oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 29. mája 2016
DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
    
30.5.2016
 
  18,00 
 
   †  rodičia Petronela a Jakub;
   za Božiu pomoc pre otca Rasťa
 
Utorok 31.5.2016   18,00     †  Irena a Michal  
Streda 1.6.2016   19,00     †  rodičia Milan a Mária (10.výr.) Sv. Justína, mučeníka
Štvrtok
      
    
2.6.2016
 
 
  10,00 
 
18,00 
   sv. omša pre mamičky      Za šťastný priebeh operácie (Marta)
                                               a za zdravie a B.P. pre Máriu
   †  rodičia  Michal a Františka
Sv. Marcelína a Petra, muč.
 
 
Piatok 3.6.2016      SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO  
      10,00     za veriacich    
      18,00     †  Magdaléna, Ladislav, Eva a ich rodičia    
Sobota 4.6.2016   07,30      f a t i m s k á    p o b o ž n o s ť   (potom  sv. omša)  
      10,00     pokrstíme jedno dieťa    
      18,00     †  Veronika, Peter a syn Peter Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Nedeľa 5. júna 2016   DESIATA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ
      07,30     Prosba o B.P. pre Veroniku, Katarínu, Martinu, Mateja, Martina a Tomáša  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Katarína a Anton a ich deti, súrodenci a rodičia  
      19,00     †  rodičia Jozef a Alica   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pripadne na tento júnový piatok. Sv. omše budú dve: ráno o 10:00 a večer o 18:00.
2. Keďže je mesiac jún a ten je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budeme sa modliť litánie o Najsv. Srdci Ježišovom vždy pred sv. omšou.
3. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť, má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme ako obyčajne pred sv. omšou.
4. Predkrstná náuka rodičov, ktorí plánujú  pokrstiť dieťa bude v stredu 1. júna 2016 o 17,00 na farskom úrade.
5.
 
 
Posledná možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove je do 31. mája 2016, kedy sa uzatvára registrácia. Povzbudzujeme mladých k účasti na tomto výnimočnom podujatí, ktoré sa koná tak blízko Slovenska. Bližšie informácie a registrácia na stránke: www.mladezba.sk. Pre zaujímavosť pripájame aj link na najnovšie oficiálne pozývacie video: https://youtu.be/3cOU3_N7j6A.
   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Otec biskup Mons. Jozef Haľko bude mať v pondelok 30. mája 2016 záverečnú, tretiu májovú mariánsku katechézu. Po svätej omši o 18.00 hod. vo farskom kostole na Kalvárii prednesie v Lurdskej jaskyni zamyslenie na tému "Mária, žena plná lásky" v spojení s modlitbou posvätného ruženca.

 
V stredu 1. júna 2016 Vás o 20.00 hod. pozývame do Katedrály sv. Martina uvažovať nad výrokom Pána Ježiša z Evanjelia podľa Jána: "Ja som pravý vinič". Pôjde o záverečné desiate modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v cykle "Ježiš sa predstavuje".

 
Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom "Hľadanie životného partnera s Božou pomocou". Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.katRande.org.

 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku Ing. Juraja a Ing. Mariky Hatalových na tému: „Čo s našimi pocitmi?" v pondelok 13.06.2016 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 22. mája 2016
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
                               úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 23.5.2016   18,00     † Helenka   
Utorok 24.5.2016   18,00     Prosba za Božie požehnanie pre rodinu  
Streda 25.5.2016   19,00     Prosba za naplnenie plánov P. Márie s pátrom  
Štvrtok 26.5.2016          NAJSVATEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI  
      10,00     sv.omša pre mamičky            †  Anna a ostané príbuzenstvo    
      18,00     †  Emília a Vojtech                  +  procesia pri kostole    
Piatok
    
27.5.2016
 
  18,00 
 
   †  manželia Adrianka a Ali ;  †  kńaz Andrej (5. výr.)
   a poďakovanie za 90 r. života sestry (Alžbeta)
 
Sobota 28.5.2016   18,00     †  Mária a rodičia Panny Márie v sobotu
Nedeľa 29. mája 2016   DEVIATA  NEDEĽA  V  CEZROČNOM  OBDOBÍ
      07,30     Poďakovanie za mamu Janku (zakladateľka Modlitieb matiek na Slovensku)  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Anna, Pavol, Božena, Ján, Margita a ostatná rodina  
      19,00     †  Agáta a jej rodičia   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Prijímacíe talentové skúšky na Cirkevné konzervatórium v Bratislave sa konajú 21. júna 2016. Bližšie informácie sú na plagáte.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku Mgr. Richarda Vašečku  na tému: „ Ako vychovávať veriace deti"  v pondelok 23.05.2016 o 19:00 hod. v sále pod kostolom  farnosti  P. Márie Pomocnice  kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

 
V Katedrále sv. Martina sa dnes (22. mája 2016) začínajú týždňové Misie milosrdenstva vedené pátrami redemptoristami. Pozývame Vás k osobnej účasti alebo k sledovaniu záznamov misijných kázní počas týždňa prostredníctvom vysielania Televízie LUX.

 
Vo štvrtok 26. mája 2016, v deň slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi bude slúžiť svätú omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod. pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, po ktorej bude procesia so štyrmi oltárikmi vo vnútri Katedrály.

 
 
Vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela sa v Bratislave uskutoční budúcu nedeľu 29. mája 2016 o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí. Hlavným celebrantom svätej omše bude apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Po svätej omši pôjde eucharistická procesia k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

 
Katolícka zoznamovacia služba katRande pozýva slobodných katolíkov na duchovnú obnovu s názvom "Hľadanie životného partnera s Božou pomocou". Uskutoční sa v Marianke v dňoch 17. až 19. júna 2016. Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.katRande.org.