oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 22. novembra 2020
TRIDSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ KRISTA KRÁĽA
sväté omše                                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 23.11.2020   06,30     Prosba o B.P. a zdravie pre Editu a pre jej rodinu Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
      18,00     †  Mária, Peter a ich rodičia  
Utorok 24.11.2020   06,30     †  Oľga, Emília, Matúš, Irenka, za B. milosrdenstvo a odpustenie Sv. Ondreja Dung-Laka,
      18,00     †  mamičky Emília a Hedviga kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Streda 25.11.2020   06,30     Za zdravie a B.P. pre Katarínu a poďakovanie za všetky dary od Pána Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
      19,00     †  Anna Neumanová (5.výr. smrti)  
Štvrtok 26.11.2020   06,30     Za zdravie a B.P. a dary Ducha Svätého pre Patrika Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky    
      18,00     Za dar hlbokej viery a obrátenie pre manžela Milana a zosnulého otca Milana  
Piatok 27.11.2020   06,30     †  otec Pavol, mama Anna a ich rodičia Féria
      18,00     Poďakovanie za 80 r. života pre Etelu, prosba o B.P. a zdravie do ďalšieho života  
Sobota 28.11.2020   06,30     †  Rozália, Štefan a ich rodičia Panny Márie v sobotu
      10,00     Pokrstíme  jedno dieťa  
      18,00     †  Júlia, Jozef a ich rodina  
Nedeľa       29. novembra 2020      PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
      06,30     
      07,30     †  kňazi Milan a Imrich  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za B.P. a ochranu Panny Márie pre Milana   
      18,00     †  otec Štefan a jeho rodičia Anna a Ján  
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.
 
Dnes na slávnosť  KRISTA KRÁĽA je možné získať úplné odpustky, keď sa zbožne zúčastníme na verejnom recitovaní modlitby  „Ježišu Vykupiteľ ľudského pokolenia" pri splnení obvyklých podmienok.
2.
 
Pozývame všetky deti s rodičmi na rorátne sväté omše. Uskutočnia sa každý pondelok, stredu a sobotu počas adventu ráno o 6:30 hod.  Deti nech si so sebou prinesú lampášiky so sviečkami. Za účasť na svätej omši získajú nálepku do zbierky.  
3. Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. 
                   
Prečítajte si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                            


 
 
 
Jesenná zbierka na charitu.
V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arcidiecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť na webovej stránke. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

 

Oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 15. novembra 2020
TRIDSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
sväté omše                                                                     úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 16.11.2020   06,30    Féria
      18,00     
Utorok 17.11.2020   06,30    Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
      18,00 
 
   Za dar duchovného zdravia pre deti Luciu, Mariána, Michala,
   Kristínu a Andreja a dar zdravia pre manželku Dášku
 
Streda 18.11.2020   06,30    Féria
      19,00     †  Anna Neumanová (5.výr. smrti)  
Štvrtok 19.11.2020   06,30    Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky (za mamičky)    
      18,00     Za dar viery a Božie požehnanie pre svokrovcov  
Piatok 20.11.2020   06,30     Za zdravie a Božie požehnanie pre Moniku Féria
      18,00     Za Božiu pomoc pre Andreja  
Sobota 21.11.2020   06,30     Poďakovanie za dar života a Božiu lásku a starostlivosť pre Moniky Obetovanie Panny Márie
      18,00     
Nedeľa          22. novembra 2020       TRIDSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, KRISTA KRÁĽA
      06,30     
      07,30     Za zdravie a B.P. pre Otca Jozefa  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     
      18,00     
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.
 
Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Viac o týchto odpustkoch nájdete na www.kbs.sk. 
2.
 
Počas novej úpravy opatrení budeme opäť spolu sláviť sv. omše s 50% obsadenosťou kapacity kostola. Otvorený však  bude od 16,30 do 18,00 na osobnú modlitbu, prípadné vyslúženie sviatosti pokánia a udelenia Eucharistie.
3. Prosíme vás, aby ste dodržiavali všetky podmienky vyhlásené Úradom verejného zdravotníctva SR. 
                   
Prečítajte si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
Aj tento rok sa od 16.11. do 22.11. uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Už niekoľko rokov Cirkev na Slovensku zameriava počas týchto dní svoje oči na mladých, ktorí vždy boli aj sú predstaviteľmi odvahy a boja za slobodu. Zvlášť v tomto čase sa chceme spojiť s mladými v našej arcidiecéze, spôsobom, akým to momentálna situácia dovoľuje. Buďte sami sebou, takí akí mladí sú. Plní radosti, elánu ale i odvahy a bojovnosti. Chceme, aby ste rovnako ako mládenec v evanjeliu počuli z Ježišových úst: hovorím ti vstaň! Pozývame vás, aby ste boli svetlom a nebáli sa plniť výzvy a zapojili sa do nášho projektu TUMBA, do ktorého sa môžete prihlásiť práve teraz a plynúť bude počas celého Týždňa Cirkvi pre mládež. Všetky informácie sú na https://sites.google.com/mladezba.sk/tumba.

 
Túžime po tom, aby ste zažili osobný Boží dotyk a cítili, že ste súčasťou živej Cirkvi, ktorá s vami ráta. Chceme sa preto spolu s vami i modliť a ak to situácia dovolí i osobne vás pozvať k nám do ACM VINICA na QUARANTORE (40 hodinovú adoráciu) od 16.11. 20:00 do 18.11. 12:00. Link na prihlasovanie tu:https://forms.gle/AJD8yy8qyYEDs9wM9.
Taktiež vás pozývame do celoslovenskej modlitby Čas pohnúť časom na území celého Slovenska  17.11. Viac informacií TU: https://fb.me/e/3GS05sjP9.