oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 13. augusta 2017
DAVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                             úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 14.8.2017   19,00     †  Štefan sv. Maximiliána M.Kolbeho, kňaza a mučeníka
Utorok 15.8.2017            SLÁVNOSŤ  NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE    
 
 
  10,00 
19,00 
   Za franíkov
   Poďakovanie a B.P v manželstve a ďalšiu ochranu a milosti v spoločnom živote
   
Streda 16.8.2017   19,00     Poďakovanie  za Božiu ochranu a prosba za dary Ducha Svätého a B.P. Sv.Štefana Uhorského
Štvrtok 17.8.2017   19,00     †  rodičia Ján a Mária Féria
Piatok 18.8.2017   19,00     †  Elena Sv. Heleny
Sobota 19.8.2017   19,00     Prosba za B.P. na cestách Sv. Jána Eudesa, kňaza
Nedeľa 20. augusta 2017  DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     Za farníkov  
      09,30     †  Oteca Alojz  a starí  rodiačia  
      11,00     Sv. omša sa neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      19,00     Za zdravie a B.P. pre Davida   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V utorok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše sú o 10,00 dopoludnia a 19,00 večer. Sv. omša v pondelok večer je už z vigílie slávnosti.
2. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť sa vyspovedať každý deň pol hodinu pred sv. omšou alebo z pravidla i cez sv. omšu.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
V sobotu 19. augusta 2017 o 14,30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo". Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk.

 

Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 6. augusta 2017
OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - PREMENENIE PÁNA
                                                   úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 7.8.2017   19,00     †  Margita, Ondrej, Terézia a Bohumír Sv. Sixta II., pápež a jeho spoločníkov, mučeníkov
Utorok 8.8.2017   19,00     Dar viery pre syna Ľuboša Sv. Dominika, kňaza
Streda 9.8.2017   19,00     †  Emília, Rafael, súrodenci a rodičia Sv. Terézie Benedikty z Kríža, Panny a mučenice, spolupatronky Europy
Štvrtok 10.8.2017   19,00     Za zdravie a B.P a dary D.S. pre synov a dcéru s rodinami Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Piatok 11.8.2017   19,00    Sv. Kláry, panny
Sobota 12.8.2017   19,00     Za zdravie a B.P. pre manželku a matku Zuzanu Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
Nedeľa 13. augusta 2017  DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                           
      07,30     †  Otca Štefana a matku Zuzanu a celú rodinu  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Sv. omša sa neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      19,00     †  Rodičov Emília a Hedvigu a manžela Augustína  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť zmierenia – spovedáme pol hodinu pred sv. omšou.
2.
 
Diakon Štefan Kavecký z hnutia Legionári Krista nás pozýva na kňazskú vysviacku, ktorú príjme v sobotu 16. decembra 2017 v Ríme. Prihlásiť sa môžete do 10. 9. 2017. Viac informácii nájdete na informačnom letáku, ktorý je na nástenke vzadu v kostole.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
Mladí z Komunity CENACOLO v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Program slávnosti je na plagáte. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.