Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 28. augusta 2016
DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 29.8.2016   19,00     †  Rozália, Štefan a rodičia Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Utorok 30.8.2016   19,00     †  Michal  
Streda 31.8.2016   19,00     Poďakovanie za 30 rokov spol. života  
Štvrtok
 
1.9.2016
 
  10,00 
18,00 
   Za zdravie a B.P. v ťažkej situácii pre Rasťa a Martu
   †  manželka Anna
 
Piatok 2.9.2016   18,00     †  Mária I. piatok v mesiaci
Sobota
 
 
 
 
3.9.2016 
  07,30 
08,15 
10,00 

12,00 
18,00 
   Fatimská pobožnosť
   sväta omša
   Krst jedného dieťaťa
   Krst jedného dieťaťa

   †  rod. Kohútová

Sv. Gregora Veľkého, učiteľa Cirkvi


Nedeľa 4. septembra 2016  DVADSIATAPRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Jozef  
       09,30     Za farníkov  
                              11,00
 
   Poďakovanie za 25 r. spoločného života  (Adriana a Robert)
   (tiež pokrstíme jedno dieťa)
 
      19,00     †  Mikuláš a Mária  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Upozorňujeme na zmenu času večerných sv. omší: od 1. septembra sú večerné sv. omše o 18:00, okrem stredy a nedele, vtedy je sv. omša o 19:00.
2. V týždni je prvý piatok mesiaca. Denne je možnosť prijať sviatosť pokánia. Spovedáme hodinu pred sv. omšou.
3. Na prvú sobotu v mesiaci sa modlíme pobožnosť fatimskej soboty ráno o 7:30 a o 8:15 je sv. omša.
4. Od septembra budú bývať sv. omše pre mamičky – tak ako po minulé roky – každý štvrtok o 10:00. Prvá je už tento týždeň 1.9. o 10:00.
5.
 
Od budúcej nedele 4. septembra sa opäť slávi sv. omša aj o 11.00 hod. V túto nedeľu bude pri každej sv. omši vzývanie Ducha Svätého (Veni Sancte) na začiatku nového školského roka. 
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                 
                   

 

oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 21. augusta 2016
DVADSIATAPRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 22.8.2016   19,00     †  Karol (ned. 90 r.) za jeho rodičov a súrod.  Panny Márie Kráľovnej
Utorok 23.8.2016   19,00     †  rod. Štefana a Anežka  Sv. Ruženy Limskej, panny
Streda 24.8.2016   19,00     O naplnenie plánov Matky Božej s p. Ivanom Sv. Bartolomeja, apoštola
Štvrtok 25.8.2016   19,00     †  Mária a Štefan Sv. Ľudovíta, sv. Jozefa Kalazanského, kňaza
Piatok 26.8.2016   19,00     †  man. Alfred, rodičia Julius a Irena a súrod.  
Sobota
 
 27.8.2016
 
  10,00 
19,00 
   pokrstíme jedno dieťa
  
†  rod. Ján a Anna a všetkých súrodencov
Sv. Moniky
 
Nedeľa 28. augusta 2016 DVADSIATADRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Katarína, Ondrej a Iveta  
      09,30     Za farníkov  
      11,00    sv. omša sa počas letných prázdnin neslávi!!!   
      19,00    †  Júlia a spolužiačky  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť sa vyspovedať každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
2.
 
 
Počas ostatného mesiaca sme na nový organ prijali  milodary v celkovej sume 2 010 EUR. Srdečné „Pán Boh odplať!"  No i naďalej ešte veľmi prosím o finančnú pomoc. Cena nástroja  i s prácou, ktorú treba uhradiť je 13.000 EUR. A k tomu nás eštečaká ďalšia investícia do zhotovenia organovej skrine (prospektu) na umiestnenie reproduktorov. Kto môžete, pomôžte. Vopred ďakujeme.

 

Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Počas dovolenky je kontakt na farský úrad:
                  - cez číslo pevnej linky: 654 11 587, mobil: 0911 394 730
                  - mobil: P. Radoslav:  0915 047 599
                  - mobil P. Dárius:        0950 590 213