Oznamy

Bohoslužby                 Nedeľa  12. apríla 2015
               NEDEĽA  BOŽIEHO
                MILOSRDENSTVA
                                       úmysly                liturgický kalendár
   
Pondelok 13.4.2015   18,00     †  Július a jeho rodičia   sv. Martina I., pápeža a mučeníka 
Utorok 14.4.2015   18,00     †  Margita, Ondrej a Roman    
Streda 15.4.2015   19,00     †  Anton, Mária a ich deti Jozef a Irenka;  †  Igor    
Štvrtok
   
16.4.2015
 
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   †  Bohdan, rodičia a súrodenci
Piatok 17.4.2015   18,00     †  Rudolf, Mária, rodičia a súrodenci  
Sobota 18.4.2015   18,00     †  rodičia Aneška a Anton, manžel Ján a švgor Ladislav    
   
Nedeľa  19. apríla 2015   3. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA 
      07,30    †  Edita (1. výročie), manžel a zaťovia  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    Za Božiu pomoc pre Annu a Martu a dar zdravia  
      19,00    Za Božiu pomoc pre manžela Štefana a syna Dušana  
                   
Oznamy                  
1. Dnes v nedeľu 12. apríla 2015 sa opäť stretnú mladší miništranti. Tento krát o 15,30.
2. Ďakujeme za Vaše milodary pri farskej veľkonočnej ofere. Úprimné a Pán Boh zaplať a srdečná vďaka.
3. Pokračujeme v stretaní prvoprijímajúcich detí v utorok večer o 18,00 h pri sv. omšiach. 
   
Všimnite na nástenke          
 ►  Pozvanie na duchovno-formačný pobyt v Ríme pre chlapcov od 18 rokov.

 
Drahí kňazi pozývame Vás na celobratislavskú rekolekciu, ktorá sa uskutoční 13. apríla v pondelok. Začne sv. omšou o 09:00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Liturgická farba sa predpokladá biela.

 
Pozývame Vás na DEŇ RÓMOV V BRATISLAVE 13. apríla o 19.00 hodine v sále Vincentínum v prízemí kostola sv. Vincenta de Paul, Tomášikova 8,  Bratislava - Ružinov.

 

oznamy

 

Bohoslužby      Nedeľa  5. apríla 2015
VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
                             úmysly      liturgický kalendár
   
Pondelok 6.4.2015       VEˇĽKONOČNÝ  PONDELOK  
      07,30 
09,30 
o 11,00 
19,00 
   †  Margita, Ján a syn Karol
   Za farníkov
   sa sv. omša  neslávi  !!!!
   Alojz                                         
 
Utorok 7.4.2015   18,00     Poďakovanie za 80 rokov života (Eva Hromcová)     
Streda 8.4.2015  
19,00
   Za dary Ducha Svätého pre Andrea a Lenku    
Štvrtok
   
9.4.2015
 
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y;  †  Jozef, Bohuslav, Peter a ostatná rodina
   †  Alica, Karol, Margita, Pavol, Anna a Boženka
Piatok
  
10.4.2015
 
  07,10 
18,00 
   s v.  om š a   pre   d e t i   ZŠ  A.Dubčeka
   † Igor
 
Sobota 11.4.2015   18,00     †  manžel Ondrej (10. výročie)     
   
Nedeľa  12. apríla 2015   2. VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA – NEDEĽA  BOŽIEHO  MILOSRDENSTVA 
      07,30    †  Miroslav (1. výročie), rodičia a brat  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    Za obrátenie Daniela  
      19,00    †  Július, Jozef a rodičia i súrodenci   
                   
Oznamy                  
1. Posviacka pokrmov bude podľa starodávneho zvyku na veľkonočnú nedeľu po rannej sv. omši o 7,30.
2.
 
V pondelok – ako bolo už ohlásené - keďže je sviatočný deň a deň rodinných návštev a po skúsenosti z minulých rokov, sa sv. omša  o 11,00 h. neslávi. Večerná sv. omša bude ako v nedeľu o 19,00 hod. Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 15,45.
3. Farská ofera - zbierka - je podľa miestneho zvyku na obidva veľkonočné sviatky. Vopred srdečná vďaka a Pán Boh zaplať!
4. Pokračujeme v stretaní prvoprijímajúcich detí v utorok večer o 18,00 h pri sv. omšiach.
5. Predkrstná náuka rodičov, ktorí chcú pokrstiť dieťa bude 8. apríla 2015 o 17,00 na farskom úrade.
6. Po celý týždeň Veľkonočnej oktávy sa modlíme pred sv. omšou Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu.
7.
 
V piatok 10.04.2015 opäť pozývame aj deti ZŠ A. Dubčeka na slávenie sv. omše o 7,10 h. Zatiaľ je to vždy prekvapivo navštívená a krásna slávnosť.