Web Content Display

 

Evid. číslo  Autor  Názov
1 A. Hlinka  Ozvena slova
2 A. Faudenom  Počuli sme slovo Pánovo
3 R. S.  Ježišova Matka
4 C. Carretto Lebo si môj otec
5 R. Hession Cesta kříže
6 C. Carretto  Listy z púšte
7 J. Branecký Fráter Johannes
8 J. Horský  Sonina rada
9 SLK  Liturgia č. 1/1991
10 J. Budaj  Cirkevný rok
11 T. Bosco  Priekopníci lepšieho sveta
12 A. Grün  Duchovné poslanie stredného veku
13 S. B. S.  Evanielium podľa Marka
14 Š. Senčík  Hľadali úprimne
15 V. Judák  Modlime sa za kňazov
16 A. M. Liguori  Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej matky
17 S. Barbarič  Modli sa srdcom
18 A. Dermek  Chlieb a slovo
19 J. Ch. Korec  Cirkev v zápase stáročí
20 J. M. Sánchez-Silva  Marcelino chlieb a víno
21 B. Cavanaugh  Malé příběhy
22 F. Krenzer  Zajtra sa bude opäť veriť
23 J. Bishop  Deň kedy zomrel Kristus
24 A. Grün  Tvoje meno
25 Rím - akadémia  Katechizmus
26 M. Binderová  Neboj sa zaspať, Silvia!
27 A. Mello  Modlitba žaby
28 R. Schutz  Žít dnešek s Bohem
29 P. Ljubičič  Volanie kráľovnej mieru
30 G. Hupka  Modlitby hriešnika
31 V. de Paul  Pobádaní milosrdenstvom
32 J. Kolárová  Mária vo svetle Ducha Svätého
33 KBS  Kristus Nádej Európy
34 J. Pavol II.  O povolaní a poslaní laikov
35 F. Šauer  Vstupenka do raja
36 P. T. de Chardin  Pieseň vesmíru
37 A. Hlinka  Ozvena slova 5 - desatoro
38 P. Janáč  Hľa Tajomstvo viery
39 J. Chalupa  Posila v slove
40 Paulínky  S Máriou na krížovej ceste
41 F. Press  Maria
42 J. Lorber  Ježíšova slova k meditaci
43 J. Šipoš  Krížová cesta pre mladých
44 L. Simajchl  Desatoro Božích prikázaní
45 LÚČ  Predrahá krv
46 S. Jankola  Hodina so sviatostným Kristom
47 P. Zemko  Pápežov ruženec svetla
48 ERC  Evanjeliá
49 V. Malý Úcta k sv. Jozefovi
50 A. Gazsó  V rúchu Kristovom
51 T. Bosco  Dominik
52 J. Zieliński  Pod ochranou škapuliara
53 C. Maczynska  Kristov rytier
54 J. M. Sánchez-Silva  Marcelinova veľká cesta
55 Réma  Hlas volajúceho na púšti
56 S. Polčin  Po stopách apoštolov a mučeníkov
57 K. Salesny Don Bosco
58 M. Beccalossiová  Dievča spod Ánd
59 Kalich  Starý zákon - Príslovia, Kazateľ
60 A. Arrighini  Dvanásti
61 J. Čarnogurský  Väznili ich za vieru
62 V. Mitošinka  Pamäti kňaza
63 T. Bosco Ži odvážne ako Dominik Savio
64 G. Fankhauser  Příběhy dosud živé! 4
65 SLK  Liturgia č. 1/1992
66 Kalich  Starý zákon - Jób
67 P. Zahoránsky  Košický mučeníci
68 J. Branecký  Fráter Johannes
69 K. Stock  Ježišova radostná zvesť
70 I. Chalupecký, J. Jarab, A. Konečný  Eucharistická slávnosť so svätým otcom Jánom Pavlom II. (Vajnory 1990)
71 R. Ondruš  Košickí mučeníci
72 A. Liguori  Cesta lásky
73 M. Lucký  Spisky sv. Františka z Assisi
74 J. Eisner  Nitra - katedrála
75 U. Dobhan  Svätý Ján z Kríža
76 W. Hünermann  Svätý Martin
77 P. L'ermite  Žena so zatvorenými očami
78 F. Mikloško  Čas stretnutí
79 J. Ch. Korec  Úvahy o človeku
80 F. Press  Maria - dodatek 1
81 G. Papini  Listy ľuďom
82 T. Lane  Dejiny kresťanského myslenia
83 L. Bertrand  Svätý Augustín
84 L. Wohl  Dievča zo Sieny
85 SKA  Za kresťanské porozumenie človeka
86 F. Škoda  Základy katolíckej sociálnej náuky
87 T. Ivančić  Bdejte a modlite sa
88 E. Trpin  Chlieb šťastia
89 A. Bartlová  Andrej Hlinka
90 C. Tresmontant  Biblia a antická tradícia
91 H. Balthasar  Maria
92 D. Pecka, A. Pavelka, B. Chudoba  Křesťanský realismus a dialektický materialismus
93 Spolok sv. Vojtecha  Výňatok z rímskeho misála
94 SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2003
95 J. Vrablec  Hlásaj slovo
96 J. E. Š. Vrabec, J. Krupa,
F. Brunthaler
Diecézni kňazi a  ich spiritualita v dnešnej dobe
97 C. S. Lewis  Přípitek zkušeného ďábla
98 W. Busch  Ježiš náš osud
99 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Posolstvo
100 J. Chlumský  Vzory kresťanského života
101 F. X. Halas  Neklidné vztahy
102 G. Kranz  Augustin
103 R. Brown  Kristus na Veľkú noc
104 Rukopis  Bratovi
105 L. N. Tolstoj  Kreutzerova sonáta
106 L. Németh  Smútok
107 J. Ch. Korec  Na ceste do večnosti
108 A. K. Emmerichová  Umučenie Ježiša Krista
109   Verím - malý katolícky katechizmus
110 Š. Labo  Zabijem pastiera
111 P. Bunčák  Hriešna mladosť
112 V. Trstenský  Sila viery, sila pravdy
113 J. Escrivá  Krížová cesta
114 B. Kenna  Zázraky sa dejú
115 SSV  Pútnik svätovojtešský 2006
116 V. Renč  Loretánske svetlo
117 J. M. M. Tomapra  Cesta z chaosu
118 Dobrá kniha  Viera a život (3/2004)
119   Rím a Vatikán (sprievodca)
120 H. Radváni  Panna Mária Trnavská
121 Vydavateľstvo Don Bosco  List Svätého otca deťom
122 J. Ferko  Ponížený a povýšený Jozef
123 V. Judák  Dejiny mojej Cirkvi I.
124 R. Guardini  Životné obdobia
125 J. Hirsch  Rabínska múdrosť
126 SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2004
127 Dobrá kniha  Viera a život (2/2005)
128 M. Quoist  Láska - ale aká?
129 H. J. M. Nouwen  V mene Ježiša
130 A. L'arco  Priekopník modernej duchovnosti
131 P. Zemko  Hlásateľ pravdy
132 KBS  Pápežské listy a vatikánske dokumenty 47. zväzok
133 J. Dubois  Áno, Pane...
134 G. Schurhammer  Svätý František Xaverský
135 A. H. Mateje  Ozvena slova
136 Kolektív autorov  Křesťanství, kultura svět II.
137 A. Speyer  Slová na kríži
138 R. Cantalamessa  Tajomstvo krstu
139 J. Blanchard  Vyrovnaný s Bohom
140 M. Geißlreiter  Božia vôľa - vaše posvätenie
141 K. Inovecká  Od Krišnu ku Kristovi
142 Trnava  Starý zákon
143 Ch. Foucauld  Boh je láska
144 H. Schurmann  Duchovný život v praxi
145 F. Miklúš  Miništranti
146 Vydavateľstvo Don Bosco  S Donom Boscom na slovíčko
147 Trnava  Všeobecná etika
148 J. Plhoň  Confiteor - príprava na sviatosť zmierenia
149 P. J. Porubčan  Svedectvo pravde VII.
150 M. Zawanda  Karmelitánska meditácia
151 Trnava  Nový zákon
152 Ars stigmy  Marianka pútnické miesto
153 SSV  Duchovný pastier 1/1992
153 SSV  Duchovný pastier 1/1994
154 SSV  Duchovný pastier 9/1991
155 SSV  Duchovný pastier 10/1991
156 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník Nahlas (1/2001, 11/2001, 2/2002, 3 - 4/2002, 5 -6/2003)
157 Š. Senčík  Spomienky pútnika
158 Š. Koma  Cieľ a cesta
159 V. Montana  Nebojte sa života
160 J. Dubois  Áno, Pane...
161 Pavol Benko  Škola modlitby
162 W. Koster  Kritický mysliteľ
163 A. Carrel  Modlitba
164 J. Reinsberg  Probíhejte Jeruzalém a sviťte
165 Ch. Baudelair  Kvety zla
166 Ľ. Grega  Krížová cesta človeka
167   Blahorečenie Bratislava - Petržalka 14. september 2003
168 J. Michalov  Zákony zo Sinaja a z Vatikánu
169 SSV  Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi
170 M. Padovani  Hojenie zranených emócií
171 V. Eid, J. Kügler, J. Schicker  Ako muža a ženu ich stvoril
172 Ján Pavol II.  List Svätého otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi k príležitosti zeleného štvrtku 1985
173 Dobrá kniha Cesty k živej viere
174 P. P. Scheer  Chcete prijať Ducha Svätého?
175 Z. Singer  Posolstvo Nebeského Otca
176 Š. Porúbčan  Úvod do Písma svätého
177 Pavol VI.  Encyklika o rozvoji národov
178 J. Ch. Korec  Duchovné cvičenia vo Vatikáne
179 J. Jurko  Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi... II. diel, cyklus C
180 G. Fonseca  Fatima - Mária hovorí svetu
181 Kolektív autorov  Mariánske kňazské exercície
182 G. Fankhauser  Příběhy dosud živé! 1
183 J. Dubois  O výchove
184 A. Rašla, E. Žabkay  Proces s dr. J. Tisom
185 H. Perroy  Anjelské dieťa
186 SSV  Pútnik svätovojtešský 2009
187 SSV  Pútnik svätovojtešský 2010
188 M. Maciel  Urobím vás rybármi ľudí
189 J. Novák  Patristická čítanka
190 G. Ricciotti  Život Ježiša Krista
191 S. Jurčáková, E. Krajčíková, L. Lencz, M. Syneková Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva
192 Trnava  Katolícky katechizmus
193 F. Tomášek  Vzpřimte sa a zdvihněte hlavy
194 H. Zeller  O dobrom človekovi
195 F. Pavanello  Kazateľ milosti
196 V. Petrík  Posledná vila
197 N. Irala  Pokoj srdca
198 Ohio USA  Človekom od počatia
199 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Listy rodičom
200 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník (9/2000)
201 M. C. Tenney  O Novém zákoně
202 J. Krempaský  Kresťanstvo a fyzika
203 Alfa Konti  Nové rodiny
204 A. Auffray  Ježíš Kristus ve mně
205 F. Sanchez, P. Madre  Radiestézia,magnetizmus a kresťanský život
206 F. Sanchez, P. Madre  Astrológia a kresťanský život
207 T. Forrest, J. H. P. Flores  Ježiš ma uzdravuje
208 E. Tardif, J. H. P. Flores  Ježiš žije
209 T. Ivančič  Zůstaňte ve mně, a já ve vás
210 Ž. Kustič  Príroda hovorí o Bohu
211 G. Morcinek  Dve koruny
212   Myšlienky duchovného poučenia
213 R. Čavojský  Spomienky kresťanského odborára
214 Združenie Jas  Chváľ, duša moja, Pána!
215 J. Luscoň  Služba Bohu a ľuďom
216 J. Michalov  Sedem darov Ducha Svätého
217 Kongregácia pre vieroučné otázky  Dokumenty o teológii oslobodenia
218 A. Pierre  Bohu vďaka
219 M. Hromník  Pokánie
220 D. C. Cook  Nová Zmluva - obrázková Biblia
221 Košice  Božie deti
222 K. Wójtowicz  O kázni a dáždnikoch
223 V. Judák  Dejiny mojej Cirkvi II.
224 Kardinál Suenens  Modlitba a ruženec Máriino "Fiat"
225 A. Popovec  Slovo pre každého
226 sv. Faustína  Ježišu, dôverujem v Teba
227   Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať
228 R. Honzák  I v nemoci si buď přítelem
229 T. Lasconi  Adolescenti
230 M. Hromník  Spytovanie svedomia
231 V. Václavová, P. Kossey, P. Murdza  Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku
232 Š. Koma  Na prahu dospelosti
233 J. Ch. Korec  O rehoľnom živote
234 R. Čavojský a kolektív  Slovenské kresťanské odbory včera a dnes
235 J. Ch. Korec  Knižnica viery
236 J. Michalov  Sedem hlavných hriechov
237 M. Hromník  Deviatnik k trom košickým mučeníkom
238 F. Werfel  Pieseň o Bernadette
239 J. Ch. Korec  Na ceste do večnosti
240 J. Ch. Korec  O rehoľnom živote
241 sv. Faustína  Milosrdenstvo božie
242 J. Šrámek  Zamyslenia
243 R. Cantalamessa  My kážeme Krista ukrižovaného
244 P. Gabriel  Dôverne s Bohom I. diel
245 A. Frossard  Boh v otázkach dnešného človeka
246 M. Quoist  Konštrukcia človeka
247 J. Ch. Korec  Ježiš zďaleka a zblízka
248 Dobrá kniha  Viera a život (4/1991)
249 Verbisti  Mladý misionár (3/1997)
250 Kolektív autorov  Kresťanstvo a kultúra I.
251 Spoločnosť Ježišova  Listy z noviciátu SJ (3/1997)
252 Kolektív autorov  Naše víra
253 M. Miklošková, J. Mikloško  Lúčenie
254 Redemptoristi  Slovo medzi nami (17x)
255 A. Pauliny  Atlét na Petrovom stolci
256 A. Hlinka  Cesty k nekonečnu
257 B. Pirnosová  Koho má za zády?
258 L. Csontos  Bojíš sa Jezuitov?
259 C. Mühlanová  Buď pokojná, mama!
260 J. Jurko  Denná cesta k Otcovi
261 G. Huber  Můj anděl půjde před tebou
262 F. Rábek  Tajomstvo viery
263 A. M. Liguori  Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej matky
264 Dobrá kniha  Časopis Viera a život (4/2005)
265 E. Richer  Mária, úsmev Boží
266 R. Guardini  Andělé
267 Rodina Nepoškvrnenej  Zlatá kniha fatimská
268 D. Rops  Ježiš vo svojej dobe
269 S. Ferfecki  Byl jsem Svědkem Jehovovým
270 T. Ivančic  Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
271 V. Forgan  O duchovnom vedení
272   Venček deviatnikov
273 K. McDonnell, G. T. Montague  Rozněcování ohně
274 J. Jurko  Chvála Ti, Otče, naveky!
275 R. Brown  Kristus vo Veľkom týždni
276 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 8 - Modlitba
277  Vydavateľstvo Don Bosco   Kto je Boh Otec? č. 9 - Úcta k životu
278 J. Z. Charouz  Biskup - vyznavač Josef Karel Matocha
279   Mystické mesto Božie
280 A. Hlinka  Ozvena slova 3
281 R. S.  O cestách viery
282 G. Krauz  Augustin
283 Kolektív autorov  Pozvaní na hostinu
284 J. Zdravecká, M. Zdravecký  Radosť v rodine 2004
285 R. S.  Tajomstvo Ježišovho vzkriesenia
286 R. Brown  Kristus na Vianoce
287 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 10 - Sociálne a politické úsilie
288 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 11 - Mária v Otcovom pláne
289 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 12 - Láska k Bohu a človeku
290 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 7 - Kultúrny projekt
291 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Svätý Duch? č. 12 - Nádej dar Ducha
292 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 2 - Boh Otec
293 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 3 - Boh Stvoriteľ
294 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 4 - Nový človek
295 A. Žiak  Biblické histórie
296 Redemptoristi  Slovo medzi nami (február/marec 2003)
297 J. Ratzinger  Cesta Veľkonočným tajomstvom
298 Karmelitáni  Náhody a náhodičky
299 J. Keden  Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna
300 SSV  Katechizmus
301 S. Runciman  Pád Cařihradu
302 A. M. Liguori  Zachránilo nás Dieťa
303 A. Mello  Minúta múdrosti
304 M. M. Kollár  Ružencové rozjímania na celý október
305 J. Pavol II.  Familiaris consortio
306 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 5 - Zákon
307 Vydavateľstvo Don Bosco  Kto je Boh Otec? č. 6 - Mravné svedomie
308 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník Nahlas (8/2002)
309 Dobrá kniha  Viera a život (1/2005, 3/2006)
310 SSV  Starý zákon
311 D. Doig  Matka Terézia
312 R. Pernoudová  Život Jany z Arku
313 A. Puss  Love story a skutočný svet
314 A. Filipek  Z oboch strán oltára
315 Kolektív autorov  Plán pastorácie povolaní na Slovensku
316 J. Rezník  Horúčava
317 P. Strauss  Úsmev nad úsmevom
318 P. Bendlová  Teilhard de Chardin, nová naděje katolicismu?
319 C. M. Martini  Veď ma po ceste života
320 A. Hlinka  Ozvena slova 4
321 E. Tardif, J. H. P. Flores  Ježiš žije
322 SSV  Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy
323 Kolektív autorov  Kresťanstvo v masmédiách
324 Kolektív autorov  Nová evanjelizácia
325 Redemptoristi  Slovo medzi nami (4x)
326 SSV  Posolstvo lásky
327 P. Janáč  Kristus žije v dejinách Cirkvi II.
328   Ježíš - Příběh podle Lukášova evangelia
329 LÚČ  Kniha žalmov
330 M. Hudáček  Úvod do vierouky o Cirkvi
331 A. Mello  Cesta k Bohu
332 G. Papini  Legendy umučenia
333 D. C. Cook  Nová Zmluva - obrázková Biblia
334 R. Ondruš  Rytier a reformátor
335 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Nový zákon
336 Dobrá kniha  Svedectvo viery I. Cikrev dnes
337 A. Spesz  Sviatosti
338 J. Dobson  Výchova chlapcov
339 G. Marcel  K filosofii naděje
340 I. Lepp  Viera v modernom svete
341 M. Scheler  Řád lásky
342 R. S.  Na ceste do večnosti
343 J. Maga  Týždenník
344 A. Hlinka  Viera veľkých vedcov
345 R. Guardini  O modlitbě
346 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Nový zákon
347   Život patriarchu Jozefa
348 Vida  Kniha života pre každého
349 Ján Pavol II.  Centesimus annus - k stému výročí encykliky Rerum novarum
350 J. Ch. Korec  K manželstvu a rodine
351 Medzinárodný zväz Gideonovcov  Nová zmluva
352 S. Barbarič  Modli sa srdcom
353 Rodina Nepoškvrnenej  Zlatá kniha fatimská
354 A. Dermek  Chlieb a slovo
355 J. Ch. Korec  O rehoľnom živote
356 D. Rops  Biblia a jej ľud
357 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda  Nový zákon a žalmy
358 LÚČ  Predrahá krv - modlitby
359 S. Jurčáková, E. Krajčíková, L. Lencz, M. Syneková Metodická príručka pre vyučovanie katolíckeho náboženstva
360    Život Pána Ježiša Krista
361 J. G. W.  Cirkev v rozvoji
362 Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenzime
363   Mystické mesto Božie (III. - IV.)
364 A. Laun  Láska a partnerstvo
365 HKR  Na ceste k manželstvu ako sviatosti
366 L. Giussani  Náboženské vedomie moderného človeka
367 J. Gusic  Som aj ja povolaná?
368   Domáca adorácia
369   Boh hovorí svojim deťom
370 M. Schmaus  Cirkev
371 Kolektív autorov  Malý teologický lexikón
372 W. R.  O rehoľnom živote
373 SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1996
374   Záverečný dokument viedenskej následnej schôdzy KBSE
375 P. Linet  Tradícia a Zjavenie
376 SSV  Poučenie o sviatostiach chorých
377  L. Pokorný  Věřím a vyznávám
378 J. Dubois  O výchove
379 J. G. W.  Cirkev uprostred problémov
380 D. B. Normanová  Apoštol Kanady
381 J. G. W.  Cirkev v rozvoji
382 SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1997
383 S. Gálik  Falošní proroci
384 R. Čavojský a kolektív  Slovenské kresťanské odbory včera a dnes
385 M. Jurčo  Jazyk spieva o tvojom Slove
386   Pocta spolupatronům Evropy
387 J. Adámek  David a Saul
388   Svedectvo
389 P. Šturák  Otec biskup Pavol Gojdič
390 F. Chorvát, J. Orlík  Slušnosť naša každodenná
391 V. Hünermann  Svätý Vincent de Paul
392  T. Forrest, J. H. P. Flores  Ježiš ma uzdravuje
393 Redemptoristi  Slovo medzi nami (1/2002)
394 A. Pauliny  Atlét na Petrovom stolci
395  J. Ch. Korec  O rehoľnom živote
396 G. W.  K manželstvu a rodine
397 KBS  Veľké jubileum
398 F. Vnuk  Dedičstvo otcov
399 A. Lang  Kristus vrchol zjevení
400 F. Krenzer  Zajtra sa bude opäť veriť
401 M. Novak  Vyznání katolíka
402 F. Mauriac  Utrpení a štěstí křesťana
403 N. Mutschlechner  Lékař, který zvolil Boha
404 F. Sanchez, P. Madre  Astrológia a kresťanský život
405 Dobrá kniha  Posolstvo
406 F. F. Bruce  Věrohodnost Nového Zákona
407 V. Engelhart  Kto sú svedkovia Jehovovi?
408 S. Barbarič  Daj mi svoje ranené srdce
409 G. Fonseca  Fatima - Mária hovorí svetu
410 C. Tresmontant  Základy teologie
411 T. Holtz  Ježíš z Nazareta
412 J. Philippe  Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom
413 G. Fankhauser  Příběhy dosud živé! 4
414 F. Dancák  Nad modlitbou svätého ruženca
415 J. Green  Brat František
416 J. Matiegka  Duše a tělo
417 P. Strauss  Úsmev nad úsmevom
418 J. Pavol II.  Ježiš Nazaretský
419 K. Flossmann  Liturgický rok A
420 J. Uhrin  Zrovnávacia vierouka s náukou islamu
421 M. Krovina  Nový zákon v „plnosti času"
422 W. R.  Najhlbší prameň
423 KBS  Veľké jubileum
424 F. J. Schierse  Biblická teologie - christologie
425 S. Čík  Dejiny Mariatálu
426 E. Suhard  Rozmach alebo úpadok Cirkvi?
427 A. Grün  Myšlenky na každý den
428 J. G. W.  Cirkev v zápase stáročí
429 T. Avilská  Hrad vnútra čiže komnaty
430 H. P. de la Boullaye  Boh, náš priateľ
431 V. Filo  Kánonické právo
432   Putovanie Panny Márie Fatimskej po Slovensku 1994
433 J. Brinke  Piaty svetadiel
434 E. Záhoranská  Modlitby, meditácie a spevy sveta
435 M. Eliade  Posvátné a profánní
436 H.Marrou  Teológia dejín
437 W. Hünermann  Znojemský pekársky učěň
438 A. Bagin  Cirkevné umenie
439 J. Kadlec  Církevní dějiny (II., III., IV.)
440 S. Novák  Disharmonický člověk a jeho výchova I.
441 Kolektív autorov  Seminár pre kresťanských rodičov
442 Leppich  Kristus na Reeperbahne
443   Katechetika
444 K. Tilmann  Výchova dieťaťa k meditácii I.
445 . Š. Janega  Všeobecný úvod do kníh Starého Zákona II
446 O. Križová  Veľké jubileum očami mladých
447 V. Bartůněk  Všeobecné církevní dějiny I.
448 J. Uhrin  Prednášky zo špeciálnej dogmatiky II.
449 M. Kaňák  Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském II.
450 R. S.  Kristus dnes i naveky
451   Tajomstvo viery
452 A. Bagin  Kresťanská archeológia
453 Leppich  Kde je diabol starostom
454 Š. Presbyter  Reč na hore
455   Ľútosť
456 J. Búda  Starý zákon I.
457 KBS  Život Cirkvi - bulletin
458 J. Vrablec  O sakramentálnej teológii
459 A. Mráz  Dejiny slovenskej literatúry
460 H. Rozinajová  Pedagogika pre rodičov
461 SSV  Pamätná kniha vysviacky slovenských biskupov
462 SSV  Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936 -1986
463 R. Bamberger  Sklená studňa
464 J. Zlatňanský  Slovo života
465 Dobrá kniha  Viera a život (3/1993)
466 A. M. Vácval  Zriedkavý hrdina
467 J. Merell  Cesty k dnešní katolické biblistice
468 E. Šubjaková  Kráľovná Turzovky
469 A. Arrighini  Dvanásti
470 P. Madre  Jednoduchosť srdca
471 G. Albanese  Nový kvas
472   Môj priateľ (2x)
473   Poselství Ježíšovo
474 W. Kasper  Dogma pod Božím slovem
475  T. Ivančic  Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
476 KBS  Veľké jubileum 2000 (máj, september)
477 Bohuslav  V bunkri hladu
478 J. Tomko  Odkaz slovenskému národu a spoločenstvám
479 SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 1990
480 Dobrá kniha  Viera a život (3/1997)
481   Fides č. 4
482 sv. Faustína  Ježišu, dôverujem v Teba
483 K. Kmeťko  Kristovým bojovníkom
484 Alfa konti  Modlitebná knižka
485 J. Rybár  Výber z najkrajších modlitieb sveta
486 E. Richer  Mária, úsmev Boží
487 E. Androvičová  Židovské osudy
488 J. Gerely  Keby si poznala...
489 J. Urban  Duchovní život
490 P. L'ermite  Ako som zabila svoje dieťa…
491 Mariánske centrum Medžugorie Medjugorje (27/1993)
492 KBS  Duchovná obnova (3/1996, 4/1996)
493 W. Nigg  Ján z Boha
494 R. Hofmeister  Uštvaný génius
495 A. Solženicyn  Rakovina
496    Zrno (7x)
497  W. R.  O duchovnom živote
498 Slovenský spisovateľ  Myšlienky písané do piesku
499 J. Canfield, M. V. Hansen, H. McCarty, M. McCartyová Slepačia polievka pre dušu, 4. porcia
500 SSV  Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (9x)
501 R. Campbell  Potřebuji tvou lásku
502 Spoločnosť katolíckeho apoštolátu  Apoštol Božieho Milosrdenstva č. 33
503 M. Emmanuel  Akordy lásky
504 P. Strauss  Úsmev nad úsmevom
505 J. Vanier  Porušené telo
506 Farnosť Bolešov  Vnútorný poriadok farnosti 2002/2003
507 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  Turíce (príloha časopisu Nahlas č. 5 - 6/2004)
508 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník Nahlas (11x)
509 B. Häring  Náš zástoj v novom svete
510 W. Hofsümmer  Objav svoje krídla
511 P. Kuneš  Základní křesťanská poradna
512 F. Rábek  Ozveny z Patmosu
513 A. Zoň  Odpovedať ako svätý František
514 K. Pielatowski  Úsmev Jána Pavla II.
515 J. Ch. Korec  Ste svetlo sveta
516   Bratovi
517 F. Tomášek  Ze školy do života
518  L. Pachman  Boha nemožno vyhnať
519 Zvon  Taizé púť dôvery na zemi
520 I. V. Forgan  Veriť či neveriť?
521 I. V. Forgan  Kto je Kristus?
522 SSV  Pútnik svätovojtešský - kalendár na rok 2003
523 Zvon  Dar víry
524 D. Chautard  Čo je dušou každého apoštolátu?
525 SSV  Náš život s Kristom - katolícky katechizmus (č. 4, 5)
526 Pápežská rada pre rodinu  Odovzdávanie viery v rodine
527 Kolektív autorov  Nová evanjelizácia (zborník sympózia III. ročník)
528 J. Thurber  Filozof & ústřice
529   Privádzame dieťa ku Kristovi
530 D. Watson  Je tam vôbec niekto?
531 L. Christenson  Kresťanská rodina
532   Pod kopulí bíle svatyně II.
533   Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání
534 SSV  Lekcionár V.
535 SSV  Spoločné modlitby veriacich
536 P. Wust  Nejistota a odhodlání
537 S. Barbarič  Modli sa srdcom
538   Moje malé svetielko - spevník pre deti (2x)
539 Š. Koma  Na prahu dospelosti
540 J. Salij  Hriech, milosť, sviatosť zmierenia
541 SSV  Poučenie o sviatosti manželstva (2x)
542 SSV  Poučenie o sviatostiach chorých (2x)
543 R. Dilong  Pod krížom
544 M. Pažitka  Taliansko, Vatikán, San Marino
545   Stopami koncilu
546   Sborník teologických statí II.
555 J. Sopouch a kolektív  Rím a Vatikán
556 Kolektív autorov  Stretáme sa s Kristom
557 J. Ch. Korec  Nech tak svieti vaše svetlo
558 Pavol VI.  Encyklika Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti
559 J. O. Markuš  Prorok Jonáš
560 B. Häring  Jde to i jinak
561 F. Heer  Bohatší život
562 A. Srholec  Každodenné zamyslenia
563 M. Tereza, F. Roger  S trpiacim Kristom dnes
564 N. Shute  Mesto ako Alice Springs
565 O. Semmelroth  Čo znamená veriť
566 J. Ch. Korec  Kríž vo svetle pravdy (2x)
567 F. Holanda  Rozhovory s Michelangelom
568 J. Urban  Cesty k víře
569   Nový zákon (2x)
570 J. Toman  Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce
571   Krížová cesta, deviatnik
572 R. Rolland  Peter a Lucia
573 Kolektív autorov  Poselství pro dnešek i zítřek
574 M. Brabenec  Zber liečivých rastlín
575 J. Čarnogurský  Väznili ich za vieru
576 Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina  inFormačník (č. 6-7/2000)
577 SSV  Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie (4x)
578 J. Ch. Korec  K manželstvu a rodine
579 J. Philippe  V škole Ducha Svätého
580 P. Chauchard  Věda a smysl života
581 P. Ribadeneir  Život svätého Ignáca z Lojoly
582 Kolektív autorov  Bolest a naděje
583 J. Ch. Korec  O rehoľnom živote
584   Ján z Boha
585   Víťazstvo Srdca (č. 78)
586   Môj priateľ
587 Ján Pavol II.  John Paul II. in Kenya
588   Jean-Paul II. en France
589 A. Srholec  Každodenné zamyslenia
590 J. Bubán  Za hlbším životom
591 Kolektív autorov  Antroposofie a křesťanství
592   Katechizmus pre najmenších (2x)
593 A. Pauliny  Atlét na Petrovom stolci
594 D. C. Cook  Nová Zmluva - obrázková Biblia
595 SSV  Náš život s Kristom - katolícky katechizmus (č. 4, 5)
596 V. Nemcová  Krížová cesta Božieho Milosrdenstva
597 G. Papini  Život Krista
598 L. Pokorný  Dvě liturgická pojednání
599 Brat Efraim  Polia sa už zlátia
600 V. Judák  Priatelia Boží
601 J. Ch. Korec  Život zasvätených
602   Příprava k svaté zpovědi a svatému přijímání
603   Spisy svatého Františka
604 M. Kučera  Pater Patriae
605 R. P. Ch. de Maillardoz  Desatoro rodičovskej výchovy
606 J. Ch. Korec  Ježiš zďaleka a zblízka
607 W. F. Albright  Cesty k pramenům
608 A. Hajduk  Turínske plátno
609 M. Kašparů  O radostiach ľudskej duše
610 J. Guitton  Boh a veda
611 F. Brentano  O původu mravního poznání
612 F. le Targat  Marc Changall
613 G. Venturi  Všetci do Betlehema
614 M. E. Erickson  Šesť rušných dní (2x)
615 M. Krovina  Všeobecný úvod do Písma svätého
616 Š. Vrablec  Dar, ktorý nestarne
617 W. Trilling  Evanjeliá
618 J. Ch. Korec  Kristov kňaz
619 SSV  Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista (13x)
620 L. Jiroušek, K. Hric  Slovenský raj
621 P. Kidson  Stredoveké umenie
622   Kirchliches Kunsthandwerk
623   Kempten Cambodunum
624 A. Trojanová  Umenie čiernej Afriky
625 J. Lassus  Ranokresťanské a byzantské umenie
626 Kolektív autorov  Sakrálna architektúra na Slovensku
627   Ferienlan allgäu
628   The pope's visit
629   30 Jahre Stadtumbau Kempten im Allgäu
630 O. Nehera  Západné Slovensko
631 M. Legutky  Tatry naše malebné
632   Kempten
633   Slovensko
634 U. Karatkěvič  Evangelium podle Jidáše
635 E. Androvičová  Židovské osudy
636 T. Keating  Pozvání k lásce
637 M. Prokoppová  Lorenzetti
638   St. Magnus ... Und Chaos wird Ordnung
639 Š. Holčík  Korunovačné slávnosti Bratislava 1563-1830
640 K. Plicka  Levoča
641   Prado Madrid
642   Zlatá kniha Slovenska
643 D. Janota, M. Tesák, I. Vološčuk  Krásy a vzácnosti slovenskej prírody
644 L. Šášky  Bratislavské rokoko
645 M. Blahout, P. Repka  Tatry
646 D. Kusák, J. Burian, E. Križanová, I. Muchka  Hrady a zámky v Československu
647   Národná galéria Londýn
648   Tatry - leto, oddych, krása
649   Japonsko