Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 26. februára 2017
ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 27.2.2017   18,00     †  matka Emília Féria
Utorok 28.2.2017   18,00     †  Ján, Marek a rodičia Féria
Streda
 
 
1.3.2017
 
 
  10,00 
18,00 
19,00 
   †  Anna, Anton, Viktor a Mária
   †  manžel Ondrej
   †  František
Popolcová streda, prísny pôst
 
 
Štvrtok
 
2.3.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky  (Poďakovanie za 80 r. manžela Ondreja)
   †  Danka
Féria
 
Piatok
 
3.3.2017
 
  07,10 
18,00 
   sv. omša pre žiakov ZŠ A. Dubčeka
   †  manžel Štefan
Féria
 
Sobota
 
 
4.3.2017
 
 
  07,30 
10,00
 
18,00 
   fatimská pobožnosť  (8,15 sv. omša)
   pokrstíme jedno dieťa

  
†  Imricha
Féria
 
 
Nedeľa 5. marca 2017  DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Edita, Karola a zaťov  
      09,30     za farníkov  
      11,00     Poďakovanie za šťastný návrat  
      18,00     †  Mária, František a ich synov  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
2. 
V tomto týždni začína obdobie Veľkého pôstu – čas kajúcnosti a pokánia. Prvý deň – Popolcová Streda – sa nesie v znamení abstinencie a prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých katolíkov, ktorí zavŕšili 14. rok až do konca života. Vlastný pôst, teda obmedzenie v jedle zaväzuje od 18. do 60. roku života. Výchova mladej generácie v duchu Cirkvi odporúča, aby aj tí, na ktorých sa pôst nevzťahuje, pretože nie sú plnoletí, boli po príklade svojich rodičov vedení k pravému duchu pokánia. Na znak ochoty obrátenia srdca a vedomia vlastnej pominuteľnosti si necháme poznačiť v tento deň čelá popolom. Sv. omše budú o 10,00 hod., 18,00 hod a o 19,00 hod. Pri každej je značenie popolom.
3.
 
Na stredu 1. marca je plánované stretnutie s rodičmi, ktorí sa rozhodnú pokrstiť dieťa v blízkej budúcnosti. Predkrstná katechéza sa uskutoční na farskom úrade o 17,00 hod.
4. Pobožnosť Krížovej cesty bude bývať každý piatok večer o 18,00 hod. Potom sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
5. V týždni je aj I. piatok mesiaca. Spovedanie v týždni podľa možnosti každý deň pred sv. omšou už od 17,30 hod. 
6. Na I. piatok opäť pozývame aj deti ZŠ A. Dubčeka na slávenie sv. omše o 7,10 hod.
7. V sobotu pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, po ktorej nasleduje sv. omša.
8. Pozývame na nočnú adoráciu, ktorá sa začne v piatok 3. marca od 20,00 hod. a bude trvať do soboty do 7,00 hod. rannej. Všetci ste srdečne pozvaní.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu 1. marca o 17,00 hod. sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V ten istý deň sa potom o 20,00 hod. bude konať v Katedrále sv. Martina ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Láska rodičov k deťom" (Gn 22, 1-19).
V pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 20,00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

 
 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

 
Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje veriacim za podporu v minulom roku, zároveň informuje o použití finančných prostriedkov v roku 2016 a prosí veriacich o podporu aj v tomto roku.

 
 
Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

 

oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 19. februára 2017
SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                           úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 20.2.2017   18,00     †  dcéra Ľubka Féria
Utorok 21.2.2017   18,00     †  Emil Sv. Petra Damianiho,biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda 22.2.2017   19,00     †  Marta, František Katedra sv. Petra, apoštola
Štvrtok
 
23.2.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky  ( † František, Miloš, Ladislav a Viliam)
   †  Peter a Marta a sestra Marta
Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
 
Piatok 24.2.2017   18,00     †  Štefan a Oľga Féria
Sobota 25.2.2017   18,00     †  rodičia Vojtech a Júlia Panny Márie v sobotu
Nedeľa 26. februára 2017  ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Jozef, Mária a Džinka  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Annu, Františka a Juraja a Františka  
      18,00     †  Mária   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.
 
V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod. (Deti majú prázdniny, ale kto je doma nech príde na sv. omšu).
2.
 
Pri príležitosti duchovnej obnovy zameranej na vnútorne uzdravenie s indickým kňazom o. Mariakumarom v našej farnosti, Vám ponúkame na zakúpenie, vzadu pri stolíku, niektoré knihy, aby ste sa mohli oboznámiť s jeho duchovnou činnosťou.
3.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 25.02. 2017 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Vincentínská rodina organizuje 10. Ročník zbierky  Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť kúpou medovníkového srdiečka dnes po sv. omši  o 9,30 a 11,00. Vopred Pán Boh vám odplať!

 
Srdečne vás pozývame na modlitbu chvál a zvelebenia v utorok 21.02.2017 po sv. omši v našom kostole. Pristúpme pred Boha takí, akí sme, aby nás On urobil takými, akými nás chce mať."