Novinky...

 

20. 6. 2018 Duchovné cvičenia s otcom Mariakumarom - podrobnosti tu

13. 6. 2018 Príhovor pri príležitosti 45. výročia kňazskej vysviacky vdp. Štefana Herényiho - podrobnosti tu

25. 4. 2018 Saleziánsky plenér 2018 - podrobnosti tu

28. 3. 2018 VEĽKÝ  TÝŽDEŇ  2018 - program tu

25. 1. 2018 Kurz Charizmy Ducha Svätého podrobnosti tu

27. 12. 2017 Program na Vianoce 2017 a Nový rok 2018 podrobnosti tu

10. 9. 2017 Od pondelka 11.09.2017 v našom kostole zavádzame druhú svätú omšu, ktorá bude ráno o 6:30 hod. V tomto týždni to budú dni        Pondelok    Utorok     Streda     Štvrtok

31. 5. 2017 Mládežnícka sv. Omša 14. 6. 2017 podrobnosti tu

31. 5. 2017 Deň detí podrobnosti tu

11. 5. 2017 Duchovná obnova s pátrom Mariakumarom a sestrou Pereira podrobnosti tu

7. 5. 2017 Info o tábore klubu dav podrobnosti tu

7. 5. 2017 Video z Bielej soboty podrobnosti tu

24. 12. 2016 Program na 25.12. 2016 podrobnosti tu

22. 12. 2016 Program na Vianoce 2016 a Nový rok 2017 podrobnosti tu

14. 12. 2016 Príprava na Vianoce 2016 - podrobnosti tu

11. 11. 2016 Benefičný organový koncert 2016 - podrobnosti tu

1. 7. 2016 Saleziánsky Plenér 2016 - program a prihláška tu

26. 6. 2016 Piatkom 1. júla začína prázdninový režim bohoslužieb. To znamená, že večerná sv. omša aj vo všedné dni začína o 19,00 hod. a v nedeľu neslávime sv. omšu o 11,00 hodine.

 

26. 3. 2016 VEĽKONOČNÁ SV. OMŠA V NEDEĽU O 11.00 - program tu

16. 3. 2016 VEĽKÝ  TÝŽDEŇ  2016 - program tu

13. 3. 2016 P R O G R A M    N A   P Ô S T   2 0 1 6 (spovedanie)

24. 12. 2015 Program Vianoce 2015 a Nový rok 2016 ...viac tu

20. 12. 2015 POBOŽNOSŤ  DETÍ  PRI  JASLIČKÁCH ....podrobnosti tu

18. 11. 2015 Dnes si Pán povolal Anku Neumannovú. Pre nás, jej priateľov, to bolo veľmi nečakané. A prekvapivé. Preto je pre nás ťažké vyjadriť úprimnú sústrasť manželovi Stanovi, dcére Márii a synovi Martinovi. Pár motlidieb za jej dušu môžete spolu s nami venovať v sobotu 21. 11. 2015 od 13,00 v našom kostole na Dlhých Dieloch. Viac...

24. 10. 2015 POZOR! Zmena letného času v noci z 24. na 25. októbra. Sv. omša v nedeľu večer bude bývať teda už o 18,00 a nie o 19,00!!!!!

12. 9. 2015 Program hodovej slávnostnej sv. omše o 11:00

30. 8. 2015 Objednajte svojim deťom časopis Rebrík

28. 8. 2015 Prvým septembrom končí prázninový režim bohoslužieb. To znamená, že vo všedné dni začína večerná sv. omša o 18,00. Večerná sv. omša v nedeľu zostáva o 19,00 až do zmeny letného času a taktiež „mládežka" v stredu o 19,00.

22. 8. 2015 Od budúcej nedele 30. augusta sa opäť slávi sv. omša aj o 11:00 hod.

22. 8. 2015 O utečencoch

9. 8. 2015 Púť s Televíziou LUX

28. 6. 2015 Dňom 1. júla 2015 bol ustanovený za kaplána v našej farnosti Bratislava Dlhé Diely vdp. Radoslav Varga SAC a vdp. Dariusz Latuszek SAC bol poverený výpomocnou pastoračnou službou. Obidvaja kňazi, ktorí budú pôsobiť v našej farnosti sú z rehole pallotínov.

Pán kaplán vdp. Jozef Pajerský bol dňom 1. júla preložený do farnosti sv. Martina. Počas obdobia rekonvalescencie pána farára (júl - august) však ešte bude vypomáhať v našej farnosti.

28. 6. 2015 Nedeľou 5. júla začína prázdninový režim bohoslužieb. To znamená, že v nedeľu neslávime sv. omšu o 11,00 hodine a večerná sv. omša aj vo všedné dni začína o 19,00 h.

3. 4. 2015  Program sv. omše o 11,00 na Veľkonočnú nedeľu

29. 3. 2015 Veľkonočné sviatky

15. 3 2015 POZDRAV OD NÁŠHO PÁNA FARÁRA  ŠTEFANA

5. 1 2015 MANŽELSKÉ VEČERY

22. 12. 14 Program bohoslužieb počas Vianoc 2014 a na Nový Rok 2015

22. 12. 14  Pozvánka na jasličkovú slávnosť 

2. 12. 14 Adventný predaj kníh po omšiach každú nedeľu

5. 9. 14 Program na hodovú slávnosť 2014

31.8. 14 Touto nedeľou skončil prázdninový režim bohoslužieb. To znamená, že v nedeľu opäť slávime sv. omšu o 11,00 hodine a vo všedné dni začína večerná sv. omša o 18,00 h. Večerná sv. omša v nedeľu zostáva o 19,00 až do zmeny letného času a taktiež „mládežka" v stredu o 19,00.

27.4. 14 Petícia za vypísanie referenda o ochrane rodiny ...viac tu

18.4. 14  Program sv. omše o 11,00 na Veľkonočnú nedeľu

9. 4. 14 Veľkonočné sviatky

6. 4. 14. Zmena času nedeľných večerných sv. omší

6. 4. 14 Program na pôst 2014

23.3. 14 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014

9.2. 14 Čo dobré môže vzísť zo správy Lunacek, viac tu...

10.1. 14 V tomto jubilejnom roku Sedembolestnej Panny Márie je možné získať úplné odpustky, viac tu...

10.12. 13 Dňa 11.12. 2013 sa dožíva požehnaného veku 85 rokov náš neúnavný spovedník, dôstojný pán Mgr., Ing. Marián Kolník... viac tu

Mobilné číslo farského úradu je 0908 166 929 a pevná linka 02/65411587.

Profil

farnosť Bratislava - Dlhé diely
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Mitglieder

Miestny správca:
Štefan Herényi
Kapláni:
Radoslav Varga SAC
Krystian Piotrovski SAC
Dariusz Latuszek SAC
contact-informations

DLHÉ DIELY

HISTÓRIA      

Farnosť Bratislava – Dlhé diely patrí medzi tie mladšie farnosti na Slovensku, ktoré vznikli na základe potrieb veriacich po roku 1989 a náš kostol Narodenia Panny Márie bol prvým, ktorý bol po páde režimu v Bratislave postavený.

Dlhé diely je názov geografickej, ale už aj administratívnej časti niekdajšej samostatnej obce, dnes administratívne miestnej časti Bratislavy IV – Karlovej Vsi. Súčasne je to názov jedného z najmladších sídlisk v Bratislave. Toto sídlisko začalo vznikať ešte za starého režimu, ale dokončené nie je ešte ani dnes. Najmä jeho infraštruktúra. V súčasnosti má približne 20 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina sa sem nasťahovala začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Vtedy poskytoval pastoračné služby veriacim v celej Karlovej Vsi len jeden kostol Sv. Michala, ktorý na to už jednoducho nestačil.

Vzhľadom na rozloženie obyvateľstva, ktorého má celá miestna časť Karlova Ves približne 35 tisíc, je vznik samostatnej farnosti na Dlhých dielov úplne prirodzený i keď nebol úplne samozrejmý. Vznikla vďaka iniciatíve obetavých ľudí, ktorým záležalo na tom, aby sa duchovný život obyvateľov Dlhých dielov nezanedbal. Veľmi podstatným z nich bol aj prvý správca našej farnosti dp. Libor Škriputa. Z jeho spomienok na vznik farnosti a hlavne jej kostola Narodenia Panny Márie vyberáme:  viac...

  

BLÍZKA KRÁSNA MINULOSŤ

Po takýchto krásnych začiatkoch už rozvoju nášho duchovného života nestálo nič v ceste. No ale, aby sa mohol nerušene a správnym smerom rozvíjať, chcelo to aj duchovného vodcu, ktorým nesporne bol, v rokoch svojho pôsobenia na Dlhých dieloch, dp. Augustím Drška (1. 7. 2001 – 10. 11. 2007). Jeho podiel na formovaní nášho spoločenstva priblížila v článku v Katolíckych novinách č. 27/2006 jedna z nás, pani Mária Raučinová, takto:

   

NADŠENÁ MLADÁ SÚČASNOSŤ

Po skončení pôsobenia dp. Dršku ....viac

Rozpis svätých omší

------------ Školský rok ------------

Nedeľa:

7:30;  9:30 - detská sv. omša;  11:00    

18:00 (zimný čas)

19:00 (letný čas)

Pondelok - Sobota:

18:00 (okrem stredy)

Streda:

19:00 - mládežka

 

--------- Letné prázdniny ---------

Nedeľa:

7:30; 9:30; 11:00; 19:00

Pondelok - Sobota: 

19:00            

 

-------- Prikázané sviatky --------

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

10:00; 18:00 (19:00 - cez letné prázdniny)

večerná sv. omša predošlého dňa je vigíliou sviatku a je teda treťou sv. omšou k tomu titulu

Prikázaný sviatok v deň pracovného voľna:

7:30;  9:30;  (11:00 - podľa okolností);  18:00 (19:00 - cez letné prázdniny)

Einladung