oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 16. októbra 2016
DVADSIATADEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 17.10.2016   18,00     †  Hedviga, rodičia a starí rodičia Sv. Ignáca Antiochijského,biskupa a mučeníka 
Utorok 18.10.2016   18,00     prosba za obrátenie členov rodiny a za † Františka Sv. Lukáša, Evanjelistu
Streda
 
19.10.2016
 
  19,00 
 
   na úmysel p. Ivana 
          
Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov a ich spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok
 
20.10.2016
 
  10,00 
18,00 
   manžel Michal, syna Peter a rodičia  z obidvoch strán
   †  Juraj
Sv. Michala, Gabriela a Rafalea
 Archanjelov, sviatok
Piatok 21.10.2016   18,00     za obrátenie a uzdravenie a Božie Požehnanie pre rodinu Tatiany Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota
 
22.10.2016
 
  10,00 
18,00 
   pokrsíme jedno dieťa
   †  Terézia

Sv. Jána Pavla II, pápeža
Nedeľa 23. októbra 2016  TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Ingrid  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Františka (ž)  
      19,00     †  syn Janko  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V nedeľu 23.10.2016 budeme prežívať Misijnú nedeľu. A počas tej nedele sa bude konať obvyklá zbierka na dielo Pápežských misii. Vopred úprimné „Pán Boh odplať"!  
2. Prežívame mariánsky mesiac október. Do programu je zaradená pobožnosť sv. ruženca o 18:00 hod. a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých. 
3. Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie pri sv. omši v utorok sa konajú o 18:30 (po svätom ruženci). 
4.
  
V dňoch od 20. – 23.10. 2016 sa v Bratislave koná Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu. Súčasťou festivalu bude aj slávnostná latinská svätá omša, ktorá sa uskutoční v sobotu 22.10.2016 o 18:00 hod. v Jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa. Podrobné informácie o festivale nájdete na plagáte.
5. Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.10. 2016 o 16:00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Dňa 13. októbra vo večerných hodinách veku 96 rokov života, 80 rokov rehoľných sľubov a 70 rokov kňazstva odišiel do večnosti don Ernest Macák SDB. Informácie o pohrebe budú ešte doplnené.

 
Dňa 18. októbra 2016 o 9.00 hod. sa bude konať spoločná modlitba Posvätného ruženca vo svete - "Milión detí sa modlí ruženec ". Je to pozvanie zapojiť sa do tejto modlitby tam, kde sa budeme nachádzať nakoľko nám to možnosti dovolia.

  
V prílohe mailu sú informácie o akciách pripravených združením Fórum života, o ktorých môžete informovať svojich farníkov. Pozývame veriacich na svätú omšu ku cti blahoslaveného Karola Habsburského, ktorú bude 20. októbra 2016 o 19.00 hod. sláviť v Katedrále sv. Martina bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 9. októbra 2016
DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                      úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 10.10.2016   18,00     †  Ladislav  
Utorok
 
11.10.2016
 
  18,00 
 
   za Božiu milosť a dary Ducha Svätého
   pre synov Martina, Ľuboša a Jána
Sv. Jána XXIII, pápeža
Streda 12.10.2016   19,00     na úmysel pátra Ivana  
Štvrtok
 
13.10.2016
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   †  Gariela a rodina
 
Piatok 14.10.2016   18,00     †  František a Mária Sv. Kalixta I, pápeža a mučeníka
Sobota
 
15.10.2016
 
  10,00 
18,00 
   pokrsíme jedno dieťa
   prosba za zdravie a B.P. a podakovanie za 60 r.života
 
  Sv.Terézie od Ježiša, učiteľky Cirkvi
Nedeľa 16. októbra 2016  DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Mária a Marta  
      09,30     za farníkov  
      11,00     za Božiu pomoc a dary Ducha.Svätého pre rodinu Milana  
      19,00     za zdravie a B.P. pre Jozefa, Máriu a Lubomíru  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Prežívame mariánsky mesiac október. Do programu zaradujeme pobožnosť sv. ruženca o 18:00 hod. a potom nasleduje sv. omša. Srdečne pozývame čím viacerých.
2. Pravidelné stretnutia s deťmi, ktoré sa pripravujú na I. sv. prijímaniu  pri sv. omši  v utorok sa konajú  18,30 ( po sv. ruženci. Do 15.októbra môžu rodičia ešte zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy je potrebné zaobstarať svedectvo o krste.
3. V nedeľu 23.10.2016 slávime Misijnú nedeľu. A počas tej nedele sa bude konať obvyklá zbierka na dielo Pápežských misii. Vopred úprimné „Pán Boh odplať"!
4. Zápis na prípravu k sviatosti birmovania v roku 2018 prevedieme tak ako po minulé roky. Kandidátmi na birmovku sú  žiaci 8. a  9. ročníka  ZŠ a starší.   Prihlásiť sa treba osobne v sakristii kostola po sv. omšiach alebo na farskom úrade. Pokrstení vo  farnostiach mimo veľkej  Bratislavy si musia taktiež zaobstarať krstný list alebo svedectvo o krste
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Na nástenke si môžete všimnúť plagát „Ježiš uzdravuje", Modlitby za uzdravenie, ktoré sa uskutoční 15.10.2016 o 15:00 hod. v UPeCe v Bratislave. V programe je zahrnutá aj sv. omša, ktorú bude celebrovať pomocný biskup Jozef Haľko.