oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 18. septembra 2016
DVADSIATAPIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                              úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 19.9.2016   18,00     †  manžel a otec Peter a rodičia z obidvoch strán Sv. Januára, biskupa a mučeníka
Utorok
      
20.9.2016
 
  18,00 
 
   poďakovanie za 30 r. spol. života
                   
Sv.Ondreja KimaTaegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov
Streda 21.9.2016   19,00    poďakovanie za 20 r. spol. života Milana a Lenky Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Štvrtok
 
22.9.2016
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša  pre   m a m i č k y (prosba za všetkých zosnulých)
   †  Zuzana a Štefan a rodičia  z obidvoch strán    
 
Piatok 23.9.2016   18,00     †  Mária, Mikuláš, Anna, Anton Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Sobota
 
24.9.2016
 
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   t r i    d e t i 
   †  Alžbeta a Ľudovít 
 
Panny Márie v sobotu
Nedeľa 25. septembra 2016  DVADSIATAŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  manžel Ján (2.výročie)  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Dušan Vavra   
      19,00     za zdravie a B.P. pri príležitosti živ. jubilea pre Emíliu  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Na budúci týždeň sú v stredu, piatok a sobotu jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
2. Spovedanie v týždni podľa možnosti každý deň pred sv. omšou. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež.
3.
 
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí sa pričinili o vznešený priebeh hodovej slávnosti a tiež úprimná vďaka za Vašu štedrosť pri hodovej ofere. Nech Vám to Pán Boh hojne odplatí. Vďaka za milodary na organ. Za 14 dní je to takmer  tisíc EUR.
4.
 
Do 15. októbra môžu rodičia zapísať svoje deti na I. sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
5.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 24. septembra 2016 o 16:00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
6.
 
Poradenské centrum pre rodiny Family Garden Vás pozýva na prednášku PhDr. Judity Stempelovej PhD. Na tému: „Vplyv rodiny, z ktorej sme vyšli, na náš ďalší život" v pondelok 26.9.2016 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti. 
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Spolok svätého Vojtecha pozýva 21. septembra o 19.00 na koncert talianskej skupiny The Sun. Uskutoční sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Koncert je spojený s prezetnáciou knihy Cesta Slnka, rozprávajúcej príbeh o punkerovi Francescovi Lorenzim, ktorý našiel cestu k Bohu. Vstup je voľný.

 
 
 
20.septembra 2016 bude výročie Národného pochodu za život. Pri tejto príležitosti sa organizátori pokúsia zrealizovať stretnutie s predsedom NR SR Andrejom Dankom, pri ktorom by pripomenuli požiadavky pochodu za život. Organizátori preto prosia, aby ste podľa Vášho úváženia slúžili v tento deň sv. omšu na úmysel, "aby sa naplnili výzvy Manifestu Národného pochodu za život", alebo aby aspoň v spoločných modlitbách veriacich zaznela prosba -  "Bože , Darca života, daj, aby sa odkaz Národného pochodu za život stal pevným rozhodnutím hovoriť a konať na obranu nevinných, slabých, opustených, nenarodených i zomierajúcich."

 
Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva všetkých na spoločnú modlitbu v dňoch 23.-25.9.2016  o 17.00 hod. do kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok v Bratislave.

 
 
 
Pripomíname petíciu za rodinu. Je to petícia pre EU, aby legislatívne uznali že rodina je založená na vzťahu muža a ženy a na vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Táto petícia prebieha v 22 krajinách EU a je potrebné vyzbierať milión podpisov. Môžete ju podpísať na stolíku vzadu v kostole. Aby bol podpis platný, treba vyplniť všetky políčka, aj rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia a národnosť. Hárky si môžete zobrať  aj domov a dať ich podpísať svojim blízkym alebo kolegom v práci a potom priniesť do sakristie.. Ďakujeme.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 25. septembra 2016
DVADSIATAŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                      úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 26.9.2016   18,00     †  Elena (Pusztayová 30 výr.) Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Utorok
 
27.9.2016
 
  18,00 
 
   prosba za Božie milosti pre pátra Eliáša Vella
   poďakovanie 30 výr. sobáša Ján a Mária a 26. výr. Marián a Anna 
Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Streda 28.9.2016   19,00     za česť Ducha Svätého a duše v očistci Sv. Václava, mučeníka
Štvrtok
 
29.9.2016
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   †  kňaz Augustín 
Sv. Michala, Gabriela a Rafalea
 Archanjelov, sviatok
Piatok 30.9.2016   18,00     †  rodičov a starých rodičov Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota
 
 
 
1.10.2016
 
 
 
  07,30 
08,15 
10,00 
18,00 
   fatimská pobožnosť
   ad intentionem Ordinarii
   pokrsíme jedno dieťa
   †  Michal
 
 
 
Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa 2. októbra 2016  DVADSIATASIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Mária, Jozef a Anna  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a B.P. pre Veroniku pri príležitosti 22 r. života a za jej bratov  
      19,00     †  Ján, Anna, Štefan a Božena  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Začíname mariánsky mesiac október. Do programu zaradujeme pobožnosť sv. ruženca o 18:00 hod. a potom nasleduje sv. omša.
2. Tiež pozývame na pobožnosť fatimskej soboty o 7:30 hod. 
3.
 
Do 15. oktobra môžu rodičia zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Poradenské centrum pre rodiny Family Garden Vás pozýva na prednášku PhDr. Judity Stempelovej PhD. Na tému: „Vplyv rodiny, z ktorej sme vyšli, na náš ďalší život" v pondelok 26.9.2016 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

 
Víkendová duchovná obnovu pre ženy o nachádzaní ženskej identity v dnešnom svete. Stretávate sa s ľuďmi, ktorým daný typ obnovy prospeje na zlepšenie ich osobné života  a tiež na zlepšenie vzťahov v rodine,či v okolí. Poinformujte ďalej. Koná sa v Šaštíne. Uzávierka prihlasovania do 26.09.2016. Podrobnosti sú na plagáte.

 
 
 
 
Naša farská komunita Naim, ktorá pravidelne pripravuje víkendové duchovné obnovy pre rodiny aj mládež v Rodinkove nás pozýva na obnovu, ktorá bude cez víkend 22.-23. októbra.  Ak niekto cíti, že potrebuje obnovu, že jeho srdce je voči Bohu chladné alebo ľahostajné napriek tomu, že sa snaží nežiť v hriechu, modliť a pristupovať ku sviatostiam, má jedinečnú príležitosť vstúpiť do mimoriadneho prúdu milosti v tomto čase. A ak niekto má vážny problém s náklonnoťou voči hriechu a chce s tým niečo urobiť, tak je pozvaný dva krát. Program je vo viacerých sekciách, takže obnova je vhodná nielen pre rodiny, manželov, ale aj pre jednotlivcov.  Mládež tu má osobitné miesto. Viac informácii je na nástenke a prihlášky sú v aj sakristii.

 
 
Od 28. septembra do 6. novembra sa bude v Bratislave konať najväčšia medzinárodne koordinovaná pro-life mobilizácia v histórii s názvom 40 dní za život. Poslaním kampane je zjednotiť sa počas 40 dní v modlitbách, pôste a pokojnej vigílii za počatý život. Viac informácií nájdete na stránkewww.40dnizazivot.sk a na plagátoch na nástenke. (plagát je v prílohe).

 
Jezuiti pozývajú veriacich na sv. omšu Veni Sancte, ktorú bude v pondelok 26.9.2016 o 20.00 hod. v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sláviť pre vysokoškolákov a pracujúcu mládež bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Táto svätá omša bude zároveň slávená aj za ochranu života.