Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa  30. augusta 2015
DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
      sväté omše                                úmysly  liturgický kalendár
   
Pondelok 31.8.2015   19,00    Za synovca Michaela, za zdravie a Božiu pomoc  
Utorok 1.9.2015   18,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre kňazov z Dlhých Dielov a od minoritov
Streda 2.9.2015   19,00    †  Alžbeta, Ľudovít a deti  
Štvrtok
     
3.9.2015
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   †  dedko Emil
Sv. Gregora Veľkého, pápeža
 a učiteľa Cirkvi
Piatok 4.9.2015   18,00     †  Oľga Prvý piatok v mesiaci
Sobota
     
     
5.9.2015
 
 
  07,30 
08,15 
18,00 
   fatimská pobožnosť
   sv. omša
   †  Alojz a st. rodičia
Prvá sobota v mesiaci
 
Nedeľa  6.  septembra  2015   DVADSIATATRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30    Poďakovanie za 25 rokov spoločného života Gabriely a Petra  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Maderovú a Liďákovú  
      19,00    Prosba o Božiu pomoc a ochranu pre Róberta a rodinu  
                   
Oznamy                  
1.
 
Upozorňujeme na zmenu času večerných sv. omší: od 1. septembra sú večerné sv. omše o 18:00 okrem stredy a nedele, vtedy je o 19:00.
2. V týždni aj I. piatok mesiaca. Denne je možnosť prijať sviatosť pokánia. Spovedáme hodinu pred sv. omšou.
3. Na prvú sobotu v mesiaci sa modlíme pobožnosť fatimskej soboty ráno o 7:30  a o 8:15 je sv. omša.
4.
 
Od septembra budú bývať sv. omše pre mamičky – tak ako po minulé roky každý štvrtok o 10:00. Prvá je už tento týždeň 3. 9. o 10:00. 
5.
 
OPRAVA – keďže veľa žiakov a študentov je ešte na prázdninách, modlitbu vzývania Ducha Svätého (Veni sancte) na začiatku nového školského roka sa spoločne pomodlíme počas každej sv. omše na budúcu nedeľu 6. septembra.
6. V stredu 2. septembra o 17:00 bude na fare stretnutie s rodičmi, ktorí v blízkej budúcnosti plánujú krst svojho dieťaťa.
7.
 
 
Slávenie hodov v našej farnosti – ODPUST pripadá tento rok na nedeľu 13. septembra. Je to v prvom rade duchovná záležitosť. S tým teda súvisí duchovná príprava a slávenie. V tento deň bude možné pri patričnej dispozícii získať úplné odpustky.
8.
 
 
 
Pápež František urobil rozhodnutie, aby sa 1. september každého roka slávil ako Deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Preto bude v utorok 1. septembra 2015 v Katedrále sv. Martina o 12.00 hod. sláviť sv. omšu otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, pri ktorej zároveň predstaví čerstvý slovenský preklad pápežovej encykliky Laudato sí venovanej téme starostlivosti o životné prostredie.
                   
Pozrite si na výveske          

 
 
 
Na začiatku nového školského roka dávame do pozornosti rodičov a starých rodičov časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Poskytuje detským čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, podporuje detskú tvorivosť a pomáha v duchovnom raste. Odporúčame ho ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Na výveske sú informácie pre objednanie časopisu.

 
Budúcu nedeľu 6. septembra 2015 sa uskutoční v Marianke púť pri príležitosti sviatku Narodenia Panny Márie. Pútnickú sv. omšu o 10.30 hod. bude sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 
 
 
 
 
S novým školským rokom sa začína ďalší cyklus modlitbových stretnutí nad Svätým písmom, ktoré vždy prvú stredu v mesiaci v Katedrále sv. Martina vedie otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Podnetom na rozjímavé uvažovanie budú v tomto roku obrazy Jánovho evanjelia, ktoré umožňujú jedinečné poznanie Ježiša Krista. Nový ročník stretnutí má preto názov "Ježiš sa predstavuje". Pozývame Vás na prvé stretnutie v Katedrále s názvom "To som ja, nebojte sa!", ktoré sa uskutoční už túto stredu (2. septembra 2015) o 20.00 hod. Text aj zvukový záznam budú postupne publikované na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy (www.abu-bratislava.sk). 

 

oznamy

Bohoslužby                    Nedeľa  23. augusta 2015
              DVADSIATAPRVÁ NEDEĽA
               V CEZROČNOM OBDOBÍ
      sväté omše                                úmysly                    liturgický kalendár
   
Pondelok 24.8.2015   19,00     †  Ján                Sv. Bartolomeja, sviatok
Utorok 25.8.2015   19,00     †  Oľga Sv. Ľudovíta; Sv. Jozefa de Calasanz, kňaza
Streda 26.8.2015   19,00     †  Ružena  
Štvrtok 27.8.2015   19,00     Poďakovanie za 50 rokov života pre Vieru                           Sv. Moniky
Piatok 28.8.2015   19,00     †  Oľga     Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota
     
29.8.2015
 
  10,00 
19,00 
   krst 2 detí
   Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Čertíkovú
        Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
 
Nedeľa  30.  augusta  2015   DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30    Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Čertíkovú  
      09,30    Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Čertíkovú  
      11,00    †  Júlia a Vojtech  
      19,00    †  Mikuláš (5. výr.)  
                   
Oznamy                  
1. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť sa vyspovedať každý deň pol hodinu pred sv. omšou.
2. V sobotu dopoludnia pokrstíme v našom farskom kostole 2 deti.
3.
 
Od budúcej nedele 30. augusta sa opäť slávi sv. omša aj o 11:00 hod. V túto nedeľu bude pri každej sv. omši vzývanie Ducha Svätého (Veni sancte) na začiatku nového školského roka.
4.
 
 
 
 
 
 
V utorok 18. augusta 2015 si všemohúci Pán sveta, času a večnosti povolal k sebe Mons. Vladimíra Fila, emeritného rožňavského biskupa, v 76. roku života, v 54. roku kňazstva a v 26. roku biskupskej služby. Otec biskup Filo roky pôsobil ako pomocný biskup v našej bratislavsko-trnavskej arcidiecéze. Rozlúčka (zádušná sv. omša) so zosnulým otcom biskupom bude v pondelok 24. augusta 2015 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Telo otca biskupa bude vystavené v trnavskej Katedrále k rozlúčke od 8.00 hod. až do zádušnej sv. omše. Popoludní bude uložené na dočasný odpočinok do rodnej zeme v obci Gáň (okres Galanta), kde bude v miestnom kostole Svätej rodiny pohrebná sv. omša spojená s obradmi pochovania popoludní o 15.00 hod.
5. V stredu 2. septembra o 17:00 bude na fare stretnutie s rodičmi, ktorí v blízkej budúcnosti plánujú krst svojho dieťaťa.