Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 21. mája 2017
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 22.5.2017   18,00     †  St. rodičia  Emília a Štefan Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Utorok 23.5.2017   18,00     †  Kňaz Andrej a jeho sestra Alžbeta, †  rodičia, st. rodičia a súrodenci Féria
Streda 24.5.2017   19,00     Poďakovanie za dar života a prosba za Božiu pomoc a dary D.S. pre Mareka Féria
Štvrtok 26.5.2017            Nanebovstúpenie Pána, slávnosť  
      10,00 
18,00 
19,00 
   Sv. omša pre mamičky (za B.P. a ochranu pre Petra, Desu, Martu a Annu)
   †  Rodičia Margita a Jána
   Prosba o o dary D.S. pre dcéra Petra 
 
Piatok 27.5.2017   18,00     †  Juraj a manželka Eva a Jozef Sv. Filipa Neriho, kňaza
Sobota
 
28.5.2017
 
  10,00 
18,00 
   pokrstíme tri deti
   †  Rodičia  Petronela, Jakub a brat Ján
 
Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
Nedeľa 28. mája 2017  SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
      07,30     †  Manžel Ján a jeho rodičia  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Sestra Mária a rodičia Alžbeta a Ľudovít  
      19,00     †  Juraj  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
2.
 
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána vo štvrtok je prikázaným sviatkom. Bohoslužby preto budú v takomto rozpise: Už v stredu večerná ako vigília slávnosti a potom v samotný deň slávnosti dopoludnia o 10:00 a večer o 18,00 a 19,00 hod.
3. Na budúcu sobotu 27. 5. 2017 sa stretnú miništranti o 16,00 hod. v kostole Narodenia Panny Márie.
4. V piatok tiež začíname novénu k Duchu Svätému, ktorú pričleníme k májovej mariánskej pobožnosti.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri príležitosti 640. výročia konsekrácie Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke Apoštolská penitenciária z poverenia Svätého Otca Františka vyhlásila jubilejný rok v Bazilike v Marianke od 13. 5. 2017 do 16. 5. 2018 a udelila úplné odpustky, ktoré môžu veriaci pri zachovaní zvyčajných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Najsvätejšej Sviatosti a modlitba na úmysel Svätého Otca) v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke získať:
– ak sa nábožne zúčastnia jubilejných slávení ustanovených so súhlasom arcibiskupa – metropolitu
– ak sa nábožne zúčastnia svätých pútí, alebo iných nábožných úkonov, ktoré sa počas jubilea budú sláviť
– ak navštívia jubilujúcu baziliku, či už jednotlivo alebo v skupinách a tam  nejaký čas strávia v nábožnej meditácii ktorú ukončia modlitbou Pána, Vyznaním viery, a vzývaním Bohorodičky Panny Márie, Matky, Učiteľky a vznešenej Kráľovnej.
 
Starí, chorí a všetci, čo z vážnej príčiny nemôžu opustiť svoj domov, môžu tiež získať úplné odpustky, ak sa nábožným vzdychom spoja s tými, ktorí zbožne navštívia baziliku  alebo do nej putujú, vylúčia naviazanosť na akýkoľvek hriech, splnia spomínané tri zvyčajné podmienky a pred obrazom Blahoslavenej Panny Márie, hoc aj malým, odrecitujú vyššie spomínané modlitby a svoje bolesti a ťažkosti svojho života pokorne odovzdajú Bohu cez Máriu.

 
 
 
Rada pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku KBS pozýva na Druhú Celoslovenskú púť zdravotníkov v Levoči, ktorá sa bude konať v dňoch 2. až 3. 6. 2017. Sú na ňu pozvaní všetci zdravotnícki pracovníci so svojimi rodinami spoločne s duchovnými otcami, ktorí sa venujú pastorácii v zdravotníctve.
Druhou pripravovanou udalosťou je Bioetická konferencia organizovaná Subkomisiou pre bioetiku KBS, ktorá sa uskutoční 16. 6. 2017 v Ružomberku v Kultúrnom dome Andreja Hlinku od 9,00 do 16,00. Program konferencie nájdete v prílohe. Elektronické prihlasovanie a informácie budú v najbližších dňoch na stránke www.kklz.sk.
V rámci 100. výročia fatimských zjavení dávame do pozornosti DVD Tajomstvo z Fatimy. Ide o hraný 85 minútový film so slovenským dabingom opisujúci fatimské zjavenia. 

 

oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 14. mája 2017
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                             úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok
 
15.5.2017
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme jedno dieťa
   Za duše kňazov v očistci
Féria
Utorok 16.5.2017   18,00     Za B.P. a vyslyšanie prosby a o ďalšiu pomoc Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Streda 17.5.2017   19,00     †  Agáta a rodičia (10) Féria
Štvrtok
 
18.5.2017
 
  10,00 
18,00 
   Sv. omša pre mamičky († Anna a Jozef)
   Poďakovanie za 35 r. života pre Magdalénu
Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
 
Piatok 19.5.2017   18,00     †  Gitka, Michal, Ľudmila a Ludevít Féria
Sobota
 
20.5.2017
 
  10,00 
18,00 
   Slávnosť I. sv. prijímania detí
   Poďakovanie za 77 r. života Margity a pomoc pri chorobe jej dcéry
Sv. Bernardína Sienského, kňaza
 
Nedeľa 21. mája 2017  ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
      07,30     Poďakovanie za 60 r. života pre Ľuboša a prosba za zdravie do ďalších rokov  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a B.P. za dar života pre Veroniku  
      19,00     †  Elena a Ján  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Aj tento týždeň máme stretnutie deti v utorok večer o 18,00 hod. pred slávnosťou ich I.sv. prijímania , ktorá začína o 10,00 v sobotu 20. mája 2017.
2. V týždni tiež prebehne sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí podľa rozpisu pani učiteľky náboženstva od stredy.
3. Ďakujeme za milodary pri zbierke v nedeľu dobrého Pastiera, ktorá je určená na seminár. Sumu 786,00 € pán farár poslal na konto ABU.
4. V mesiaci máji, ktorý je zasvätený Panne Márii, sa o 18,00 hod. modlíme loretánske litánie. Potom nasleduje sv. omša.
                   
Pozrite si na výveske