tešia sa na Vás vaši animátori.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
V kostole nájdete bezplatný program vysielania Rádia Mária. Kto by chcel pravidelne odoberať  program, môže  zavolať do rádia. Kontakty nájdete na výveske 0919 233 529.

 
 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje 9. ročník Bratislavských Hanusových Dní od 25.9.-2.10.2020. Na mestskom spoločensko-akademickom festivale, ktorý sa tentokrát venuje identite Slovenska pod názvom "Odkiaľ prichádzame?" sa môžete tešiť na prednášky a diskusie napr. k Andrejovi Hlinkovi, či sv. Jánovi Pavlovi II., či divadelnému predstaveniu aj koncertu. Viac informácií, ako aj možnosti predaja lístkov sa dozviete na www.bhd.sk.

 
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka podporu pre prácu s deťmi vo vašich farnostiach. Novým záujemcom o prácu s deťmi/animátorom vo farnostiach je možné ponúknuť jesenný kurz "Začíname", viac informácii na www.erko.sk/zaciname2020.