oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 20. mája 2018
ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
                                                                  úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
21.5.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za Jozefa a Juraja za Božiu pomoc pri vzťahoch v práci
   †  Margita, Andrej, Terézia, Bohumír a Alžbeta
Svätodušný pondelok
 
Utorok
 
22.5.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Elena
   †  Margaréta
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
 
Streda
 
23.5.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za uzdravenie, B.P, ochranu Panny Márie pre Máriu
   Za B.P. a pomoc pre Martina pri skúškach 
Féria
 
Štvrtok
 
 
24.5.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   Poďakovanie za dar života a B.P. a pomoc pre Mareka
   Sv. omša pre mamičky
   †  kňaz Andrej a jeho sestra Alžbeta
Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza
 
 
Piatok
 
25.5.2018
 
  06,30 
18,00 
    Za obrátenie a B.P. pre syna Petra a †  Júliu a Viliama
   †  Magdaléna, Ladislav, Eva a príbuzní z obidvoch strán
Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
 
Sobota
 
26.5.2018
 
  16,00 
18,00 
   sobáš Hornáček a Lazíková +  sv. omša
   †  Veronika
Sv. Filipa Neriho, kňaza
 
Nedeľa                    27. mája 2018             NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
      07,30     Poďakovanie za službu pani kostolníčke a zdravie a B.P. pre pani Hedvigu  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Jana a Tomáš  
      19,00     Poďakovanie za 70 r. života  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. Vaše milodary zo zbierky na katolícke masmédia v sume 929,32 € sme odoslali na patričné konto. Všetkým dobrodincom vrúcne „Pán Boh odplať!" 
3.
 
Členovia farských spoločenstiev pozývajú v utorok  22. 5. 2018 o 19,00  na modlitbu chvál spojenú s krátkou prednáškou o modlitbe a s adoráciou. Je to aj príležitosť na získanie nových podnetov aj pre osobnú modlitbu, aby bola zdrojom sily a radosti, miestom osobného stretania s Kristom. Kto si uvedomuje potrebu prehĺbenia svojej modlitby, je vítaný.
4. Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 26. 5. 2018 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
5. Naša farnosť  Dlhé Diely usporiada na budúcu nedeľu program pre  Deň detí. Podujatie sa uskutoční pred kostolom   27. mája od 14,30.
6.
 
Farská komunita Naim pozýva na víkendovú obnovu pre rodiny do Rodinkova v termíne 2 .- 3.júna.  Program bude spojený so súťažami pre deti v rámci MDD.  Viac informácii na plagátiku na nástenke.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
V nedeľu 27. mája 2018, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, sa bude v Marianke konať tradičná Trojičná púť. Slávnostnú svätú omšu o 11,00 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. 

 
 
V nedeľu 3. júna 2018 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho Tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.
Taktiež si všimnite výtvarný tábor pre mladých tzv. Saleziánsky plenér  v Banskej Belej 19. - 26.8.2018.

 
Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý za uskutoční v Trnave 15. – 16.júna. Pozývame zvlášť mladých pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program. Na Festivale Lumen vystúpia otec Marián Kuffa, Simona Martausová, kapela LZ7 a množstvo iných...informácie ako aj program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk".

 

Oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 13. mája 2018
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                                         úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
14.5.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Žofia, 102 r. (židovka konc. Tábora)
   †  starí rodičia Irena a Vojtech
Sv. Mateja, Apoštola
 
Utorok
 
15.5.2018
 
  06,30 
18,00 
   Poďakovanie za 80r. života pre Annu
   Vďaka za dar kňazstva p. Kristiána a p. Radoslava
Féria
 
Streda
 
16.5.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  Dušan
   Za B.P. pomoc a zdravie pre Mateja
Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
 
Štvrtok
 
 
17.5.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   Za B.P. pre rodinu Anety a †  otca Pavla
   Sv. omša pre mamičky (Prosba za duše v očistci)
   †  Rodičia Michal a Hedvika
Féria
 
 
Piatok
 
18.5.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Matej
   Za B.P. a pomoc a zdravie pre Petra
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
 
Sobota
 
 
19.5.2018
 
 
  10,00 
15,00
 
18,00 
   pokrstíme tri deti
   pokrstíme jedno dieťa

   †  rodičia Angela a Peter
 
 
Féria
Nedeľa                         20. mája 2018          ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO
      07,30     †  rodičia a celý rod  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Mária  
      19,00     †  Milka a Peťko, a za B.P. pre celú rodinu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Vopred úprimné „Pán Boh odplať!"
3.
 
Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Liturgicky je záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní: prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Púť detí do Marianky 26. 5. 2018
Pozvanie pre miništrantov zúčastniť sa letného tábora MinFa.

 
Znovu pripomíname, že v našej arcidiecéze sa bude dňa 9. júna 2018 konať Kurz lektorov na RKCMBF UK. Kurz je prospešnou ponukou pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. Prihlasovanie je možné prostredníctvom mailu na adrese kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok je 5,- Eur. (Plagát je na výveske).
Plagát s pozvaním a informáciami o pripravovanej púti zdravotníkov v Šaštíne.
Plagát s informáciou pre študentov o možnosti ubytovania na katolíckom internáte Svoradov v Bratislave.