Bohoslužby     Nedeľa 17. júna 2018
JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                              úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
18.6.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za B.P. a dar zdravia pre mamičku
   Poďakovanie za 1. Sv. príjimanie Danielky a B.P. pre rodinu
Féria
 
Utorok
 
19.6.2018
 
  06,30 
18,00 
   O Božie milosrdenstvo a prijatie do Božieho náručia Martina a Štefana, rodičov a st. rodičov
   †  Katarína a Anton, ich deti, súrodencov a rodičov
sv. Romualda, opáta
 
Streda
 
20.6.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  vnuka Andrej, ktorý tragicky zahynul v máji
   †  rodičia Mária a Ľudovit a synovec Peter 
Féria
 
Štvrtok
 
 
21.6.2018

 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  Samuel
   Sv. omša pre mamičky (Za ochranu Panny Márie a B.P. v tehotenstve)
   †  Mária a Vavrinec, ich deti, súrodenci a rodičia
Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
 
 
Piatok
 
22.6.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Lenka a požehnanie pre rodinu
   Za zdravie a B.P. pre Pavlínku a celú rodinu
Sv. Pavlína z Noly, biskupa
 
Sobota
 
23.6.2018
 
  15,00 
18,00 
   sobáš   Jakub Rozinaj a Alexandra Dičerová  (so sv. omšou)
   Za dar povolania rehoľného života pátra Kristiána
 
Nedeľa 24. júna 2018   DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ –  Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
      07,30     Za farníkov  
      09,30     †  Mária a Pavel, synovia Miroslav a Paľo  
      11,00     Večné sľuby P. Rado a P. Kristián  
      19,00     †  starí  rodičia z obidvoch strán  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. Prežívame mesiac jún, ktorý je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, preto počas tohto mesiaca sa vždy pred sv. omšou budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
3.
 
Všetkých vás srdečne pozývame na duchovnú obnovu Rast vo svätosti s pátrom Jamesom Mariakumarom a so sestrou Mary Pereira, ktorá sa v našej farnosti uskutočni od 25 – 29. júna 2018. Táto duchovná obnova začína nedeľnou svätou omšou o 19,00 hod.
4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv.Otca. Vopred úprimná vďaka a Pán Boh odplať!
5.
 
Ohlášky : Ľuboš Baran narodený v Prešove a Alžbeta Smolková narodená v Dolnom Kubíne bývajúci na území našej farnosti,  mienia prijať sviatostné manželstvo. Prosíme o prípadný ohlas vo veci kánonickej prekážky.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-Lamači prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. Kontakt: msfilipaneriho@gmail.com, 0905 570 522, 02/57 200 610.

 
 
V dňoch od 18. júna až do 29. júla 2018 bude v Katedrále sv. Martina prebiehať výstava veľkoformátových fotografií s názvom „Človek a viera". Slávnostná vernisáž výstavy sa začne v pondelok 18. júna 2018 o 18,00 hod. v Katedrále sv. Martina. Počas vernisáže bude udelené požehnanie všetkým prítomným fotografom. Srdečne pozývame všetkých návštevníkov, zvlášť fotografov dokumentujúcich liturgické slávenia vo farnostiach, na vernisáž a samotnú výstavu.

 

Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 10. júna 2018
DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok


 
11.6.2018


 
  06,30 
18,00 
 
 
   †  Ružena
   Za zdravie a B.P. pri príležitosti 20r.
   Dominika (muž)
   †  Štefan Maruškin
Sv. Barnabáša, apoštola
 

 
 
Utorok
 
12.6.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Genricha
   †  Melánia, Ondrej, Ľudmila a Cyril
Féria
 
Streda
 
13.6.2018
 
  06,30 
19,00 
   †  manželia Angela a Viktor
   Za rozmnoženie nádeje, viery a lásky a silu niesť kríž pre Stanislava, Stanka a Tomáša s rodinou
Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
 
Štvrtok
 
 
14.6.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  Gertrúda a dcéra Marianne
   Sv. omša pre mamičky
   †  Miroslav, Michal a Mária
Féria
 

 
Piatok
 
 
15.6.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   †  rodičia Irena a Michal
   pokrstíme jedno dieťa
   †  Agnesa, Felix a Herbert
Féria
 

 
Sobota
 
 
16.6.2018
 
 
  09,30 
10,00 
18,00 
   diakonská vysviacka Martina Neumannav katedrále sv. Martina
   pokrstíme jedno dieťa
   †  Dušan
Panny Márie v sobotu
 

 
Nedeľa            17. júna 2018          JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30      
      09,30     Hedviga, Ondrej a Imrich a poďakovanie za 52 r. života Vladimíra  
      11,00     †  Vojtecha  
      19,00     Za zdravie a požehnanie rodiny  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 06:30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. Prežívame mesiac jún, ktorý je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, preto počas tohto mesiaca sa vždy pred sv. omšou budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
3.
 
Všetkých vás srdečne pozývame na duchovnú obnovu Rast vo svätosti s pátrom Jamesom Mariakumarom a so sestrou Mary Pereira, ktorá sa v našej farnosti uskutočni od 25. – 29.júna 2018. Táto duchovná obnova začína nedeľnou svätou omšou o 19:00 hod.
4.
 
 
V sobotu 16. júna 2018 sa v Dome sv. Martina o 9:30 hod. uskutoční diakonská vysviacka počas ktorej náš bohoslovec Martin Neumann príjme posvätný rád diakonátu. Po slávnosti sme pozvaní do seminárnych priestoroch na malé, pohostenie. A s tým pohostením je tiež spojená aj prosba, že ten kto  z nás môže, aby sme napiekol  slané, alebo sladké dobroty, ktoré môžeme priniesť do piatku 15.06. do 21:00 (do kostola ! ), kde s veľkou radosťou bude čakať pani Marika Matušicová, ktorá kvetinami krášli náš chrám.
5.
 
Na tento deň, v sobotu 16. júna pripadne tiež výročná poklona farnosti. Sviatosť vyložíme po sv. krste, ktorý bude o 10 tej hodine. Čiže asi 10,30 hodine . Jedno dieťa pokrstíme taktiež piatok o 10-tej hodine.