Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 18. júna 2017
JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
                                                                  úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 19.6.2017   18,00     Za dar zdravia a B.P. a pomoci pre rodinu Daniely a poďakovanie za dar života sv. Romualda, opáta
Utorok 20.6.2017   18,00     †  Helena a uzdravenie a B.P. pre otca Eduarda Féria
Streda 21.6.2017   19,00     Za pomoc D.S. pri skúškach pre Katku sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Štvrtok 22.6.2017   10,00 
18,00 
   Sv.omša pre mamičky - † mamička Dana a st. rodičia František a Marta
   †  Pavlína a za zdravie a B.P. za Pavlínu
sv. Pavlína z Noly, biskupa
x
Piatok 23.6.2017         SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO  
      10,00 
18,00 
   Za veriacich
   Prosba za zdravie a B.P. pre synov a ich rodiny
 
Sobota 24.6.2017   18,00     †  otec Ján, st. rodičia Michal a Anna a Helena a Juraj     Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa 25. júna 2017  DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  Štefan a rodina  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     Za zdravie a B.P. pre Dominika  
      19,00     †  Milka a Peťka  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.

 
Pozývame v sobotu 24. 6. 2017 na misijné stretnutie v Kostole Narodenia Panny Márie. Akciu pripravuje Misijný sekretariát pre zainteresovaných misijnou tematikou a adoptívnych rodičov zapojených do projektu Adopcia srdca. Dopoludnie bude spojené s premietaním filmu „Adopcia srdca, Púť do Rwandy" a následnou besedou s dlhoročným pallotínskym misionárom pátrom Stanislawom Filipkom SAC. Začiatok o 11,00 hod.
2.
 
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pripadne na tento júnový piatok. Sv. omše budú dve: ráno o 10,00 a večer o 18,00. Je to tiež privilegovaný deň, kedy je možné získať úplné odpustky. Štvrtok večer slávime vigíliu.
3. Nakoľko celý mesiac jún  je zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, preto sa denne modlime litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vždy pred sv. omšou.
4. Kto potrebuje obnoviť sviatostnú milosť má možnosť prijať sviatosť pokánia. Denne spovedáme podľa možnosti pred sv. omšou i cez sv. omšu.
5. Pozývame vás na chvály v utorok 20. 6. o 19,00 hod., ako zvyčajne v našom kostole po sv. omši.
6.
 
V sobotu 24. 6. 2017 pán kaplán Radoslav pozýva všetkých miništrantov na výlet do jezuitského lesa. Stretneme sa o 9,30 hod. pred kostolom Narodenia Panny Márie. Prosím si so sebou vziať nejaké malé občerstvenie. Návrat ku kostolu je plánovaný na 14,00 hod.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
ABU vás pozýva na predstavenie s názvom „Septembrový žaltár" pripravené skladateľom Piotrom Rubikom, ktoré sa bude konať 13. januára 2018 v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

 

Pozor - zmena!

V stredu 14.06.2017 bude Mládžnícka sv. Omša o 18:00!!!!

Oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 4. júna 2017
NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
      úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 05.06.2017   18,00     Za Božiu pomoc pre Evua a Jakuba pri riešení rodinných problémov Svätodušný pondelok
Utorok
 
06.06.2017   18,00     Poďakovanie za 30 r. spol. života Sv. Norberta, biskupa
 
Streda 07.06.2017   19,00     †  Rodičia Ľudmila a Milan Féria
Štvrtok
 
08.06.2017   10,00 
18,00 
   Sv. omša pre mamičky (†rodičia Ján a Margita; Anna, Pavol a Božena)
   Za pomoc Ducha svätého pre rodinu Antona a Zuzanu
Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného kňaza
 
Piatok 09.06.2017   18,00     †  Jozef, jeho rodičia a sestry Sv. Efréma. Diakona a učiteľa Cirkvi
Sobota

 
10.06.2017    18,00     †Andrej, Marta a ostatná rodina Panny Márie

 
Nedeľa 14. mája 2017  NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
      07,30     † rodičia Jozef a Mária a st. rodičia     
      09,30     Za farníkov    
      11,00     †  Rodičia Katarína a Martin, súrodenci a manžel Miroslav    
      19,00     prosba za požehnaný priebeh Duchovnej Obnovy a za otca Mária Kumara    
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Vaše milodary – zbierku na katolícke masmédia v sume 713 € sme odoslali na patričné konto. Všetkým dobrodincom vrúcne Pán Boh odplať. 
2. V sobotu 10.06. 2017 pán kaplán Radoslav pozýva všetkých miništrantov na výlet do jezuitského lesa. Stretneme sa o 9:30 hod. pred kostolom Narodenia Panny Márie. Prosím si so sebou vziať nejaké malé občerstvenie. Návrat ku kostoly je plánovaný na 14:00 hod. 
3.
 
Na stredu 7.júna 2017 je plánované stretnutie s rodičmi, ktorí sa rozhodnú pokrstiť dieťa v blízkej budúcnosti. Predkrstná katechéza sa uskutoční na farskom úrade o 17:00 hod.
4. V utorok je o 9:00 hod. stretnutie nášho dekanátu v Stupave, tzv. kňazská rekolekcia. Prosíme o podporu v modlitbe.
5. Všetkých vás pozývame na duchovnú obnovu Vnútorného uzdravenia s pátrom Jamesom Mariakumarom a so sestrou Mary Pereira, ktorá sa v našej farnosti uskutočni od 11. – 17.júna 2017. Táto duchovná obnova začína nedeľnou svätou omšou o 19:00 hod. 
6. Hľadáme pomoc k ležiacej staršej panej na 2x 1,5 hodiny denne. Info  poskytne manžel pán Anton Spišák.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                         


 
V stredu 7. júna sa uskutoční v Katedrále sv. Martina modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom "Zmierenie v rodine" (Gn 44,14-45,5), ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.  
Pozývame veriacich na Trojičnú púť do Marianky (jarná púť), ktorá vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 11.júna 2017 o 11.00 hod.

 
3. Pre bližšie spoznanie budúceho blahoslaveného Titusa Zemana odporúčame cyklus štyroch prednášok, v nedeľu 11. júna popoludní v čase od 15.00 do 18.00 v Saleziánskom stredisku Mamateyova - Petržalka (Mamateyova 4). Témy pripravili generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozícia o mučeníctve Titusa Zemana. Prednášky budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny. Viac o podujatí na webe tituszeman.sk/prednasky .

 

oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 11. júna 2017
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
                                                        úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 12.6.2017   18,00     †  Pavol Féria
Utorok 13.6.2017   18,00     †  rodičia  Alžbeta a František Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda 14.6.2017   18,00     †  Anna a rodina Féria
Štvrtok 15.6.2017            Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  
      10,00 
18,00 
   Sv.omša pre mamičky - za veriacich farníkov
   †  Ružena, Ján, Margita  + procesia pri kostole
 
Piatok
 
16.6.2017
 
  10,00 
18,00 
  Vyloženie sviatosti  oltárnej  (do prvej prednášky)
   †  rodičia Vilma a Jozef a manžel Michal

Féria
Sobota
 
17.6.2017
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme dve deti
   †  manžel Štefan a rodičia
   
Panny Márie v sobotu
Nedeľa 18. júna 2017  JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
      07,30     †  rodičia  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Dušan  
      12,00      pokrstíme  jedno  dieťa  
      19,00     †  Ján a rodina   
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.  Keďže je mesiac jún a ten je celý zasvätený úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, modlíme sa  litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vždy pred sv. omšou.
2.
 
Všetkých vás pozývame na duchovnú obnovu Vnútorného uzdravenia s pátrom Jamesom Mariakumarom a so sestrou Mary Pereira, ktorá sa v našej farnosti uskutočni 11. – 17. júna 2017. Táto duchovná obnova sa začína nedeľnou svätou omšou o 19,00 hod.
3.
 
 
Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsv. Tela a Krvi Kristovej. Sv. omše budú slávené tri. Vigília slávnosti v stredu večer a potom v samotný sviatočný deň dopoludnia o 10,00 a podvečer o 18,00, ktorá – ak nám  dovolí počasie - je spojená aj s vonkajšou slávnosťou. A práve sem pozývame zvlášť deti, aby prišli sypať kvety do sprievodu so sviatosťou oltárnou.
4.
 
V piatok 16. júna je zase výročná farská poklona. Sviatosť oltárna bude vyložená o 8,00 hod. Keďže je to celofarská poklona, prosíme, aby v priebehu dňa z vašich rodín prišiel aspoň jeden zástupca. Keďže u nás bude súčasne prebiehať duchovná obnova, poklona bude prerušovaná jednotlivými prednáškami.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom nám. začínajúcej o 10,30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu na Župnom námestí (Trojička). Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.