Oznamy

Bohoslužby                   Nedeľa  17. augusta  2014
DVATSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                   úmysly                     liturgický kalendár
   
Pondelok 18.8.2014   19,00     †  Helena  
Utorok 19.8.2014   19,00     †  Františka  (ž) a rodičia                    Sv. Jána Eudes, kňaza
Streda    20.8.2014   19,00     Prosba o dar viery pre rodinu Milana        Sv.Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Štvrtok    21.8.2014   19,00     Za Božiu pomocpre syna Petra                     Sv. Pia X., pápeža
Piatok 22.8.2014   19,00     Za zdravie a B. pomoc pre Veroniku a Stanka                   Panny Márie  Kráľovnej
Sobota    23.8.2014   19,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu                    Sv. Ruženy Limskej
   
Nedeľa  24. augusta 2014      DVATSIATAPRVÁ  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ 
      07,30     Na úmysel   
      09,30     Za farníkov  
      Sv. omša o 11,00 sa cez prázdniny neslávi  !!!!!!  
      19,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu  
                   
Oznamy                  
1.  Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou.

 

oznamy

Bohoslužby                 Nedeľa 10. augusta 2014
 DEVÄTNÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM
                          OBDOBÍ
                                                   úmysly                   liturgický kalendár
   
Pondelok 11.8.2014   19,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Zuzanu                   Sv. Kláry, panny
Utorok 12.8.2014   19,00     †  rodičia Margita a Kornel    Sv. Františky de Chantal, rehoľníčky
Streda
 
13.8.2014
 
 
19,00 
 
   †  Viliam (zádušná omša)
  
Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza,
                       mučeníkov
Štvrtok
   
28.7.2014
   
  19,00 
 
   Za zdravie a Božie požehnanie a obrátenie
   pre  Milana, Barboru a Kolju
       Vigília slávnosti Nanebovzatia
                      Panny Márie 
Piatok 15.8.2014   SLÁVNOSŤ  NANEBOVZATIA  PANNY  MÁRIE  
      10,00 
19,00 
 
   Za farníkov
   Poďakovanie za uzdravenie Petra a prosba
   o Božie požehnanie do ďalších rokov 
   
Sobota    16.8.2014   19,00     babička Emília a dedko Štefan              Sv. Štefana Uhorského
   
Nedeľa  17. augusta  2014      DVATSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     Prosba o požehnanie manželstva Milana a Kataríny  
      09,30     Za farníkov  
      sv. omša o 11,00 sa cez prázdniny neslávi !!!!!!  
      19,00     Poďakovanie za dar života;  † Milka, Peťko, babička a Olinka  
                   
Oznamy                  
1.
 
V týždni je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú slávené takto: vo štvrtok večer o 19,00 vigília sviatku a potom v samotný deň slávnosti v stredu ráno o 10,00 a večer o 19,00 h.
2. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou.