oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 14. decembra 2014
    3. ADVENTNÁ NEDEĽA
                                       úmysly        liturgický kalendár
   
Pondelok 15.12.2014   18,00     Za syna Ondreja (za oheň Ducha Svätého)  
Utorok    16.12.2014   18,00     †  Gabriela a ostatná rodina  
Streda
  
17.12.2014
 
   od 16,00 
19,00 
   u p r a t o v a n i e   kotola 
   †  Štefan I. výročie; Poďakovanie za 18 r. syna Martina
 
Štvrtok
   
   
18.12.2014

 
  10,00 
18,00 
19,00 
   sv.  om š a   p r e   m a m i č k y
   †  matka Olena a za zdravie a B.P. pre Annu
   Duchovná obnova pre mužov (P.Tomáš  L e s n á k , OFM Conv.)
 
Piatok 19.12.2014   18,00     †  Anna, Martin, Aneška a Štefan  
Sobota
 
20.12.2014
 
   od 15,00 
18,00 
   možnosť sviatosti zmierenia za prítomnosti viacerých kňazov
   †  Rudolf, Mária a súrodenci s manželmi
 
   
Nedeľa  21.  decembra  2014      4.  NEDEĽA ADVENTNÁ 
      07,30     †  Rudolf  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Anna, Vendelín, Edita a Vladimír  
       od 15,00     možnosť sviatosti zmierenia za prítomnosti viacerých kňazov  
      18,00     Poďakovnaie za 22 rokov spoloč. života (Ján a Daniela Takáčovi) a za uzdravenie otca  
                   
Oznamy                  
1. Dnes na 3. adventnú nedeľu je prvá možnosť sviatosti zmierenia za prítomnosti viacerých kňazov.
2.
 
 
Obnova pre mužov - vo ŠTVRTOK 18. decembra - večer od 19,oo h sv. spoveď potom sv. omša, povedie P. Tomáš Lesnák, OFM Conv. Prosím, aby ste využívali ponúkané možnosti pre sviatosť pokánia hneď od prvej príležitosti a nenechali si spoveď na posledné dni. Taktiež denne spovedáme pred sv. omšou minimálne pol hodiny. Nedajme si ukradnúť  ADVENT!
3. Veľké upratovanie kostola sa bude robiť v stredu od 16,00 h. Prosíme zvlášť mladých ľudí o pomoc.
4. V nedeľu 14. 12. 2014 sa opäť stretnú mladší ministranti o 15,30 v katechetickej miestnosti.
5.
 
Vydavateľstvo DON BOSCO dáva do pozornosti možnosť zakúpiť si hodnostnú kresťanskú literatúru a filmy po sv. omšiach v katechetickej miestnosti po sv. omši o 9,30 a 11,00 h.
   
Všimnite na výveske              
● 
 
Živá reťaz v utorok 16. decembra o 17,00 na Námestie Slobody (pred Úradom vlády), ako odkaz vláde, aby odmietla ideologickú „Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR". Príďte čím viacerí povedať lobistom, že už STAČILO!!!

 

Oznamy

Bohoslužby            Nedeľa 7. decembra 2014
         2. ADVENTNÁ NEDEĽA
      úmysly            liturgický kalendár
   
Pondelok 8.12.2014   SLÁVNOSŤ NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE  
      10,00 
18,00 
19,00
   Za farníkov
   Za zdravie detí Patrície a Mikuláša
   †  Štefa a Margita  (Morovics) a starí rodičia 
 
Utorok    9.12.2014   18,00     †  Ján              Sv. Jána Didaka
Streda 10.12.2014   19,00     †  manžel  Ondrej  
Štvrtok
   
   
 
 
 
  10,00 
18,00 
  
   sv.  om š a   p r e   m a m i č k y
   †  Bohumír, Terézia, Margita a Ondrej
   †  manžel Jozef a rodičia z obidvoch strán
 
        Sv. Damaza I., pápeža
 
Piatok 12.12.2014   18,00     Za zdravie Marcely a pomoc Ducha Sv.;  †  Igor  Prebl. Panny Márie Guadalupskej
Sobota    13.12.2014   18,00     †  Roman a Etela;  †  Erika  (pohrebná)     Sv. Lucie, panny a mučenice
   
Nedeľa  14.  decembra  2014      3.  NEDEĽA ADVENTNÁ 
      07,30     †  Peter, rodičia a starí rodičia  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  rod. Anton a Mária a súrodenci Jozef a Irenka  
      19,00     Za B.P. a zdravie pre Martina a Katarínu a ml. Veroniku  
                   
Oznamy                  
1.
 
 
 
 
 
DUCHOVNÁ OBNOVA k Vianociam bude v našej farnosti prebiehať takto:
Obnova len pre mužov  -  vo ŠTVRTOK 18. decembra - od 19,00 h  sv. spoveď, potom sv. omša, povedie P. Tomáš Lesnák, OFM Conv.
Spoločná sv. spoveď     -  v  NEDEĽU 14. decembra od 15. do 18. hodiny v SOBOTU 20. decembra od 15. do 18. hodiny.
                                         -  v  NEDEĽU 21. decembra od 15. do 18. hodiny.
Prosím, aby ste využívali ponúkané možnosti pre sviatosť pokánia hneď od prvej príležitosti a nenechali si spoveď na posledné dni.
Taktiež denne spovedáme pred sv. omšou minimálne pol hodiny. Nedovoľme, aby nám niekto ukradol ADVENT!
2. Všetkým dobrodincom úprimné "Pán Boh zaplať!"pri zbierke na katolícku Charitu. Sumu 869,60 EUR som previedol na patričné konto.
3.
 
V tomto 2. adventnom týždni sú zimné kántrové dni. Ich obsahom je modlitba za duchovnú obnovu rodín, príchod Kristovho kráľovstva do rodín a tiež pokoj a mier vo svete.
4. S prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi sa uvidíme pri sv. omši v utorok.
5. V nedeľu 14. 12. 2014 sa opäť stretnú mladší ministranti o 15,30 v katechetickej miestnosti.
6. Vydavateľstvo DON BOSCO dáva do pozornosti možnosť zakúpiť si hodnostnú kresťanskú literatúru a filmy.
   
Všimnite na výveske              
● 
 
 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku  Juraja Kolára a Anastázie Kolárovej na tému: „Pozornosť na každý deň" v pondelok  8. 12. 2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice  kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

  
V sobotu 13. decembra 2014 o 15.15 hod. bude v šaštínskej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie slávená sv. omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny.

 
 
Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie (v pondelok 8. decembra) budev Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave (Kostol sv. Jána z Mathy) o 17.30 hod. sláviť sv. omšu otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, počas ktorej prednesie modlitbu zasvätenia mesta Bratislavy Panne Márii.