Oznamy

Bohoslužby     SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
23. februára 2020
sväté omše                                                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 24.02.2020   06,30     †  Za zdravie a B.P. a dar viery pre Pavla a Juraja Féria
      18,00     Poďakovanie za dar života pre dcéru Katku  
Utorok 25.02.2020   06,30     Za zdravie a B.P. pre Miroslava s rodinou Féria
      18,00     †  Dcéra Lubka  
Streda  26.02.2020   06,30     †  Juraj a jeho rodičia Popolcová streda
      10,00       
      19,00     Za B. pomoc pre deti a krstné deti  
Štvrtok 27.02.2020   06,30     Dary D.S. a správne rozhodovanie pre Vierku Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky ( † Peter a za zdravie a B.P. pre Mateja a jeho rodinu)    
      18,00     †  Janko  
Piatok 28.02.2020   06,30     †  Jozef a Hermína Féria
      18,00     †  Ján a Alžbeta Urbanovci  
Sobota 29.02.2020   18,00     †  Rodičia Mária a Štefan, st. rod. Františka a Michal, Júlia a Ján, sestra Františka       
Nedeľa      1. marca 2020   PRVÁ PÔSTNA  NEDEĽA
      07,30     †  Mária  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Štefánia (2. vyr.)  
      18,00     Za B.P. pre Mateja a jeho rodinu   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok až piatok.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod. 
3.
 
 
V tomto týždni začína obdobie Veľkého pôstu, je to čas kajúcnosti a pokánia. Prvým dňom je Popolcová streda, ktorá je spojená s pôstom a zdržiavaním sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť(pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života. Sv. omše budú o 6,30, 10,00,18,00.
4. Pobožnosť Krížovej cesty bude bývať každý piatok večer o 18,00 hod. Potom bude nasledovať sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
5. Zbierka na Charitu – jarná- je na prvú pôstnu nedeľu 1. 3.2020. Vopred Pán Boh odplať.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Na Popolcovú stredu, 26. februára 2020  o 17,00 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Srdečne pozývame všetkých veriacich.

 
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na druhú prednášku cyklu Nádej a výzvy z Knihy Genezis 1-11. Prednáška s diskusiou pod názvom „Raj, rebro a regres" sa uskutoční v utorok 25. februára o 18,00 hod. v Aule Benedikta XVI. a priblíži príbeh o páde prvých ľudí (Gn 2-3). Vstup na prednášku je voľný.

 
V Pôstnom období pozývame všetkých veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, v piatky o 20,00 hod. v Katedrále sv. Martina. 

 
 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2020/2021 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. 4. 2020. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk."

 
 
Pozývame veriacich podpísať novú petíciu proti hazardným herniam na území Bratislavy. Podpisy budú zbierať dobrovoľníci počas volieb v sobotu 29. 2. 2020 pred volebnými budovami. Iniciatíva tiež stále hľadá dobrovoľníkov na 2 - 4 hodiny zbierania. Prihlásiť sa môžete cez elektronický formulár na www.bratislava.zastavmehazard.sk. Svojim podpisom a pomocou tak môžete zachrániť životy mnohých rodín a miesto herní môže vzniknúť nová občianska vybavenosť.

 
 
Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v dňoch 30. júna – 5. júla 2019 v Ružomberku kurz pre chrámových organistov a kantorov. Záujemcovia si môžu vybrať z týchto špecializácií: 1. hra na organe, 2. dirigovanie zboru, 3. gregoriánsky chorál. Viac informácií ako aj prihlášku možno nájsť na webových stránkach: <https://www.facebook.com/KHKURK; < http://www.zalmy.spevy.sk/zalmy_skripts/> alebo <https://khkurk.wixsite.com/katedra>.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
16. februára 2020
sväté omše                                                           úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 17.02.2020   06,30     †  Benedikt Féria
      18,00     †  Irena, Augustín, Anna, brat Augustín a vnuk Peter  
Utorok 18.02.2020   06,30     †  Matej Féria
      18,00     †  Ľubomir, rodičia a starý rodičia  
Streda  19.02.2020   06,30     †  rodičia Mária a Ján Féria
      19,00     Poďakovanie za 25r. života Katky a Márie  
Štvrtok 20.02.2020   06,30     Za duše v očistci Féria
      10,00     Sv. omša pre mamičky           jarne prazdniny    
      18,00     †  Za rodičov Annu, Augustína, Michala a Máriu a za celú žijúcu rodinu  
Piatok 21.02.2020   06,30    Féria
      18,00     †  Magda, Mária, Alojza, Pavla a Ilka  
Sobota 22.02.2020   18,00     Za zdravie a B. požehnanie a dar viery pre Ondreja a Máriu Katedra sv. Petra, Apoštola
Nedeľa          23. februára 2020   SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBI
      07,30     †  Oľga a Mikuláš  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Jozef a Mária  
      18,00     †  manžel Vladimír,brat Peter a rodičia z oboch strán  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok až piatok.
2. Spoločnosť Katolíckeho Apoštolátu – pallottíni vás pozývajú na ďalšie formačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 18.02.2020 to je v utorok po večernej sv. omši.
3.
 
Pozývame tiež aj na kurz „Víťazstvo v Kristovi." Vedie to evanjelista Peter Lipták. Tento kurz sa uskutoční v našom farskom kostole 22. 2. 2020. Začiatok je o 15,00 hod, predpokladaný záver o 21,00 hod. 
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
Chrámový spevácky zbor Chorus Seraphicus, ktorý spieva na väčšiu česť a slávu Božiu, spolu s Jeho Anjelmi už 30. rok, ťa pozýva, aby si sa k nemu pripojil. Ak nevieš spievať, nevadí, máme vlastnú kvalitnú spevácku školu, kde naučíme spievať každého – i antitalentov. Ak už spievaš, zamysli sa nad zmenou levelu. Prijímame všetky hlasové skupiny. Stačí prísť v pondelok 17., alebo v stredu 19. februára t. r. o 18.00 hod. do budovy Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave, Kostolná č. 1 a na vrátnici sa opýtať na nábor do zboru Chorus Seraphicus. Viac informácií, ako i kontakt je na výveske.