Oznamy

Bohoslužby                      Nedeľa  5. júla 2015
                 ŠTRNÁSTA NEDEĽA
              V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                          úmysly                   liturgický kalendár
   
Pondelok 6.7.2015   19,00     †  rodičia Jozef a Júlia      sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Utorok 7.7.2015   19,00     Poďakovanie za zdravie mamičky a dcérky          sv. Anton Márie Zaccaria, kňaz
Streda 8.7.2015   19,00     Za dary Ducha Sv. pre rodinu Antona a Zuzany  
Štvrtok 9.7.2015   19,00     †  Ema Sv. Augustín Zhao Rong, kňaz a spol. muč.
Piatok 10.7.2015   19,00     Poďakovanie - 23 rokov manž. Jozefa a Katky  
Sobota 11.7.2015   19,00     †  rodičia a Anna  Sv. Benedikt, opát, patrón Európy, sviatok
   
Nedeľa  12.  júla  2015   PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30    †  Jozef, Gizela a Pavlína  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    sv. omša sa počas letných prázdnin neslávi!!!  
      19,00    Poďakovanie za 50 rokov života pre Jaroslava  
                   
Oznamy                  
1.
 
Na Zbierku na dobročinné diela Sv. Otca, ktorú sme poznali pod menom Halier sv. Petra, sme spoločne darovali 504 €. Pán Boh odmeň.
2.
 
Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť zmierenia – spovedáme pol hodinu pred sv. omšou.
3. V sobotu pokrstíme jedno dieťa, krst je o 10:00.

 

oznamy

Bohoslužby               Nedeľa  28. júna 2015
            TRINÁSTA NEDEĽA
        V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                             úmysly             liturgický kalendár
   
Pondelok 29.6.2015        SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV  
      10,00 
18,00 
19,00 
   prosba o odpustenie za nenarodené deti
   †  Emil
   †  Viliam, Melánia, Jozef a rodina
 
Utorok
  
30.6.2015
 
  18,00 
 
   †  Andrea
 
     Prvých svätých mučeníkov
               Cirkvi v Ríme
Streda 1.7.2015   19,00     †  Jozef a Vladimír  
Štvrtok 2.7.2015   19,00     †  Agáta a jej rodičia   Návšteva Panny Márie, sviatok
Piatok 3.7.2015   19,00     †  rodina Šramková, Kytková, Abaffyová, Cvopová    Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Sobota
  
  
 
4.5.2015

 
 
  07,30 
10,00 
19,00 
 
   fatimská pobožnosť    (následne sv. omša o 8,15)
   krst 2 detí
   †  otec a svokrovci a st. rodičia
   a za zdravie a B. pomoc pre mamičku
       Sv. Alžbety Portugalskej
            
         Panny Márie v sobotu
           
   
Nedeľa  5.  júla  2015   SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
      07,30    †  Miroslav (50 r. po smrti)  
      09,30    Za farníkov  
      11,00    sv. omša sa počas letných prázdnin neslávi!!!  
      19,00    †  Cyril a Mária  
                   
Oznamy                  
1. Túto nedeľu zaspievame slávnostné Te Deum pri každej sv. omši ako poďakovanie za ukončený školský rok.
2. V túto nedeľu sa tiež bude konať Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca, ktorú sme poznali pod menom Halier sv. Petra.
3. V pondelok 29. 6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše sú o 10:00; 18:00; 19:00 hod.
4.
 
Poriadok sv. omší počas letných prázdnin sa zmení: počas týždňa sú sv. omše vždy o 19:00, v nedeľu sa sv. omša o 11:00 neslávi.
5. V týždni je I. piatok mesiaca - je možnosť denne prijať sviatosť pokánia. Spovedáme hodinu pred sv. omšou.
6. V sobotu pozývame na pobožnosť "fatimskej soboty", po ktorej nasleduje sv. omša. Veľmi Vás povzbudzujeme k účasti.
7. V sobotu pokrstíme dve deti, krst je o 10:00.
8. V stredu 1. júla bude o 17:00 predkrstná katechéza pre rodičov a krstných rodičov, ktorí plánujú krst dieťaťa v blízkej dobe.
9. V pondelok na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla budú naši otcovia biskupi sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.
10.
 
Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský bude v sobotu 4. júla 2015 o 16.00 hod. sláviť sv. omšu k úcte sv. Cyrila a Metoda pri Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Pozývame Vás na túto slávnosť.
                   
Personálne zmeny vo farnosti:
           

 
 
Dňom 1. júla 2015 bol ustanovený za kaplána vo farnosti Bratislava Dlhé Diely vdp. Radoslav Varga SAC a vdp. Dariusz Latuszek SAC bol poverený výpomocnou pastoračnou službou. Obidvaja kňazi, ktorí budú pôsobiť v našej farnosti sú z rehole pallotínov.

 
Pán kaplán vdp. Jozef Pajerský bol dňom 1. júla preložený do farnosti sv. Martina. Počas obdobia rekonvalescencie pána farára (júl - august) však ešte bude vypomáhať v našej farnosti.
                   
Pozrite si na výveske          

 
 
Katolícka Televízia LUX od 1. júna 2015 zaznamenala úspech v rozšírení svojho signálu: jej vysielanie sa stalo voľné, bez poplatkov dostupné pre približne 80% divákov na Slovensku. Sledovanie Televízie LUX je možné s použitím vonkajšej, prípadne iba vnútornej terestriálnej antény. Podrobnejšie technické informácie sú na informačnom liste na výveske.

 
 
Farnosť sv. Alžbety v Bratislave pozýva 3. júla 2015 do Modrého kostolíka, kde bude hosťom prvého piatku v mesiaci šéfredaktor časopisu Posol Božského Srdca - P. Ján Ďurica SJ. Po sv. omši o 18.00 hod. a prvopiatkovej pobožnosti sa bude konať premietanie filmu o histórii úcty k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu.

 
 
Pozývame na letný oázový tábor pre birmovancov a mládež od 14 rokov, LOT. Bude to zážitkový tábor plný dobrodružstva, ale aj pohody a workshopov a aj so silným duchovným zážitkom. Koná sa v posledný júlový týždeň a  pripravujú ho animátori birmovancov s komunitou Naim. Prihlášky na tábor LOT sú na stolíku pri vchode.


 
Pozývame mladých ľudí od 13 rokov, ktorých zaujíma výtvarné umenie - na výtvarný tábor Saleziánsky plenér 2015. Koná sa v termíne od 16. do 23. augusta 2015 v Banskej Belej pri Banskej Štiavnici. Podrobnejšie na plagátiku pri dverách na nástenke.