Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
19. januára 2020
sväté omše                                                               úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 20.01.2020   06,30    sv. Šebastiána, mučeníka
      18,00     Poďakovanie za dar viery a B.P. pre Mojmíra  
Utorok 21.01.2020   06,30    sv. Agnesy, panny  a mučenice
      18,00     †  otec Juraj  
Streda  22.01.2020   06,30    sv. Vincent Pallotti, kňaz
      19,00     †  otec Juraj  
Štvrtok 23.01.2020   06,30    Féria
      10,00     Sv.omša pre mamičky ( † Anna a Matej, za zdravie a B. pomoc)    
      18,00     †  otec Juraj  
Piatok 24.01.2020   06,30    sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
      18,00     †  otec Juraj  
Sobota 25.01.2020   18,00     †  Karolína, Vojtech, Vincencia a Mária Obrátenie sv. Pavla Apoštola
Nedeľa      26. januára 2020   TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30    †  rodičia Michal a Mária  
      09,30     Za farníkov  
      11,00    †  Za všetkých zomrelých rodiny Verešovej  
      18,00    †  Peter a Jarmila  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok až piatok.
2.
 
V sobotu  18. januára 2020 sme začali Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov (18.-25.1.2020). Vo všetkých sv. omšiach odznejú modlitby na tento zásadný úmysel Cirkvi a všetkých kresťanských spoločenstiev. Modlitby sa nesú v duchu hesla zo Skutkov apoštolov (28,2) „Preukázali nám neobyčajnú láskavosť".
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod. 
4.
 
 
V stredu 22. 1. 2020 pripadá slávnosť sv. Vincenta Pallottiho. S tejto príležitosti Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni vás všetkých pozývajú na slávnostnú sv. omšu, ktorá v našom kostole bude v tento deň o 19,00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude páter Slavomír Peklanský, ktorý pôsobí v Jamách v Českej Republike. Po slávnostnej sv. omši vás potom bratia pallotíni pozývajú na malé agapé. 
5.
 
 
 
Spevácky zbor našej farnosti -  M@gnificat vás prosí o váš milodar a finančnú pomoc pri nahrávaní Vianočného CD, ktoré realizujú v týchto dňoch s Mucha Quartet a ich hosťami. Náklady na výrobu CD sú pomerne vysoké a zbor to nedokáže odfinancovať len zo svojich finančných zdrojov. Spevácky zbor ma založené občianske združenie a ak by ste vedeli pomôcť, tak kontaktné údaje sú na nástenke alebo na stole vzadu pri východe z kostola. Ak do poznámky pri platbe uvediete Vaše meno a údaje , tak po realizácii dostanete CD ZDARMA Spevácky zbor vopred ďakuje za vašu pomoc.
6.
 
Pozývame vás na 22. ročník Dlhodielskeho plesu, ktorý sa bude konať 8. 2. na ZŠ Majerníkova 60. Lístky sa budú predávať od budúcej nedele (19.1.) po každej nedeľnej sv. omši v katechetickej miestnosti. Cena lístka je 25 eur. Zároveň Vás prosíme o slaný či sladký príspevok na spoločné švédske stoly.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Vo štvrtok 23. januára 2020 o 17,00 hod. bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu pri príležitosti spomienky na sv. Jána Almužníka, ktorého telesné ostatky sú uložené v našej katedrále. Všetci sú srdečne pozvaní. 

 
V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa bude v utorok 21. januára 2020 o 17,30 hod. vo františkánskom kostole v Bratislave konať ekumenická bohoslužba slova. Všetci sú srdečne pozvaní. 

 
 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave na Kostolnej ul. č. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) Vás pozýva 29. januára 2020 o 16,30 hod. na Deň otvorených dverí. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem o denné štúdium, pracujúcich, ktorí majú záujem o externé štúdium i seniorov, ktorí majú záujem o štúdium na univerzite tretieho veku ako i všetkých záujemcov o činnosť fakulty.

 

oznamy týždňa

Bohoslužby     PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - KRST KRISTA PÁNA
12. januára 2020
sväté omše                                              úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 13.01.2020   06,30     †  Marta, Ľudovít a Marta sv. Hilára
      18,00     †  manžel Peter  
Utorok 14.01.2020   06,30    Féria
      18,00     †  manžel a otec Miroslav  
Streda  15.01.2020   06,30     Za Božiu pomoc a zdravie pre Máriu sv. Arnold Jansen, SVD
      19,00     †  teta Grétka  
Štvrtok 16.01.2020   06,30    Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky    
      18,00     Za dar viery a zdravia pre rodičov a deti  
Piatok 17.01.2020   06,30    sv. Antona, pustovníka 
      18,00     †  Alžbeta  
Sobota 18.01.2020   18,00     †  Jozefa P. Márie v sobotu
Nedeľa          19. januára 2020   DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30    †  mamička Johana  
      09,30     Za farníkov  
      11,00    †  rod. Pavol a Ľudmila, rodičia z obidvoch strán a syn Štefan  
      18,00    †  Ladislav (I.výročie) a rodičia  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. V pondelok 13. januára 2020 máme v Dúbravke prvé novoročné stretnutie kňazov nášho dekanátu BA-sever. Prosíme o podporu v modlitbe.
2. V utorok sa opäť chcem stretnúť s prvoprijímajúcimi  deťmi pri sv. omši o 18,00 hod.
3. Začíname sme slúžiť sv. omšu vo štvrtok dopoludnia o 10,00, ktorá je pozvaním predovšetkým pre mamičky.
4.
 
Pozývame vás na 22. ročník Dlhodielskeho plesu, ktorý sa bude konať 8. 2. na ZŠ Majerníkova 60. Lístky sa budú predávať od budúcej nedele (19.1.) po každej nedeľnej sv. omši v katechetickej miestnosti. Cena lístka je 25 eur. Zároveň Vás prosíme o slaný či sladký príspevok na spoločné švédske stoly.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku manželov Jozefa a Gabrielu Klinkových na tému: "Príbeh krízy nášho manželstva"  dňa 13. 1. 2020 od 19,00 do 21,00 hod. v sále pod kostolom farnosti Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ul.