Oznamy

Bohoslužby               Nedeľa 4. januára 2015
    DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ
                         PÁNA
                                  úmysly                liturgický kalendár
   
Pondelok 2.2.2015   OBETOVANIE   PÁNA   -   HROMNICE   
      10,00 
18,00 
   †  brat Štefan
   Poďakovanie za 50 r. života (Jana)
   
Utorok 3.2.2015   18,00     †  Mária, Rudol, ich rodičia a súrodenci     Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Streda 4.2.2015   19,00     †  Valéria a Ján    
Štvrtok
   
5.2.2015
  
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a     p r e     m a m i č k y    potom  celodená  poklona
   Za dar viery pre Ľuboša
 
       Sv. Agáty, panny a mučenice 
Piatok
  
6.2.2015
  
  10,00 
18,00 
   s v.  om š a   pre    d e t i   ZŠ  A.Dubčeka 
   † Hanka a Mária
 
Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov
Sobota
 
  
7.2.2015

 
  07,30 
10,00 
18,00 
   f a t i m s k á   p o b o ž n o s ť    potom sv. omša  (8,15)
   p o k r s t í m e    j e d n o    d i e ť a   

   †  Ľudmila a Alojz
 
            Panny Márie v sobotu
 
   
Nedeľa  8.  februára  2015      PIATA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu, Máriu a Adriana  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Vojtech, Rozália a ostatná rodina  
      18,00     Za zdravie vnučky Evy Márie;   † Štefan   
                   
Oznamy                  
1.
 
V pondelok je sviatok Obetovania Pána - Hromnice. Hoci nie sú prikázaným sviatkom, prosím o účasť na sv. omši. Naši predkovia si veľmi uctili tento deň. Posviacka sviec bude pred každou sv. omšou.
2. V utorok je sviatok sv. Blažeja, kedy je možné prijať tzv. "svätoblažejské požehnanie". 
3. V utorok sa tiež chcem stretnúť s prvoprijímajúcimi deťmi pri sv. omši o 18,00 h.
4.
 
Na stredu 4. februára je plánované stretnutie s rodičmi, ktorí sa rozhodujú pokrstiť dieťa v blízkej budúcnosti. Predkrstná katechéza sa uskutoční na farskom úrade o 17,00 hodine.
5. Keďže je v týždni aj I. piatok mesiaca denne je možnosť prijať sviatosť pokánia. Podľa obyčaje sa bude spovedať hodinu pred sv. omšou. 
6. Na I. piatok opäť pozývame aj deti ZŠ A. Dubčeka na slávenie sv. omše o 7,10 h. Zatiaľ to bolo prekvapivo navštívené a úžasné.
7. V sobotu  pozývame na pobožnosť "fatimskej soboty", po ktorej nasleduje  sv. omša.
8. V nedeľu 8. 2. 2015 sa opäť stretnú mladší miništranti o 15,30 v katechetickej miestnosti.  
9.
 
Tohto roku sa bude konať 17. Dlhodielský ples a to 14. februára o 19. hodine. Lístky si môžete zakúpiť už od dnešnej nedele po sv. omšiach. Cena lístku je 20 eur.
   
Všimnite si na výveske            

 
 
 
V sobotu 7. februára 2015 sa v Bratislave u sestier uršulínok uskutoční program pre mladých s názvom "Ktosi ťa volá". Cieľom tohto jednodňového stretnutia je ponúknuť mladým čas, priestor a podnety k zamysleniu nad ich životnou cestou a nad otázkou o životnom povolaní. Tohtoročná téma znie "Radostné áno". Súčasťou programu je sv. omša, svedectvá rehoľníkov, kňazov a manželov, adorácia ale aj tvorivé a zábavné workshopy. Prihlásiť sa treba mailom na uvedenú adresu (ktositavola@gmail.com).

 
 
 
 
Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Pozývame mladých, aby si tento dôležitý program nenechali ujsť a prihlásili sa čím skôr. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Na stránke sa nachádzajú aj bohaté materiály k čistému roku.

 
 
Na základe podnetu od generálnych rehoľných predstavených Svätý Otec František vyhlásil 8. február 2015 za Svetový deň modlitby, zamýšľania sa a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prosíme o modlitby na tento úmysel, aby sme sa aj my sami stali citlivejšími na tento bolestný jav prítomný v súčasnom svete.

 

oznamy

 

Bohoslužby                  Nedeľa 25. januára 2015
                  TRETIA  NEDEĽA
            V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                             úmysly                 liturgický kalendár
   
Pondelok 26.1.2015   18,00     †  Anna, Pavol, Božena,Margita a Ján         Sv. Timoteja a Títa, biskupov  
Utorok 27.1.2015   18,00     †  Ján            Sv. Angely Merici, panny         
Streda 28.1.2015   19,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu Sv. Tomáša Aquinského, učiteľa Cirkvi
Štvrtok
 
29.1.2015
  
  10,00 
18,00 
   s v .   o m š a     p r e     m a m i č k y    potom  celodená  poklona                   
   †  Hedvika
Piatok 30.1.2015   18,00     †  Emília, Rafael  a ich  rodičia  
Sobota
 
31.1.2015
 
  10,00 
18,00 
   k r s t     t r o c h     d e t í
   Za zdravie a Božiu pomoc pre Simonku a Dávida
            Sv. Jána Bosca, kňaza
   
Nedeľa  1.  februára  2015      ŠTVRTÁ  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                  
      07,30     †  Viliam a Jolana  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a Božiu pomoc pre Anku s deťmi  
      18,00     †  Vojtech, Mária a starí rodičia  
                   
Oznamy                  
1. Dnes v nedeľu 25.01.2015 sa opäť stretnú mladší miništranti. Tento krát o 15,00. Odchod k saleziánom v Petržalke  o 15,15 hod.
2.
 
FAMILY GARDEN – pozvanie k saleziánom na Miletičovu v pondelok 26. januára 2015 o 19,00. Téma: Rodičovská zodpovednosť k budúcim ženíchom a nevestám. Prednáša Mgr. Anna Siekelová.
3. V utorok sa opäť chcem stretnúť s prvoprijímajúcimi deťmi pri sv. omši o 18,00 h.
4. Srdečne Vás tiež pozývame na modlitbu chvál a zvelebenia v utorok 27.1.2015 o 19,00 v našom kostole.
5.
 
Tohto roku sa bude konať 17. Dlhodielský ples a to 14. februára o 19. hodine. Lístky si môžete zakúpiť už od dnešnej nedele po sv. omšiach. Cena lístku je 20 eur.
   
Všimnite na výveske              

 
 
 
V sobotu 7. februára 2015 sa v Bratislave u sestier uršulínok uskutoční program pre mladých s názvom "Ktosi ťa volá". Cieľom tohto jednodňového stretnutia je ponúknuť mladým čas, priestor a podnety k zamysleniu nad ich životnou cestou a nad otázkou o životnom povolaní. Tohtoročná téma znie "Radostné áno". Súčasťou programu je sv. omša, svedectvá rehoľníkov, kňazov a manželov, adorácia ale aj tvorivé a zábavné workshopy. Prihlásiť sa treba mailom na uvedenú adresu (ktositavola@gmail.com).

 
 
 
Od 15. januára je spustená registrácia na Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Pozývame mladých, aby si tento dôležitý program nenechali ujsť a prihlásili sa čím skôr. Registrácia v prvých mesiacoch je za zvýhodnených podmienok. Viac informácií je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Na stránke sa nachádzajú aj bohaté materiály k čistému roku.