oznamy

Bohoslužby               Nedeľa 19. októbra 2014
      DVADSIATADEVIATA NEDEĽA
             V OBDOBÍ CEZ ROK
      úmysly               liturgický kalendár
   
Pondelok 20.10.2014   18,00     Za zdravie pre Hedvigu a za † manžela Michala  
Utorok    21.10.2014   18,00     †  Terézia  
Streda 22.10.2014   19,00    Poďakovanie za dar života syna Mojmíra (24.r.)  
Štvrtok
   
23.10.2014
   
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   †  dcéra Ľubka

sv. Hedvigy  a sv. Margity Alacoque
Piatok 24.10.2014   18,00     †  Ladislav (40. r.), Imrich a Mária;   †  Ján (Šoltés)  sv. Antona Márie Clareta, biskupa
Sobota
  
25.10.2014
  
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a
   †   Ivan, ktorý zostáva v sardciach svojich drahých

          Panny Márie v sobotu
   
Nedeľa  26. OKTÓBRA  2014 TRIDSIATA NEDEĽAV OBDOBÍ CEZ ROK
      07,30     †  manžel Karol (10 r.)  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a B.P. pre Martina, Katarínu a dcéru Veroniku   
      18,00    Vďaka za 12 rokov manželstva (Mária a Marián)  
                   
Oznamy                  
1. Dnes na misijnú nedeľu sa koná zbierka na misijné pápežské diela. Vopred Pán Boh zaplať!
2.
 
V mariánskom mesiaci október pokračujeme v modlitbe s našou nebeskou matkou. Do programu je zaradená pobožnosť sv. ruženca o 18,00 h a potom nasleduje sv. omša.
3.
 
 "Aj tento rok začíname stretká pre deti od 6 rokov, mládež aj mladých pracujúcich. Zoznam stretiek s kontaktmi sa nachádza na nástenke vzadu v kostole."
4. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou už od 17,30 hod. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež
5. Od tohto utorka 21. októbra začíname stretania detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie. Teda pri večernej  sv. omši o 18,00.
6. V ten istý večer, teda v utorok, po tomto stretnutí nasleduje modlitba chvál.
7. Od budúcej nedele 26. 10. 2014, zmenou letného času na zimný, začíname sláviť sv. omšu v nedeľu večer už o 18,00. 
   
Všimnite na výveske              


Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku JUDr. Antona Staněka na tému:  „ Bezpodielové vlastníctvo manželov"  v pondelok 27. 10. 2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti  P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

Farská komunita Naim pozýva na víkend 25. - 26. októbra na duchovnú obnovu pre rodiny v Rodinkove v Belušských Salatinách. Prihlasovanie podľa informácií z plagátikov na nástenke.

 

Oznamy

Bohoslužby                    Nedeľa 12. októbra 2014
             DVADSIATAÔSMA NEDEĽA
                  V OBDOBÍ CEZ ROK
                               úmysly                    liturgický kalendár
   
Pondelok 13.10.2014   18,00     †  Anna   
Utorok    14.10.2014   18,00     †  Roman a Etela            sv. Kalixta, pápeža, mučeníka
Streda 15.10.2014   19,00    Za Božiu pomoc a zdravie pre Bohuslava          sv. Terézie z Avily, učieľky Cirkvi
Štvrtok
   
16.10.2014
   
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a   p r e   m a m i č k y
   †  Ján

        sv. Hedvigy  a sv. Margity Alacoque
Piatok 17.10.2014   18,00     †  Hedviga a manžel Michal sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Sobota
  
18.10.2014
  
  10,00 
18,00 
   p o k r s t í m e   j e d n o   d i e ť a
   Za zdravie a B. P. pre Rasťa pri jeho 27. narodeninách

                 sv. Lukáša, evanjelistu
   
Nedeľa  19. OKTÓBRA  2014  DVADSIATADEVIATA NEDEĽAV OBDOBÍ CEZ ROK
      07,30     Za farníkov  
      09,30     Za zdravie a B. P. pre Katarínu, Martina a dcéru Veroniku (Rimbalovi)  
      11,00     †  Silvester (Martiš) a Ján a Amália  
      19,00     †  Františka (ž.)  
                   
Oznamy                  
1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misijné pápežské diela. Vopred Pán Boh zaplať !
2.
 
V mariánskom  mesiaci október  pokračujeme v modlitbe s  našou nebeskou matkou Do programu je zaradená  pobožnosť sv. ruženca o 18,00 h  a potom  nasleduje sv. omša.
3.
 
 "Aj tento rok začíname stretká pre deti od 6 rokov, mládež aj mladých pracujúcich. Zoznam stretiek s kontaktmi sa nachádza na nástenke vzadu v kostole."
4. Spovedanie v týždni podľa možností každý deň pred sv. omšou už od 17,00 hod. Využite tejto možnosti zvlášť študenti a mládež.
5.
 
Do 15. októbra môžu rodičia zapísať svoje deti na prvé sv. prijímanie. Najvhodnejší čas pre nahlásenie je večer po sv. omši. Ak je dieťa pokrstené v inej farnosti mimo Bratislavy je potrebné zaobstarať svedectvo o krste. Zatiaľ je to tak, ako by ani na sv. prijímanie takmer nikto nechcel ísť.
   
Všimnite na výveske              

 

 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku PhDr. Vladimíra Grigara a Zity Grigarovej, dipl.o. na tému: „ Povedz mi, čo prežívaš – vyjadrovanie pocitov." v pondelok 13. 10. 2014 o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici. Parkovať je možné vo dvore farnosti.

 

 
Farská komunita Naim pozýva na víkendovú duchovnú obnovu pre MLÁDEŽ v termíne 17. - 19. októbra v Rodinkove v Belušských Salatinách. Nasledujúci víkend 25. - 26.októbra bude na tom istom mieste duchovná obnova pre rodiny. Prihlasovanie podľa informácií z plagátikov na nástenke.