Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 9. novembra 2018
DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
                                                      úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
10.12.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  František 
Féria
 
Utorok
 
11.12.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  matka Mária
Sv. Damaza I., pápeža
 
Streda
 
12.12.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  Milan, Jozef a Terézia
Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
 
Štvrtok
 
 
13.12.2018

 
  06,30 
10,00 
18,00 
   
   Sv. omša pre mamičky ( † Otília, otec a syn Jaroslav)
   †  Kristínka a rodičia
Sv. Lucie, panny a mučenice
 
 
Piatok
 
14.12.2018
 
  06,30 
18,00 
  
   †  rodičia Valika, Jozef, Vladimír a brat Jozef
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
 
Sobota
 
 
15.12.2018

 
  09,30 
11,00 
18,00 
   Pokrstíme dve deti
   Otec  Marián  K o l n í k  (ďakovná sv. omša - 90 r.)
   †  st. rodičia Karol, Margita a celý rod
Féria
 
 
Nedeľa        16. decembra 2018        TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
      07,30     Poďakovanie za 85 r. života s prosbou o Božiu pomoc pre Máriu    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre Júliu  
      18,00     †  Milka a Peťko   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Ďakujeme za milodary do jesennej zbierky na Charitu. Sumu 943,71 € sme poslali na patričné konto. „Pán Boh vám to odplať!"
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok. Budeme ich sláviť ako „roráty".
3. Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú 18,00.
4.
  
Farské spoločenstvo Naim pozýva  na modlitbu chvál spojenú s krátkou prednáškou o modlitbe a s adoráciou v utorok o 19,00. Vítaný je každý, kto si uvedomuje potrebu prehĺbenia svojej modlitby, aby bola miestom osobného stretania sa s Kristom.
5.
 
V sobotu 15. decembra 2018 o 11,00 hodine pozývame na ďakovnú bohoslužbu z príležitosti 90-tich narodenín nášho spolubrata P. Mariána  K o l n í k a, ktorý nám obetavo slúži ako spovedník. Sv. omši bude predsedať vojenský ordinár pán biskup František  R á b e k .
6.
 
Saleziánske vydavateľstvo DON BOSCO aj tento rok ponúka svoje knihy ako vhodný darček k Vianociam. Môžete si ich prezrieť, prípadne zakúpiť v nedeľu vždy po sv. omšiach   (o 9,30 a 11,00) v katechetickej miestnosti.
7.
 
 Zimné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom zimných kántrových dní: príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
8.
 
 
 
 
 
 
Duchovná obnova k Vianociam bude v našej farnosti prebiehať takto:
Obnova len pre mužov    – vo štvrtok 20. decembra večer od 19,00 hod. Povedie Mons. Marián  G a v e n d a.
Spoločná Sv. spoveď       – v nedeľu 16. decembra od 16,00 do 18,00 hod.
                                            – v sobotu 22. decembra od 16,00 do 18,00 hod.
                                            – v nedeľu 23. decembra od 16,00 do 18,00 hod.
Prosíme, aby ste využívali ponúkané možnosti pre sviatosť pokánia hneď od prvej príležitosti a nenechali si spoveď na posledné dni. Taktiež denne spovedáme pred sv. omšou minimálne pol hodiny a tiež počas sv. omše. Nedovoľme, aby nám niekto ukradol Advent.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Pozvanie  Family garden k saleziánom na Miletičovu 10. 12. 2018  od 19,00 do 21,00 – prednáša  realitný maklér Ing.Bohumil Vítek  na tému ako sa pripraviť na kúpu svojej prvej nehnuteľnosti   alebo „Kde budeme bývať miláčik?"

 
Vo štvrtok 13. decembra o 16,30 v našom chráme predvedie svoje majstrovstvo spevácky zbor a orchester žiakov ZUŠ Jozefa Kresánka. Koncert má názov „Tiché kúzlo adventu". Všetci sme srdečne pozvaní.

 
Na Slovensku vysiela druhé katolícke Rádio MÁRIA. V súčasnosti ho môžete počúvať na internetovej stránke www.radiomaria.sk a tiež prostredníctvom mobilných aplikácií. Na letáčikoch vzadu sa môžete oboznámiť s jeho poslaním i fungovaním.

 

 

Bohoslužby     Nedeľa 2. novembra 2018
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
                                                 úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
3.12.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  Richard 
Sv. Františka Xaverského, kňaza
 
Utorok
 
4.12.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  Danka a jej rodičia 
Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa cirkvi
 
Streda
 
5.12.2018
 
  06,30 
19,00 
   x
   Poďakovanie za dar života a pomoc do dalších rokov pre Hedvigu 
Féria
 
Štvrtok
 
 
6.12.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  Hedviga a Michal
   Sv. omša pre mamičky ( †  Boris a B.P. za celú rodinu)
   Poďakovanie za dar života a krstu Mariana
Sv. Mikuláša, biskupa
 
 
Piatok
 
7.12.2018
 
  07,10 
18,00 
   Sv. omša pre ZŠ A. Dubčeka
   †  Jozef a jeho rodičia a sestry
Sv. Ambroza, biskupa a učiteľa Cirkvi
 
Sobota 8.12.2018                 SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE    
      07,30 
09,30 
11,00 
18,00 
   Poďakovanie za dar života Milana a B.P. pre celú rodinu
   Za farníkov
   Za ochranu a pomoc Panny Márie pre Karmen a Priscilu
   †  Jozef a Vladimír
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
(prikázaný sviatok  !!!!)
 
 
Nedeľa            9. decembra 2018        DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
      07,30     Za zdravie a B.P. pre otca Vladimíra a za † starých rodičov    
      09,30     Za farníkov    
      11,00     Za zdravie a B. pomoc pre Davida  
      18,00     †  Rodina Horvátová   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Dnes na  I. adventnú nedeľu konáme pri všetkých sv. omšiach obvyklú jesennú zbierku na Charitu. Vopred úprimné „Pán Boh odplať!"
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 budú v pondelok, utorok, stredu a štvrtok.  Budeme ich sláviť ako „roráty".
3. V pondelok 3. decembra 2018 sa uskutoční stretnutie kňazov nášho dekanátu. Rekolekcia sa koná v Devíne a začína sa sv. omšou o 9,00 hod. Prosíme o podporu v modlitbách.
4. Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú 18,00.
5.
 
V ten istý večer (4. 12.) pozývame deti na stretnutie so sv. Mikulášom, ktorý príde do nášho kostola o 19,00 h. Prosíme rodičov, aby zapísali svoje deti ešte dnes do zoznamu v sakristii.
6. V stredu 5. decembra o 17,00 bude na fare stretnutie s rodičmi, ktorí v blízkej budúcnosti plánujú krst dieťaťa.
7.
 
Saleziánske vydavateľstvo DON BOSCO aj tento rok ponúka svoje knihy ako vhodný darček k Vianociam. Môžete si ich prezrieť, prípadne zakúpiť v nedeľu vždy po sv. omšiach ( 9,30 a 11,00) v katechetickej miestnosti.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
V stredu 5. decembra 2018 o 20,00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov "Vstaň, sestra, modlime sa" (Tob 8, 4-8).

 
V sobotu 8. decembra 2018 o 17,30 hod. bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu v Kostole sv. Jána z Mathy v Bratislave (Trojička) so zasvätením Bratislavy Panne Márii. Všetci sú srdečne pozvaní.
Na Slovensku vysiela  druhé katolícke Rádio MÁRIA. V súčasnosti ho môžete počúvať na internetovej stránke www.radiomaria.sk a tiež prostredníctvom mobilných aplikácií.

 
Pozvanie  Family garden k saleziánom na Miletičovu 10. 12. 2018  od 19,00 do 21,00 – prednáša  realitný maklér Ing.Bohumil Vítek  na tému ako sa pripraviť na kúpu svojej prvej nehnuteľnosti   alebo „Kde budeme bývať miláčik?"