Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 4. decembra 2016
DRUHÁ ADVEVTNÁ NEDEĽA
                                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
 
5.12.2016
 
 
  09,00 
 
18,00 
   rekolekcia kňazov
   za zdravie a B. pomoc do dalších rokov
   za zdravie a B.P. pre Ľudmilu a Miroslava
 
Utorok 6.12.2016   18,00     †  Hedvigu a rodičov Sv. Mikuláša, biskupa
Streda 7.12.2016   19,00     †  Július a za zdravie a B.P. pre celú rodinu Balážovu Sv. Ambroza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok
 

 
8.12.2016
 
 
  10,00 
18,00 
19,00 
   sv. omša pre  mamičky (za farníkov)
   †  Manžel Jozef a jeho rodičia a sestry
   poďakovanie za 90 r. života Anastázie
Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
 
 
Piatok 9.12.2016   18,00     †  Otília, otec Jaroslav a syn Jaroslav Sv. Juana Diega Cuauhtlatoatzina
Sobota 10.12.2016   18,00     †  František (1.výročie) Panny Márie v sobotu
Nedeľa 11. decembra 2016  TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
      07,30     prosba za zdravie syna Pavla a poďakovanie  za manželstvo a deti  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Barbora  
      18,00     †  rodičov Peter a Angela  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Všetkým dobrodincom úprimné „Pán Boh zaplať!" pri zbierke na katolícku Charitu. Sumu 857 Eur sme previedli na patričné konto.
2.
 
Zajtra, v pondelok 5. 12. 2016 sa stretnú u nás kňazi dekanátu BA-sever. Rekolekcia začína sv.omšou o 9,00 a tento krát jej bude predsedať generálny vikár, otec biskup Jozef Haľko. Prídite čím vicerí a stretnite sa so svojím biskupm aj osobne.
3.
 
V ten istý deň, v pondelok večer po sv. omši o 19,00 bude prvé a dôležité stretnutie animátorov a tých , čo sa prihlásili do prípravy na sviatosť birmovania. Rozdelíme sa do skupín a animátori sa predstavia birmovancom. Je nutné zúčastniť sa tohoto stretnutia.
4. S prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi sa uvidíme pri sv. omši v utorok.
5. Taktiež v  utorok, potom o 19,00 hod. príde k nám do kostola sv. Mikuláš. Pozývame všetky deti, ktoré nám nahlásili účasť, ale aj iné.
6.
 
V tomto 2. adventnom týždni sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za duchovnú obnovu rodín, príchod Kristovho kráľovstva do rodín a tiež pokoj a mier vo svete.
7. Katechéza rodičov pred krstom dieťaťa bude v stredu 7. decembra o 17,00 hod. na farskom úrade.
8.
 
Pozývame všetkých miništrantov, ako aj chlapcov, ktorí by chceli v našom kostole plniť miništrantskú službu na stretnutie v sobotu 10.12. 2016 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Srdečne pozývame veriacich na svätú omšu spojenú so zasvätením Bratislavy Panne Márii, ktorú bude v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice) na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8.12.2016 o 17.30 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

 
 
 Pozývame veriacich na Vianočný bazár oblečenia a doplnkov, ktorý organizujú študenti Fakulty manažmentu UK za podpory Slovenskej katolíckej charity a Domu QuoVadis.  Výťažok akcie pomôže Detskému domovu v Trnave a Skladu solidarity v Bratislave. Bazár sa uskutoční 6. decembra (utorok), v Dome QuoVadis na Hurbanovom námestí od 18,00 hod. do 21,00 hod.

 
Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému „Boh chce pre Teba viac". Obnova sa uskutoční v sobotu 10. decembra v jezuitskom kostole Najsvätejšieho Spasiteľa na Františkánskom námestí so začiatkom o 15,00 hod.

 

oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 27. novembra 2016
PRVÁ ADVEVTNÁ NEDEĽA
                                                   úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 28.11.2016   18,00     †  Ján, Marek a rodičia  
Utorok 29.11.2016   18,00     Za uzdravenie a B. pomoc a požehnanie pre Andreja  
Streda 30.11.2016   19,00    Za dary D.S. pre Andreja, Lenku a Martina Sv. Ondreja, apoštola
Štvrtok
 
 
1.12.2016
 
 
  10,00 
 
18,00 
   sv. omša pre  mamičky
   †  Františka (ž), Hanka, Anna a Vinco
   †  Ján, Helena a ich rodičov
 
Piatok
 
2.12.2016
 
  07,10 
18,00 
   sv. omša pre žiakov ZŠ A. Dubčeka
   †  Mária a Rudolf
Prvý piatok
x
Sobota
 
3.12.2016
 
  07,30 
18,00 
   fatimská pobožnosť  (potom sv. omša 8,15)
   †  Jozef a Vladimír
Sv. Františka Xaverského, kňaza
x
Nedeľa 4. decembra 2016  DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
      07,30     †  Miroslav, brat Ivo a rodčia  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  rodičia Jozef a Emília  
      18,00     †  sestra Helena  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Dnešnú nedeľu sa koná jesenná zbierka na Charitu. Vopred úprimná vďaka za Vašu štedrosť!
2. V utorok večer sa stretnú deti, ktoré sa pripravujú k sviatosti Eucharistie a ich rodičia pri sv. omši o 18,00 hod.
3. V tomto týždni je I. piatok mesiaca. Každý deň spovedáme pred svätou omšou.
4.  V piatok ráno o 7,10 sa uskutoční sv. omša pre žiakov ZŠ A. Dubčeka. 
5. V sobotu pozývame na fatimskú pobožnosť, po ktorej nasleduje sv. omša. Veľmi vás povzbudzujeme k účasti.
6. Sv. Mikuláš príde do nášho kostola v utorok 6. decembra o 19,00 hod. Zápis deti v sakristii.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Vincentská rodina pri príležitosti konania zbierky "Boj proti hladu" pozýva na benefičné adventné hudobno-poetické pásmo „Štyri dary" v podaní tvorivej skupiny Poetica musica, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4.12. o 17.00 hod. v Sále pod Kostolom sv. Vincenta de Paul na Tomašikovej ul.

 
Pozývame veriacich na slávenie novény k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá bude v dňoch 30.11- 8.12. v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice).

 
 
Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave Vás pri príležitosti 80. výročia vzniku srdečne pozýva vo štvrtok 1. decembra 2016 na medzinárodnú biblickú konferenciu o Inšpirácii a pravde Svätého písma vo svetle najnovšieho dokumentu Pápežskej biblickej komisie. Celodenná konferencia začne o 8,30 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici a jej podrobný program nájdete na webe bohosloveckej fakulty.