Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 14. október 2018
DVADSIATAÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                   úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
15.10.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za zdravie a B. pomoc pre novonarodeného Mareka
   †  Katarína a Milan, rodičia a celý rod
Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky
Cirkvi
 
Utorok
 
16.10.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  otec Štefan, dcéra Anna a rodina
   †  mamičky  Hedviga a Emília
Sv. Hedvigy, rehoľníčky
 
Streda
 
17.10.2018
 
  06,30 
19,00 
   Prosba za zdravie a ochranu kňaza Jozefa
   †  mamička Hedviga
Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
 
Štvrtok

 
18.10.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   
   Sv. omša pre mamičky
   Poďakovanie za 50 r. života Kataríny a Zuzany
Sv. Lukáša, evanjelistu
 
 
Piatok
 
19.10.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za milosť obrátenia a dar viery pre Gabrielu a Štefana
   †  Františka a celý rod 
Sv. Pavla z Kríža, kňaza
 
Sobota
 
20.10.2018
 
  10,00 
18,00 
   Krst
   †  manželia Soňa a Ladislav
Panny Márie v sobotu
 
Nedeľa             21. októbra 2018                DVADSIATADEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Zuzana a Ján    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     Poďakovanie za 50 r. života a Božiu pomoc pre Adrianu  
      19,00     Poďakovanie za 30 rokov života mamičky Janky a za požehnanie pre rodinu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok až piatok.
2. Začali sme mariánsky mesiac október. Do programu je zaradená  pobožnosť sv. ruženca o 18,00 hod. a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých. 
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,30 hod. (po modlitbe sv.ruženca).
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Na budúcu nedeľu je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú veľmi skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh odplať!
Farská komunita Naim pozýva na víkendovú obnovu pre celé rodiny do Rodinkova v termíne 27. - 28.októbra. Viac informácii na plagátiku na nástenke.

 

 

Bohoslužby     Nedeľa 7. október 2018
DVADSIASIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
8.10.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   Prosba o B.Pomoc pre brata Petra a jeho rodinu
Féria
 
Utorok
 
9.10.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  Gabika (1.výr) a Maria
Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov mučeníkov
Streda
 
10.10.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  Aurélia, Jozef, Anna a sestra Jozefina
Féria
 
Štvrtok
 
 
11.10.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   
   Sv. omša pre mamičky (za Božiu pomoc pre rodinu)
   Za Božiu pomoc pre Zlatku a úmysly jej srdca
Sv. Jána XXIII, pápeža
 
 
Piatok
 
12.10.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za Božiu pomoc pre Zlatku a úmysly jej srdca
   †  Magda
Féria
 
Sobota
 
13.10.2018
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme dve deti
   Za Božiu pomoc a za zdravie pre Simonku
 
Nedeľa           14. októbra 2018               DVADSIATAÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  rodičia Anton a Etela    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     K úcte Ducha Sväteho  
      19,00     Poďakovanie za dar života s prosbou za zdravie a dar Ducha Sväteho pre Zuzanu   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok až piatok.
2. Začali sme mariánsky mesiac október. Do programu je zaradená  pobožnosť sv. ruženca o 18,00 hod. a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých. 
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,30 hod. (po modlitbe sv.ruženca).
4. Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 13.10. 2018 o 10,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
5.
 
Pozvanie  Family garden k saleziánom na Miletičovu  15. 10. 2018  od 19,00 do 21,00 – prednáša psychológ  Ivan Valkovič Téma je  „Aký je recept na šťastné manželstvo – existuje vôbec?"
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Pozvanie na športové podujatie , ktoré bude oslavou ukončenia 5. roku projektu športového areálu na Majerníkovej ul. Podujatie sa uskutoční v stredu 10.10. 2018 od 16,00 do 20,00.
DVD zo slávnosti vysluhovania sviatosti birmovania tohto roku (9. 6. 2018) je si možné zakúpiť v sakristii (3 €).

 
 
 
 
Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity  zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk