oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 29. novembra 2015
PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
                                                      úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 30.11.2015   18,00     Poďakovanie za 42 rokov a prosba o B.P. SV. ONDREJA, APOŠTOLA
Utorok 1.12.2015   18,00     †  mrod. Ludmila a Alojz a rodina z obidvoch strán  
Streda 2.12.2015   19,00     †  rodičia Štefan a Emília, sr. Helena a z obidvoch strán  
Štvrtok
   
3.12.2015
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky (za šťastný pôrod)
   †  Miroslav, Eliška a rodičia
Sv. Františka Xaverského, kňaza
 
Piatok
   
4.12.2015
 
  07,10 
18,00 
   sv. omša pre deti ZŠ A. Dubčeka
   †  František, Viera, Zora a Filip
 
Sv. Jána Damascénského, uč. Cirkvi
Sobota
    
    
5.12.2015
 
 
  07,30 
10,00 
18,00 
   f a t i m sk á   p o b o ž n o s ť  (potom sv. omša)
   k r s t   d e t í
   †  Peter, Soňa, Štefan a ich rodičia 
Sv. Mikuláša, biskupa
 
 
Nedeľa 6.decembra  2015   DRUHÁ NEDEĽA ADVENTNÁ
      07,30     †  Hedvika a Michal  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a B.P. pre syna Mikuláša;  †  Mikuláš  
      18,00     †  Jozef a Vladimír  
                   
Oznamy                  
1.
 
Pri všetkých sv. omšiach dnešnej nedele sa koná jesenná zbierka na katolícku Charitu. Všetkým dobrodincom "Pán Boh zaplať!"
2.
 
V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00.  Potom, po sv. omši nasleduje modlitba chvál a zvelebenia.
3. Katechéza rodičov pred krstom dieťatka bude v stredu 2. decembra o 17,00 h na farskom úrade
4. V tomto  týždni je I. piatok mesiaca. Každý deň spovedáme pred sv. omšou.
5.
 
Ráno 7,10  na I. piatok sa uskutoční sv. omša pre žiakov ZŠ A. Dubčeka s pridanou témou sv. Mikuláša. Deti budú obdarované od sv. Mikuláša, a môžu sa aj oni podeliť s dákym  ďalším.
6. Sv. Mikuláš ešte príde do nášho  kostola v nedeľu 6. decembra o 16,00.  Zápis detí v sakristii do 3.12. 2015.
7. Vydavateľstvo DON BOSCO dáva do pozornosti možnosť zakúpiť si hodnostnú kresťanskú literatúru a filmy.
                   
Pozrite si na výveske          

 
 
V stredu 2. decembra 2015 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční ďalšie modlitbové stretnutie nad Svätým písmom metódou lectio divina. Pozývame Vás rozjímať nad výrokom Pána Ježiša "Ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch" s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

 
Pozývame všetky deti na nácvik jasličkovej pobožnosti dnes v nedeľu ( 29.11.2015 )o 15:00. stretneme sa v katechetickej miestnosti, kde si rozdáme úlohy a dohodneme si ďalšie nácviky.

 
Stále je aktuálna spolupráca na petícii za zákaz hazardu v Bratislave. Petíciu organizačne podporuje Aliancia za rodinu. Pripomínam výzvu otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského z 19. augusta 2015.

 
 
V pondelok 30. novembra 2015 sa vo farskom Kostole sv. Jána z Mathy (v Trojičke) začína novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie o 17.30 hod. Pozvaní kazatelia budú vysvetlovať skutky duchovného a telesného milosrdenstva. 

 

Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 22. novembra 2015
SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
                                            úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 23.11.2015   18,00     Poďakovanie za 80 r. života (Jarmila) a prosba o B.P. Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka
Utorok
 
24.11.2015
 
  18,00 
 
   Poďakovanie za 90 r. života (Katarína);
   †  otec a manžel Marián
Sv. Ondreja a spol.,vietnam. mučeníkov
 
Streda 25.11.2015   19,00     Za zdravie a B.P. pre Katarínu a jej dcéru Sv. Kataríny Alexandrijskej, mučenice 
Štvrtok
   
26.11.2015
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky (Za dar viery a Ducha Sv. pre Marka)
   †  Gabriela a zomrelí členovia rodiny
 
Piatok 27.11.2015   18,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov     
Sobota
    
28.11.2015
 
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   je d n o   d i e ť a
   †  Michal (5. výročie) 
 
Panny Márie v sobotu
Nedeľa 29. novembra  2015   PRVÁ NEDEĽA ADVENTNÁ
      07,30     †  Rozália, Štefan a ich rodičia  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Vojtech, Tatiana, Anna, Angelika a Magdaléna  
      18,00     †  svokrovci a švagor Pavol  
                   
Oznamy                  
1. Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi bude opäť aj tento týždeň v utorok o 18,00 h.
2. Na budúcu nedeľu je obvyklá jesenná zbierka na Charitu. Vopred úprimná vďaka všetkým dobrodincom.
3. Nezabudnite si priniesť taktiež adventné vence, ktoré požehnáme pri každej sv. omši.
4.
 
Prvý nácvik na „jasličkovú pobožnosť" bude na budúcu nedeľu 29. 11. 2015 o 15,00 hod. Pozývame čím viac detí a tešíme sa na stretnutie.
5.
 
Adventný predaj kníh Vydavateľstva Don Bosco sa bude konať od budúcej nedele 29. 11. každú nedeľu do 20. 12. 2015 v katechetickej miestnosti vždy po sv. omšiach o 9:30 a 11:00.
                   
Pozrite si na výveske          

 
 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku  MUDr. Ivan Wallenfels   na tému:  „  Prirodzený prístup v gynekológii a pôrodníctve "  v pondelok 23.11..2015 o 19:00 hod. v sále pod kostolom  farnosti  P. Márie Pomocnice  kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

 
 
V pondelok 23. novembra 2015 sa o 19.30 hod. v pastoračnom centre pri farskom Kostole Svätej rodiny v Petržalke uskutoční stretnutie o živote kresťanov v utečeneckých táboroch s fotografom Tonym Fričom, ktorý sa osobne zoznámil so situáciou v Iraku.

 
Stále je aktuálna spolupráca na petícii za zákaz hazardu v Bratislave. Petíciu organizačne podporuje Aliancia za rodinu. Pripomínam výzvu otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského z 19. augusta 2015.