oznamy

Bohoslužby     Nedeľa 30. apríla 2017
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 1.4.2017   18,00     Prosba za vieru a B.P. pre manžela, deti a vnukov Sv. Jozefa, robotníka
Utorok 2.4.2017   18,00     Poďakovanie za dar života a zdravie a B.P. pre Rudolfa Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda 3.4.2017   19,00     Za zdravie a B.P. pre Gabrielu Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov
Štvrtok
 
4.4.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   †  Žofia a František
Sv. Floriána, mučeníka
 
Piatok
 
5.4.2017
 
  07,10 
18,00 
   sv. omša pre žiakov ZŠ  A. Dubčeka († Zlatica, Ján, Margita a Kornél)
   †  Magdaléna, Vladislav, rodičia a ich súrodenci
Prvý piatok
Sobota
 
 
6.4.2017
 
 
  07,30 
08,15 
18,00 
   fatimská pobožnosť
   sv. omša
   †  Rudolf, Margita a Sylvia
Prvá sobota
 
 
Nedeľa 7. apríla 2017  ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
      07,30     Poďakovanie za Božiu pomoc  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Rodičia Vladimír, Edita, Vendelín a Anna  
      19,00     †  Rudolf a Anna   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.
 
Dnes sa uskutoční v kostole, v Rakúsku, v neďalekom Bergu, o 16,00 chrámový koncert. Účinkuje náš spevokol MAGNIFICAT v sprievode malého orchestra. Organizátori pozývajú na krásny duchovný zážitok. Vstup je voľný.
2. Pokračujeme v stretaní prvoprijímajúcich deti v utorok večer o 18,00 hod. pri sv. omšiach.
3. V stredu 3. 5. 2017 sa koná pravidelné stretnutie kňazov nášho dekanátu BA – sever v Mariánke. Prosíme o podporu v modlitbe.
4.
 
Na stredu 3. 5. 2017 je tiež plánované stretnutie s rodičmi, ktorí sa rozhodnú pokrstiť dieťa v blízkej budúcnosti. Predkrstná katechéza sa uskutoční na farskom úrade o 17,00 hod.
5. V týždni je aj I. piatok mesiaca. Spovedanie v týždni podľa možnosti každý deň pred sv. omšou už od 17,30 hod.
6. Na I. piatok opäť pozývame aj deti ZŠ A. Dubčeka na slávenie sv. omše o 7,10 hod.
7. Pozývame na nočnú adoráciu, ktorá sa začne v piatok od 20,00 hod. a bude trvať do soboty do 7,30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. 
8. V sobotu pozývame na pobožnosť fatimskej soboty, po ktorej nasleduje sv. omša.
9. V mariánskom mesiaci máj, čiže od pondelka sa budeme denne modlievať loretánské litánie vždy pred sv. omšou.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                         

 
V stredu 3. mája 2017 o 20,00 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina na tému „Rodičia a súrodenci" (Gn 37, 2-11), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
Oznamujeme, že na budúcu Štvrtú Veľkonočnú nedeľu sa bude konať zbierka na seminár.

 
Diakonská vysviacka nášho bohoslovca Štefana Kaveckého zo spoločnosti LC bude v kostole jezuitov o 14,00 v sobotu 6. mája 2017. Prosíme o sprevádzanie v modlitbách, ale pozývame i k účasti na tejto slávnosti.
 V sobotu tiež uzatvoria sviatostné manželstvo Patrik Hlaváč a Miroslava Pavlišová. Ich manželstvo požehnám v kostole farnosti Najsv. Trojice o 15,00 hod.

 

Oznamy

 

Bohoslužby     Nedeľa 23. apríla 2017
NEDEĹA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
                                                   úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 24.4.2017   18,00     Prosba za kňazov našej farnosti Sv. Juraja, mučeníka
Utorok 25.4.2017   18,00     Za duše v očistci Sv. Marka, Evanjelistu
Streda 26.4.2017   19,00     Za B.P. a ochranu pre Juraja a Katarínu Féria
Štvrtok
 
27.4.2017
 
  10,00 
18,00 
   Sv. omša pre mamičky († Jozef a Štefánia a za dary D.S. pre syna Petra)
   †  Štefan a dcéra Anna (pri sv.omši účinkuje Nikolaj Polubojarov)
Féria
 
Piatok 28.4.2017   18,00     Za B.P. a ochranu pre Pavla a Zdenku s rodinou Sv. Petra Chanela, Kňaza a mučeníka
Sobota
 
29.4.2017
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme tri deti
   †  Rodičia Cyril a Mária
Sv. Kataríny Sienskej, Panny a Učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Nedeľa 30. apríla 2017  TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
      07,30     †  Rodičov Mária a Ján a brat Martin  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Otec Ľudovít a Mária a starých rodičov z obidvoch strán  
      19,00     †  Rodičia Anton a Mária  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Ďakujeme za Vaše milodary pri farskej veľkonočnej ofere. Zbierka tzv. „Boží hrob" - 775 € sme odoslali na účet ABÚ. Úprimné „Pán Boh odplať!" a srdečná vďaka.
2.
 
Dnes poobede o 15,00 budeme sláviť Hodinku Milosrdenstva. O 15,00 vyložíme Najsv. Sviatosť oltárnu a potom nasleduje hodinový modlitbový program, ktorý skončí sviatostným požehnaním.
3. Pokračujeme v stretaní prvoprijímajúcich deti v utorok pri sv. omši večer o 18,00 hod.
4.
 
Vo štvrtok pri večernej sv. omši o 18,00 bude sprevádzať ruský hudobný majster Nikolaj Polubojarov. Po bohoslužbách ešte vystúpi s koncertom a speváčkou Nadeždou Kazancevovou.
5. Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. 4. 2017 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                         

 
Pripomíname všetkým mladým pozvanie na Cliptime - arcidiecézne stretnutie mladých s názvom S TEBOU vo Svätom Jure 12 .- 14. mája. Zvýhodnená registrácia trvá do 25. apríla 2017.  Pozývame zaregistrovať sa čím skôr. Všetky informácie o téme, prednáškach, hosťoch a účinkujúcich nájdete na stránke cliptime.sk.

 
 
V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15,00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16,00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17,00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.