Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 16. septembra 2018
DVADSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                   úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
17.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Žofia a Zdeno
   †  Ľudovit Sklenár (pohrebná)
Féria
 
Utorok
 
18.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Jozef
   
Féria
 
Streda
 
19.9.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  Mária, Margita, Pavlina
   †  Otec Ľubomir
Sv. Januára, biskupa a mučeníka
 
Štvrtok

 
20.9.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
  †  Andrej, Jožko, Cyril, Rudolf, Eva, Emilia, Matúš a celý rod
   Sv. omša pre mamičky (Prosba za Božiu pomoc pre rodinu Margity a Jany)
   
Sv.Ondreja Taegona, kňaza a spoločnikov, kórejských mučeníkov
 
 
Piatok
 
21.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   Za Božiu milosť a pomoc pri vyriešení manželských vzťahov
Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok
 
Sobota
 
22.9.2018
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme jedno dieťa
   
 
Nedeľa   23. septembra 2018      DVADSIATAPIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  manžel Ján    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     Prosba za Božiu pomoc pre rodinu Jaroslava  
      19,00     †  Štefan a rodičia  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok až piatok.
3. Spovedanie v týždni podľa možnosti každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   

 

oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 9. septembra 2018
SLÁVNOSŤ NARODENIA PANNY MÁRIE
                                                          úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
10.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Mária, Jana a brat Martin
   Za Božiu pomoc pre Martina
Féria
 
Utorok
 
11.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za posilnenie viery, nádeje a lásky a dar zdravia pre Evku a Marka
   †  mama  Cecília
Féria
 
Streda
 
12.9.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za Božiu pomoc, dary Ducha Sväteho pr dcéru Máriu
   †  Mária, Rudolf, ich rodičia a súrodenci z obidvoch strán
Najsvätejšieho mena Panny Márie
 
Štvrtok

 
13.9.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   x
   Sv. omša pre mamičky (za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu)
   †  František, Ladislav, Viliam
Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
 

 
Piatok
 
14.9.2018
 
  06,30 
18,00 
   Poďakovanie Pánu Ježišovi za zjavenie korunky k Božiemu Milosrdenstvu sestre Faustíne
   Poďakovanie za všetky dary od Boha pri životnom jubileu 60 r. Juraja
Povýšenie Svätého Križa, sviatok
 
Sobota

 
15.9.2018
 
 
  07,30 
09,30 
18,00 
   x
   Poďakovanie Pannie Márii za pomoc v životnych situáciach
   x
Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska - slávnosť
 
Nedeľa             16. septembra 2018                   DVADSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Alojzia    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     †  Anton a Anna  
      19,00     Poďakovanie za dar života s prosbou za Božie požehnanie pre rodinu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.

 
Slávime hody – odpust. Je to v prvom rade duchovná záležitosť. V tento deň je možné pri patričnej dispozícii získať úplne odpustky. Po sv. omši Vás pozývame na farské AGAPÉ v priestranstve pred kostolom. Dnes sa tiež koná obvyklá farská OFERA. Ďakujeme tiež všetkým, ktoré sa pričinili o vznešený priebeh dnešnej výročnej slávnosti. Nech Vám to Pán Boh odplatí.
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 06:30 sú v pondelok až piatok.
3. V pondelok 10. septembra 2018 sa uskutoční stretnutie kňazov nášho dekanátu. Rekolekcia sa koná v Zohori. Začína  sv. omšou o 09,00 hod. Prosíme o podporu v modlitbách.
4.
 
V sobotu 15. 9. 2016 sa na sviatok Sedembolestnej Panny Márie koná v Šaštíne celonárodná púť. Pozývame Vás putovať do Šaštína a zveriť seba, naše rodiny i celú našu vlasť pod ochranu našej Patrónky.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi hľadá pani učiteľku pre 1. stupeň ZŠ a pani vychovávateľku. Záujemcov prosíme o e-mail na adresu riaditel@svfrantisek.sk. O našej cirkevnej škole sa viacej dozviete na www.svfrantisek.sk.

 
 
 
 
Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína
Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 14.- 16. septembra 2018. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v sobotu, 15. septembra o 10,30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Milan Lach, gréckokatolícky biskup Eparchie Parma v Ohio (USA). Na druhý deň, 16. septembra 2018, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10,30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých. 

 
 
 
 
 
Pozvanie pre mladých na podujatia v rámci púte do Šaštína
V rámci národnej púte do Šaštína na slávnosť Sedembolestnej je pripravený aj bohatý sprievodný program, na ktorý pozývame všetkých, osobitne mladých a rodiny. Už 14. septembra sa začne pešia púť s otcom biskupom Mons. Jozefom Haľkom „Po stopách Titusa Zemana" od rieky Moravy neďaleko obce Závod do Šaštína. Pôjde pri nej nielen o pripomenutie hrdinstva blahoslaveného Titusa Zemana, ale aj o uvažovanie nad vlastnou životnou cestou. V Šaštíne čaká všetkých pútnikov okrem slávnostnej svätej omše aj bohatý sprievodný program: divadelná hra Slovenského Národného Divadla „Nepolepšiteľný svätec", divadelné predstavenie Komunity Cenacolo „Milosrdný Samaritán", diskusia so zaujímavými hosťami, hudobné a modlitbové pásma ako aj detský program. Pre mladých sú v „Cliptime zóne" pripravené workshopy, prednášky a hry. Celý program sa nesie v duchu odvahy s heslom: Bez strachu. Podrobnejšie informácie sú na plagáte a na stránkach bazilika.sk a cliptime.sk.

 
 
Púť do Marianky
Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa tohtoročnej púte do Marianky, ktorá sa bude konať 7.- 9. septembra 2018. Púť vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude v nedeľu 9. septembra o 11,00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

 
Otvára sa rok osobnej formácie  BAŠ 2018/2019
Podrobnosti sú na plagátiku pri východe z kostola na stolčeku