Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 15. januára 2017
DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                               úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 16.1.2017   18,00     za kňazov našej farnosti Féria
Utorok 17.1.2017   18,00     †  rodičia Anna a Justín Sv. Antona, opáta
Streda 18.1.2017   19,00     na úmysel pátra Ivana Féria
Štvrtok
 
19.1.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky  -  †  Jozef
   †  Johana (ž) a Michal
Féria
 
Piatok
 
20.1.2017
 
  18,00 
 
  prosba za dar viery a B.P. pre Mojmíra
   
Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Sv. Šebastiána, mučeníka
Sobota 21.1.2017   18,00     †  otec Vojtech Sv. Agáty, panny a mučenice
Nedeľa 22. januára 2017  TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Adrian a rodina Verešová  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Ján a Alžbeta  
      18,00     †  Vojtech, Karolína, Vincencia a Mária  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
2. V stredu 18. januára 2017 začneme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
3. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť má možnosť prijať sviatosť pokánia denne pred sv. omšou alebo počas sv. omše.
4.
 
11. februára 2017 sa bude konať 19. ročník nášho Dlhodielského farského plesu. Od budúcej nedele je možnosť zakúpenia lístkov po všetkých sv. omšiach v sakristii. Cena lístka je 20 €.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          
Informujeme, že v Šaštíne v dňoch od 17. - 19. februára 2017 sa bude konať Púť zaľúbených. Viac informácii nájdete na plagáte.

 
V Rodinkove – Belušské Slatiny sa v dňoch od 10. do 12. februára 2017 sa uskutoční podujatie Rozvedení k Bohu. Informácie k tejto akcii nájdete takiež na plagáte.     

 

oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 8. januára 2017
KRST KRISTA PÁNA
DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
                                                úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 9.1.2017   18,00     †  Jozef Féria
Utorok 10.1.2017   18,00     †  Milan a Jozef Féria
Streda 11.1.2017   19,00     †  Samuel Féria
Štvrtok
 
12.1.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   †  Anton a Anna
Féria
 
Piatok
 
13.1.2017
 
  07,10 
18,00 
   sv. omša pre Z.Š. A. Dubčeka
   poďakovanie za 50 r. života manž. Petra
Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi
 
Sobota
 
14.1.2017
 
  10,00 
18,00 
   pokrstíme dve deti
   za zdravie a B.P. pre Luciu a Juraja
 
Panny Márie v sobotu
Nedeľa 15. januára 2017  DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     za zdravie Evy a Tobiho  
      09,30     za farníkov  
      11,00     poďakovanie za dar života Andrei a synov Martina a Patrika - Jána  
      18,00     
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
2.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na organizačné stretnutie v sobotu 14. januára 2017 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
3. V pondelok je o 9,00 hod. stretnutie nášho dekanátu v Dúbravke, tzv. kňazská rekolekcia. Prosíme o podporu v modlitbe.
4. Denne spovedáme podľa obyčaje pred sv. omšou.
5. V piatok ráno o 7,10 hod. bude sv. omša pre deti Z.Š. Alexandra Dubčeka.
6. Dnešnou nedeľou Krstu Pána Ježiša končí sa vianočné liturgické obdobie a začína tzv. obdobie cez rok.