oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 15. apríla 2018
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
16.4.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za zdravie a B.P. pre Jarmilu
   †  Gabika
Féria
 
Utorok
 
17.4.2018
 
  06,30 
18,00 
   †  Oľga
   †  Rudolf, Mária a celý rod
Féria
 
Streda
 
18.4.2018
 
  06,30 
19,00 
   x
   †  Ľudmila, Gabriela, Jozef a Ladislav
Féria
 
Štvrtok

 
19.4.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   x
   Sv. omša pre mamičky
   Za zdravie a B.P. pre Tobiho a Evku
Féria
 
 
Piatok
 
20.4.2018
 
  06,30 
18,00 
   x
   †  Ján
Féria
 
Sobota
 
21.4.2018   10,00 
18,00 
   Pokrstíme jedno dieťa
   Za zosnulých z rodín ( Pobudová, Tomaškovičová, Nemcová a Vašeková)
Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa cirkvi
 
Nedeľa 22. apríla 2018   ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
      07,30     †  Viliám  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  manžel, otec, st. otec  Pavol  
      19,00     †  Mária  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. V pondelok 16. 4. 2018 sa bude konať celobratislavská rekolekcia, ktorá začne svätou omšou o 9,00 hod v katedrále sv. Martina. Prosíme o podporu v modlitbe.
3. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
4. Na budúcu nedeľu sa uskutoční obvyklá zbierka na seminár. Vopred Pán Boh zaplať.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Zápis do 1. ročníka Spojenej školy sv. Františka z Assisi sa uskutoční v piatok 20. apríla 2018 v čase od 15,00 do 18,00 hod. a v sobotu 21. apríla v čase od 9,00 do 11,00 hod. na elokovanom pracovisku na Veternicovej 20.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť občiansky preukaz a  rodný list dieťaťa. Bližšie informácie sú na stránke www.svfrantisek.sk.

 
Vo štvrtok, 19. apríla sa o 19. hod. uskutoční prednáška Vo svetle Slova z apoštolskej exortácii Amoris laetitia. O spiritualite rodinného života bude prednášať Marián Valábek SDB v spoločenskej miestnosti kostola Ducha svätého v Bratislave-Dúbravke (M. Sch. Trnavského 19).

 

Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 8. apríla 2018
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
                                                                           úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
9.4.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  Štefan a Anežka, Helena, Vladimír, Pavol, Jozef a Mária
ZVESTOVANIE PÁNA
 
Utorok
 
10.4.2018
 
  06,30 
18,00 
   Za zdravie a B.P. pre Jozefa, Máriu, Ľubomíra a Emíliu
   Poďakovanie za zdravie a B.P. pre Martu (k nedožitej 90- ke p. Ján Čanigu)
Féria
 
Streda
 
11.4.2018
 
  06,30 
19,00 
  
   Za B.P. a zdravie pre Annu
Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka
 
Štvrtok

 
12.4.2018
 
 
  06,30 
10,00 
18,00 
   
   Sv. omša pre mamičky (Za B.P. a pomoc pre Kristiána)
   
Féria
 
 
Piatok
 
13.4.2018
 
  06,30 
18,00 
   
   †  rodičia Jozef a Helena
Sv. Martina I, pápeža a mučeníka
 
Sobota
 
 
14.4.2018
 
 
  10,00 
15,00 
18,00 
   Pokrstíme dve deti 
   Sobášna sv. omša    (Jozef Marek - Daniela Blesáková)
   †  Štefan, dcéra Anna a rodičia
 
Féria
 
Nedeľa 15. apríla 2018   TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
      07,30     †  Jozef, Gizela a Pavlína  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     
      19,00     †  Milka a Peťko, a za zdravie a B.P. pre celú rodinu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. V tomto týždni ranné sv. omše o 6,30 sú v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a piatok.
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3.
 
 
Pozývame vás na kurz Spoločenstvo a moje povolanie v ňom. Na kurze sa dozvieme, aký zmysel má spoločenstvo pre duchovný rast jednotlivca, farnosti aj Cirkvi, ako v ňom rozvíjať dary Ducha Svätého, svoje talenty a obdarovania a ako ich prakticky v spoločenstve využívať pre službu Cirkvi. Miesto a čas konania je náš kostol Narodenia Panny Márie. Od 13. 4. 2018 17,00 hod. do 14. 4. 2018 do 22,00 hod.
4. Ďakujeme za Vaše milodary pri farskej veľkonočnej ofere. Úprimné Pán Boh zaplať a srdečná vďaka.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dnes popoludní na Nedeľu Božieho milosrdenstva sa v kostole koná pobožnosť pred vyloženou Sviatosťou oltárnou o 15,00. Srdečne pozývame.
Kurz Charizmy Ducha Svätého na tému „Spoločenstvo a moje poslanie v ňom" začína v piatok pri sv. omši o 17,00 Kurz povedie o. Slavomír P a l f y.

 
V ten istý večer, v DEŇ NESPRAVODLIVO STÍHANÝCH sa u nás stretnú aj členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a prehovorí k nám P. Marián K o l n í k, ktorý  je jedným z nich a patrí do presbytéria našej farnosti.

 
 
Pozývame vás tiež na cyklus prednášok o apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia (Radosť z lásky). Prednášky a následné diskusie bude viesť Don Marián Valábek SDB. Prvé stretnutie bude vo štvrtok 12. apríla o 19,00 hod. v kostole Ducha Svätého v Bratislave-Dúbravke (M. Sch. Trnavského 19). (Odporúčame Vám prečítať si úvod Amoris laetitia, ktorý sa bude preberať).
Pozývame aj na Deň otvorených dverí,  ktorý sa uskutoční na ZŠ Alexandra Dubčeka v stredu 11. apríla od 8,00 do 16,30.