Aktuality:

Drahý veriaci, kto by chcel prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu, môže tak urobiť v našom chráme každý deň od 16:30 do 18:00. V súvislosti s aktuálnou situáciou je kapacita nášho kostola obmedzená na 6 osôb. Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení.

 

ONLINE: Aktualizované info o živote Cirkvi v pandémii koronavírusu

 

Archív:

21. 6. 2020

Dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách prestáva platiť k 17. júnu 2020. Rozhodli o tom slovenskí biskupi na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska na Donovaloch. Dišpenz, čiže oslobodenie od povinnosti, sa ruší vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protipandemických opatrení.

 

Drahí veriaci, pozývame vás k účasti na sv. omšiach prostredníctvom TV LUX. Harmonogram veľkej noci nájdete tu.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb - tu

8. 12. 2019 Duchovná obnova Vianoce 2019 - podrobnosti tu

27. 12. 2018 Program na Vianoce 2018 a Nový rok 2019 - podrobnosti tu

20. 6. 2018 Duchovné cvičenia s otcom Mariakumarom - podrobnosti tu

13. 6. 2018 Príhovor pri príležitosti 45. výročia kňazskej vysviacky vdp. Štefana Herényiho - podrobnosti tu

25. 4. 2018 Saleziánsky plenér 2018 - podrobnosti tu

28. 3. 2018 VEĽKÝ  TÝŽDEŇ  2018 - program tu

25. 1. 2018 Kurz Charizmy Ducha Svätého podrobnosti tu

27. 12. 2017 Program na Vianoce 2017 a Nový rok 2018 podrobnosti tu

10. 9. 2017 Od pondelka 11.09.2017 v našom kostole zavádzame druhú svätú omšu, ktorá bude ráno o 6:30 hod. V tomto týždni to budú dni        Pondelok    Utorok     Streda     Štvrtok

31. 5. 2017 Mládežnícka sv. Omša 14. 6. 2017 podrobnosti tu

31. 5. 2017 Deň detí podrobnosti tu

11. 5. 2017 Duchovná obnova s pátrom Mariakumarom a sestrou Pereira podrobnosti tu

7. 5. 2017 Info o tábore klubu dav podrobnosti tu

7. 5. 2017 Video z Bielej soboty podrobnosti tu

Profil

farnosť Bratislava - Dlhé diely
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Mitglieder

Miestny správca:
Štefan Herényi
Kapláni:
Dariusz Latuszek SAC
Krystian Piotrovski SAC
Radoslav Varga SAC
contact-informations

DLHÉ DIELY

HISTÓRIA      

Farnosť Bratislava – Dlhé diely patrí medzi tie mladšie farnosti na Slovensku, ktoré vznikli na základe potrieb veriacich po roku 1989 a náš kostol Narodenia Panny Márie bol prvým, ktorý bol po páde režimu v Bratislave postavený.

Dlhé diely je názov geografickej, ale už aj administratívnej časti niekdajšej samostatnej obce, dnes administratívne miestnej časti Bratislavy IV – Karlovej Vsi. Súčasne je to názov jedného z najmladších sídlisk v Bratislave. Toto sídlisko začalo vznikať ešte za starého režimu, ale dokončené nie je ešte ani dnes. Najmä jeho infraštruktúra. V súčasnosti má približne 20 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina sa sem nasťahovala začiatkom 90-tych rokov minulého storočia. Vtedy poskytoval pastoračné služby veriacim v celej Karlovej Vsi len jeden kostol Sv. Michala, ktorý na to už jednoducho nestačil.

Vzhľadom na rozloženie obyvateľstva, ktorého má celá miestna časť Karlova Ves približne 35 tisíc, je vznik samostatnej farnosti na Dlhých dielov úplne prirodzený i keď nebol úplne samozrejmý. Vznikla vďaka iniciatíve obetavých ľudí, ktorým záležalo na tom, aby sa duchovný život obyvateľov Dlhých dielov nezanedbal. Veľmi podstatným z nich bol aj prvý správca našej farnosti dp. Libor Škriputa. Z jeho spomienok na vznik farnosti a hlavne jej kostola Narodenia Panny Márie vyberáme:  viac...

  

BLÍZKA KRÁSNA MINULOSŤ

Po takýchto krásnych začiatkoch už rozvoju nášho duchovného života nestálo nič v ceste. No ale, aby sa mohol nerušene a správnym smerom rozvíjať, chcelo to aj duchovného vodcu, ktorým nesporne bol, v rokoch svojho pôsobenia na Dlhých dieloch, dp. Augustím Drška (1. 7. 2001 – 10. 11. 2007). Jeho podiel na formovaní nášho spoločenstva priblížila v článku v Katolíckych novinách č. 27/2006 jedna z nás, pani Mária Raučinová, takto:

   

NADŠENÁ MLADÁ SÚČASNOSŤ

Po skončení pôsobenia dp. Dršku ....viac

Rozpis svätých omší

------------ Školský rok ------------

Nedeľa:

7:30;  9:30 - detská sv. omša;  11:00    

18:00 (zimný čas)

19:00 (letný čas)

Pondelok - Sobota:

18:00 (okrem stredy)

Streda:

19:00 - mládežka

 

--------- Letné prázdniny ---------

Nedeľa:

7:30; 9:30; 11:00; 19:00

Pondelok - Sobota: 

19:00            

 

-------- Prikázané sviatky --------

Prikázaný sviatok v pracovný deň:

10:00; 18:00 (19:00 - cez letné prázdniny)

večerná sv. omša predošlého dňa je vigíliou sviatku a je teda treťou sv. omšou k tomu titulu

Prikázaný sviatok v deň pracovného voľna:

7:30;  9:30;  (11:00 - podľa okolností);  18:00 (19:00 - cez letné prázdniny)

Einladung