Oznamy

Bohoslužby                        Nedeľa  20. júla 2014
ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      úmysly                      liturgický kalendár
   
Pondelok 21.7.2014   19,00     Za Božiu pomoc pre Máriu;  †  Alojz (nedožitá  80-ka)             Sv.Vavrinca z Brindisi, uč. Cirkvi
Utorok 22.7.2014   19,00     Za oslobodenie od ducha depresie a strachu                    Sv. Márie Magdalény
Streda    23.7.2014   19,00     †  Ján Ivan          Sv.Brigity, rehoľníčky, patrónky EU
Štvrtok
   
24.7.2014
   
  19,00 
 
   Za dar života a B.P. do ďalších rokov pre Paulu Máriu 
   †  matka  Mária
             Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza 
Piatok 25.7.2014   19,00     Za ochranu a B.P. pre Máriu                SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Sobota    26.7.2014   19,00     †  František a Anna        Sv. Joachyma a Anny, rodičov P.Márie
   
Nedeľa  27. júla 2014      SEDEMNÁSTA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ 
      07,30     † Anna a Mária  
      09,30     Za veriacich  
      Sv. omša o 11,00 sa cez prázdniny neslávi  !!!!!!  
      19,00      Za oslobodenie od ducha depresie a strachu  
                   
Oznamy                  
Ohlášky:

 
Ľubomír Wenzl syn Ľubomíra a  Dariny rod. Zermanovičovej  bývajúci na Matejkovej 16, rím. kat. a Ľudmila Rabatinová, dcéra  Filipa a Valérie rod. Dujčákovej, gr. kat., bývajúca v Sabinove , ul. Fraňa Kráľa 30, zamýšľajú prijať sviatosné manželstvo. Ak by niekto poznal zákonitú prekážku, prosíme o láskavé oznámenie na miestnom farskom úrade.
   
Všimnite na výveske              
TROJDNIE s bl. sestrou Zdenkou v Pod. Biskupiciach v dňoch 28. - 30. júla 2014 . Vedie žilinský sídelný biskup Tomáš Galis.
Aj tento rok sa uskutoční mládežnícky výtvarný tábor -  SALEZIÁNSKÝ PLENÉR. Bude v dňoch 10. - 17. augusta 2014 v Banskej Belej pri Banskej Štiavnici. Viac na plagáte na nástenke.

 

oznamy

Bohoslužby                         Nedeľa  13. júla 2014
  PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                        úmysly                       liturgický kalendár
   
Pondelok 14.7.2014   19,00     †  Jaroslav (20. výročie)                  Sv. Kamila de Lellis, kňaza
Utorok 15.7.2014   19,00     Za  Božie milosrdenstvo pre duše v očistci          Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi
Streda
   
16.7.2014
   
  19,00 
 
   Za Božiu pomoc.a dary Ducha Svätého 
   pre syna Juraja k 30 narodeninám
              Prebl. Panny  Márie Karmelskej
 
Štvrtok    17.7.2014   19,00     Za nenarodené deti;  †  rodičia Anton a Mária Sv. Andreja - Svorada a Benedikta, pustovníkov
Piatok 18.7.2014   19,00     †  Agáta a rodičia  
Sobota
   
19.7. 2014
   
  10,00 
19,00 
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a
   Za dar zdravia a Božie požehnanie pre Jána
                     Panny Márie v sobotu
 
   
Nedeľa  20. júla 2014      ŠESTNÁSTA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ 
      07,30     Za dar zdravia a Božiu pomoc pre rodinu Halgošovú a Šturekovú  
      09,30     Za farníkov  
      Sv. omša o 11,00 sa cez prázdniny neslávi  !!!!!!  
      19,00      †  Vilma a Jozef, manž. Michal, star. rodičia z oboch strán a nenarodené deti  
                   
Oznamy                  
1. Zmena času večerných sv. omší. Každý deň cez prázdniny vždy o 19,00  a tiež v nedeľu sa sv. omša o 11,00  n e s l á v i !!!
2. Regnum Christi pozýva dievčatá od 6 do 13 rokov na letný tábor, ktorý bude od 16. do 19. 7. Ešte sú voľne miesta.
3. Ohlášky: Ľubomír Wenzl, syn Ľubomíra a  Dariny rod. Zermanovičovej  bývajúci na Matejkovej 16, rím.-kat.a Ľudmila Rabatinová, dcéra  Filipa a Valérie rod. Dujčákovej, gr.kat., bývajúca v Sabinove , ul. Fraňa Kráľa 30, zamýšľajú prijať sviatosné manželstvo. Ak by niekto poznal zákonitú prekážku, prosíme o láskavé oznámenie na miestnom farskom úrade.