oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 18. februára 2018
PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
                                                      úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
19.2.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za dar odpustenia pre Juraja
   †  Ján a Júlia, Michal a Barbora a syn Otto
Féria
 
Utorok
 
20.2.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Matej
   †  rod. Anna a Jozef Kostolníkovci,  †  rod. Anna a Jozef Dávidek
Féria
 
Streda
 
21.2.2018
 
  06,30 
19,00 
   Poďakovanie za 50 r. života prosba o B.P. a ochranu P. Márie pre Zdenku
   †  Zuzana
Féria
 
Štvrtok
 
 
22.2.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   Prosba za krst. deti o dar viery a Božiu pomoc
   Sv. omša pre mamičky
   Za zdravie a B.P. pre Matku Etelu
Katedra sv. Petra, apoštola
 
 
Piatok
 
23.2.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   Za obrátenie sŕdc a živú vieru pre členov rodiny
Féria
 
Sobota 24.2.2018   18,00     Za zdravie a B.P. pre Simonku a Dávida  
Nedeľa   25. februára 2018         DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA  
      07,30     Poďakovanie za 60 r. života a prosba o ďalšiu pomoc pre Marianu  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  dcéra Ľubka (7. výr. umrtia)  
      18,00     Za B.P. a zdravie pre Annu, Martu a rodičov  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Na dnešnú nedeľu je určená zbierka na charitu. Vopred úprimné „Pán Boh odplať!"
2. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
4.
 
V týždni máme jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Liturgicky je záväzný jeden z dní: streda, piatok alebo sobota.
5. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme každý piatok večer o 18,00 hodine. Potom nasleduje sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
6.
 
V sobotu večer o 1800 bude  pri liturgii sv. omše predsedať otec biskup  František Rábek, ktorý ako vojenský ordinár navštívi aj našu farnosť. Na Dlhých Dieloch žije viacero vojakov a príslušníkov ozbrojených síl a zborov, ktorí sú jeho diecezánmi. Srdečne pozývame aj na toto stretnutie.
7.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 24. 2. 2018 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

 
 
Farnosť Báč prosí veriacich o podporu a pomoc. Nadácia VÚB vyhlásila súťaž, ktorej sa zúčastňuje deväť organov Slovenskej republiky. Medzi nimi je aj historický organ v našom pútnickom mieste Báč, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a ako jediný súťaží za našu arcidiecézu. Súťaž trvá do 25. februára. Organ, ktorý súťaž s najväčším hlasom vyhrá, obdrží 30.000 eur. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: www.nadaciavub.sk.

 
 
Gymnázium Matky Alexie v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku.

 

Oznamy

 

 

Bohoslužby     Nedeľa 11. februára 2018
ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                           úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
12.2.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za dobré vzťahy v rodine a upokojenie
   Poďakovanie za 90r. života kr. otca Milana
Féria
 
Utorok
 
13.2.2018
 
  06,30 
18,00 
     krstní rodičia František, Eva a Miloš
   Poďakovanie za 25 r. spoloč. Života
Féria
 
Streda
 
 
 
14.2.2018
 
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
19,00 
   Za krst. a birmovné deti Katarínu, Andreu, Evu, Renátu a Martinu
   Za Božiu pomoc a milosti pre Alenku, Sárinku a Martina
     Alojz a B.P. a za zdravie pre Martu
     rodičia z obidvoch strán a syn Janko
Popolcová streda
 
 
 
Štvrtok
 
 
15.2.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   
   Sv. omša pre mamičky (Za zdravie a B.P. pre mamku Elenu)
     rodičia, Starí rodičia a prarodičia
Féria
 
 
Piatok
 
16.2.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za dar odpustenia pre kolegu Jozefa
     Antonia, Anna, Teodor, Viliám a celý rod
Féria
 
Sobota 17.2.2018   18,00      rodičia Aurélia a Jozef  
Nedeľa   18. februára 2018         PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA  
      07,30     Prosba a B.P. za počaté dieťaťko a jeho rodičov a ochrana Matky Božej  
      09,30     Za farníkov  
      11,00       rodičia Anna a František  
      18,00       Jarmila a Peter  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3.
 
 
 
V tomto týždni začína obdobie Veľkého pôstu – čas kajúcnosti a pokánia. Prvý deň – Popolcová Streda – sa nesie v znamení abstinencie a prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých katolíkov, ktorí zavŕšili 14. rok až do konca života. Vlastný pôst, teda obmedzenie v jedle zaväzuje od 18. do 60 roku života. Na znak ochoty obrátenia srdca a vedomia vlastnej pominuteľnosti si necháme poznačiť v tento deň čelá popolom. Sv. omše budú o 6,30., 10,00 hod., 18,00 hod a o 19,00 hod. Pri každej je značenie popolom.
4. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme každý piatok večer o 18:00 hodine. Potom nasleduje sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
5.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 17. 2. 2018 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
6. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10,00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto ďakovná svätá omša je jedinečnou príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za dar Cirkvi, ktorej Pán Ježiš zanechal všetky prostriedky potrebné k spáse.
Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 14. februára o 17,00 hod. sláviť sv. omšu v katedrále sv. Martina.
V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20,00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.
V piatok 16 .februára večer o 18,00 začína tiež ďalší kurz  „Charizmy Ducha Svätého" s otcom Slavom.