oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 22. februára 2015
 PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
                                  úmysly      liturgický kalendár
   
Pondelok 23.2.2015   18,00     †  Petra a jeho rodičia                                                          
Utorok 24.2.2015   18,00     †  Ján a Jirko;  †  Ján                                                         
Streda 25.2.2015   19,00     †  Ľubka  
Štvrtok
  
26.2.2015
 
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y ;  †  Alojzia, rodičia a súrodenci
   †  rodičia, st. rodičia, Gizela a Anton
 
Piatok 27.2.2015   18,00     †  rod. Jozef a Darina a za B.P. pre matku a synov  
Sobota 28.2.2015   18,00     †  manžel Štefan  
   
Nedeľa  1. marca 2015      DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
      07,30     †  Kajetána (ž.) a Juraj  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Barbora a Ján  
      18,00     †  rodina Boroňová, Grutková a Kováčová  
                   
Oznamy                  
1. ZBIERKA NA CHARITU - jarná - je na prvú pôstnu nedeľu  22. februára 2015, čiže dnes. Vopred Pán Boh zaplať!!!
2. V utorok sa zase stretajú prvoprijímajúce deti pri sv. omši o 18,00 h; ak je možné za prítomnosti jedného z rodičov.
3.
 
V stredu 25.2.2015 bude špeciálna mládežnícka sv. omša s tímom GODzone, na ktorej bude zbor, chvály, svedectvá a spoločné modlitby za našu farnosť. Srdečne pozývame všetkých mladých, ale aj rodičov, aby prišli tento večer stráviť s nami.
4.
 
V  4. marca stredu sa zasa uskutoční stretnutie s rodičmi, ktorí sa chystajú v blízkej budúcnosti pokrstiť dieťa. Stretnutie bude na farskom úrade o 17,00.
5. Srdečne Vás tiež pozývame na modlitbu chvál a zvelebenia v utorok 24.02.2015 o 19,00 v našom kostole. 
6. Pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY sa modlíme každý piatok večer o 18,00 hodine. Potom sv. omša. Možnosť získania úplných dpustkov.
7.
 
Na budúci týždeň sú tiež jarné kántrové dni.: streda, piatok a sobota. Obsahom týchto dní je príprava na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
8.
 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku na tému: Kresťan v biznise v pondelok 23.2.2015  o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov. Parkovať je možné vo dvore fary.
9. Stretnutie mladších miništrantov s bohoslovcom Dominikom opäť na budúcu nedeľu popoludní o 15,30.
   
Všimnite si na výveske            
► Pozvanie do Katedrály sv. Martina na slávenie  krížovej cesty v  piatky   
► Krabička pre Afriku
► Pôstna polievka u Milosrdných  

 

Oznamy

Bohoslužby                  Nedeľa 15. februára 2015
                    ŠIESTA NEDEĽA
              V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                              úmysly                   liturgický kalendár
   
Pondelok 16.2.2015   18,00     Za zdravie a B.P. pre Annu,Martu, Karin, Petra a rodinu  
Utorok

 
17.2.2015

 
  18,00 
 
 
   †  Emil, Agáta a rodičia;
   Poďakovanie za 20 r. života (Katarína a Mária)
   a prosba o B.P. do ďalších rokov
7 Zakladateľov Rehole služobníkov P. Marie
 
 
Streda 18.2.2015       POPOLCOVÁ STREDA     PRÍSNY PÔST  
      10,00 
18,00 
19,00
   na úmysel
   na úmysel
   †  Štefan a Emília
   
Štvrtok
   
 
19.2.2015
  
 
  10,00
  
18,00 
   s v .   o m š a     p r e     m a m i č k y;
   †  Štefánia, Mária, Pavel a rodičia                                
  
na úmysel
 
Piatok 20.2.2015   18,00     †  Martin a Mária  
Sobota 21.2.2015   18,00     †  Mária, Michal, Anna a Augustín  
   
Nedeľa  22.  februára  2015      PRVÁ NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ
      07,30     Za Božiu pomoc pre dcéry Aninku a Dorotku  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a B.P. pre Annu, Martu, Karin, Bianku a Milana  
      18,00     †  Milka, Peťko, babka a Olinka  
                   
Oznamy                  
1. Dnes v nedeľu 15. 2. 2015 sa opäť stretnú mladší miništranti. Tentokrát o 15,30.  
2.
 
FAŠIANGOVÁ POKLONA pred Eucharistiou bude v pondelok a utorok od 17,30 - vyloženie SVIATOSTI, modlitba ruženca, požehnanie a sv. omša. Modlitba vynáhrady a odprosenia za hriechy ľudí.
3. V utorok sa  zase stretajú prvoprijímajúce deti pri sv. omši o 18,00 h; ak je možné za prítomnosti jedného z rodičov.
4.
 
 
 
 
V tomto týždni začína obdobie Veľkého pôstu – čas kajúcnosti a pokánia. Prvý deň - POPOLCOVÁ STREDA - sa nesie v znamení abstinencie a prísneho pôstu. Zdržiavanie sa mäsitých pokrmov zaväzuje všetkých katolíkov, ktorí  zavŕšili 14. rok až do konca  života. Vlastný pôst, teda obmedzenie v jedle, zaväzuje od 18. do 60. roku života. Výchova mladej generácie v duchu Cirkvi odporúča, aby aj tí, na ktorých sa pôst nevzťahuje, pretože nie sú plnoletí, boli po príklade svojich rodičov vedení k pravému duchu pokánia. Na znak ochoty obrátenia srdca a vedomia vlastnej pominuteľnosti si necháme poznačiť v tento deň čelá popolom. Sv. omše budú o 10,00, o 18,00 a o 19,00 h. Pri každej je značenie popolom.
5. Pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY bude bývať každý piatok večer o 18,00 hodine. Potom sv. omša. Možnosť získania úplných odpustkov.
6. ZBIERKA NA CHARITU - jarná - je na prvú pôstnu nedeľu 22. februára 2015. Vopred Pán Boh zaplať!!!
   
Všimnite si na výveske            

 
 
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi pozýva záujemcov o štúdium a priateľov školy na Deň otvorených dverí, v stredu, 18.2.2015.  Začíname sv. omšou o 8.00 v kostole sv. Františka a potom Vás radi uvítame medzi sebou. Bližšie informácie o škole nájdete na výveske.

 
 
 
Na začiatok pôstneho obdobia nás komunita Naim pozýva na farskú duchovnú obnovu ŽIVOT V NÁDEJI , ktorá bude v sobotu o týždeň po večernej svätej omši.
Cieľom pôstenho obdobia je, aby sme vstúpili do radostnej nádeje popri všetkých ťažkostiach života. K tomu sme povolaní a v tom nám chce pomôcť aj táto obnova
.