Oznamy

Bohoslužby                     Nedeľa 23. novembra 2014
                SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
                                              úmysly                       liturgický kalendár
   
Pondelok 24.11.2014   18,00     †  manžel Ján;  †  rod. Martin a Antónia  Sv. Ondreja a spol., vietnamských mučeníkov
Utorok
  
  
24.11.2014
   
  
  18,00 
 
 
   †  Emília, Rafael a ich rodičia a súrodenci;
   Za zdravie a B.P. pre Ľuboša;
   †  Břetislav a rodičia z obidvoch strán
     Sv. Kataríny Alexandrijskej, mučenice
Streda
  
25.11.2014
   
  19,00 
  
   Poďakovanie za 6 rokov Paťka a obrátenie Milana
   Za B.P. pre manželku a mamu Katarínu
 
Štvrtok
  
26.11.2014
   
  10,00 
18,00 
   s v .  o m š a   p r e   m a m i č k y 
  Za obrátenie Milana;  † Viliam, Kristína, Viktória
 
Piatok 27.11.2014   18,00     †  Marta, Peter a sestra Marta  
Sobota
   
  
28.11.2014
  
 
  10,00 
18,00 
 
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a
   Prosba za obrátenia Pavla;  prosba za zdravie a B.P.
   pre rodinu 
                Panny Márie v sobotu
   
Nedeľa  29. NOVEMBRA  2014    1. NEDEĽA ADVENTNÁ
      07,30     †  rodičia Anton a Etela  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Anna, Ondrej a František  
      18,00     †  Marta ( 3. výročie )  
                   
Oznamy                  
1. Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi bude opäť aj tento týždeň v utorok o 18,00 h.
2. Na budúcu nedeľu je obvyklá jesenná zbierka na Charitu. Vopred úprimná vďaka všetkým dobrodincom.
3. Nezabudnite si priniesť taktiež adventné vence, ktoré požehnáme pri každej sv. omši.
4.
 
Adventný predaj kníh Vydavateľstva Don Bosco sa bude konať od budúcej nedele 30. 11. každú nedeľu do 21. 12.2014 v katechetickej miestnosti vždy po sv. omšiach o 9:30 a 11:00.
   
Všimnite na výveske              

  
 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku  Ing. Eleny Miškovičovej a Mgr. Zuzany Stohlovej na tému:  „Čo ohrozuje pekný život detí a mladých zo sveta sexuality " v pondelok 24.11..2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom  farnosti  P. Márie Pomocnice  kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

 
Bratislavská arcidiecéza pozýva do Katedrály svätého Martina na ADVENTNÝ KONCERT v prvú adventnú nedeľu 30.1.2014 o 18.30 hod.
účinkujú:  Alexander Jablonkov husle, Štefan Bučko recitácia


 

 

Konferencia biskupov Slovenska aj tento rok pripravuje projekt rozposielaniaadventných myšlienok do e-mailu. Od prvej adventnej nedele až do 1. januára 2015 dostanú prihlásení záujemcovia každý deň krátku myšlienku pápeža svätého Jána Pavla II. na adventnú alebo vianočnú tému. Cieľom tejto aktivity je lepšie sa duchovne pripraviť na príchod Ježiša Krista. Prihlásiť sa je potrebné na internetovej stránke advent.kbs.sk.

  
 
 
Prvú adventnú nedeľu (30. novembra) sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) začne 8-dňová novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá vyvrcholí zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii. Program novény o siedmich bolestiach Panny Márie nájdete na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame v závere jubilejného mariánskeho roka utiekať sa k našej Matke a Patrónke.

 

oznamy

Bohoslužby         Nedeľa 16. novembra 2014
    TRIDSIATATRETIA NEDEĽA
         V OBDOBÍ CEZ ROK
                                               úmysly           liturgický kalendár
   
Pondelok 17.11.2014   18,00     Poďakovanie za 30 rokov manželstva Márie a Ivana Sv. Alžbety uhorskej, rehoľníčky
Utorok    18.11.2014   18,00     †  Mária, Mikuláš, Anna a Anton  
Streda 19.11.2014   19,00     †  Andrej  
Štvrtok
  
  
20.11.2014
   
 
  10,00 
18,00 
 
   s v .  o m š a   p r e   m a m i č k y 
   Za zdravie a B.P. pre Antona;
   Poďakovanie za 41 r. života a prosba o B.P. pre Moniku
 
Piatok 21.11.2014   18,00     †  rodičia,svokrvci, manželka a syn       Obetovanie Panny Márie
Sobota
   
 
22.11.2014
  
 
  10,00
15,00 

18,00 
   p o k r s t í m e   t r i   d e t i
   sv. o m š a    REGNUM CHRISTI

   †  Zuzana a Ján 
 
   
Nedeľa  23. NOVEMBRA  2014  SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA
      07,30     †  Štefan, Rozália a ich rodičia    
      09,30     Za farníkov  
      11,00 
 
   Poďakovanie za 15 r. spoločného života (Peter a Ľudmila);
   Za zdravie a B.P. pre Máriu
 
      18,00     †  Ružena, Jaroslava (ž.) a ich rodičia  a Margita  
                   
Oznamy                  
1. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00. 
2. Potom, po sv. omši nasleduje modlitba chvál a zvelebenia.
3. Zápis birmovancov 2016 do prípravného kurzu je možný v sakristii po sv. omši.
4. Prebieha Novéna Panny Márie Trnavskej.
5.
 
"Regnum Christi" pozýva všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o nás a stretkách v našej farnosti, na oslavu sviatku Krista Kráľa budúcu sobotu 22.11. Začíname sv.omšou o 15:00 a po nej bude spoločný program a agapé.
6.
 
Ďakujeme za Vaše milodary pri svätomartinskej zbierke, ktorá sa konala minulú nedeľu. Obnos 852,15 €  sme odoslali na konto ABÚ. Ešte raz všetkým dobrodincom úprimné" Pán Boh zaplať!". Sviečka za nenarodených zíslala 312,00 €.
   
Všimnite na výveske              

 
 
 
Od 17. do 23. novembra bude na Slovensku prebiehať Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti pozývame mladých na dve podujatia.18. a 19. novembra bude v Bratislave Kríž Svetových dní mládeže, ktorý mladým daroval sv. Ján Pavol II. pred 30 rokmi a je silným symbolom nádeje pre každého mladého človeka. Program putovania Kríža je na plagáte na výveske. Pozývame zúčastniť sa na niektorom zo spoločných slávení alebo na osobnej poklone Krížu v Katedrále sv. Martina. (Bližšie info: www.svetovednimladeze.sk).

 
 
Do Bratislavy v rámci celoslovenského turné príde aj evanjelizačný program GODZONE s témou "Nezastaviteľní". Program sa uskutoční v bratislavskej Inchebe 20. novembra o 18.00 hod. Pozývame všetkých mladých, mládežnícke spoločenstvá aj birmovancov. Pre mladých mimo Bratislavy ponúkame možnosť dopravy prostredníctvom tour-busov.

 
1. decembra sa v Bratislave uskutoční konferencia s kardinálom Petrom Turksonom na tému: "Hodnoty v podnikaní a v spoločnosti". Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na plagáte na výveske.

 
 
 
 
V tomto týždni od pondelka (10. novembra) do soboty (15. novembra) sa bude v Bratislave v obchodnom dome na Kamennom námestí konať charitná potravinová zbierka pre chudobných. Zakúpené trvanlivé potraviny a hygienické potreby môžete odovzdať dobrovoľníkom charity, ktorí budú k dispozícii pri východe z obchodného domu v pracovných dňoch od 14.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 19.00 hod. Bližšie informácie a zoznam užitočných darov nájdete na plagáte na výveske. Darované veci budú cielene použité pre núdznych ľudí a pre zariadenia, ktoré sa o nich v Bratislave starajú.