oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 26. júna 2016
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                             úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 27.6.2016   18,00     Prosba o milosť obrátenia pre rodinu Patrície Sv. Ladislava
Utorok 28.6.2016   07,10     Sv. omša pre deti ZŠ  A. Dubčeka Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
      18,00     †  Viliam, Melánia a Jozef  
Streda 29.6.2016               SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV  
      10,00     Za farníkov  
      18,00     Na úmysel (k úcte Ducha Svätého)  
      19,00     †  Anton a Anna  
Štvrtok 30.6.2016    10,00     sv.omša pre mamičky   (za Petra) Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
      18,00     †  rodičia Kornel a Margita a ostatná rodina  
Piatok 1.7.2016   19,00     †  Matej a rodičia  
Sobota 2.7.2016    07,30     fatimská pobožnosť – následne sv. omša o 8:15 Návšteva Panny Márie, sviatok
       10,00     krst 2 detí  
      19,00     †  Ladislav, Štefan, Jozef a Karol  
Nedeľa 3. júla 2016  ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     †  rodičia Mária a Alojz  
      09,30     Za farníkov  
                  sv. omša o 11,00 sa počas letných prázdnin neslávi!!!  
      19,00     Za milosti a dary Ducha Svätého pre rodinu a za uzdravenie sŕdc a vzťahov  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Na budúcu nedeľu zaspievame slávnostné Te Deum pri každej sv. omši ako poďakovanie za ukončený školský rok 2015/2016.
2. V túto nedeľu sa tiež bude konať Zbierka na dobročinné diela Sv. Otca, ktorú sme poznali pod menom Halier sv. Petra.
3. V stredu 29.6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sv. omše sú o 10:00; 18:00; 19:00 hod.
4. Poriadok sv. omší počas letných prázdnin sa zmení: počas týždňa sú sv. omše vždy o 19:00, v nedeľu sa sv. omša o 11:00 neslávi.
5. V týždni je I. piatok mesiaca - je možnosť denne prijať sviatosť pokánia. Spovedáme hodinu pred sv. omšou.
6. V sobotu pozývame na pobožnosť "fatimskej soboty", po ktorej nasleduje sv. omša, pri ktorej pokrstíme tiež jedno dieťa.
7. V stredu 6. júla bude o 17:00 predkrstná katechéza pre rodičov a krstných rodičov, ktorí plánujú krst dieťaťa v blízkej dobe.
8.  V pondelok na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla budú naši otcovia biskupi sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00 hod.
   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
Posledným júnovým dňom končí možnosť prihlásiť sa na Svetové dni mládeže v Krakove aj pre tých, ktorí sa nezúčastnia slovenského programu a pôjdu len na záverečné dni. Kto by potreboval pomoc, môže kontaktovať Komisiu pre mládež cez stránku mladezba.sk. V septembri sa v Šaštíne bude konať diecézne stretnutie mládeže Cliptime s hlavnou myšlienkou "Otvorené srdce". Začne sa pešou púťou z Marianky do Šaštína a jeho program bude nadviazaním na Svetové dni mládeže (či už sa ich mladí zúčastnili alebo nie). Všetkých, najmä však starších bratov a sestry prosíme omodlitbovú podporu, aby tieto stretnutia priniesli ovocie viery v živote mladých ľudí.

 
 
Pre mladých, ktorí chcú pomáhať službou animátora vo farnosti alebo cítia potrebu hlbšej osobnej formácie je určený nový ročník Bratislavskej animátorskej školy. Na jeseň sa otvára tzv. učenícky rok (alebo iBAŠ) zameraný na osobnú formáciu a prehĺbenie kresťanskej identity. Prihlásenie je možné do 10. júla 2016. Bližšie informácie o mladežníckych podujatiach nájdete na plagátoch na výveske.

 
V nedeľu 3. júla 2016 o 15.00 hod. sa pri historickom Kostolíku sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch uskutoční slávnosť s názvom Cyrilometodská ratolesť. Hlavným celebrantom svätej omše bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

 
V utorok 28. júna 2016 sa budú biskupi Slovenska spolu s mnohými kňazmi pri spoločnej koncelebrácii svätej omše o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina modliť za Svätého Otca Františka. Pozývame Vás k účasti na tejto slávnosti i k osobnej modlitbe za Svätého Otca a na jeho úmysly.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 19. júna 2016
DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                    úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 20.6.2016   18,00     †  dcéra Betka a matka Mária; Za uzdravenie a B.P. pre Andreja sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Utorok 21.6.2016   18,00     †  Rozália, Štefan a rodičia  
Streda 22.6.2016   19,00     Za naplnenie a rozširenie plánov Matky Božej s P. Ivanom sv. Pavlína z Noly, biskupa 
Štvrtok 23.6.2016    10,00     sv.omša pre mamičky   (Poďakovanie za B.P. pri maturite)  
      16,00 –18,00     spovedanie birmovancov  
      18,00     †  Zlatica a Ján  
Piatok 24.6.2016   15,00 –18,00     spovedanie birmovancov Narodenia Jána Krstiteľa, slávnosť
       18,00     †  manžel Ján, rodičia Elena a Ľudovít a súrodenci  
Sobota 25.6.2016    15,00     Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania Spomienka P. Márie v sobotu
      18,00     †  Jozef a ostatní členovia rodiny  
Nedeľa 26. júna 2016  TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  
      07,30     †  syn Juraj a manžel Karol  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  rodičia  Ľudovít a Mária a starí rod. z obidvoch strán  
      19,00     †  rodičia Cyril a Ľudmila a Anna  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.
 
Sponzorský dar na náš nový organ od manželov zo  zmrzlinárne Sion Gellato na Majerníkovej ul. je 568 EUR. Srdečné Pán Boh odplať! darcom a všetkým, ktorí ste sa o to nepriamo pričinili.
2. „Zbierku na dobročinné diela Sv. Otca" vykonáme pri všetkých omšiach  budúcej nedele. Srdečná vďaka a „Pán Boh zaplať!" za Vašu štedrosť.
3.
 
Treba sa nám ešte zaoberať upratovaním kostola pred slávnosťou birmovania. To by sa malo urobiť v stredu od 17,00 h. Povzbudzujeme zvlášť samotných birmovancov.
4. Spovedani,e ako príprava na prijatie sviatosti birmovania prebehne vo štvrtok a piatok od 16,00. Spovedať budeme viacerí.
5.
 
Slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania začína v sobotu 25. júna 2016 popoludní o 15,00 h. Spovedanie birmovancov podľa rozpisu. Rodičia a iní si môžu vykonať sv. spoveď denne pred sv. omšou i počas sv. omše.
   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                      

 
V stredu 22. júna 2016 bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 17.30 hod. vo Farskom kostole sv. Jána z Mathy (Trojička) slúžiť svätú omšu k úcte sv. Josemaría Escrivá, zakladateľa Opus Dei.

 
V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu (24. - 26. júna 2016) sa v uršulínskom kostole v Bratislave budú konať modlitby matiek. Začínajú sa vždy o 17.00 hod. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

 
 
Mladí ľudia, ktorí vo svojom živote prešli bolestnou skúsenosťou závislosti a dnes žijú v komunite Cenacolo, srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. júna 2016 v ich dome na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci. Svätú omšu bude ako hosť celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Bližšie informácie o programe sú na plagáte na výveske.