Bohoslužby     Nedeľa 12. augusta 2018
DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                           úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
13.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  st. rodičia, sestra Anna a celý rod
Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
 
Utorok
 
14.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  rodina Bučeková, Remenárová a Bajzová
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
 
Streda
 
15.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za zdravie a B.P. pre celú rodinu
   Za B.P. a vďaku za spoločný život
SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE
prikázaný sviatok
Štvrtok
 
16.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za prijatie do B. kráľovstva Števka, jeho rodičov a st. rodičov
   Za zdravie a B.P. pre dcéru Dorotku
Sv. Štefana Uhorského
Piatok
 
17.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   Poďakovanie za 55 r. života pre Jozefa a pomoc do dalších rokov  
Féria
 
Sobota 18.8.2018   19,00      Sv. Heleny
Nedeľa 19. augusta 2018   DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  rodičia Margita a Ondrej    
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Počas prázdnin sa sv. omša neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      19,00     Za duchovnú adopciu, za počaté deti   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok až piatok.
2. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme podľa možnosti pred sv. omšou.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Viacerí z vás ste sa zapojili do modlitieb duchovnej adopcie počatého dieťaťa. V nedeľu 19. augusta 2018  uplynie pomyslených 40 týždňov tehotenstva. Od niektorých z vás vyšla iniciatíva stretnúť sa v tento symbolický deň po večernej svätej omši a pomodliť sa poslednú  modlitbu tohto obdobia spolu. Chceme tiež vysloviť poďakovanie za životy, ktoré veríme, že sme zachránili.  Táto svätá omša bude tiež odslúžená na tento úmysel. Preto pozývame všetkých zapojených, ale aj tých, ktorí tieto modlitby nedokončili i všetkých farníkov zotrvať 19. augusta chvíľku v kostole. Zároveň tento posledný deň môže byť prvým dňom ďalších 9-tich mesiacov novej duchovnej adopcie. Do duchovnej adopcie počatého dieťaťa sa môže každý zapojiť aj osobitne hociktorý deň v roku. Viac informácií na internetovej stránke 9mzzbratislava.webnode.sk a na letáčikoch v kostole.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 5. augusta 2018
OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                         úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
6.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   Za zdravie a B.P. a vedenie D.S. pre Ľuboša
   †  otec Július
SVIATOK  PREMENENIA PÁNA
 
Utorok

 
7.8.2018
 
 
  06,30 
 
19,00 
   O rozmnoženie viery, nádeje a lásky a silu niesť kríž pre manžela
   Stanislava a deti Stanku a Tomáša s rodinou
   †  Erika
Sv. Sixta II., pápeža a jeho spoločníkov
 
Streda
 
8.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  rodičia Ján a Mária
Sv. Dominika, kňaza
 
Štvrtok
 
9.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  Emília, Rafael, ich rodičia a súrodenci
Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, Patronky Europy
Piatok
 
10.8.2018
 
  06,30 
19,00 
   
   †  Mária a rodičia z obidvoch strán
Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
 
Sobota 11.8.2018   19,00     †  Rodičia Kornel a Margita Sv. Kláry, panny 
Nedeľa 12. augusta 2018   DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  otec Milan    
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Počas prázdnin sa sv. omša neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      19,00     Za B. pomoc a sprevádzanie Ducha Sv. v živote Zuzany  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok až piatok.
2. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme podľa možnosti pred sv. omšou.
3. Predkrstná náuka rodičov, ktorí plánujú pokrstiť dieťa bude v stredu 8.7.2018 o 17,00 hod na farskom úrade.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 
 
Viacerí z vás ste sa zapojili do modlitieb duchovnej adopcie počatého dieťaťa. V nedeľu 19. augusta 2018  uplynie pomyslených 40 týždňov tehotenstva. Od niektorých z vás vyšla iniciatíva stretnúť sa v tento symbolický deň po večernej svätej omši a pomodliť sa poslednú  modlitbu tohto obdobia spolu. Chceme tiež vysloviť poďakovanie za životy, ktoré veríme, že sme zachránili.  Táto svätá omša bude tiež odslúžená na tento úmysel. Preto pozývame všetkých zapojených, ale aj tých, ktorí tieto modlitby nedokončili i všetkých farníkov zotrvať 19. augusta chvíľku v kostole. Zároveň tento posledný deň môže byť prvým dňom ďalších 9-tich mesiacov novej duchovnej adopcie. Do duchovnej adopcie počatého dieťaťa sa môže každý zapojiť aj osobitne hociktorý deň v roku. Viac informácií na internetovej stránke 9mzzbratislava.webnode.sk a na letáčikoch v kostole.
Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy ďakuje našej farnosti za príspevok do verejnej zbierky na podporu Národného stretnutia mládeže P18. Vyzbierala sa suma 145,70 € .
Príprava knihy „ Otec Augustín v spomienkach "