Oznamy týždňa

 

Bohoslužby     Nedeľa 23. apríla 2017
NEDEĹA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
                                                   úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 24.4.2017   18,00     Prosba za kňazov našej farnosti Sv. Juraja, mučeníka
Utorok 25.4.2017   18,00     Za duše v očistci Sv. Marka, Evanjelistu
Streda 26.4.2017   19,00     Za B.P. a ochranu pre Juraja a Katarínu Féria
Štvrtok
 
27.4.2017
 
  10,00 
18,00 
   Sv. omša pre mamičky († Jozef a Štefánia a za dary D.S. pre syna Petra)
   †  Štefan a dcéra Anna (pri sv.omši účinkuje Nikolaj Polubojarov)
Féria
 
Piatok 28.4.2017   18,00     Za B.P. a ochranu pre Pavla a Zdenku s rodinou Sv. Petra Chanela, Kňaza a mučeníka
Sobota
 
29.4.2017
 
  10,00 
18,00 
   Pokrstíme tri deti
   †  Rodičia Cyril a Mária
Sv. Kataríny Sienskej, Panny a Učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Nedeľa 30. apríla 2017  TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
      07,30     †  Rodičov Mária a Ján a brat Martin  
      09,30     Za farníkov  
      11,00     †  Otec Ľudovít a Mária a starých rodičov z obidvoch strán  
      19,00     †  Rodičia Anton a Mária  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Ďakujeme za Vaše milodary pri farskej veľkonočnej ofere. Zbierka tzv. „Boží hrob" - 775 € sme odoslali na účet ABÚ. Úprimné „Pán Boh odplať!" a srdečná vďaka.
2.
 
Dnes poobede o 15,00 budeme sláviť Hodinku Milosrdenstva. O 15,00 vyložíme Najsv. Sviatosť oltárnu a potom nasleduje hodinový modlitbový program, ktorý skončí sviatostným požehnaním.
3. Pokračujeme v stretaní prvoprijímajúcich deti v utorok pri sv. omši večer o 18,00 hod.
4.
 
Vo štvrtok pri večernej sv. omši o 18,00 bude sprevádzať ruský hudobný majster Nikolaj Polubojarov. Po bohoslužbách ešte vystúpi s koncertom a speváčkou Nadeždou Kazancevovou.
5. Pozývame všetkých miništrantov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 29. 4. 2017 o 16,00 hodine v kostole Narodenia Panny Márie.
                   
Pozrite si na výveske                                                                                                                                                                                                                         

 
Pripomíname všetkým mladým pozvanie na Cliptime - arcidiecézne stretnutie mladých s názvom S TEBOU vo Svätom Jure 12 .- 14. mája. Zvýhodnená registrácia trvá do 25. apríla 2017.  Pozývame zaregistrovať sa čím skôr. Všetky informácie o téme, prednáškach, hosťoch a účinkujúcich nájdete na stránke cliptime.sk.

 
 
V nedeľu 14. mája 2017 sa v Báči v šamorínskom dekanáte pripravuje púť z príležitosti 302. výročia krvavého slzenia milostivého obrazu Panny Márie a 100. výročia fatimských zjavení. Celý duchovný program od 15,00 hod. bude v slovenskom jazyku. Vo vešperách, ktoré začnú o 16,00 hod., bude mať otec biskup Mons. Jozef Haľko katechézu. Sv. omšu o 17,00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Všetkých pozývame putovať a spoznať svätyňu v Báči.

 

oznamy týždňa

Bohoslužby     Nedeľa 16. apríla 2017
VEĽKONOČNÁ NEDEĹA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA
                                                 úmysly liturgický kalendár
   
Pondelok 17.4.2017   07,30     Za zdravie detí a ich rodiny Veľkonočný pondelok
      09,30     Za farníkov    
              o 11,00 sa sv. omša neslávi !!!!    
      19,00     Za zdravie a B.P. pre rodičov Alfonza a Helenu    
Utorok 18.4.2017   18,00     †  Rudolf, Mária, rodičia a súrodenci Veľkonočný utorok
Streda 19.4.2017   19,00     †  Michal Veľkonočná streda
Štvrtok
 
20.4.2017
 
  10,00 
18,00 
   sv. omša pre mamičky
   †  Rodičia Anna a Justín
Veľkonočný štvrtok
 
Piatok 21.4.2017   18,00     †  Rodičia Mária a Alojz a sestra Mária Veľkonočný piatok
Sobota
 
22.4.2017
 
  10,00 
18,00 
   pokrstíme tri deti
   †  Rodičia František a Mária a Emil
Veľkonočná sobota
 
Nedeľa 23. apríla 2017  DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
      07,30     †  starí rodičia Filoména a Miroslav  
      09,30     za farníkov  
      11,00     †  Viliam a za zdravie a B.P. pre manželku Máriu  
      19,00     †  Mária  
                   
Oznamy                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Posviacka pokrmov bude podľa starodávneho zvyku zajtra ráno na Veľkonočnú nedeľu po rannej sv. omši o 7,30 hod.
2.
 
V pondelok ako už bolo ohlásené, keďže je sviatočný deň a deň rodinných návštev a po skúsenosti z minulých rokov, sa sv. omša o 11,00 hod. neslávi. Večerná sv. omša bude ako v nedeľu o 19,00 hod.
3. Farská ofera, zbierka je podľa miestneho zvyku na obidva veľkonočné sviatky. Vopred srdečná vďaka a Pán Boh zaplať.
4.
 
V utorok 18. 4. 2017 po sv. omši nasleduje ešte modlitba chvál a zvelebenia. Pozývame Vás! „Predstúpme pred Boha takí, akí sme, aby nás On urobil takými, akými nás chce mať!"