oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 19. marca 2017
TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 20.3.2017            Slávnosť sv. Jozefa, Ženícha Panny Márie    
      10,00 
18,00 
   za farníkov
   za kňazov našej farnosti
 
Utorok 21.3.2017   18,00     za duše v očistci Féria
Streda 22.3.2017   19,00    za zdravie pre manžela Jozefa a Jozefa Vlkoviča Féria
Štvrtok
 
23.3.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky     †  Peter, Soňa a rodičia
   †  rodičia Štefan a Terézia
Féria
 
Piatok
 
24.3.2017
 
  18,00 
 
   †  rodičia Jozef a Alžbeta, Štefan a Veronika a za zosnulých z rodiny
   za zdravie a B.P. pre Máriu k 82 r. narod.
Féria
 
Sobota 25.3.2017            Slávnosť Zvestovanie Pána    
      10,00 
11,00 
18,00 
   za farníkov
   pokrstíme jedno dieťa
   †  Anna, Veronika, Peter a syn Peter
 
Nedeľa 26. marca 2017  ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
      07,30     prosba za uzdravenie mamy Anny  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Magda, Mária, Jozef a Tibor  
      19,00     †  Štefan a rod. Remeviárová a Bajzová (Hedviga – Rudolf)  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18:00 hod.
2. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme podľa obyčaje pred sv. omšou a ak je možné aj počas sv.omše.
3.
 
V utorok 21. 3. 2017 po sv. omši nasleduje ešte modlitba chvál a zvelebenia. Pozývame Vás! „Predstúpme pred Boha takí, akí sme, aby nás On urobil takými, akými nás chce mať".
4. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme každý piatok večer o 18,00 hodine. Potom nasleduje sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
5.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 25. 3. 2017 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
6. V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. Znamená to, že vstávame o hodinu skôr!!!!!!!  Sv. omša v nedeľu začína o 19,00.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Dom Kultúry Zrkadlový Háj 26.03.2017 pozýva na divadelné predstavenie Chcela by som letieť. Je to príbeh blahoslavenej Zdenky Schelingovej v netradičnom prevedení Tanečného divadla ATAK. Cena vstupenky je 7 eur.

 
 
 
 
Pri príležitosti príchodu  pápežskej nadácie ACN – Aid to the Church in Need (Kirche in Not) Vás srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Dóme sv. Martina v Bratislave dňa 25. 3. 2017 o 18.00 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Vzácnym hosťom bude arcibiskup Jean-Abdo Arbach, arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi z Homsu, zo Sýrie. Stretnúť ho a vypočuť si jeho svedectvo môžete v piatok, 24. 3. po sv. omši o 17,30 u saleziánov na Mamateyovej ul., v nedeľu, 26. 3., po svätej liturgii v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža na ul. 29. augusta a v pondelok, 27.3. o 19,45 v UPC (Mlynská dolina). 

 
Spoločenstvo Modlitby matiek z Komunity útecha pozýva na spoločné modlitby do Kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok na Uršulínskej ul. 1 v piatok 24. 3. až nedeľu 26. 3. vždy o 17,00 hod.

 
 
Pripomienka Sviečkovej manifestácie  -   29. výročie tejto historickej udalosti si pripomenieme v piatok, 24. marca  na sv. omši u Františkánov (Kostol zvestovania Pána) o 19,30. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Zvolenský. Po sv. omši pôjde sprievod so sviečkami k pamätníku  na Suchoňovom námestí (pred kostolom Notre Dame), kde bude krátky program. Prineste si so sebou sviečky!

 
JUBILEJNÝ ROK FATIMY sobota 25. marec 2017 zraz pri Morovom stĺpe, odtiaľ pôjdeme s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva cez priestranstvo sviečkovej manifestácie k Notre Dame 17,30 hod. Pri Fatimskej Panne Márii večeradlo modlitby na vyprosenie nových Turíc 18,00 hod. Príďte s ružencom a sviečkou !

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 12. marca 2017
DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
                                       úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 13.3.2017   18,00     †  Milan (otec) Féria
Utorok 14.3.2017   18,00     †  rodičov Mária, Otta a ich rodičov Féria
Streda 15.3.2017   19,00     †  babku Janku Féria
Štvrtok
 
16.3.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky (za dar viery a B.P. pre syna Petra),  †  Štefánia
   za rodičov Jozefa a Annu a manžela Štefana
Féria
x
Piatok 17.3.2017   18,00     zdravie, pokoj a B.P. pre rodinu Dušana Féria
Sobota 18.3.2017   18,00     †  Peter Féria
Nedeľa 19. marca 2017  TRETIA PÔSTNA NEDEĽA
      07,30     pomoc pre dušu a telo za manžela a dar viery  
      09,30     za farníkov  
      11,00     za požehnanie 90 r. života mamičky Márie  
      18,00     †  Juraja  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
2. Pobožnosť krížovej cesty sa modlíme každý piatok večer o 1,:00 hodine. Potom nasleduje sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.  
3. Ďakujeme dobrodincom ZBIERKY NA CHARITU – z minulej nedele. Sumu 1.147 € sme odoslali na patričné konto. Ešte raz úprimné Pán Boh zaplať. 
4.  2 % daň pre naše aktivity:  Spevokol MAGNIFIKAT - CMBF v Bratislave - CYRILOMETODIÁNA - Združenie rodičov ZŠ A. Dubčeka Prosíme o Vašu priazeň!
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                              


 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva, aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.