oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 19. novembra 2017
TRIDSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                          úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
20.11.2017
 
  06,30 
18,00 
     Terézia a Anton Dabajoví
     František, Miloš, Anna a Gabriel
Féria
 
Utorok
 
21.11.2017
 
  06,30 
18,00 
     rodičia Margita a Ondrej, Mária
     Emília, Rafael, Ľuboš a ich rodičia
Obetovanie Panny Márie
 
Streda
 
22.11.2017
 
  06,30 
19,00 
     Peter a jeho rodičia
     František
Sv. Cecílie, panny a mučenice
 
Štvrtok

 
23.11.2017

 
  06,30 
10,00 
18,00 
    Mária a jej rodičia
   Sv. omša pre mamičky ( † Valéria a Viktor)
   Za zdravie a B.P. pre Darinku Laščiakovú
Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
 
 
Piatok
 
24.11.2017
 
  06,30 
18,00 
   Za B.P. pre Katarínu a Ladislava a ich deti
     matka Emília a Katarína
Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
 
Sobota 25.11.2017   18,00     Bretislav Rada a rodičia z oboch strán Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Nedeľa 26. novembra 2017  TRIDSIATAŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA 
      07,30       otec Milan  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Poďakovanie za 50 r. spol. života Helena a Pavol a prosba za dalšiu pomoc  
      18,00       Milka a Peťko  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
2. Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie pri sv. omši, sa konajú v utorok o 18,00.
3.
 
 
Poradenské centrum pre rodiny Family Garden Vás pozýva na prednášku manželov Miloša a Klaudie Paldanových a to na tému: „Kríza nám takmer zničila manželstvo". Prednáška sa uskutoční v pondelok 20.11.2017 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.
4.
 
 
Počas budúceho piatku a soboty bude v našej farnosti pokračovať tretí kurz charizmy Ducha Svätého. Tentokrát bude témou dar uzdravovania a dar rozlišovania duchov. Súčasťou kurzu bude aj sobotné svedectvo bývalej čarodejnice, ktorá odovzdala svoj život Kristovi. Samotného kurzu sa môžu zúčastniť len tí, ktorí sú prihlásení, ešte tak môžete spraviť podľa pokynov na nástenke, ale na svedectvo, ktoré bude v sobotu od 14,30 – 16,30, ste všetci pozvaní.
5. Za sviečky pre nenarodené deti sme vyzbierali sumu 460 Eur. Peniaze budú odoslané na účet Fóra života.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
Po mimoriadne úspešnom koncerte „Tu es Petrus" prichádza Piotr RUBIK do Bratislavy predstaviť ďaľšie svoje dielo „Septembrový žaltár", v ktorom odznejú jeho najznámejšie a najkrajšie skladby: "Psalm Kochania", "Psalm dla Ciebie", "Niech Mowia, ze to nie jest milosc" a iné. Koncert sa uskutoční dňa 13. januára 2018 o 19,00 hod. na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Informácie o koncerte a vstupenkách sú na stránke www.ticketportal.sk.

 
 
 
 
Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, 851 06 Bratislava Máš hudobný alebo herecký talent ? Tak neváhaj a príď medzi nás ! V sobotu 25. novembra 2017 od 9,00 do 15,00 h. na Deň otvorených dverí. Uchádzačom o štúdium poskytneme možnosť pozrieť si priestory školy - učebne, štúdio, divadielko, koncertnú sieň, sledovať otvorené hodiny, možnosť prezentovať svoj hudobný, spevácky a herecký talent, individuálne konzultácie s pedagógmi o študijných odboroch, informácie o požiadavkách na prijímacie skúšky pre školský rok 2018/2019. Termín talentových skúšok je určený na 9. a 10. apríla 2018. Tešia sa na Vás učitelia a študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave.

 

Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 12. novembra 2017
TRIDSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                           úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
13.11.2017
 
  06,30 
18,00 
   †  rodičia, starí rodičia  a celý rod
   †  Ján, Rozália a Anna
Féria
 
Utorok
 
14.11.2017
 
  06,30 
18,00 
   †  Alžbeta a Ružena, Terézia a Bohumír
   Za zdravie a B.P. pre Andrejku a dieťatko
Féria
 
Streda
 
15.11.2017
 
  06,30 
19,00 
   †  rodičia Mária a Ján a brat Martin
   †  Marta a Peter a sestra Marta
Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
 
Štvrtok
 
 
16.11.2017
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  starí rodičia Mária a Michal, Mária a Ján
   Sv. omša pre mamičky
   †  Zlatica Kočišová (1 výr. smrti)
Sv. Margity Škotskej
 
 
Piatok
 
17.11.2017
 
  06,30 
18,00 
   †  Zuzana a  prosba za B.P. pre  Antona, jeho deti a vnukov
   †  Michal a Veronika
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
 
Sobota
 
18.11.2017
 
  10,00 
18,00 
   pokrstíme jedno dieťa
   †  Anna Neumannová
Výročie posviacky bazilík sv.Petra a Pavla, apoštolov
Nedeľa 19. novembra 2017  TRIDSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     †  stará mama Terézia  
      09,30     †  rodičia Anton a Etela  
      11,00     Prosba za dary Ducha Svätého pre Lucianu  
      18,00     †  rodičia Mária a Andrej a prosba za syna Ivana  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.
 
Počas dnešnej nedele 12. novembra 2017 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Jej účelom je v tomto roku poskytnutie podpory utečeneckým kresťanom vracajúcim sa do svojich domovov.
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a v piatok.
3. Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú 18,00.
4.
 
 
Poradenské centrum pre rodiny Family Garden Vás pozýva na prednášku manželov Miloša a Klaudii Paldanových a to na tému: „Kríza nám takmer zničila manželstvo". Prednáška sa uskutoční v pondelok 20. 11. 2017 o 19,00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.
5.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 18. 11. 2017 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    
Dnes, v nedeľu 12. novembra 2017 sa o 15,00 hod. uskutoční v Katedrále koncert Katedrálneho zboru sv. Martina. Všetkých srdečne pozývame.

 
 
 
Nasledujúci týždeň (12. - 19. novembra) je Týždňom Cirkvi pre mládež. Pozývame mladých na celodiecézne podujatia (evanjelizačný program Godzone v piatok 17. novembra od 18,00 v bratislavskej Hant Aréne).
Pri tejto príležitosti dávame všetkým mladým do pozornosti stránku mamnazor.sk, cez ktorú môžu vyjadriť svoje názory a reálne tak malou kvapkou prispieť ku celocirkevnej synode o mládeži, ktorá sa bude konať o rok v Ríme. Cirkev chce počúvať a váži si názor každého mladého človeka.

 
V stredu 8. novembra 2017 sa o 20,00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému Jonatán a Dávid, sila priateľstva (1Sam 20, 1-17), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 
V piatok 17. novembra 2017 sa o 9,00 hod. bude konať v Hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši druhý ročník konferencie Etické a morálne aspekty povolania farmaceuta. Konferencia ponúka priestor pre odbornú formáciu lekárnikov v otázkach bioetiky, etiky a morálky.