Oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 29. marca 2015
    KVETNÁ  NEDEĽA
                                                úmysly     liturgický kalendár
   
Pondelok 30.3.2015   18,00     Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Miloša  
Utorok 31.3.2015   18,00     †  Vojtech  
Streda 1.4.2015   19,00     †  Františka (ž.)    
Štvrtok 2.4.2015       ZELENÝ  ŠTVRTOK  PÁNOVEJ  VEČERE       
      18,00 
 
    OBRADY            Za všetkých farníkov
   Poklona  tzv. „Getsemanská záhrada" do 21,30 
   
Piatok 3.4.2015       VEĽKÝ  PIATOK - SLÁVNOSŤ  UTRPENIA  A SMRTI  PÁNA    prísny pôst!!!  
      07,30 
15,45 
16,00 
   Ranné chvály + Čítania  + Krížová cesta
   Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
   OBRADY                                           
 
Sobota 4.4.2015       BIELA  SOBOTA - VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA    
      09,00 
20,15 
20,30 
   Ranné chvály + Čítania                      Poklona pri Božom hrobe do 20,15
   Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
   OBRADY         Za farníkov    a    za † kňazov
   
Nedeľa  5. apríla 2015   VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
      07,30    †  manželka  Zdenka  
      09,30    Za farníkov  
      11,00
 
   †  Rudolf, Mária, rodičia a súrodenci (doprevádzaná naším chramovým
   spevokolom MAGNIFICAT)
 
      19,00    †  rodičia Prokop a Máíria  
                   
Oznamy                  
1.
 
Dnes spoločná sv. spoveď za prítomnosti viacerých kňazov od 15,00 h. V pondelok, utorok, stredu budem spovedať od 16,00 pred sv. omšou. Cez Triduum výnimočne na požiadanie.
2. Missa Chrismatis bude slávená v katedrále sv. Martina vo štvrtok o 9,30 h.
3.
 
Na Veľký piatok prísny pôst. Začíname o 7,30 s Rannými chválami a bohoslužbou Čítaní. Po nich asi o 8,00 bude pobožnosť Krížovej cesty. Večer pred obradmi začíname Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 15,45.
4.
 
Na Bielu sobotu ráno začneme s Rannými chválami a Čítaniami o 9,00 h. Zachovajte požehnaný zvyk návštevy Božieho hrobu aj s deťmi v priebehu dňa.
5. Posviacka pokrmov bude podľa starodávneho zvyku na veľkonočnú nedeľu po rannej sv. omši o 7,30.
6. Farská ofera - zbierka je na obidva sviatočné dni. Vopred srdečná vďaka a úprimné Pán Boh zaplať!
7. Na veľkonočný pondelok budú sv. omše o 7,30, 9,30 a večer o 19,00. Nebude sv. omša o 11,00 hodine.
8 V stredu 01.04. – upratovanie kostola od 15,00 hod. Prosíme zvlásť mladších farníkov.
  Prosím o živú účasť na krásnych obradoch svätého Trojdnia!
  Zachovajte si čisté srdcia, aby ste po celý čas mohli prijímať Najsvätejšiu Eucharistiu a prežiť tieto dni v Božej milosti!
   
Všimnite na nástenke          

 
 
Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015  v Bratislave bude konať stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup je voľný a bezplatný. V programe budú ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom, agapé, hudobný program a tiež krížová cesta ulicami mesta. Podrobnosti na plagáte.

 
 
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na dnešnú nedeľu celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Nech dobrý Boh odmení každý Váš milodar venovaný ako prejav solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami vo svete.

 
 
Na Zelený štvrtok (2. apríla) bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. zvyčajná omša svätenia olejov, pri ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých a kňazi si obnovia sľuby zložené pri svojej vysviacke. Pozývame Vás na túto slávnosť.

 
 
V stredu 1. apríla o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie metódou lectio divina s názvom "Provokatívny obraz syna sveta". Pozývame vás uvažovať nad podobenstvom Pána Ježiša o nepoctivom správcovi spolu s naším arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

 
Všetkých srdečne pozývame na slávenie Veľkonočných sviatkov s našimi otcami biskupmi do Katedrály sv. Martina v Bratislave. Program obradov je dostupný na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy.

 

oznamy

 

Bohoslužby        Nedeľa 22. marca 2015
5. NEDEĽA  V PÔSTNOM OBDOBÍ
                                           úmysly        liturgický kalendár
   
Pondelok 23.3.2015   18,00     †  Za pokoj a Božiu pomoc pre rodinu  
Utorok 24.3.2015   18,00     †  Ján (5 r.)                                                       
Streda 25.3.2015  


10,00
19,00

   ZVESTOVANIE PÁNA
   Na úmysel
   Prosba za duše v očistci

 
Štvrtok
   
26.3.2015
 
 

10,00 
18,00 
19,00

   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   †  Gustáv, Gizela a Helena
   duchovná obnova pre mužov + sviatosť zmierenia +  sv. omša ( vedie.Mons. Marián Gavenda)

 
Piatok 27.3.2015   18,00     Poďakovanie a  prosba  o Božiu pomoc pre rodinu  
Sobota 28.3.2015  


18,00 

   15,00  –  18,00  spoločná svätá spoveď  
   †  Mária  a Vojtech

 
   
Nedeľa  29. marca 2015      KVETNÁ NEDEĽA - NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
      07,30     Za zdravie rodičov mamy Marty a otca Arpáda  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinka, Katarínu a Veroniku  
           15,00 - 18,00 spoločná svätá spoveď  
      19,00    †  Rodina z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre otca a synov  
                   
Oznamy                  
1. „Podeľme sa!" pozývame na pôstnu polievku.
2. Možnosť sviatosti zmierenia za účasti iných kňazov. Povzbudzujeme, príďte čím viacerí.
3.
V stredu 25.3. je Slávnosť zvestovania Pána, sv. omše sú o 10.00 a 19.00.
4. Pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY sa modlíme v piatok večer o 18,00 hodine. Potom sv. omša. Možnosť úplných odpustkov.
5. Sviatosť pokánia možno prijať každý deň. Spovedáme pred sv. omšou, ale i počas sv. omše.
6. Na budúcu nedeľu priniesť si bahniatka -  slávnosť žehnanie ratolestí.
7. Zmena času, a tým aj hodina sv. omše v nedeľu večer na 19,00!!!!
   
Všimnite si na výveske            
V piatok o 20,00  je v katedrále sv. Martina  počas sv. pôstu pobožnosť krížovej cesty, ktorú povedie jeden z otcov  biskupov.
► Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 v Bratislave sa bude konať  stretnutie mládeže s názvom VIKVETFEST. Vstup voľný a bezplatný. V programe - ranné chvály, sprievod s ratolesťami, sv. omša s otcom arcibiskupom, agapé, hudobný program a tiež krížová  cesta ulicami mesta. Podrobnosti na plagáte.
Krabička pre Afriku  -  na pomoc pre Afriku
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku na tému: Čo prináša umelé oplodnenie?  v pondelok 23.3.2015  o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave. Prednáša ThDr. Ing. Vladimír THURZO, ThD.