oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 24. júla 2016
SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                           úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 25.7.2016   19,00     Prosba o B.P. pre Jakuba  Sv. Jakuba, apoštola
Utorok 26.7.2016   19,00     †  rodičia Ján a Mária  Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Streda 27.7.2016   19,00     Za česť Ducha Svätého Sv. Gorazda a spoločníkov
Štvrtok 28.7.2016   19,00     Podakovanie za pomoc Dušiam v očistci   
Piatok 29.7.2016   19,00     †  Michal a Mária  Sv. Marty
Sobota
 
30.7.2016
 
  19,00 
 
   †  rodičov Mária, Otto a starých rodičov
        
Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učiteľa Cirkvi
Panny Márie v sobotu 
Nedeľa 31. júla 2016  OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     Podakovanie za pomoc Dušiam v očistci   
      09,30     Za farníkov  
      11,00    sv. omša sa počas letných prázdnin neslávi!!!   
      19,00     †  rodičia Anton a Mária   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme ako obyčajne pred i počas sv. omše.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 17. júla 2016
ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZRČ
ONOM OBDOBÍ
                                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 18.7.2016   19,00     †  Ružena, Ján a Margita  
Utorok 19.7.2016   19,00     Za zdravie a B.P. pre Eleonóru a Jozefa  
Streda 20.7.2016   19,00     Za P. Ivana v plánoch Matky Božej Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka
Štvrtok 21.7.2016   19,00     †  Alojz ( nedožitých rokov ); Za B.P. pre Martu Sv. Vavrinca, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok 22.7.2016   19,00     †  Peter, Štefan, Anna a starí rodičia Sv. Márie Magdalény
Sobota 23.7.2016   19,00     †  Za zdravie a B.P. pre Máriu a Martu Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
Nedeľa 24. júla 2016  SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     †  Irena a Vojtech  
      09,30     Za farníkov  
                  sv. omša o 11,00 sa počas letných prázdnin neslávi!!!  
      19,00     †  Žofia (55 rokov)  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Na nový organ som osobne prevzal tieto milodary: 500, 150, 100,  3-krát po 50 a 2-krát 20 EUR. Srdečné  „ Pán Boh odplať! "   všetkým dobrodincom. V pravidelnom  týždennom  „ zvončeku " bol tiež príjem asi o 200 EUR väčší. No i  naďalej  ešte veľmi  prosím o milodary. Cena nástroja  i s prácou, ktorú treba uhradiť je 13.000 EUR. Kto môžete, pomôžte. Vopred ďakujeme
2. Poriadok sv. omší počas letných prázdnin sa zmení: počas týždňa sú sv. omše vždy o 19:00, v nedeľu sa sv. omša o 11:00 neslávi.
3. Spovedáme denne pred a cez sv. omšu. Neostávajte v stave hriechu !!!!
   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                     

Počas dovolenky je kontakt na farský úrad

cez číslo pevnej linky: 654 11 587
mobil: P. Radoslav 0915 047 599
           P. Dárius 0905 785 503