Oznamy

Bohoslužby           Nedeľa 26. októbra 2014
         TRIDSIATA NEDEĽA
         V OBDOBÍ CEZ ROK
                                          úmysly          liturgický kalendár
   
Pondelok 27.10.2014   18,00     Za zdravie pre Hedvigu a za † manžela Michala  
Utorok    28.10.2014   18,00     †  Terézia SV.ŠIMONA A JÚDU, apoštolov
Streda 29.10.2014   19,00    Poďakovanie za dar života syna Mojmíra (24.r.)  
Štvrtok
   
30.10.2014
   
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   †  dcéra Ľubka
 
Piatok 31.10.2014   18,00     †  Ladislav (40. r.), Imrich a Mária;   †  Ján (Šoltés)   Vigília sviatku Všechsvätých
Sobota 1.11.2014   SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVATÝCH   -   prikázaný sviatok    
      07,30 
09,30 
11,00 
12,15 
18,00 
   Prosba za B.P. pre súrodencov (Veronika,Terézia, Katarína, Martina a Matej)
   Za farníkov
   Na úmysel
   p o k r s t í m e   j e d n o    d i e ť a
   †  Jordan, Vladimír, Vincent a Pavlína
Nedeľa  2. NOVEMBRA  2014   PAMIATKA  ZOSNULÝCH
      07,30     †  Mária (25 r.) a starí rodičia Tomáš a Veronika   
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za duše v očistci  
      18,00     †  rodičia Adam a Helena a syn Jozef  
                   
Oznamy                  
1. Zbierku z minulého týždňa na Pápežské misijné diela, ktorá  vyniesla 1.062  EUR sme odoslali na patričné konto. Srdečné „Pán Boh zaplať!"
2. V utorok večer pri sv. omši o 18,00 sa chcem stretnúť s deťmi a ich rodičmi, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie (I. sv. prijímanie).
3. V SOBOTU je prikázaný sviatok Všetkých Svätých. Sväté omše budú slávené ako v nedeľu. Spovedáme denne pred sv. omšou i cez sv.omšu.
4.
 
V deň Spomienky všetkých verných zosnulých bude pred sv. omšou ešte liturgická pobožnosť za duše v očistci v kostole. Využime tento privilegovaný čas na pomoc dušiam našich drahých zosnulých. Pomáhať môžeme získavaním odpustkov.
   
Všimnite na výveske              

 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku JUDr. Antona Staněka na tému:  „ Bezpodielové vlastníctvo manželov"  v pondelok 27. 10. 2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti  P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.
Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky a jej zapálením podporíme túto iniciatívu.  Sviečky sú k dispozícii vzadu na stolčeku.
Naši futbalisti obsadili III.miesto v súťaži MARTINCAP.

 

oznamy

Bohoslužby               Nedeľa 19. októbra 2014
      DVADSIATADEVIATA NEDEĽA
             V OBDOBÍ CEZ ROK
      úmysly               liturgický kalendár
   
Pondelok 20.10.2014   18,00     Za zdravie pre Hedvigu a za † manžela Michala  
Utorok    21.10.2014   18,00     †  Terézia  
Streda 22.10.2014   19,00    Poďakovanie za dar života syna Mojmíra (24.r.)  
Štvrtok
   
23.10.2014
   
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   †  dcéra Ľubka

sv. Hedvigy  a sv. Margity Alacoque
Piatok 24.10.2014   18,00     †  Ladislav (40. r.), Imrich a Mária;   †  Ján (Šoltés)  sv. Antona Márie Clareta, biskupa
Sobota
  
25.10.2014
  
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a
   †   Ivan, ktorý zostáva v sardciach svojich drahých

          Panny Márie v sobotu
   
Nedeľa  26. OKTÓBRA  2014 TRIDSIATA NEDEĽAV OBDOBÍ CEZ ROK
      07,30     †  manžel Karol (10 r.)  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a B.P. pre Martina, Katarínu a dcéru Veroniku   
      18,00    Vďaka za 12 rokov manželstva (Mária a Marián)  
                   
Oznamy                  
1. Dnes na misijnú nedeľu sa koná zbierka na misijné pápežské diela. Vopred Pán Boh zaplať!
2.
 
V mariánskom mesiaci október pokračujeme v modlitbe s našou nebeskou matkou. Do programu je zaradená pobožnosť sv. ruženca o 18,00 h a potom nasleduje sv. omša.
3.
 
 "Aj tento rok začíname stretká pre deti od 6 rokov, mládež aj mladých pracujúcich. Zoznam stretiek s kontaktmi sa nachádza na nástenke vzadu v kostole."
4. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou už od 17,30 hod. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež
5. Od tohto utorka 21. októbra začíname stretania detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie. Teda pri večernej  sv. omši o 18,00.
6. V ten istý večer, teda v utorok, po tomto stretnutí nasleduje modlitba chvál.
7. Od budúcej nedele 26. 10. 2014, zmenou letného času na zimný, začíname sláviť sv. omšu v nedeľu večer už o 18,00. 
   
Všimnite na výveske              


Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku JUDr. Antona Staněka na tému:  „ Bezpodielové vlastníctvo manželov"  v pondelok 27. 10. 2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti  P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

Farská komunita Naim pozýva na víkend 25. - 26. októbra na duchovnú obnovu pre rodiny v Rodinkove v Belušských Salatinách. Prihlasovanie podľa informácií z plagátikov na nástenke.