Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 16. júla 2017
PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                               úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 17.7.2017   19,00     Za dcéru Ľubku Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkova
Utorok 18.7.2017   19,00     Poďakovanie za 70r. života pre Eleonóru a prosba o B. P. a dary D.S. Féria
Streda 19.7.2017   19,00     †  Petra Féria
Štvrtok 20.7.2017   19,00     Za sestru Máriu Sofiu, za zdravie a B.P. Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka
Piatok 21.7.2017   19,00     †  Alois a Ľudmila a príbuzný z ob. strán

Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza

Sobota 22.7.2017   19,00     †  Vojtecha, Máriu a rodičov a starých rodičov z oboch strán Sv. Mária Magdalény
Nedeľa 23. júla 2017  ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     Prosba o B. P., dar viery pre Jaroslava s rodinou  
      09,30     Za zdravie a B.P. pre Jozefa  
      11,00     Sv. omša sa neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      19,00     †  Mária  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť zmierenia – spovedáme pol hodinu pred sv. omšou.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Pripomíname, že do 15. júla je termín prihlásenia mladých na Bratislavskú animátorskú školu. Viac informácií je na stránke mladezba.sk/bratislavska-animatorska-skola

 

oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 9. júla 2017
ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                               úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 10.7.2017   19,00     †  Anna, František a Ondrej Féria
Utorok 11.7.2017   19,00     Poďakovanie za 25 výr. manželstva Katky a Jožka Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy 
Streda 12.7.2017   19,00     †  Štefan a Božena Féria
Štvrtok 13.7.2017   19,00     †  rodičia  Mária a Michal a Otto Sv. Henricha
Piatok 14.7.2017   19,00     Za zdravie a B.P. pre brata Mariana Sv. Kamila de Lellis, kňaza
Sobota 15.7.2017   19,00     †  Mária, Augustín a ich rodičia Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa 16. júla 2017  PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     Za farníkov  
      09,30     Poďakovanie za 55  r. života a B.P. v utrpení   
      11,00     Sv. omša sa neslávi !!!!!!!!!!!!!  
      15,00     Pokrstíme jedno dieťa    
      19,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre deti  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.


 
Misijný sekretariát – pallotíni vás srdečne pozýva na stretnutie s dlhoročným rwandským misionárom pátrom Zbigniewom Pawlowským, rektorom svätyne v Kibehu, kde sa v 80-tych rokoch zjavovala Pann Mária a diecéznym kňazom Félixom Kayiranga, ktorý je zodpovedný za projekt Adopcia srdca vo farnosti Karenge v Rwande.
Kedy: 14. júla 2017 piatok, Kde: Bratislava – Karlova Ves, Kostol Narodenia Panny Márie na Dlhých Dieloch, Pribišová ulica č. 49, Program: 19:00 svätá omša. Po svätej omši diskusia a možnosť osobného stretnutia s hosťami z Rwandy.
2. V stredu 12. júla o 17,00 bude na fare stretnutie s rodičmi, ktorí v blízkej budúcnosti plánujú krst dieťaťa.
3. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme podľa možnosti pred sv. omšou.
4. Na zbierku na dobročinné dielo Sv. Otca, ktorú sme poznáme pod menom Halier sv. Petra sme spoločne darovali 418,60 € . „Pán Boh zaplať" .
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Farnosť Bratislava-svätej Alžbety a Svetský rád bosých karmelitánov pozývajú na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel, ktorá sa uskutoční 15.júla 2017 v Modrom kostole.