oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 1. mája 2016
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                         úmysly liturgický kalendár
Pondelok 2.5.2016   18,00     †  Ján Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok 3.5.2016   18,00     Poďakovanie za dar života a zdravia SV.FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV
Streda 4.5.2016   19,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre deti vigília slávnosti Nanebovstúpenia Pána 
Štvrtok 5.5.2016           SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA  
      10,00 
18,00 
19,00 
   Za uzdravenie rodinných vzťahov
   †  Marta, Peter a Marta
   †  Karol (10.výročie)
 
Piatok 6.5.2016   18,00      †  Ondrej a Peter  
Sobota
 
 
7.5.2016
 
 
  07,30 
10,00 

18,00 
   f a t i ms k á   p o b o ž n o s ť   (potom 8,15 sv. omša)
   p o k s t í m e   j e d n o   d i e ť a

  
†  Rudolf a Anna
 
Nedeľa 8. mája 2016   SIEDMA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
      07,30     †  Mária a manžel  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Ján, Margita a syn Karol  
      19,00     Za zdravie a Božiu milosť pre Jozefa  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.
 
 
Prvé tri dni nastávajúceho týždňa sú tzv. Prosebnými dňami. Ich obsahom je úpenlivá prosba Cirkvi za dar úrody, prípadne za iné potreby. Pri obrade (záväzný je aspoň jeden deň) sa symbolicky požehnávajú oziminy. V našom kostole zachováme ako prosebný deň pondelok i utorok, keď tam budú prítomné aj deti, čo sa pripravujú na slávnosť I. sv. prijímania - 14.mája.
2.
 
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok je prikázaným sviatkom. Bohoslužby preto budú v takomto rozpise: Už v stredu večerná ako vigília slávnosti a potom v samotný deň slávnosti dopoludnia o 10,00 a večer o 18,00 a 19,00 hod.
3. Predkrstná náuka rodičov, ktorí plánujú pokrstiť dieťa bude v stredu 4. mája 2016 o 17,00 na farskom úrade.
4.
 
Na budúcu nedeľu je obvyklá zbierka na katolícke masmédiá. Srdečná vďaka a „Pán Boh zaplať! " za Vaše milodary.
  •    Pri zbierka na Ukrajinu z minulej nedele sa vyzbieralo 2 369 € . Veľká vďaka a Pán Boh vám to odplať!
5.
 
V piatok, ktorý je  tiež I. piatkom mesiaca začíname novénu k Duchu Svätému, ktorú pričleníme k májovej mariánskej pobožnosti konanej denne pred sv. omšou.
6. Na budúcu sobotu sa stretnú menší miništranti o 17,00. Tešia sa na nich pán kaplán Radko a pán bohoslovec Štefan.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
V pondelok 2. mája 2016 začne pomocný biskup Mons. Jozef Haľko cyklus troch májových mariánskych katechéz. O 18.00 hod. bude slúžiť svätú omšu vo farskom kostole na Kalvárii a o 19.00 hod. prednesie katechézu na tému "Mária, ženy viery" v spojení s modlitbou posvätného ruženca. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske. Všetkých srdečne pozývame.

 
V stredu 4. mája 2016 sa o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským na tému "Ja som cesta, pravda a život".

 
 
Animátori DD tento rok opäť organizujú prímestský tábor pre deti od 5 do 13 rokov. Jeho témou je „Stroj času". Tábor sa uskutoční v dátume od 18. do 22.júla 2016 v areáli Spojenej školy sv. Františka z Assisi v KV. Cena je 40 €. Prihlásiť deti je potrebné elektronicky prostredníctvom linku, ktorí nájdete na výveske. (Súčasťou programu budú hry, súťaže, detské sv. omše a aj spoločné výlety.)

 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku Martina Václava a Jarky Václavovej  na tému: „Ako dozrievame pri výchove našich detí " v pondelok 09.05.2016  o 19:00 hod. v sále  pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice na Miletičovej ulici.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 24. apríla 2016
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                          úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
      
25.4.2016
 
  18,00 
 
   †  rod. Jozef a Helena
   †  rod. Katarína a Alojz, syn Peter a manažel Jozef
SV. MARKA, EVANJELISTU
Utorok 26.4.2016   18,00     †  Pavlína, Ondrej, ich súrodenci a rodičia  
Streda 27.4.2016   19,00     Za naplnenie a rozšírenie plánov Matky Božej s duchovnou činnosťou pátra  
Štvrtok 28.4.2016   10,00     sv.omša pre mamičky Sv. Ľudovíta Grigniona, kňaza
      18,00     Poďakovanie za 78 rokov života a prosba o zdravie a B.P.    
Piatok 29.4.2016   18,00     Za dcéru Katarínu, za múdrosť a Božiu pomoc Sv. Kataríny Sienskej, uč. Cirkvi
Sobota 30.4.2016   18,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry Sv. Pia V., pápeža
Nedeľa 1. mája 2016  ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
      07,30     † Anna, Hanka a Mária  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Michala  
      19,00     †  Mária a Anton  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Vďaka za zbierku na seminár. Ktorá sa konala minulú nedeľu. Sumu 2920,85 € sme odoslali na konto ABÚ. Úprimné Pán Boh odplať!
2. Pokračujeme v stretaní prvoprijímajúcich detí v utorok večer o 18,00 h pri sv. omšiach.
3.
 
Na výzvu Svätého Otca Františka konáme dnes špeciálnu finančnú zbierku na Ukrajinu. Vyzbierané peniaze bude Pápežská rada Corr unum najmä prostredníctvom rehoľných komunít bez rozdielu poskytovať tým najchudobnejším. Vopred srdečná vďaka!
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Poradenské centrum pre rodiny FAMILY GARDEN Vás pozýva na prednášku Prof. MUDr. Evy Grey na tému: „Eutanázia – môžeme bez nej žiť "  v  pondelok 25.04.2016  o 19:00 hod. v sále pod kostolom farnosti P. Márie Pomocnice.

 
 
Animátori DD tento rok opäť organizujú prímestský tábor pre deti od 5 do 13 rokov. Jeho témou je  „Stroj času". Tábor sa uskutoční v dátume od 18. do 22.júla 2016 v areáli Spojenej školy sv. Františka z Assisi v KV.  Cena je 40 €. Prihlásiť deti je potrebné elektronicky prostredníctvom linku, ktorí nájdete na výveske. (Súčasťou programu budú hry, súťaže, detské sv. omše a aj spoločné výlety.)

 
 
Na budúcu nedeľu 1. mája 2016 sa v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť spojená s prechodom Bránou milosrdenstva. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Pri modlitbe vešpier otec biskup Mons. Jozef Haľko prednesie katechézu o milosrdenstve. Hlavným celebrantom svätej omše o 17.00 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Pozývame Vás začať mariánsky mesiac máj vo svätyni v Báči. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske. 

 
Od 20. do 27. apríla 2016 bude v Pisztoryho paláci na Štefánikovej ulici v Bratislave prebiehať akademický festival Bratislavské Hanusove dni. Informácie o jednotlivých podujatiach môžete nájsť na stránke www.bhd.sk (a na plagáte na výveske).