článok

Prvé sväté prijímanie na Dlhých dieloch

Pane Ježišu,

Ty si povedal:

„Blažení čistého srdca,

lebo oni uvidia Boha."

Vo sviatosti zmierenia si nás

zbavil ťarchy, ktorú sme nosili v sebe.

Sme radi, že si nás zbavil toho,

čo nás trápilo.

V sobotu 12. Mája 2012 sa v kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnilo prvé sväté prijímanie 32 dlhodielskych detí.

Radosť bolo pozerať sa na ich šťastné úsmevy, ktoré vyjadrovali „konečne sme sa dočkali, konečne sa aj nás dotkne Božie kráľovstvo".

Prvé sväté prijímanie je krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, ktorý s radosťou očakávali nielen deti, ale aj ich rodičia, starí rodiča a vlastne celé rodiny. Spomienky na tento sviatočný deň vždy zohrejú dušu a srdce človeka a pomáhajú aj pri prekonávaní prekážok a ťažkostí každodenného života.

Dojímavý bol už samotný začiatok slávnostnej svätej omše, keď do krásne vyzdobeného kostola, na čom mali veľkú zásluhu hlavne rodičia prvoprijímajúcich detí, veľmi dôstojne vošiel sprievod detí odetých do bielych slávnostných rúch, na čele s krížom, miništrantmi a s pánom farárom. Pán farár v homílii s vrúcnosťou a láskou hovoril do sŕdc detí, rodičov i ostatných prítomných a apeloval na nich, aby si aj po skončení tejto slávnosti zachovali svoje čisté srdiečka, ktorých sa práve v tento deň dôverne dotkol Ježiš svojou prítomnosťou v Eucharistii a oni precítili jeho lásku. Vyjadril túžbu, aby tejto láske zostali verné po celý život. Pripomenul, aké dojemné boli prvé sväté spovede detí, kedy otvorili svoje srdiečka a duše dokorán.

Na záver odovzdal pán farár deťom na pamiatku pamätné listiny, ktoré im majú pripomínať, to čo im hovoril počas celej prípravy a pripomenul to aj v homílii, že týmto dňom sa nič nekončí, ale život s Ježišom práve začal a pokračuje každý deň.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí akoukoľvek troškou prispeli na prípravu a priebeh tejto krásnej slávnosti, ale poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa podieľali počas celej prípravy detí na tom, že si uvedomili, čo prežívajú a že odchádzali s pocitom radosti, lásky a hrdosti na to, že sú kresťania. V tejto súvislosti menovite treba vyzdvihnúť hlavne pani katechétku Annu Bartošovú a samozrejme aj nášho pána farára dp. Štefana Herényiho.

Našim prvoprijímajucim deťom želáme, aby si pocity z tohto okamihu navždy zapamätali, aby si ich hlboko zapísali do svojich sŕdc s tým, že čokoľvek ich v živote postihne, môžu sa spoliehať na Pána Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii sprevádzať po celý život. Aby v budúcnosti s rovnakou radosťou a láskou ako v tento deň, pristupovali ku každej svätej omši a ku každému svätému prijímaniu.

Všetci si úprimne želajme, aby každá ich cesta za Pánom Ježišom bola vždy plná nadšenia a očakávania, tak ako v deň ich prvého svätého prijímania. Fotogaléria tu...