oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 15. júla 2018
PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                         úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
16.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   Poďakovanie a za zdravie a B.P. pre kňaza Branislava
   †  Rodičia Prokop a Mária
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
 
Utorok
 
17.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za zdravie a B.P. pre vnučku Karlu
   Za posilnenie vo viere a B.P. a dary D.S
Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
 
Streda
 
18.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   Prosba za ochranu a B. pomoc na duch. cvičen.
   †  Otec Ján
Féria
 
Štvrtok
 
19.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  Anna, Anton, Gabriel, Gizela a Vincent
Féria
 
Piatok
 
20.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  Viktoria, Ferdinand a rodičia
   
Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka
 
Sobota 21.7.2018   19,00     Panny Márie v sobotu
Nedeľa                     22. júla 2018             ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Valéria a Alojzia    
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Počas prázdnin sa sv. omša neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      19,00     
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok až piatok.
2. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme podľa možnosti pred sv. omšou.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   

 

Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 8. júla 2018
ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                               úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
9.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   Prosba za B. pomoc pre syna
   †  Pavol a Martina
Sv. Augustína Zhaoa Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Utorok
 
10.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  rodičia Oľga a Mikuláš
   Za zdravie a B.P. za 26 r. manž. Katarína a Jozef
Féria
 
Streda
 
11.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  Veronika
   †  Vojtech a Emília
Sv. Benedikta, opáta, patróna Europy
 
Štvrtok
 
12.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   x
   Za zdravie a B.P. a ochranu pre dcéru Máriu
Féria
 
Piatok
 
13.7.2018
 
  06,30 
19,00 
   x
   Poďakovanie za Božie dieťa Kléliu s prosbou o požehnanie a pokoj v duši pre celú rodinu
Sv. Henricha
 
Sobota 14.7.2018   18,00     †  Peter  Sv. Kamila de Lellis, kňaza
Nedeľa                     15. júla 2018                         PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Michal a Mária a Otto    
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Počas prázdnin sa sv. omša neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      19,00     Za zdravie a B.P. pre Jána   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu a piatok.
2. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme podľa možnosti pred sv. omšou.
3. Nakoľko pán farár je na dovolenke ohlasujte sa tel. čísle  0911 394 730 , ktoré obsluhujú páni kapláni. Úradné hodiny na farskom úrade budú v čase 17,30 do 18,30.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
V sobotu 14. júla 2018 o 14,30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Cieľom pochodu je ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je pripravený. Viac informácií je na stránke www.hrdinarodinu.sk.

 
 
V dňoch od 14. júla do 22. júla 2018 sa bude konať Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V piatok 20. júla 2018 sa púť zastaví v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program tohto zastavenia má názov „Ochrana života a pokušenie moci a bohatstva" a začne sa slávnostným príchodom relikvií o 14,45. hod. a gréckokatolíckou liturgiou o 15,00 hod.